Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hùng: vì sao AaBB x AaBB lại tạo tỷ lệ KG 3:1 được ạ?
18:03 pm - 19/01/2018
GVHT môn Sinh Em hỏi ở đoạn nào nhỉ
08:18 am - 20/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Cô cho e hỏi ạ: Ở đậu hà lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng; nằm trên hai cặp NST tương đồng . Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ F1 giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chon lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa đỏ ở F2 bằng bao nhiêu?
22:21 pm - 17/01/2018
GVHT môn Sinh

A: thân cao, alen a: thân thấp;

B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng

P : AaBb × AaBb → các cây thân cao hoa đỏ ở F1 : 1AABB:2AABb:4AaBb:2AaBB ↔ (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)

Xét cặp NST số 1: phép lai Aa × Aa → 2/3 × 2/3 × 1/4 =1/9 → A- = 8/9

Tương tự ta có B- = 8/9 → A-B- = 64/81 

09:44 am - 18/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: cô ơi cho e hỏi bài này ạ: một quần thể thực vật P có hai loại kiểu gen là Aabb và aaBb, sau hai thế hệ tự thụ liên tiếp thì thu được kiểu hình đồng hợp lặn ở F2 bằng 37,5%. Hãy xác định tỉ lệ các kiểu gen và tần số alen của P. Biết gen trội là trội hoàn toàn, hai cặp gen phân li độc lập với nhau.
20:37 pm - 13/01/2018
GVHT môn Sinh gen 2 alen chứ em. locus là vị trí của gen trên Nst
giả sử quần thể có cấu trúc xAA: yAa: zaa
tần số alen A = x+y/2 ; tần số alen a = z + y/2 trong đó x y z là tỷ lệ kiểu gen
22:58 pm - 13/01/2018
GVHT môn Sinh P: xAabb: yaaBb ; x +y =1
tự thụ phấn qua 2 thế hệ ta có x(1-1/4)/2 +y(1-1/4)/2 = 0.375
giải ra ta được hệ vô số nghiệm ( miễn sao x +y =1)
tùy vào dữ liệu khác của đề để tính tần số alen
23:11 pm - 13/01/2018
Thùy Dung cô giải hộ e bài trên với ạ
21:08 pm - 14/01/2018
Thùy Dung cô ơi có group thảo luận trên Facebook không ạ. Nếu có cho e xin link ạ
21:10 pm - 14/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bach Diep: Ở người, gen A quy định bình thường , gen a da bị bệnh bach tạng . Trong một gia đình bố mẹ mang kiểu gen dị hợp .Hãy xác định tỷ lệ để bố mẹ đó a) Sinh 1 con bình thường b) Sinh 1 con gái bị bệnh c) Sinh 1 con gái bình thường hoặc một con trai bị bệnh d) Sinh 1 con bị bệnh và một đứa con bình thường .cho e hỏi,câu c Sinh 1 con gái bình thường và một con trai bị bệnh là : 3 4 34 x 1 2 12 x 1 4 14 x 1 2 12 = 3 64 364 - Sinh một con bị bệnh và mọt con bình thường là : 3/64.mà không phải là 3/32 ( xét 2 th)
20:58 pm - 11/01/2018
Bach Diep dạ, không phải trong bài giảng của thầy.Em chỉ muốn hỏi trong TH sinh 1 con gái bt và 1 con trai bệnh thì có phải xét đến 2TH: sinh contrai trước, gái sau và ngược laijkhoong ạ
