Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kiet Hoàng Cong: Sự kiện nào đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô? A. Sự ra đời của học thuyết “Tơruman” và Chiến tranh lạnh (3-1947) B. Sự ra đời của khối NATO (4-9-1949) C. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) D. Sự phân chia đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại hội nghị Ianta (2-1945)
16:06 pm - 12/01/2017
18:14 pm - 12/01/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!