Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
NganTa: cho em hỏi : dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH a mol/lit và Ba(OH)2 b mol/lit. Để trung hòa 50ml dung dịch X cần 60ml dung dịch HCL 0,1 M. Mặt khác cho 1 lượng dư dung dịch Na2CO3 vào 100ml dung dịch X thấy tạo thành 0,394g kết tủa. a,b lần lượt là bao nhiêu ? cho em hỏi dạng này làm sao dị ạ?
00:40 am - 19/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

Na2Co3 vào thì chỉ có BaOH2 phản ứng taok kết tủa BaCO3 thui tìm đc mol BaCO3 sau đó suy ra mol BaOH2 trong 100ml tìm ra b .áp vào cái ban đầu ta có 0.05.a+0.05.2.b=0,1.0.06 ( OH- +H+--> H2O) nha 

08:18 am - 19/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Xét trong 50ml dung dịch X

NaOH: 0,05a (mol) ; Ba(OH)2: 0,05b (mol)

∑ nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,05a + 0,1b (mol)

Phản ứng trung hòa: OH- + H+ → H2O

=> nOH- = nH+ = nHCl = 0,006 (mol)

=> 0,05a + 0,1b = 0,006 (mol)  (1)

Khi cho 50 ml dd X tác dụng với dd Na2CO3  sẽ thu được 0,394/2 = 0,197 (g) kết tủa BaCO3

Ba2+ + CO32- → BaCO3

nBaCO3 = 0,197/197 =0,001 (mol)

=> nBa(OH)2 = nBaCO3 = 0,001 (mol)  ( Bảo toàn nguyên tố Ba)

=> 0,05b = 0,001 => b = 0,02 (M)

Từ (1) => a = (0,006 - 0,1.0,02)/0,05 = 0,08 (M)

08:47 am - 19/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
TRẦN NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG: cho em hỏi : ở bài 4 dạng 3 của phần bài tập điện li ( ở phút 8p21) là(1) <=> 0.1+2*0.15 chứ sao phải là 0.1+0.2*0.15
10:19 am - 16/06/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương Chỗ đó thầy bị viết nhầm em nhé. Kết quả vẫn đúng nha, kiểu thầy nghĩ là 2 nhưng thầy lại viết là 0,2, hic
11:05 am - 16/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

thầy ghi nhầm nhưng x dòng v đúng nhé bn bn thông cảm

11:24 am - 16/06/2018
20:41 pm - 17/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Quốc Dũng: 9p15 vd sao mol naoh là 0,1mol, đág ra nNaoh: 4/20
11:20 am - 15/06/2018
Võ Quốc Dũng cho mik hỏi luôn, bài 4 sao mik bấm hpt mãi k ra, có phải là 47,4x+96y=28,6 và x+2y=0,4 k vậy
13:05 pm - 15/06/2018
Đốm Bài 1: 4g NaOH => n = 4/(23+16+1) = 0,1 đúng rồi mà bạn?
13:47 pm - 15/06/2018
Đốm Bài 4:
13:49 pm - 15/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa hệ phương trình: x+ 2y = 0,4 và 35,5x + 96y = 28,6 - 0,1.23 - 0,15.64
=> x = 0,2 và y = 0,1
13:51 pm - 15/06/2018
Đốm ptrinh thứ nhất thầy áp dụng bảo toàn khối lượng ion á. Như thầy giảng thì 35,5x+96y=28,6-0,1x23-0,15x64=16,7. á
13:52 pm - 15/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Anh Thư: sao chỗ 3 phút 46 chỗ tính Kcb chỗ 1.3x 10^-3 lại có bình phương nhưng kết quả lại ra không giống
11:29 am - 14/06/2018
Anh Thư nếu em bò bình phương thì lại giống kết quả là K= 1,7x10^-5 nhưng thầy bảo là bình phương, vậy cuối cùng là có bình phương hay không ạ
11:32 am - 14/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa có bình phương em nhé!
13:37 pm - 14/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Kcb= (1,3.10^-3)^2 : 0,0987 = 1,7x10^-5 mà em
13:39 pm - 14/06/2018
Anh Thư dạ em hiểu rồi cảm ơn cô
09:18 am - 15/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

bn hok tốt

 

09:52 am - 15/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Karry Dương: thầy dạy rất dễ hiểu
10:00 am - 12/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa cám ơn em!
10:25 am - 12/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Nguyễn Thah Hà: vì sao sau Pư 10^-4 mol H+ thì suy ra 10^-4 mol Pư ạ. Phút 1:16
12:35 pm - 11/06/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Ở đây không có phản ứng em nhé. Chỗ đó chính xác phải ghi là điện li
    CH3COOH <-> CH3COO- + H+
Bđ: 0,1M       
Đli: 10-4 M             10-4      10-4 M
CB: 0,1-10-4          10-4      10-4 M
Vì ở đây chỉ có CH3COOH điện li để sinh ra H+ nên nồng độ H+ ở trạng thái CB chính là nồng độ CH3COOH đã điện li em nhé

13:54 pm - 11/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Quỳnh Trang: Cho e hỏi khi nhỏ thêm vài giọt HCl vào đ CH3COOH thì độ điện li biến đổi ntn ạ?
11:33 am - 09/06/2018
Mod TLH - Thu Do

Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl 

trong dd HCl = H+ + Cl- vậy thêm HCl vào thì lượng H+ trong dd sẽ tăng lên, vì thế cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch để giảm nồng độ H+ xuống 

22:37 pm - 09/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Hiền: 0.5%=x/0,2 sao bằng 10^-3 hả thầy ? ._.
21:25 pm - 02/06/2018
Mai Hiền phút 15:48
21:25 pm - 02/06/2018
Pham Quoc Vuong 0,5% = x/0,2 -->. x = 0,5%.0,2 = 0,005.0,2 = 10^-3 --> thầy làm đúng mà bạn. Chắc là bạn bấm máy nó ra 1x10^-3 nên comment vậy phải không.
18:46 pm - 03/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa 0,5% = 0,5/100 = 0,005 em nhé
0,5% = x/ 0,2 
=> x = 0,5%. 0,2 = 10^-3 mà em, em kiểm tra lại bấm máy nhé!
09:08 am - 04/06/2018
Hòa Minh Lê cho em hỏi tại sao ở chỗ 2.ncu2+ lại lấy 0,2x 0,15 vậy?
13:20 pm - 13/06/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương @Hòa Minh Lê: Thầy bị viết nhầm em nhé. Chỗ đó là 2x0,15 nha.Nhưng thầy tính vẫn đúng nhé
13:37 pm - 13/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!