Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Minh Huy: lam the nao de giet nguoi
20:55 pm - 23/02/2018
Nguyễn Thị Hà Thu: thay cho em hoi bai nay thi lam nhu the nao : MỘT hỗn hợp khí A gồm các khí N2 ,NH3 ,O2 dktc biết khoi luong NH3 bằng 7/8 khoi luong O2. khoi luong của N2 bằng 3/6 tổng khối lượng NH3 và O2 .tính % theo thể tích của mỗi khí trong hon hop . biết dA/h2= 13,5
20:56 pm - 07/02/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

MA = 13,5.MH2 = 13,5 . 2 = 27 (g/mol)

Gọi số mol của N2 : x (mol); NH3: y (mol); O2:  z ( mol)

mNH3 = 7/8mO2 => 17y = 7/8.32z   => y = 28/17z (1)

mN2 = 3/6∑ m(NH3 + O2) => 28x = 3/6 ( 17y + 32z)

=> 28x = 3/6 ( 28z + 32z)

=> 28x = 30z 

=> x = 15/14y  (2)

\(\begin{gathered}
\% {\text{ }}{V_{N2}} = \frac{x}{{x + y + z}}.100\% = \frac{{\frac{{15}}{{14}}z}}{{\frac{{15}}{{14}}z + \frac{{28}}{{17}}z + z}}.100\% = 28,81\% \hfill \\
\% {V_{N{H_3}}} = \frac{y}{{x + y + z}}.100\% = \frac{{\frac{{28}}{{17}}z}}{{\frac{{15}}{{14}}z + \frac{{28}}{{17}}z + z}}.100\% = 44,29\% \hfill \\
\% {V_{{O_2}}} = 26,9\% \hfill \\
\end{gathered} \)08:42 am - 09/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Chiến Thắng: dùng pphh để nhận biết các chất sau: NA2O,P2O5,Fe,Cu,Na
19:47 pm - 04/02/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Lấy mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng

- Cho lần lượt các ống nghiệm vào nước dư

+ Chất nào tan tạo khí thoát ra là Na

Na+ H2O→ NaOH + 1/2 H2

+ Chất nào tan tạo thành dung dịch là: Na2O và P2O5

Na2O + H2O → NaOH + H2O

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

+ 2 Chất rắn không tan là Fe và Cu (II)

- Cho mẩu quỳ tím vào các dd thu được ở nhóm (I)

+ quỳ chuyển xanh là dd có NaOH → ban đầu đựng Na2O

+ Qùy chuyển đỏ là dd có H3PO4  → ban đầu có P2O5

- Cho dd HCl vào 2 chất ở nhóm (II)

+ ống nghiệm nào có khí thoát ra là Fe, còn lại là Cu

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 

08:36 am - 05/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Chiến Thắng: dùng pphh để nhận biết các chất sau: NA2O,P2O5,Fe,Cu,Na
19:47 pm - 04/02/2018
Hello hello

Dùng quỳ tím ẩm sẽ nhận biết được Na2O và P2O5. (Cụ thể là Na2O làm quỳ tím ẩm hóa xanh và P2O5 làm quỳ tím ẩm hóa đỏ). Sau đó dùng dung dịch NaOH để nhận biết 3 chất còn lại. Fe không tan trong NaOH. Na không tác dụng với NaOH, còn lại là Cu, Cu tan trong dung dịch NaOH

20:39 pm - 04/02/2018
GV Hóa - Hồng Hoa @Hello Hello Cu không tan trong dd NaOH em nhé, Na tuy không tác dụng với NaOH nhưng sẽ tác dụng với H2O trong dd
08:35 am - 05/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nagachika Hideyoshi: Sdt của thầy là gì ạ
22:59 pm - 29/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Em có gì cần giải đáp thắc mắc thì hỏi trực tiếp trên này để được giải đáp nhé!
08:23 am - 30/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Diệp Ngọc Bích: cô giúp em bài này với ạ. Một số công thức hóa học được viết như sau: Na2O, NaO, CaCO3,Ca(OH)2, HCL, CaO, Ca2O,FeO. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai
14:40 pm - 28/01/2018
Hello hello

CT viết sai

NaO; Ca2O; 

21:20 pm - 28/01/2018
Thái Hà cô xem giúp em nhé : hãy viết phương trình chữ xảy ra phản ứng trên : cây xanh ơi, anh anh hùng lắm , anh hít khí trời , anh xơi nước lã , anh thải cho đời hàng vạn lá xanh tươi , biết hàng vạn lá xanh tươi là glucozo và nước
21:27 pm - 06/02/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Đây em nhé!
09:08 am - 07/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Diệp Ngọc Bích: Cô giúp em bài này với ạ:
14:38 pm - 28/01/2018
Lâm: Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.1/ Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.2/tính v khí h2 ở đktc
21:32 pm - 23/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa \({H_2} + CuO\xrightarrow{{{{400}^0}C}}Cu + {H_2}O\)

1. Hiện tượng: Chất rắn màu đen ( CuO) chuyển dần thành chất rắn màu đỏ (Cu) đồng thời trên miệng ống thủy tinh xuất hiện những giọt nước.

