Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Anh Thái Bá: Thầy giải em câu hỏi này với Nung 150g CaCO3 sau khi P/Ư kthuc thu được 75g chất rắn . Tính hiệu suất
20:35 pm - 21/02/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

CaCO3(rắn) → CaO(rắn)  + CO2 (khí)

Khối lượng CO2 thoát ra chính bằng khối lượng chất rắn giảm => mCO2 = 150 – 75 = 75 (g)

=> nCO2 = 75/44 (mol)

Theo PTHH: nCaCO3 (pư) = nCO2 =  75/44 (mol)

=> mCaCO3 = 75/44. 100 = 170,45( g) > 150 (g) => đề bài sai em nhé! Vì lượng phản ứng không thể lớn hơn lượng ban đầu.

%H = (mCaCO3 pư/ mCaCO3 bđ ).100%

08:36 am - 22/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hà Thu: thầy ơi tại sao oxi hoá lỏng có màu xanh nhạt ạ
20:19 pm - 01/02/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Khi ở thể khí, O2 không có màu còn khi ở thể lỏng, O2 có màu xanh nhạt vì:
Khi ở thể khí thì các phân tử O2 cách xa nhau, dao động liên tục. Còn khi ở thể lỏng, các phân tử O2 gần nhau hơn, ít dao động hơn nên có màu xanh nhạt
08:58 am - 02/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Duy Hòa: thầy ơi em học hóa 8 kì 2 và sắp kiểm tra 1 tiết thì thầy giúp em ôn những câu gì ạ
20:52 pm - 24/01/2018
SỐ PI

có đề 1 tiết và bài giảng bạn xem lịch phát hành nha

21:41 pm - 24/01/2018
Nagachika Hideyoshi Thầy giải hộ em chu này
22:03 pm - 29/01/2018
Nagachika Hideyoshi Câu 1 lít Nc ở 15 độ hoa tan đc 20 ml khí h² .vậy tính tan trong Nc của khí hidro là ntn
22:05 pm - 29/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa 1 lít nước ở 15 độ C tức 1000 ml nước mới hòa tan được 20 ml khí H2 => Khí H2 là chất khí tan rất ít trong nước.
08:55 am - 30/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ai Tien La: Phản ứng
20:13 pm - 22/01/2018
Ai Tien La: Thầy ơi giúp em giải bài này : có 75 g sắt 2 oxit . Để khử số sắt oxit đó ta dùng 4,48 lít khí H2. Câu A Hỏi chất nào dư và dư bao nhiêu ? Câu B tính số gam sắt thu được sau phane
20:12 pm - 22/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nFeO = 75: 72 = 25/ 24 (mol)

nH2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

                  FeO + H2 → Fe + H2O

Theo PT      1         1                          mol

Theo Đề  25/24      0,2                                    mol

Ta thấy 25/24 > 0,2 => H2 phản ứng hết. FeO dư. Mọi tính toán theo nH2

Theo PT: nFeO phản ứng = nH2 = 0,2 mol => mFeO PƯ = 0,2.72 = 14,4 (g)

=> mFeO dư = 25 – 14,4 = 10,6 (g)

b.  Theo PTHH: nFe = nH2 = 0,2 mol => mFe = 0,2.56 = 11,2 (g)

 

08:29 am - 23/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ai Tien La: Thầy o2
20:05 pm - 22/01/2018
Luong Liên: Thầy ơi cho em hỏi bà này với ak : Nhiệt phân 20,6 gam hỗn hợp gồm khco3 và na2co3 thu được 17,5 gam hỗn hợp muối cacbonat trung hoà . Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp . Bài đấy ạ em ko biết làm như thế nào
21:05 pm - 16/01/2018
SỐ PI

2KHCO3 ---> K2CO3 +CO2+H2O

  2a                     a                  

Na2CO3

  b

ta có hệ 

100.2a+106b=20,6

138a+106b=17,5

suy ra a,b .... có số mol tính phần trăm

21:19 pm - 16/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Luong Liên: Thầy ơi giải hộ em bài này với ạ : Cho hỗn hợp na2co3 và nahco3 td với 100g dd hcl ,dinh ra 4,48 l khí (đktc) a) tính m mỗi muối trong hỗn hợp b) tính C% cử dd hcl cần dùng
15:20 pm - 14/01/2018
Luong Liên Dạ đây ạ
20:58 pm - 15/01/2018
Luong Liên Cho 19g hỗn hợp na2co3 và nahco3 td với 100g đ hcl , sinh ra 4,48 l khí (đktc) a) tính m mỗi muối trong hỗn hợp b) tính C% của dd hcl cần dùng
21:00 pm - 15/01/2018
Luong Liên Đầu bài chỉ có vậy thôi ạ
21:00 pm - 15/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nCO2­ = 0,2 mol

