Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hưng Khải: Bài này thầy giảng quần quá.
10:28 am - 25/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Em có thắc mắc gì thế em ơi?
13:34 pm - 25/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kem Kem: Bài 14. Hai quả cầu nhỏ tích điện q1= 1,3.10 -9 C ,q2 = 6,5.10-9 C đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì đẩy nhau với một những lực bằng F. Cho 2 quả cầu ấy tiếp xúc nhau rồi đặt cách nhau cùng một khoảng r trong một chất điện môi ε thì lực đẩy giữa chúng vẫn là F. a, Xác định hằng số điện môi của chất điện môi đó. b, Biết F = 4,5.10 -6 N ,tìm r
09:05 am - 25/06/2018
Kem Kem không có bài giải chi tiết
10:03 am - 25/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Sau khi cung cấp cho các em lí thuyết Thầy có đưa ra các dạng bài, phương pháp và giải chi tiết các ví dụ. Em xem video bài giảng của Thầy, sau đó mới làm bài tập áp dụng em ạ. Ở mỗi bài tập em mắc ở đâu em đặt câu hỏi Thầy cô, anh chị và các bạn sẽ trả lời em em nhé. Như vậy việc học mới hiệu quả được.
10:22 am - 25/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Em có thể tham khảo bài tập có đáp án và lời giải chi tiết tại: https://vatly247.com/dien-tich-dien-truong-e248.html

10:23 am - 25/06/2018
Kem Kem em làm bài tập rồi, nhưng không biết đúng hay sai ạ, với có nhiều bài tập khó em ko biết làm mới hỏi ạ :)
10:46 am - 25/06/2018
13:34 pm - 25/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kem Kem: Bài 13. Một quả cầu nhỏ có m = 60g ,điện tích q = 2. 10 -7 C được treo bằng sợi tơ mảnh.Ở phía dưới nó 10 cm cầnđặt một điện tích q2 như thế nào để sức căng của sợi dây tăng gấp đôi?
09:05 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 12. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có khối lượng 50g được treo vào cùng một điểm bằng 2 sợi chỉ nhỏ không giãn dài 10cm. Hai quả cầu tiếp xúc nhau tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau một góc 600 .Tính điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu quả cầu.Cho g=10 m/s2 .
09:05 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 11. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bằng một lực 2,7.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chú đẩy nhau bằng một lực 3,6.10-4 N. Tính q1, q2 ?
09:05 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 9. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng 5 cm, giữa chúng xuất hiện lực đẩy F = 1,6.10-4 N. a.Hãy xác định độ lớn của 2 điện tích điểm trên? b.Để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10-4N thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?
09:05 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 9. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng 5 cm, giữa chúng xuất hiện lực đẩy F = 1,6.10-4 N. a.Hãy xác định độ lớn của 2 điện tích điểm trên? b.Để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10-4N thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?
09:03 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 8. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 50cm, hút nhau bằng một lực 0,18N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 4.10-6C. Tính điện tích mỗi vật?
09:03 am - 25/06/2018
11:22 am - 25/06/2018
Kem Kem bài này add giải sai với kết quả của thầy rồi ạ
22:37 pm - 25/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kem Kem: Bài 7. Hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 25cm trong điện môi có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác giữa chúng là 6,48.10-3 N. a/ Xác định độ lớn các điện tích. b/ Nếu đưa hai điện tích đó ra không khí và vẫn giữ khoảng cách đó thì lực tương tác giữa chúng thay đổi như thế nào? Vì sao? c/ Để lực tương tác của hai điện tích đó trong không khí vẫn là 6,48.10-3 N thì phải đặt chúng cách nhau bằng bao nhiêu?
09:02 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 6. Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau 10 cm. Lực đẩy giữa chúng là 9.10-5N. a/ Xác định dấu và độ lớn hai điện tích đó. b/ Để lực tương các giữa hai điện tích đó tăng 3 lần thì phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai điện tích đó bao nhiêu lần? Vì sao? Xác định khoảng cách giữa hai điện tích lúc đó.
09:02 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 5. Một quả cầu có khối lượng riêng  = 9,8.103 kg/m3 ,bán kính R=1cm tích điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh có chiều dài l =10cm. Tại điểm treo có đặt một điện tích âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả đặt trong dầu có D = 0,8 .103 kg/m3 , hằng số điện môi  =3.Tính lực căng của dây? Lấy g=10m/s2 .
09:02 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 4. Trong nguyên tử hiđrô (e) chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10 -9 cm. a. Xác định lực hút tĩnh điện giữa (e) và hạt nhân. b. Xác định tần số của (e)
09:02 am - 25/06/2018
10:37 am - 25/06/2018
Kem Kem Fht là gì ạ
20:45 pm - 25/06/2018
Mod Lý - Trần Trọng Triều

