Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đậu Thị Như Quỳnh: thầy ơi giúp em giải bài sau với ạ: tam giác ABC; góc A = 90 độ; D thuộc AC; góc ABD= 1 phần 3 góc ABC. trên tia đối của tia DB lấy E, DE= BC. Chứng minh tam giác DCE cân
17:57 pm - 08/02/2018
Mod Toán - B.A.T FC

Đặt \[\widehat{ABC} = 3a => \widehat{ABD } = a, \widehat{DAC} = 2a\]

\Delta ABD vuông tại A có \[\widehat{ABD} = a => \widehat{ADB} = 90do -a\]

Mà \[\widehat{ ADB} và \widehat{EDC}\] là 2 góc đối đỉnh nên \[\widehat{ADB} =\widehat{EDC} =90do-a\]

Trên tia BE lấy điểm F sao cho BF= BC => BE= DE => BD = EF

\[\Delta BFC có BF=BC => \Delta BFC cân tại B. có \widehat{FBC} =2a => \widehat{BFC} = \widehat{BCF} = (180do -2a)/2 = 90do-a\]

\[\Delta CDF có \widehat{CDF} =\widehat{CFD}=90do -a => \Delta CDF cân tại C\] =>CD=CF

Ta có: \[\widehat{CDB}+\widehat{CDF} = \widehat{CFD}+\widehat{CFE} =180do;\]\[\widehat{CDF} = \widehat{CFD} => \widehat{CDB} = \widehat{CFE}\]

Xét \[\Delta CDB và \Delta CFE có CD=CF; \widehat{CDB}=\widehat{CFE}; BD=FE\] =>\[\Delta CDB = \Delta CFE (c.g.c)\] => CB=CE

MÀ BC= ED => ED=CE=>\[\Delta DCE\] cân tại E

 

 

 

 

 

20:31 pm - 09/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bình Sky Mtp: cho tam giácABC vuông tại A,phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại D,trên BC lấy E :BA BE .a)CM TAM GIÁC ADB =tam giácEDB,b)CM:DE vuông góc BC,c) trên tia đối của AB lấy M sao cho AM =EC CM MD=CD ,d) chứng minh M,D,E THẲNG HÀNG
20:48 pm - 07/02/2018
SỐ PI

câu a) hai tam giác đó bằng nhau theo t/h c-g-c nha bạn (dữ kiện đề bài cho bạn vẽ hình kí hiệu đầy đủ sẽ thấy nha)

câu b) có hai tam giác trên bằng nhau suy ra góc deb=goc dab , mà dab=90 nên deb=90 hay de vuông với bc

câu c) bạn chứng minh hai tam giác vuông ced và da bằng nhau suy ra đc cd=md

câu d) có cde+eda=180 mà cde=adm ( do 2 tam giác bằng nhau ở câu c)

suy ra mda+eda=180 hay e d m thẳng hàng

22:44 pm - 07/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bình Sky Mtp: cho tam giácABC vuông tại A,phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại D,trên BC lấy E :BA BE .a)CM TAM GIÁC ADB =tam giácEDB,b)CM:DE vuông góc BC,c) trên tia đối của AB lấy M sao cho AM =EC CM MD=CD ,d) chứng minh M,D,E THẲNG HÀNG
20:48 pm - 07/02/2018
Hello hello

Xét tg ADB và tg EDB

BD chung

BA=BE

ABD=DBE

=> TAM GIÁC ADB =tam giácEDB (c-g-c)

b) vì TAM GIÁC ADB =tam giácEDB=> Góc BAD=BED=90

=> DE vuông BC

c) Có góc BME+ Góc ABC=90

ABC + ACB=90

=>BME=BCA ( cùng phụ với B)

Cm tg ADM= tg EDC (c-g-c)

=> MD=CD

d) Từ 2 tg bằng nhau bạn suy ra ADM=EDC

Ta có: EDC+ADE=180 (2 góc kb, A,D,C thẳng hàng)

mà ADM=EDC=> EDC+ADE=180=EDM

->M,D,E thẳng hàng

08:54 am - 09/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đậu Thị Như Quỳnh: thầy có thể giúp em giải bài x phần 1 bắng y phần 2 bằng z phần 3 và 4x- 3y+2z+36 ko ạ
20:28 pm - 07/02/2018
SỐ PI