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

x               2x                               x mol

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

y                y                              y mol

 

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{106x + 84y = 19} \\ {x + y = 0,2} \end{array}}\right. = > \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 0,1 = {n_{N{a_2}C{O_3}}}} \\ {y = 0,1 = {n_{NaHC{O_3}}}} \end{array}} \right.\)

a) mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 g

mNaHCO3= 0,1.84 = 8,4 g

b) nHCl = 2x + y = 2.0,1 + 0,1 = 0,3 mol

mHCl = 0,3.36,5 = 10,95 g
\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\text{dd}}}}}}.100\%  = \frac{{10,95}}{{100}}.100 = 10,95\% \)

 

22:04 pm - 15/01/2018
Luong Liên Vg rm cảm ơn
20:03 pm - 16/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lạc Lạc: Butan khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước , đồng thời tỏa nhiều nhiệt . Viết pt hh biễu diễn sự cháy
19:59 pm - 07/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa PTHH: C4H10 + 13/2O2 → 4CO2 + 5H2O  ∆H < O
22:36 pm - 07/01/2018
14:58 pm - 08/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Diệu Hương: Lập pthh cho các sơ đồ phản ứng sau : a, Fe+cl2 -->t° fecl3 ; b,cu+o2 ->t°cuo ;
23:43 pm - 28/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa a, 2Fe+3Cl2 --> 2FeCl3 (e thêm đk nhiệt độ nhé)
b) 2Cu + O2  --> 2CuO
09:04 am - 29/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Diệu Hương: Lập pthh cho các sơ đồ phản ứng sau .com
23:40 pm - 28/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa Cô đã lập cho e r nhé!
09:04 am - 29/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Diệu Hương: Lập pthh cho các sơ đồ phản ứng sau
23:39 pm - 28/12/2017
Yumi Nguyễn: Tính Thể tích (đktc) của 9.10 mũ 23 phân tử khí H2 thầy giúp em vs em ko hiểu??
17:59 pm - 21/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa nH2 = 9.10^23 : 6.10^23 = 1,5 (mol)
=> VH2 = 1,5 .22,4 = 33,6 (lít)
08:25 am - 22/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Yumi Nguyễn: Thầy ơi giải cho em câu này với ạ: khi đun nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CO , hơi nước và khí cacbonic.a) tính khối lượng của khí cacbonic được sinh ra nếu khối lượng malachite mang nung là 2,22 g, thu được 1,60g đồng (II) oxit và 0,18g nước.b) Nếu thu được 6 g đồng (II) oxit; 0,9 g nước và 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng đem nung là bao nhiêu
10:30 am - 21/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa sơ đồ phản ứng: malachite → CuO  + H2O + CO2
 a, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mmalachite = mCuO+ mH2O + mCO2
=> mCO2= 2,22 - 1,60- 0,18 = 0,44 (gam)
b, mmalachite = 6 + 0,9 + 2,2 = 9,1 (gam)
13:48 pm - 21/12/2017
Yumi Nguyễn Em cam on a
16:33 pm - 21/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ďêčh Čầñ Đời: em nghĩ thầy viết sẽ hiểu hơn
20:18 pm - 07/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa cám ơn góp ý của em! chúc em học tốt!
08:12 am - 08/12/2017
Ďêčh Čầñ Đời em cảm ơn
18:27 pm - 08/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
An Hà: Thầy ơi khi mà mua các bài giảng thì có mất tiền k ạ. Em muốn tải cá file bài tập ạ??
20:03 pm - 30/11/2017
GV Hóa - Hồng Hoa có mất phí e nhé! e muốn mua các file bài tập nào thì nạp tiền trên trang rồi lên trang mua e nhé!
09:25 am - 01/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Vũ: Cho em hỏi thưa thầy khi cân bằng phương trình hoá học em nhiều chỗ không hiểu cho lắm
07:53 am - 07/11/2017
Đỗ Hà Minh Trí: làm sao để tải file bài tập ạ
15:11 pm - 30/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp em mua bài giảng hoặc khóa học sẽ tải được nhé.
08:51 am - 31/10/2017
Đỗ Hà Minh Trí dạ tải đc rồi ạ
14:48 pm - 01/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nghếch Ngốc: sắp bbaif kiểm tra 1 tiết rồi thầy giúp em on những câu gì
20:06 pm - 25/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp e học kỹ những bài giảng của thầy nhé, đặc biệt là các bài giảng bài tập của thầy.
