Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hồng: cô ơi cho e hỏi: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) trên thực tế có lợi cho ta? A. hai bên Pháp và Việt Nam thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ. B. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. C. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp. D. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay cho quân Trung Hoa Dân Quôc giải giáp quân Nhật.
16:15 pm - 12/06/2018
Mod Sử - Thu Hoài Đáp án D em nha. Ngày 6/3/1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết, điều khoản có lợi thực tế cho ta là điều khoản giải quyết được nhiệm vụ hiện tại. Khi 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng, ta sẽ loại bỏ được một kẻ thù là Trung Hoa Dân Quốc tập trung lực lượng chống Pháp.
20:36 pm - 12/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh: Cô ơi cho em hỏi những chiến thắng và những bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam là gì ạ?
16:30 pm - 01/05/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Những chiến thắng em học theo từng chiến lược chiến tranh của Mĩ như trong sgk  e nhé

09:23 am - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!