ý bạn là giải phương trình

x=y/2=z/3 

4x-3y+2z=36 đúng ko ạ

22:22 pm - 07/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:25 pm - 07/02/2018
SỐ PI

bạn cần giúp gì nhỉ

22:23 pm - 07/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyenkimanhquan: Ko làm được à
20:14 pm - 07/02/2018
Nguyenkimanhquan: Cho Tam giác ABC vuông tại A. AB=1/2BC . Cm goc acb = 30 độ
20:12 pm - 07/02/2018
SỐ PI

bạn vẽ hình ra

gọi AC=a thì theo đề có BC=2a 

dùng sin(acb)=AB/BC =1/2 suy ra acb=30

22:29 pm - 07/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Lệ Quyen: Cho em hỏi cho tam giác abc có ab=ac tren các cạnh ab và ac lấy hai điểm tương ứng d và e sao cho ad=ae gọi m là trung điểm của bc .chứng minh de // bc. Chứng minh tam giác mbd=tam giác mce. Chứng minh tam giác amd=tam giác ame?
19:48 pm - 30/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em tự vẽ hình nhé.
Tam giác ABC cân tại A nên \(\widehat {ABC} = \widehat {ACB} = \frac{1}{2}\left( {{{180}^0} - \widehat A} \right)\)
Tam giác ADE cân tại A nên \(\widehat {ADE} = \widehat {AED} = \frac{1}{2}\left( {{{180}^0} - \widehat A} \right)\)
\( \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {ADE}\). Mà hai góc này ở vị trí đồng vị do đó DE // BC.
Xét tam giác MBD và MCE có: BM = CM, BD = CE, góc ABC = góc ACB
=> tam giác MBD =  tam giác MCE (c.g.c)
Ta có: AM là trung tuyến trong tam giác cân ABC nên AM đồng thời là phân giác của góc BAC, suy ra góc BAM= góc CAM.
xét tam giác AMD và BME có: AM chung, AD = AE, BAM= góc CAM.
=> tam giác AMD = tam giác BME (c.g.c)
09:19 am - 02/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Dat: Cho em hoi cho tam giac abc bc la canh huyen ab 5 ac 12 cm tim bc
20:01 pm - 24/01/2018
SỐ PI

áp dụng định lý pytago nha 

21:47 pm - 24/01/2018
Nguyeenx Chung Hải Ad ĐLý py ta go đảo
19:38 pm - 29/01/2018
Hello hello

Tg ABC là tg nhọn hay vuông vậy bạn?

18:31 pm - 30/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Dat: Cho em hoi cho tam giac abc bc la canh huu
19:59 pm - 24/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi rõ câu hỏi ra nhé!
16:41 pm - 29/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Trà Giang: thầy ơi cho em hỏi ạ cho tam giác ABC có ba góc nhọn đường thẳng AH vuông góc với BC tại H . Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA=HD chứng minh BC và CB lần lượt là các tia phân giác của các góc ABD và ACD và CA=CD và BD=BA
21:27 pm - 23/01/2018
Mod Toán - B.A.T FC

xét tam giác ABD có BH vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao nênABD là tam giác cân tại B nên BA=BD và đường cao BH cũng là đường phân giác hay BC là tia phân giác góc ABD

tương tự  ta chứng minh đc tg ACD cân nên đc đpcm

22:10 pm - 23/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Trà Giang: cho em hỏi với ạ ?
21:23 pm - 23/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em muốn hỏi gì vây em?
16:41 pm - 29/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đức Nguyễn Xuân: Cho em hỏi cho tam giác ABC.Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B1 và C1 nằm trên tia phân giác của góc A
21:09 pm - 22/01/2018
Mod Toán - B.A.T FC

gọi giao điểm của 2 tia phân giác góc ngoài B1 và C1 là E

kẻ EH,EK,EI lần lượt vuông góc với AC, BC,AB với H, K,I lần lượt thuộc AC,BC,AB

chứng minh tg BKE=tg BIE(ch-gn) vì BE là phân giác của B1 

suy ra EK=EI, tương tự ta chứng minh đc EH=EI

nên EI=EH.