Lực hướng tâm nha bạn

20:48 pm - 25/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kem Kem: Bài 3. Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là 2.10-3 N . Nếu với khoảng cách đó mà đặt trong điện môi thì lực tương tác giữa chúng là . a/ Xác định hằng số điện môi của điện môi. b/ Để lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong điện môi bằng lực tương tác khi đặt trong không khí thì phải đặt hai điện tích cách nhau bao nhiêu? Biết trong không khí hai điện tích cách nhau 20cm
09:02 am - 25/06/2018
Mod Lý - Trần Trọng Triều

Nếu đặt trong điện môi thì lực tương tác là bao nhiêu bạn ơi, thiếu đề rồi kìa

10:48 am - 25/06/2018
Kem Kem 10^-3 ạ
11:12 am - 25/06/2018
Tran Le Quang Hung

a)\[F=k\frac{q_{1}q_{2}}{\varepsilon r^{2}}\]

   \[\varepsilon\] của không khí là 1 nên \[\varepsilon\] của điện môi là \[\frac{F_{1}}{F_{2}}=2\]

 

16:10 pm - 25/06/2018
Tran Le Quang Hung

b) \[F_{1}=F_{2}\Leftrightarrow\frac{kq_{1}q_{2}}{r^{2}}=\frac{kq_{1}q_{2}}{\varepsilon r^{'2}}\Leftrightarrow r^{'2}=\frac{r^{2}}{\varepsilon }=\frac{20^{2}}{2}=200\]

\[\Leftrightarrow r^{'}=10\sqrt{2}(cm)\]

 

16:35 pm - 25/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kem Kem: Bài 2. Hai điện tích q1=2.10-6, q2= -2.10-6 đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB, vẽ hình lực tương tác đó.
08:58 am - 25/06/2018
Kem Kem: Bài 1. Hai điện tích q1=2.10-8, q2=-10-8 đặt cách nhau 20cm trong không khí. Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng?
08:57 am - 25/06/2018
Khánh đẹp trai: hiểu ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................chết liền :))
09:17 am - 24/06/2018
Mod TLH - Thu Do

Sao vậy bạn ??

09:31 am - 24/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Khi xem bài giảng em có thắc mắc ở đâu em viết câu hỏi của em vào mục "Hỏi đáp, thảo luận" trong bài giảng tương ứng. Thầy cô, các bạn và các anh chị sẽ trả lời em em nhé!
08:59 am - 25/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Quốc Dũng: ở vd 1 thay ntn ra 1/25 vậy ạ
21:16 pm - 19/06/2018
21:45 pm - 19/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Đấy là dữ kiện bài cho mà em. Bài cho "Nếu đặt trong dầu thì lực này bị yếu đi 2,25 lần".
08:40 am - 20/06/2018
Võ Quốc Dũng cái đoạn thay vào á, ra thàh 1/2,25 chứ k phải f/2,25
16:15 pm - 21/06/2018
GV Lý - Thùy Dương

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
F = {{k\left| {{q_1}{q_1}} \right|} \over {{r^2}}} \hfill \cr
{F_1} = {{k\left| {{q_1}{q_1}} \right|} \over {{\varepsilon _1}{r^2}}} \hfill \cr} \right. \cr
& {F_1} = {F \over {2,25}} \Leftrightarrow {{k\left| {{q_1}{q_1}} \right|} \over {{\varepsilon _1}{r^2}}} = {1 \over {2,25}}.{{k\left| {{q_1}{q_1}} \right|} \over {{r^2}}} \cr
& \Rightarrow {1 \over {{\varepsilon _1}}} = {1 \over {2,25}} \Rightarrow {\varepsilon _1} = 2,25 \cr} \)