2.

                 H2 + CuO → Cu + H2O

Theo PT          x mol → x mol         => Khối lượng giảm là : 80x – 64x = 32x gam

Theo đề bài khối lượng chất rắn giảm là : 20 – 16,8 = 3,2 (gam)                                      

=> 32x = 3,2

=> x = 0,1

nH2 = nCuO PƯ = 0,1 mol => VH2 (đktc) = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

09:08 am - 24/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên Nhok: ZnO,CuO,Cr2O3,N2O,K2O,Cu2O,Ag2O,MnO,P2O5,CO2,NO2,BaO .Chất nào là oxit bazơ,oxit axit
20:01 pm - 22/01/2018
Hello hello

Oxit bazo: CuO; K2O;Cu2O;MnO;BaO;Cr2O3; ZnO;Ag2O

Oxit axit: CO2; N2O; P2O5; NO2

21:30 pm - 22/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên Nhok: Xuất tác có nghĩa là gì ạ
13:54 pm - 19/01/2018
Hello hello

Xúc tác chứ ko phải xuất tác nhé

Quá trình xúc tác là quá trình làm thay đổi tốc độ của một phản ứng hóa học của một hay nhiều chất phản ứng, nhờ vào sự tham gia của một chất thêm vào gọi là chất xúc tác.

16:43 pm - 19/01/2018
Tiên Nhok ZnO,CuO,Cr2O3,N2O,K2O,Cu2O,Ag2O,MnO,P2O5,CO2,NO2,BaO
20:00 pm - 22/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Em viết một loạt chất ra định hỏi gì vậy em? Lưu ý, em hỏi rõ để được giải đáp nhé!
08:38 am - 23/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên Nhok: có sẵn:KClO3,MnO2,Cu,Ca hãy nêu cách làm thí nghiệm để điều chế ra CuO,CaO
10:39 am - 19/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Điều chế theo sơ đồ sau: 

\(\begin{gathered}
KCl{O_3}\xrightarrow[{XT:Mn{O_2}}]{{{t^0}}}KCl + {O_2} \uparrow \hfill \\
Cu + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}CuO \hfill \\
Ca + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}CaO \hfill \\
\end{gathered} \)

10:56 am - 19/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên Nhok: cho 4g kim loại M tác dụng vừa đủ với 1.12 lít oxi.Xác định nguyên tố M có hóa trị là x(theo PTHH)
05:49 am - 19/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nO2 = 1,12 : 22, 4 = 0,05 mol

    4M +    xO2→ 2M2OX

0,05.4/x ←x

Ta có: m= M.n => 4 = M. 0,05.4/x

=> M= 20x

Cho x chạy giá trị 1,2,3.

=> x = 2 thì M=40 thỏa mãn M là nguyên tố Ca

08:23 am - 19/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
lai quang linh: e thưa cô axit sunfuro là j ạ
22:06 pm - 18/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Chỉ có axit sunfurơ thôi e nhé: CTPT H2SO3
08:25 am - 19/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên Nhok: cho 4g kim loại M tác dụng vừa đủ với 1.12 lít oxi.Xác định nguyên tố M có hóa trị là x
19:59 pm - 18/01/2018
SỐ PI

4M      +    xO2    -->    2 M2Ox

4/M          0,05

(4x/M)/4=0,05

x/M=0,05

M=X/0,05=20x

suy ra M=40 ( Ca) ,x=2

 

20:15 pm - 18/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Giang Thần Ca Ca: NTK của mg2o3 là mấy cô
22:26 pm - 04/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Phân tử khối của Mg2O3 = 24.2 + 16.3 = 96 e nhé!
Mà e xem lại công thức nhé, có MgO thôi chứ cô chưa thấy có Mg2O3 :)
08:14 am - 05/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Giang Thần Ca Ca: cho em hỏi
22:23 pm - 04/01/2018
22:23 pm - 04/01/2018
Trương Phan Trường Sơn: nhung con C4H10 thi C=2 ma a
13:55 pm - 03/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa C4H10 có Công thức cấu tạo là \(\mathop C\limits^{ - 3} {H_3}\mathop C\limits^{ - 2} {H_2}\mathop C\limits^{ - 2} {H_2}\mathop C\limits^{ - 3} {H_3}\)
Hóa trị của C phải là số nguyên tử H liên kết với nguyên tử C đó. 
Vì H có hóa trị (I) nên nguyên tử C có hóa trị tương ứng từ trái qua phải là: 3,2,2,3
08:37 am - 04/01/2018
Nhan Lê Ngu
19:23 pm - 10/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Phan Trường Sơn: tại sao hơp chat có 2 nguyên tố cùng hóa trị đi kèm ạ
20:07 pm - 02/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa có phải ý em hỏi nhóm SO4 có hóa trị II; nhóm NO3 có hóa trị I; nhóm PO4 có hóa trị III...?
E hỏi rõ hơn để được giải đáp nhé!
21:32 pm - 02/01/2018
13:54 pm - 03/01/2018
Trương Phan Trường Sơn Na hoa tri 1 O hoa tri 2
13:54 pm - 03/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.

Quy ước: Gán cho H hoá trị I , chọn làm đơn vị.