chứng minh tg AEI=tg AEH( ch-cgv) nên góc EAI=góc EAH

ta đc đpcm

21:23 pm - 24/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu Dinh Bao: học ở đây rất dễ hiểu !
08:58 am - 21/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Cảm ơn em, chúc em luôn học tốt nhé!
16:39 pm - 29/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoai Nguyen: Cho hỏi tam giác ABC có AB=6cm, AC=8cm,BC=10cm .Cm tam giác ABC là Tam giác vuông .b) Vẽ phân giác BD,CE cắt nhau tại i. Tính số đo góc BIC . Em mới giải dc câu a thôi ạ mong thầy jup e câu b
22:47 pm - 18/01/2018
Hello hello

b) Tg ABC vuông tại A=> A=90

=> Góc ABC+ACB=90 (2 góc phụ nhau trong tg ABC vuông)

Vì BD là pg góc ABC =>   góc DBC=Góc ABC/2 (1)

CE là pg góc ACB=>BCE= góc ACB/2(2)

(1)+(2)=> góc DBC+ góc BCE=góc ABC/2+ góc ACB/2=45 độ

Tg BIC 

có góc DBC+ góc BCE=45 độ

=>BIC=180-(góc DBC+ góc BCE)=135 độ

16:56 pm - 19/01/2018
Nguyenkimanhquan Dung đinh lý pitago
20:14 pm - 07/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu Dinh Bao: Thầy giải giúp em bài này luôn : Tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC . Chứng minh rằng góc BAC=90 độ , cảm ơn thầy !
20:47 pm - 17/01/2018
GV Toán - Bạc Hà E tự vẽ hình nhé.
\(AM = \frac{1}{2}BC = BM = CM\)
\(\Delta ABM\) cân tại M nên \(\widehat {MAB} = \widehat {MBA}\)
\(\Delta ACM\) cân tại M nên \(\widehat {MAC} = \widehat {MCA}\)
Ta có:

\[\begin{array}{l}
\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat {ACB} = {180^0}\\
\Leftrightarrow \widehat {BAC} + \widehat {MAB} + \widehat {MAC} = {180^0}\\
\Leftrightarrow \widehat {BAC} + \widehat {BAC} = {180^0}\\
\Leftrightarrow \widehat {BAC} = {90^0}
\end{array}\]
Tính chất này về sau em được dùng mà không cần chứng minh lại nhé.
Định lí về đường trung tuyến trong tam giác vuông: Trong tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh ấy.

16:54 pm - 18/01/2018
Vu Dinh Bao em cảm ơn
08:53 am - 21/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mic Key: Cho tam giác ABC vuông cân ở A ,M là trung điểm BC , điểm E nằm giữa M và C. Kẻ BH, CK vuông góc với AE (H và K thuộc đường thằng BE). chứng minh rằng: a) BH = AK b) tam giác MBH = tam giác MAK c) tam giác MHK là tam giác vuông cân
18:06 pm - 16/01/2018
SỐ PI

https://www.facebook.com/2005.Tuyensinh247/?ref=br_rs

bạn vào đây trao đổi và thảo luận nhé

hoặc kb với mình để mình có thể giúp cho bạn https://www.facebook.com/nguyentien0112

21:25 pm - 16/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu Dinh Bao: Thầy giải giúp em bài này với : Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có 1 góc nhọn bằng 30 độ thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nừa cạnh huyền , mong thầy chỉ bảo , em cảm ơn ạ !
16:47 pm - 16/01/2018
SỐ PI

theo hệ thức lượng trong tam giác thì cạnh góc vuôg bằng cạnh huyền nhân sin góc đối. bạn vẽ hình ra là áp dụng là đc nhé

 

20:16 pm - 16/01/2018
Vu Dinh Bao cảm ơn thầy
20:47 pm - 17/01/2018
SỐ PI

ko có gì nha bạn

21:40 pm - 17/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Soái Nhi: VÌ SAO 1+1=2
20:03 pm - 14/01/2018
Vu Dinh Bao vì toán học là như vậy
20:48 pm - 17/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quoc Huu: Cho e hỏi
18:53 pm - 14/01/2018
SỐ PI

bạn cần giúp gì

 