08:42 am - 22/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Thư: Không hiểu em sai chỗ nào mà bài 17 ra 0.254 N và bài 18 lại là 7.2 * 10^-4 ạ.
22:27 pm - 18/06/2018
GV Lý - Thị Thân em cho mình xem lời giải của em được không?
10:35 am - 19/06/2018
Minh Thư E ko gửi ảnh được ạ. E muốn hỏi thử nếu đáp án của em có vấn đề em sẽ tự làm lại ạ.
21:49 pm - 19/06/2018
GV Lý - Thùy Dương

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
{F_1} = {F_2} = 0,018N \hfill \cr
\overrightarrow {{F_1}} \bot \overrightarrow {{F_2}} \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2} = 0,0255N \cr} \)

08:49 am - 20/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trinh PNam: bài này có phải nâng cao ko ạ
19:17 pm - 16/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Trong bài giảng này có cả bài tập cơ bản và nâng cao em ạ.
16:55 pm - 18/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Ly: cô ơi bài tổng hợp lực ở dạng 2 tại sao lại AI lại bằng a.sin60 ạ e tưởng nhân sin 90 chứ
12:17 pm - 15/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Để tính AI ta xét tam giác AIC vuông tại I có: 
\(\sin \widehat {ACI} = {{AI} \over {AC}} \Leftrightarrow \sin 60 = {r \over a} \Rightarrow r = a.\sin 60 = AI\)
14:09 pm - 15/06/2018
GV Lý - Thùy Dương sin = cạnh đối/cạnh huyền em ạ.
14:10 pm - 15/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Trung: thầy ơi cho em hỏi . 2 vật lúc nào cũng có lực hấp dẫn vậy sao không phải bài nào cũng xuất hiện lực hấp dẫn vậy thầy ,
08:13 am - 15/06/2018
Phạm Trung mấy bài thầy giải đâu có liên quan đến lực hd đâu thầy
08:14 am - 15/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm: \({F_{hd}} = {6,67.10^{ - 11}}{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\)
Lực hấp dẫn giữa hai điện tích điểm rất nhỏ nên bài không nói gì đến lực hấp dẫn thì ta bỏ qua lực đó em ạ.
09:59 am - 15/06/2018
Phạm Trung E cam on ạ
12:09 pm - 15/06/2018
13:56 pm - 15/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Trung: cho em hỏi , nếu bài người ta nói là 2 điện tích có độ lớn bằng nhau thì mình có được khẳng định là 2 điện tích ấy sẽ cùng điện tích và đẩy nhau ko ạ ?
09:04 am - 14/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Bài nói hai điện tích có độ lớn bằng nhau thì ta có:  |q1| = |q2| => hai điện tích có thể cùng dấu hoặc khác dấu và em chưa thể kết luận hai điện tích này đẩy nhau em nhé.
09:07 am - 14/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Thư: Thầy cho em hướng dẫn bài 11 với ạ. E cảm ơn ạ.
11:14 am - 13/06/2018
Phạm Trung dấu giá trị tuyệt đối sao bị phá hết rồi ạ
09:18 am - 15/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Mình chỉ hướng dẫn các em biến đổi Vật Lí đến bước đấy thôi. Còn các bước tính toán, thay số cụ thể thế nào các em sử dụng kiến thức toán học tự tính toán để tính ra kết quả cuối cùng.
09:52 am - 15/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Phương trình (1) do q1 và q2 cùng dấu nên q1.q2 > 0 => q1.q2 = 1,2.10-17.
Phương trình (2): (q+ q2)2 = 6,4.10-17 => |q+ q2| = 8.10-9 => q+ q2 = ± 8.10-9.
09:53 am - 15/06/2018
nguyễn tiến dũng có thể cho e link lời giải các bài đc ko ạ
20:29 pm - 17/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Em tham khảo các bài tập có đáp án và lời giải tại đây em nhé: https://vatly247.com/dien-tich-dien-truong-e248.html

