Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hà Vương: Kẻ BH,CK vuông góc với AE.(H,K thuộc đường thẳng AE)
15:31 pm - 20/02/2018
SỐ PI

đề cụ thể là sao bạn

19:19 pm - 20/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hà Vương: Cho ∆ABC vuông cân ở A,M là trung điểm của BC,điểm E nằm giữa M và C.Kẻ BH
15:29 pm - 20/02/2018
Hello hello

Đề hỏi j z bạn

 

15:41 pm - 20/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cam Ghet: thay oi
08:34 am - 11/02/2018
Hello hello

Sao bạn

11:22 am - 11/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lộ Văn Thành: Cô ơi có chương trình lớp 7 tập 2 chưa để em hỏi 1 câu tập 2 đại số ạ
21:28 pm - 08/02/2018
Hello hello

Hỏi đi mik sẽ tl

08:30 am - 09/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Giang Kòi: Cho tam giác ABC.biết góc B =50 độ. Tinh góc A
20:13 pm - 08/02/2018
Hello hello

Tg ABC cân hả bạn?

20:56 pm - 08/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Đặng Phương: Cho tam giác ABC có AB nhỏ hơn AC . trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD bằng AB . Gọi M là trung điểm của BD : a, CM : Tam giác ABM = tam giác ADM . b, tia AM cắt cạnh BC tại K . CM: tam giác ABK bằng tam giác ADK c, trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE bằng DC Cm: 3 điểm E, K , D thẳng hàng
13:01 pm - 06/02/2018
Mod Toán - B.A.T FC

a, Xét tam giác ABM và tam giác ADM có: cạnh AM chung, AB=AD (giả thiết), MB=MD( vì M là trung điểm của DB) suy ra tam giác ABM = tam giác ADM (c.c.c)

b, theo câu a tam giác ABM = tam giác ADM nên \[\angle BAM =\angle DAM hay \angle BAK = \angle DAK\]

   Xét tam giác ABK và tam giác ADK có: Cạnh AK chung, \[\angle BAK = \angle DAK\], AB=AD nên tam giác ABK = tam giác ADK (c.g.c)

c, Do  tam giác ABK = tam giác ADK nên BK = DK: \[\angle KBA = \angle KDA\]

    Trên tia AC có AD = AB<AC nên D nằm giữa A và C => \[\angle KDA +\angle KDC = 180 độ\]

   Do hai tia BA và BE đối nhau nên B nằm giữa A và E =>\[\angle KBA +\angle KBE = 180 độ\]

  Từ 3 điều trên suy ra \[\angle KDC = \angle KBE\]

  Xét tam giác KBE và tam giác KDC có KB= KD, \[\angle KDC = \angle KBE\], BE= DC suy ra tam giác KBE = tam giác KDC (c.g.c) nên \[\angle BKE = \angle DKC\]

  K nằm giữa B và C nên \[\angle BKD +\angle DKC = 180 độ\] suy ra \[\angle BKD +\angle BKE = 180 độ\]

=>\[\angle EKD = 180 độ\] => E,K,D thẳng hàng.

 

     

15:35 pm - 06/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mic Key: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. M là trung điểm của BC.điểm E nằm giữa M và C. kẻ BH, CK vuông góc với AE (H,K thuộc AE )? với AE (H,K thuộc AE ). a. cm: BH=AK b, tam giác MBH= tam giác MAK c, tam giác MHK vuông cân
21:15 pm - 21/01/2018
Mod Toán - B.A.T FC

(vẽ hình theo bài, kí hiệu trên hình \[\angle ABH= \angle B1, \angle HBC=\angle B2, \angle KAC=\angle A1, \angle KAM = \angle A2)\]

 

a, Xét tam giác AHB = tam giác CKA (ch-gn) vì:

        goc AHB = goc CKB =90

        AB=AC

        B1=A1 (cúng phụ góc BAH)

    Suy ra BH=AK.

b, Từ tam giác AHB = tam giác CKA =>BH=AK;AH=KC

    Tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC nên AM=BC/2=BM=MC

    Do \[\angle B1 +\angle B2 = \angle A1+ \angle A2 (=45 độ);\] \[\angle B1 = \angle A1 nên \angle B2 = \angle A2\]

 từ đó tam giác MBH = tam giác MAK (c.g.c)

c,  tam giác MBH = tam giác MAK =>  MH=MK.

    tam giác MHA = tam giác MKC(c.c.c) => \[\angle AMH = \angle CMK\]

    Tam giác ABC cân nên trung tuyến AM cũng là đường cao nên \[\angle AMC\] =90 độ

          => \[\angle AMH +\angle HMC = 90 độ\]

          =>\[\angle CMK +\angle HMC = 90 độ\]

           => \[\angle HMK = 90 độ\]

 tam giác MHK có MH=MK (chứng minh trên) , \[\angle HMK = 90 độ\] nên tam giác MHK vuông cân tại M.