16:17 pm - 12/01/2018
GVHT môn Sinh có em nhé, phải xét cả 2 trường hợp có thể xảy ra:
TH1: đứa đầu con gái, đứa sau con trai
TH2: ngược lại
17:26 pm - 12/01/2018
Bach Diep dạ em cảm ơn ạ. Còn trong TH sinh 1 con bị bệnh, 1 con không bệnh, Thì ta có phải xét 2TH không ạ?
16:25 pm - 14/01/2018
GVHT môn Sinh có em nhé. nếu ngta k nói rõ thứ tự của đứa con bình thường và đứa bị bệnh thì phải xét 2 TH
17:11 pm - 14/01/2018
Bach Diep cảm ơn thây rât nhiều
08:02 am - 19/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Cho e hỏi ạ; Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân bình thường có thể hình thành tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
22:59 pm - 10/01/2018
GVHT môn Sinh 1 tế bào giảm phân cho tối đa 2 loại tinh trùng (không có HVG) => 3 TẾ bào giảm phân tạo tối đa 6 loại TT
08:15 am - 11/01/2018
Thùy Dung 1 tb sinh tinh giảm phân cho 4 tinh trùng nhưng chỉ có 2 loại thôi à cô? Bài này có cần nói đến KG cho bao nhiêu loại giao tử không aj
21:54 pm - 11/01/2018
GVHT môn Sinh đúng vậy, 1 tế bào giảm phân k có TĐC chỉ cho 4 tinh trùng thuộc 2 loại tinh trùng,
khi đề bài hỏi số loại tinh trùng thì tương đương với số loại kiểu gen của tinh trùng
08:43 am - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trem Trem: Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1 , tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, số cây con được tạo ra , khi các cây F1 tự thụ phấn là tương đương nhau. Tính theo lý thuyết, cây có kiểu hình đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ? Thầy giải giúp em với ạ!
22:42 pm - 14/12/2017
GVHT môn Sinh Tóm gọn đề bài là: Aa tự thụ phấn qua 2 thế hệ => tính kiểu hình đỏ
cây Aa tự thụ phấn qua 2 thế hệ cho tỷ lệ hoa trắng: (1 – 1/22)/2 =3/8 → tỷ lệ hoa đỏ = 1- tỷ lệ hoa trắng = 5/8
08:31 am - 15/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Duy Thiên Phúc: có dạy những bài tooán về NP, GP và thụ tinh không ạ ?
17:00 pm - 13/12/2017
GVHT môn Sinh có em nhé em xem tron chuyên đề vật chất di truyền cấp độ tế bào nhé
http://tuyensinh247.com/vat-chat-di-truyen-va-co-che-di-truyen-cap-do-te-bao-t979.html
08:18 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Trang: Ở
19:54 pm - 12/12/2017
Lê Trang: Ohio back no biết 3 cặp gen nằm trên 2 NST ạ
19:59 pm - 08/12/2017
Lê Trang Tỉ lệ 3:3:1:1 là HvG ạ
19:59 pm - 12/12/2017
Lê Trang Ở thực vat A_ cao>>a_ thấp,B-đỏ>>b_thấp thu đc F1 37,5% cao,trắng,37,5%thấp đỏ, 12,5%cao,đỏ,12,5% thấp trắng. Ko xảy ra đột biến tìm Kg của P
20:03 pm - 12/12/2017
GVHT môn Sinh không phải em nhé, phải có đầy đủ đề bài mới có thể kết luận là HVG hay PLĐL
08:28 am - 13/12/2017
GVHT môn Sinh