+ Một nguyên tử của nguyên tố khác liên kết với bao nhiêu nguyên tử Hiđro thì nói nguyên tố đó có hoá trị bằng bấy nhiêu.

Ví dụ :     HCl: Cl hoá trị I.

                H2O:O............II

                NH3:N ...........III

                CH4: C ............IV

+Dựa vào khả năng liên kết của các nguyên tố khác với O.(Hoá trị của oxi bằng 2 đơn vị, Oxi có hoá trị II).

Ví dụ: K2O: K có hoá trị I.

          BaO: Ba ..............II.

          SO2: S ..................IV.
Em xem thêm về cách tính hóa trị của các nguyên tố tại link sau: http://hoahoc247.com/hoa-tri-a2575.html
08:30 am - 04/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:07 pm - 02/01/2018
20:06 pm - 02/01/2018
lê anh duy: giúp em với cô ơi :)
20:33 pm - 29/12/2017
lê anh duy: giúp em câu này với : hợp chất A chứa 50% S và 50% C về khối lượng. biết da/H2=32.xác định cthh của A
20:31 pm - 29/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa MA = 32.2 = 64
Gọi CT A: SxOy
x: y = 50%/32 : 50%/32
      =      1      :   2
Công thức đơn giản nhất : SO2
MA = 32.2 = 64 => (SO2)x = 64 => x = 1
=> CTPT A: SO2

08:21 am - 30/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Trong: giup em cau nay cai co 1 mol ng tu X tac dung voi 2 mol ng tu O biet phan tăm ng tử O la 25.8% con lai la X . Tim X
20:41 pm - 24/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa Gọi CT: XO2
%m O = (32/(X + 32)).100% = 25,8%
=> X = 92 là Ziriconi: Zr
08:41 am - 25/12/2017
Nguyen Trong Ziriconni là gi thầy em chưa hoc em mới lớp 8 hoc kì 1 chưa biết no là gì
19:51 pm - 25/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa e xem lại đầu bài nhé, vì ra phân tử khối như vậy thì ứng với nguyên tố Zr tron bảng HTH. 
Cách làm thì là như vậy e nhé!
08:16 am - 26/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Đặng: Cho e hỏi 1 câu ngoài lề: Khi mua một bài giảng xong mik có thể xem lại ko hay là chỉ lần mua
20:21 pm - 21/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa E xem tại link sau để được giải đáp nhé!
http://tuyensinh247.com/hoi-dap.html
08:19 am - 22/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
byun baekhyun: có thể giảng cho em vach cân bằng phương trình hóa học đc ko ạ
09:26 am - 18/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa em vào link này tham khảo nhé!
http://hoahoc247.com/phuong-phap-lap-phuong-trinh-hoa-hoc-co-bai-tap-van-dung-co-ban-va-nang-cao-a2605.html
10:04 am - 18/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Đạt: Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loại R chỉ cần dùng 80% lượng oxi sinh ra khi phân hủy 5,53 gam KMnO4. Hãy xác định kim loại R? thầy giải giúp em
20:45 pm - 15/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa nKMnO4 = 5,53: 158 = 0,035 (mol)
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑
nO2 = 1/2nKMnO4 = 0,0175 (mol)
=>nO2 (đốt R) = 0,175.0,8 = 0,014 (mol)
  4R     +   nO2 → 2R2On
 0,056/n ← 0,014
Ta có: (0,056/n).R = 0,672
=> R = 12n
n= 2 => R =24 là Mg
08:58 am - 18/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Công Thị Ngọc Mai: Một khóa học là s ?. Có bao nhiêu bài giảng ạ?
22:44 pm - 14/12/2017
Hello hello

Khóa học nào vậy bạn, ý bạn nói là khóa hóa lớp 8 của thầy Chất à

23:35 pm - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Gobby: Thầy cô giúp e bài này vs ạ : phân tích 1 hợp chất muối người ta thu được %khối lượng của mỗi nguyên tố như sau: 17,12%Ca, 26.5%P, 1.7%H còn lại là Oxi. Xác định công thức hóa học của hợp chất
19:21 pm - 13/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa %O= 100% - 17,12% - 26,5% - 1,7% = 54,68%
Gọi CT CaxPyHzOv 
x : y : z : v = (17,12/40) : (26,5/31) : (1,7/1) : ( 54,78/16)
= 0,428 : 0,855 : 1,7 : 3,424
= 1:2:4: 8
Ca(H2PO4)2 e nhé! 
08:51 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Gobby: phân tích 1 hợp chất muối người ta thu được %khối lượng của mỗi nguyên tố như sau: 17,12%Ca, 26.5%P, 1.7%H còn lại là Oxi. Xác định công thức hóa học của hợp chất
19:20 pm - 13/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa %O= 100% - 17,12% - 26,5% - 1,7% = 54,68%
Gọi CT CaxPyHzOv 
x : y : z : v = (17,12/40) : (26,5/31) : (1,7/1) : ( 54,78/16)
= 0,428 : 0,855 : 1,7 : 3,424
= 1:2:4: 8
Ca(H2PO4)2 e nhé!
08:50 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!