15:06 pm - 18/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Lạc Tiên: cho em xin hướng dẫn giải câu 4 BTTL ( trong bài giảng ) . Em cảm ơn !
22:19 pm - 11/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Electron có điện tích là -1,6.10-19 C và khối lượng 9,1.10-31 kg. 
Proton có điện tích là +1,6.10-19C và có khối lượng 1,67.10-27 kg.
08:28 am - 12/06/2018
GV Lý - Thùy Dương - Nguyên tử Hidro gồm:
 + Hạt nhân : 1 hạt proton có điện tích là +1,6.10-19C
 + 1 electron có điện tích -1,6.10-19 C chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ.
Khoảng cách giữa electron và hạt nhân: r = 5.10-9cm = 5.10-11 m.
a) Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân: \(F = {{{{9.10}^9}.\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}}\)
b) Lực hút tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm:
\(F = {{{{9.10}^9}.\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}} = {{m{v^2}} \over r} = m{\omega ^2}r \Rightarrow \omega \)
Có: \(\omega  = 2\pi f \Rightarrow f = {\omega  \over {2\pi }}\)
(ω là tốc độ góc, f là tần số)
08:39 am - 12/06/2018
Hoàng Thị Lan Anh Tại sao ε ở đây không có vậy ạ?
08:13 am - 24/06/2018
Mod TLH - Thu Do

\[\varepsilon\] là hằng số điện môi nha bạn , đối với hệ ở trong không khí thì hằng số có giá trị là 1 nên ko cần đến nhé !

09:13 am - 24/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Thư: Thầy hướng dẫn em bài 5 với ạ. Với cho e hỏi khi nhúng vật vào dầu là TH giả định hay đi kèm với các điều kiện trên ạ? Mong thầy giúp đỡ.
11:45 am - 10/06/2018
Minh Thư Kết quae ra là 0.67 ạ.
16:09 pm - 10/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Bài tập 5 ở phút thứ bao nhiêu em ơi?
09:03 am - 11/06/2018
Minh Thư Dạ trong tập đề ạ. Nhưng e làm được rồi ạ.
11:14 am - 13/06/2018
13:52 pm - 13/06/2018
Phạm Trung mik cũng ra 0,677
08:41 am - 14/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hải Dóngg: thầy ơi trong tài liệu giảng bài bài tập tự luyện 4 thì điện tích của hạt proton và electron là bao nhiêu ạ ? Nếu đề ko cho thì mình có thể tự thêm vào đc ko ạ
22:55 pm - 08/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Electron có điện tích là -1,6.10-19 C và khối lượng 9,1.10-31 kg. 
Proton có điện tích là +1,6.10-19C và có khối lượng 1,67.10-27 kg.
10:21 am - 09/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Bài không cho thì em phải tự nhớ để thay số liệu vào tính toán em nhé!
10:24 am - 09/06/2018
Hải Dóngg dạ vâng
11:32 am - 09/06/2018
11:36 am - 09/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
tạ thị phương quỳnh: thầy giày rất hay
10:03 am - 08/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Cảm ơn em.
Toàn bộ bài giảng KHOÁ PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT VẬT LÍ 11 em xem tại đây nhé: http://tuyensinh247.com/khoa-phuong-phap-hoc-tot-vat-ly-11-k687.html

10:44 am - 08/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Trang: sao trong sgk không có kí hiệu điện môi ạ(phần I )
20:39 pm - 07/06/2018
Nguyễn Khánh Ngọc phần 2 muc II
20:59 pm - 07/06/2018
Trần Trang cảm ơn bạn
21:00 pm - 07/06/2018
GV Lý - Thùy Dương Khi đặt các điện tích điểm trong một điện môi đồng tính:
\(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {\varepsilon {r^2}}}\)
ɛ là hằng số điện môi của môi trường.
Đối với chân không: ɛ = 1.
(Lí thuyết phần 2 - trang 9 SGK Vật Lí 11)
08:45 am - 08/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mạnh Hoàng: Thầy giảng dễ hiểu quá ạ
16:50 pm - 06/06/2018
GV Lý - Thị Thân cảm ơn em
09:29 am - 07/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Quỳnh Trang: Thầy k viết đề bài lên bảng sao bọn e dừng hình lại r làm trước khi thầy chữa ạ
10:59 am - 02/06/2018
Mod TLH - Thu Do Có file tài liệu bài giảng nha bạn !
17:32 pm - 02/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!