Xét tỷ lệ cao/ thấp = 1:1 ; đỏ/ trắng= 1:1

Nếu 2 gen này PLĐL thì kiểu hình ở F1 là (1:1)(1:1) = 1:1:1:1 ≠ đề bài  → 2 gen này cùng nằm trên 1 cặp NST

Đây là phép lai phân tích ( vì tỷ lệ phân ly mỗi tính trạng là 1:1)

F1 phân ly 3:3:1:1 =(3:3:1:1)×1 hay 1 bên P cho 4 loại giao tử với tỷ lệ 3:3:1:1 bên còn lại cho 1 loại giao tử (ab)

Ta thấy tỷ lệ cao trắng = Ab = thấp đỏ = aB → aB và Ab là giao tử lien kết.

Kiểu gen của P là : Ab/aB × ab/ab

08:37 am - 13/12/2017
Lê Trang Vâng hay quá e cảm oen thầy
19:26 pm - 13/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Trang: Cho e hỏi với ạ
19:56 pm - 08/12/2017
Tiêm Song Trick: Ở 1 loài động vật có kiểu gen AB/ab DE/de thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử trong đó 20% tế bào có hoán vị giữa A và a 30% tế bào có hoán vị giữa D và d các tế bào khác xảy ra bình thường tính theo ló thuyết tinh trừng mang gen ab/ de/ được tạo ra có tỉ lệ tối đa
16:16 pm - 08/12/2017
GVHT môn Sinh tần số hoán vị gen giữa gen A và B là 10% => ab = Ab = (1-f)/2 =0,45
tần số hoán vị gen giữa D và E là 15% => DE = de = (1-f)/2 =0,425
=> tỷ lệ giao tử ab de = 0,45 x 0,425
17:31 pm - 08/12/2017
Tiêm Song Trick cách giải ntn khó hiểu quá ạ
18:03 pm - 12/12/2017
GVHT môn Sinh

em tính tỷ lệ giao tử abde ra rồi nhân với nhau là được.

công thức tính tỷ lệ giao tử lien kết là (1-f)/2

( f= số tế bào có TĐC chia 2)

08:40 am - 13/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Key Phạm: cho mình hỏi 1 chút đc k, các bạn hk có thấy dễ hiểu k
21:58 pm - 04/12/2017
GVHT môn Sinh em học thử và cảm nhận luôn nhé
08:24 am - 05/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Thị Thu Sương: thay cho em xin link tai liêu cac bai tap phan phan li doc lap va voi ah
08:40 am - 30/10/2017
Tường Vy: nhờ thầy mà em hiểu bài chứ mấy thầy dạy bồi dưỡng trên trường dạy em ko hiểu j hết. như vậy thì có thể e ko sợ ko hiểu bài nữa
20:07 pm - 03/10/2017
GVHT môn Sinh cảm ơn em đã ủng hộ thầy.
08:27 am - 04/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thảo: THẦY GIẢNG HAY QUÁ
22:50 pm - 06/09/2017
Bùi Thị Thu Phương: Ở vd4 video2 tại sao ở tính trạng quả trội k hoàn toàn thì số loại KH là 3 mà k phải 2 vậy ạ ?
11:26 am - 16/08/2017
GVHT môn Sinh trội không hoàn toàn sẽ có 3 kiểu hình vì: AA cho 1 KH ; Aa cho 1 kiểu hình; aa cho 1 kiểu hình
08:17 am - 21/08/2017
15:36 pm - 14/09/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hà Thuý Anh: ở trường hợp tỉ lệ 3:1,,plai AaBb x AaBB cho 8 tổ hợp mà
15:58 pm - 11/08/2017
GVHT môn Sinh bạn thắc mắc ở đoạn nào ? video thứ mấy nhỉ
16:04 pm - 11/08/2017
Hà Thuý Anh đầu video 2 ạ,,
20:45 pm - 11/08/2017
GVHT môn Sinh đây là tổ hợp về kiểu hình mà em, AaBb x AaBB => TỶ LỆ 3:1
08:47 am - 12/08/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trí Chiêu: Sao video không xem đc vậy thầy?😢😢
16:51 pm - 28/06/2017
GVHT môn Sinh

Em cho TS247 biết em vào học bằng trình duyệt gì nhé!
Nếu em học bằng trình duyệt chorm thì có thể do trình duyệt bị lỗi >> em đổi sang trình duyệt khác học, VD coc coc em nhé!
Ngoài ra em sửa cài đặt chorm theo hướng dẫn sau:

- Các bước chính:
Bước 1: Gõ địa chỉ chrome://flags
Bước 2: Tìm đến mục cấu hình: "Thích HTML hơn Flash" (Tiếng việt) hoặc "Prefer HTML over Flash"
Bước 3: Set mục này thành Disable hoặc "Đã vô hiệu hóa"
Bước 4: Khởi động lại trình duyệt hoặc bấm nút "Relaunch now"

13:41 pm - 29/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huyền Trang: Thầy /cô ơi sao e ko xem đc vid học thử trên điện thoại ạ :(
08:49 am - 14/06/2017
Đình Nhã Nguyễn Xem đc bình thường mà bạn
08:04 am - 19/06/2017
GVHT môn Sinh em học thử tại đây nhé
http://tuyensinh247.com/bai-giang-mien-phi-mon-sinh-fl57.html
09:07 am - 15/07/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!