19:17 pm - 14/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quoc Huu: Thầy ơi
18:53 pm - 14/01/2018
SỐ PI

bạn cần giúp gì

21:01 pm - 14/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phải Chăng Tôi Tên: en laḿ cửa nhưng thật tế dinh lý pitago ko cho kết quả đúng cho em,ví dụ 1 tam giać vuông ,biết 2 cang gox́ vuông 1,5m và 4m vâỵ canh huyêǹ e tín theo dinh lý cho kêt qyả trâṭ
00:40 am - 13/01/2018
SỐ PI bạn nói bài nào ạ
11:06 am - 13/01/2018
Quoc Huu Dễ et
18:54 pm - 14/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Nguyệt: làm thế nào để chứng minh tam giác cân
14:45 pm - 12/01/2018
Hello hello

Có nhiều cách cm tg cân

Cm 2 cạnh của 1 tam giác bằng nhau ( có thể  cm 2 tg bằng nhau tùy vào trường hợp)

Cm 2 góc của 1 tam giác bằng nhau( có thể  cm 2 tg bằng nhau tùy vào trường hợp)

Cm 1 tam giác có 1 đường phân giác vừa là đường cao -> Tg cân

Cm 1 tg có 1 đường trung trực(tức là vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến -> tg cân)

Lưu ý:

Tam giác cân có t/c 

Nếu 1 tg cân có 1 đường phân giác thì nó cũng đồng thời là đường cao, đường trung tuyến , đường trung trực và ngược lại

Lưu ý

VD tg ABC cân tại A, thì góc ở đỉnh là đỉnh A

thì góc A=180-2B=180 độ-2C

Góc B= góc C= (180-A)/2

15:00 pm - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phananhkhoi: thay oi tam giac vuong can la j thay
20:49 pm - 11/01/2018
SỐ PI

là tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng nhau nha bạn

13:17 pm - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phananhkhoi: so sanh 3^222va2^333 lamsao thay
20:47 pm - 11/01/2018
SỐ PI

 3^222=(3^2)^111=9^111

2^333=(2^3)^111=8^111

vì 9^111>8^111 

nên 3^222>2^333

13:21 pm - 12/01/2018
Soái Nhi cho em hỏi
20:01 pm - 14/01/2018
Soái Nhi vì sao 1+1=2
20:02 pm - 14/01/2018
GV Toán - Thu Trang Chỉ đơn giản vì 1+1=2 thôi e nhé.hehe
16:08 pm - 15/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phananhkhoi: cho tam giac ABC can tai C tinh AB biet C=45do
20:45 pm - 11/01/2018
SỐ PI ta có A=B=67,5 độ
13:22 pm - 12/01/2018
SỐ PI kẻ đường cao từ C đến AB, Có tam giác vuông AHC, áp dụng hệ thức lượng tính đc cạnh AH, lấy AH.2=AB
13:24 pm - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:53 pm - 11/01/2018
Nguyễn Tiến Đạt: a. Tính soos đo góc B và góc C. b. Lấy D thuộc AB, E thuộc AC sao choAD = AE. CM DE=BC
19:40 pm - 09/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi đề bài nữa em nhé!
17:24 pm - 11/01/2018
17:38 pm - 11/01/2018
20:46 pm - 11/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Tiến Đạt: Cho tam giác ABC cân tại A, có A= 50 độ. a. Tính số đo gócB và gosc
19:37 pm - 09/01/2018
Hello hello

Vì tg ABC cân tại A=> góc B= góc C

Xét tg ABC cân tại A

B+C+A=180

2B+A=180

=> Góc B=(180 - góc A)/2

Góc B=Góc C = (180 độ -  góc A)/2=(180 độ -50 độ)/2=65 độ

 

14:42 pm - 10/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
18:46 pm - 09/01/2018
GV Toán - Bạc Hà Em có thắc mắc gì không?
17:18 pm - 11/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!