08:52 am - 26/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tai Tue: Cô ơi mai em có bài kiểm tra 1 tiết Hóa rồi. Em phải ôn j bây giờ
18:52 pm - 19/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp em làm kỹ những bài tập thầy dạy và các đề thi online nhé.
08:19 am - 20/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vương Ngọc Minh Trí: Thầy ơi giúp em bài này đi
18:19 pm - 19/10/2017
Ngọc Ánh: Thầy ơi , đây là năm đầu em học hóa nên rất khó để học thuộc bảng nguyên tố hóa học . vậy em cần làm thế nào để học thuộc nhanh nhất ạ
22:41 pm - 21/09/2017
GV Hóa - Hồng Diệp để nhớ được thì e cần làm nhiều bài tập và xem thêm cách ghi nhớ tại đây http://hoahoc247.com/tho-hoa-tri-ki-hieu-hoa-hoc-nguyen-tu-khoi-a2582.html
08:32 am - 22/09/2017
Ngọc Ánh Vâng ạ
16:01 pm - 23/09/2017
16:14 pm - 28/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
cao thi my duyen: trung hop nhi thay ten chat-day hoa
10:57 am - 12/09/2017
14:48 pm - 12/09/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:12 pm - 06/09/2017
Huyền Thu Sky: thay oi e moi hk nam nay nam dau tien ve mon hoa hk ma e thay ueu oai qua thay giup e voi
13:26 pm - 03/09/2017
GV Hóa - Hồng Diệp e đăng kí khóa học cùng thầy tại đây nhé http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-lop-8-c236.html
09:09 am - 04/09/2017
Hoang Phuc Chào thầy em học thử được ko thầy
17:37 pm - 07/09/2017
GV Hóa - Hồng Diệp e học thử tại đây nhé http://tuyensinh247.com/thay-chat-khoa-hoa-hoc-lop-8-k437.html?view_free=1
09:53 am - 08/09/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Thanh Hào: thầy biết thầy Thoại Trường THCS-THPT PHÚ thành a ko ạ
13:27 pm - 31/08/2017
GV Hóa - Hồng Diệp hì, thầy k biết :3
09:00 am - 01/09/2017
13:22 pm - 22/09/2017
Võ Thanh Hào cô phương
13:23 pm - 22/09/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Sơn's Çoii's: Thầy ơi năm nay em vào lớp 9 nhưng e bị mất gốc nên giờ em không biết gì về hóa thì em phai làm như thế nào hả thầy
21:26 pm - 30/08/2017
GV Hóa - Hồng Diệp e đăng kí khóa hóa lớp 9 của thầy Chất nhé, thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu nữa.
08:33 am - 31/08/2017
13:23 pm - 22/09/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đăng: thầy ơi trong các tiết học thầy có dạy thêm bài nâng cao ko ạ
21:22 pm - 30/08/2017
GV Hóa - Hồng Diệp có một số phần nâng cao nhé em.
08:49 am - 31/08/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hà Linhh Linhh: thầy ơi ko khí có là vật thể ko ạ
22:19 pm - 28/08/2017
GV Hóa - Hồng Diệp Vật thể là chỉ rõ một khối lượng vật chất có thể đo được, nhìn được. Không khí thì ta không đong đếm chính xác được do đó k phải vật thể nhé, không khí là vật chất chứ không phải vật thể.
08:25 am - 29/08/2017
Nguyễn Thái Thành Long Có khóa nâng cao ko thầy
21:52 pm - 30/08/2017
GV Hóa - Hồng Diệp hiện chưa có khóa nâng cao nhé em.
08:31 am - 31/08/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tô Diêu Diêu: Em năm nay lớp 10 nhưng lại rỗng kiến thức năm lớp 8, không biết một cái gì, em phải học theo cách nào mới có thể lấy lại đc kiến thức ạ?
13:23 pm - 28/08/2017
GV Hóa - Hồng Diệp Lớp 10 là bước khởi đầu nên học lại vẫn còn kịp nhé, e nên đăng kí khóa học của thầy Tùng. Thầy dạy rất chi tiết. Khi học e cần theo các bước
Bước 1: Lấy lại kiến thức căn bản
- Hãy bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất trong sách giáo khoa. 
- Luyện tập đi luyện tập lại, nắm vững bản chất, sự liên kết giữa các phần kiến thức.
Bước 2: Thực hành làm bài tập
- Làm các dạng bài toán hóa cơ bản, bắt đầu từ bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.
- Làm các bài tập theo chủ điểm: Bài toán về kim loại, bài toán về muối.... (lưu ý vẫn là bài tập dễ).
Bước 3: Củng cố và hoàn thiện kiến thức
- Làm các bài tập tổng hợp, sâu chuỗi kiến thức
- Làm các đề kiểm tra tương ứng với kiến thức đã học.
Bước 4: Nâng cao dần kiến thức bài tập.
- Vẫn luyện tập theo chủ đề, nâng cao dần các kiến thức sau khi đã nắm vững các kiến thức căn bản.
09:14 am - 29/08/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!