22:03 pm - 22/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mic Key: thầy giúp em với !
17:00 pm - 21/01/2018
SỐ PI

bạn cần giúp gì

19:13 pm - 21/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mic Key: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. M là trung điểm của BC.điểm E nằm giữa M và C. kẻ BH, CK vuông góc với AE (H,K thuộc AE )? với AE (H,K thuộc AE ). a. cm: BH=AK b, tam giác MBH= tam giác MAK c, tam giác MHK vuông cân.
17:00 pm - 21/01/2018
Mod Toán - B.A.T FC

(vẽ hình theo bài, kí hiệu trên hìnhABH=B1,HBC=B2,KAC=A1,KAM=A2)∠ABH=∠B1,∠HBC=∠B2,∠KAC=∠A1,∠KAM=∠A2)

 

a, Xét tam giác AHB = tam giác CKA (ch-gn) vì:

        goc AHB = goc CKB =90

        AB=AC

        B1=A1 (cúng phụ góc BAH)

    Suy ra BH=AK.

b, Từ tam giác AHB = tam giác CKA =>BH=AK;AH=KC

    Tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC nên AM=BC/2=BM=MC

    Do B1+B2=A1+A2(=45đ);∠B1+∠B2=∠A1+∠A2(=45độ);B1=A1nênB2=A2∠B1=∠A1nên∠B2=∠A2

 từ đó tam giác MBH = tam giác MAK (c.g.c)

c,  tam giác MBH = tam giác MAK =>  MH=MK.

    tam giác MHA = tam giác MKC(c.c.c) => AMH=CMK∠AMH=∠CMK

    Tam giác ABC cân nên trung tuyến AM cũng là đường cao nênAMC∠AMC=90 độ

          => AMH+HMC=90đ∠AMH+∠HMC=90độ

          =>CMK+HMC=90đ∠CMK+∠HMC=90độ

           =>HMK=90đ∠HMK=90độ

 tam giác MHK có MH=MK (chứng minh trên) ,HMK=90đ∠HMK=90độnên tam giác MHK vuông cân tại M.

17:15 pm - 25/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vy'ss Trần'ss: Thầy ơi! Giải giúp em bài này ạ .tính chiều cao của bức tường biết chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m
08:38 am - 20/01/2018
SỐ PI

áp dụng pytago với cạnh huyền là 4 cạnh góc vuông là 1

12:36 pm - 20/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:02 pm - 16/01/2018
SỐ PI

bạn cần giúp gì nhỉ

20:17 pm - 16/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen thanh dat: thay oi thay cho bai toan tap 2
10:25 am - 16/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Sao vậy em?
16:54 pm - 18/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
10:24 am - 16/01/2018
Vutien Duc: thay oi giup em voi
15:01 pm - 11/01/2018
SỐ PI

bạn cần giúp gì ạ

19:45 pm - 11/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phuc Ken: em có bài toán muốn giúp giúp đỡ
19:15 pm - 09/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi đề bài ra nhé!
17:18 pm - 11/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Giang's Nonstop's: Giúp e bai nay vs ạ biet đồ thị của hàm số y=k.x đi qua điểm M(3,-1) a, hãy xác định k và vẽ đồ thị của hàm số đó. B
14:15 pm - 08/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Đồ thị hàm số đi qua điểm \(M\left( {3; - 1} \right)\) nên ta có:
\[ - 1 = 3k \Leftrightarrow k =  - \frac{1}{3}\]
Vậy đường thẳng cần tìm là \(y =  - \frac{1}{3}x\)
Em tự vẽ đồ thị nhé!
14:40 pm - 09/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Manh's Hung's: Cho ∆ABC vuông tại A
11:38 am - 04/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em muốn hỏi gì vậy em?
19:39 pm - 07/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoan Trang: Thầy ơi giúp em vs mai em thi rùi
20:27 pm - 03/01/2018
Đoan Trang X/y=y/z=z/x
20:28 pm - 03/01/2018
Đoan Trang Và x"2017-y"2015=0
20:29 pm - 03/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em viết rõ đề bài nhé, '' là sao?
08:34 am - 04/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Duy Bảo Anh: Giúp em bại này thầy ơi x;y;z tỉ lệ với các số 12,14,15 x+y+z =280
18:47 pm - 02/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em xem lại đề bài nhé, lẻ lắm!
08:43 am - 04/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Xuân Vương: Giúc em giải bài này : F=2/n-1/n-1
21:24 pm - 26/12/2017
21:25 pm - 26/12/2017
Mai Xuân Vương F=2n-1/n-1
21:26 pm - 26/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Em ghi rõ yêu cầu bài toán ra nhé!
11:24 am - 27/12/2017
Trương Thị Hoa thay oi, giai cho em bai toan nay vs:cho các số a,b,c và a+b/3=b+c/4=c+a/5. tính giá trị biểu thức M=10a+b-7c+2017
12:19 pm - 30/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Em xem lại đề bài giúp cô xem có bị sai gì không nhé, vì cô gairi thử ra thấy lẻ lắm!
14:41 pm - 09/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mobius Volder: Co de toan truong thcs hoang dieu ko co
20:47 pm - 26/12/2017
Minh Truong: Thầy có thể cho em xem đề thi thử lớp 7 được không ạ
17:12 pm - 25/12/2017
Tuyết's Như'ss: thầy ơi đây là đề thi hả thầy
15:33 pm - 25/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Đúng rồi, đây là 1 đề thi cho các em tham khảo nhé!
16:31 pm - 25/12/2017
Minh Truong Thầy có thể cho e xem được không ạ
17:09 pm - 25/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
do ha phond: có bai giang về tỉ lệ thuân và nghịch ko ạ
09:41 am - 25/12/2017
GV Toán - Bạc Hà http://tuyensinh247.com/ham-so-va-do-thi-t1218.html
E
m xem 4 bài đầu tiên trong chuyên đề này nhé!
16:34 pm - 25/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dân Chi: hay quá thầy ơi
10:05 am - 22/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Cảm ơn em nhé!
00:31 am - 25/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Akidosu Kama: Mai em thi rồi, mà thầy có dạy lí ko ạ
20:44 pm - 21/12/2017
GV Toán - Bạc Hà ko em nhé!
00:31 am - 25/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Anh Tuấn: thầy giải giúp em bài:. Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1). Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)
20:04 pm - 21/12/2017
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n\left( {n + 1} \right)\\
= 1\left( {1 + 1} \right) + 2\left( {2 + 1} \right) + 3\left( {3 + 1} \right) + ... + n\left( {n + 1} \right) = \left( {{1^2} + {2^2} + ... + {n^2}} \right) + \left( {1 + 2 + 3 + ... + n} \right)\\
{2^3} = {\left( {1 + 1} \right)^3} = {1^3} + {3.1^2} + 3.1 + 1\\
{3^3} = {\left( {2 + 1} \right)^3} = {2^3} + {3.2^2} + 3.2 + 1\\
{4^3} = {\left( {3 + 1} \right)^3} = {3^3} + {3.3^2} + 3.3 + 1\\
...\\
{\left( {n + 1} \right)^3} = {n^3} + 3{n^2} + 3n + 1\\
\Rightarrow {2^3} + {3^3} + ... + {\left( {n + 1} \right)^3} = {1^3} + {2^3} + ... + {n^3} + 3\left( {{1^2} + {2^2} + {3^2} + ... + {n^2}} \right) + 3\left( {1 + 2 + 3 + ... + n} \right) + n\\
\Leftrightarrow {\left( {n + 1} \right)^3} = 1 + 3\left[ {\left( {{1^2} + {2^2} + ... + {n^2}} \right) + \left( {1 + 2 + 3 + ... + n} \right)} \right] + n\\
\Leftrightarrow 3\left[ {\left( {{1^2} + {2^2} + ... + {n^2}} \right) + \left( {1 + 2 + 3 + ... + n} \right)} \right] = {\left( {n + 1} \right)^3} - n - 1\\
\Leftrightarrow \left( {{1^2} + {2^2} + ... + {n^2}} \right) + \left( {1 + 2 + 3 + ... + n} \right) = \frac{{{{\left( {n + 1} \right)}^3} - \left( {n + 1} \right)}}{3}
\end{array}\]

16:48 pm - 25/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Em'ss Nhỏ'ss: thầy ơi có trúng đề học kì 1 k ạ
19:28 pm - 21/12/2017
20:44 pm - 21/12/2017
Trương Thị Hoa thay oi, co de truong thcs bong linh ko thay
17:12 pm - 24/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Không em nhé!
00:23 am - 25/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Candy'x Hà: hay quá thầy ơi
20:19 pm - 20/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Cảm ơn e, chúc em học tập thật tốt nhé!
16:45 pm - 21/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Candy'x Hà: thầy ơi thầy làm 1 clip hết ttaats cả cấc kiến thức đã học nha
20:18 pm - 20/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Có bài ôn tạp chương đó em!
16:45 pm - 21/12/2017
Biển Nhớ thầy làm clip về bài kiẻm tra cuối học kì 1 đi thầy
15:49 pm - 23/12/2017
Biển Nhớ trường trung học cơ sở ngư lộc
15:49 pm - 23/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!