Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cậu Bé Ngu Ngơ: bazo khác với kiềm ở chỗ nào ạ
21:16 pm - 13/01/2018
Quốc Cường Jr. chỉ em bài 4 sgk trang 119 hh9
22:10 pm - 05/02/2018
Quốc Cường Jr. em không hiểu bài cấu tạo phân tử HIDROCACBON và dẫn xuất HIDROCACBON
22:33 pm - 05/02/2018
Quốc Cường Jr. THANKS YOU
22:34 pm - 05/02/2018
Hello hello

Bài 4 sgk 

2C2H2 + 5O2----> 4CO2 + 2H2O

0,2------>0,5

n C2H2: 4,48/22,4=0,2 mol

V O2: 0,5.22,4=11,2 (l)

Vkk=20%.VO2=20.VO2/100=20.11,2/100=2,24 (l)

 

05:10 am - 06/02/2018
Hello hello

Cấu tạo phân tử thì bạn nhớ có 3 dạng mạch  đó là 

+ Mạch nhánh 

+ Mạch vòng 

+ Mạch thẳng 

Bạn căn cứ vào hóa trị bạn biểu diễn thôi

C(IV), H(I)

VD: Viết CTCT C2H6 dạng mạch thẳng

                     

                      H   H

                      '     '

                  H-C-C-H

                      '   '

                      H  H

Công thức này thì ko có dạng mạch nhánh và mạch vòng 

(Mạch vòng chỉ biểu diễn từ 3 nguyên tố cacbon trở lên)

Đối với các ptu như C3H8;C4H10

(Nếu có 3 nguyên tố C thì biểu diễn mạch vòng dưới dạng tam giác

Nếu có 4 ngto C thì biểu diễn mạch vòng dưới dạng hình vuông 

....

 

 

05:16 am - 06/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tài Thiên: thank you
18:20 pm - 27/12/2017
Tài Thiên: giải giùm em nha các thày cô
18:20 pm - 27/12/2017
Tài Thiên: tính khối lượng quặng heematit chứa 60% FE2O3 cần thiết đẻ sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe . biết hiệu suất của quá trình là 80%
18:20 pm - 27/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa

\({\rm{hemantit}}\buildrel {{\rm{60\% }}} \over
\longrightarrow {\rm{F}}{{\rm{e}}_{\rm{2}}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}\buildrel {{\rm{H = 80\% }}} \over
\longrightarrow {\rm{gang}}\buildrel {{\rm{95\% }}} \over
\longrightarrow {\rm{Fe}}\)
1 tấn gang chứa khối lượng Fe là: mFe = 1. 0,95 = 0,95(tấn)
H= 80% => khối lượng Fe thu được theo lí thuyết là: 0,95:0,8 = 1,225(tấn)
=> nFe= 1,225:56=0,021875(tấn mol)
=> m Fe2O3 = (0,021875 : 2).160 = 1,75(tấn)
m manhetit = 1,75: 0,6 = 2,92 (tấn)

08:29 am - 28/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cù Huy Đạt: Cho em hỏi điểm thành tích trên Tủyensinh247 tính như thế nào vậy ạ?
21:04 pm - 18/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa em vào link này, câu 7 để biết chi tiết nhé!
http://tuyensinh247.com/hoi-dap.html
08:19 am - 19/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hanh Bui Ngoc's: cho 12,8 bot Cu tac dung voi 600 ml dd AgNO3 1M , sau phan ung thu dk ket tua . Tinh khoi luong chat ran thu dc sau phan ung ?
20:56 pm - 15/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa nAgNO3 = 0,6.1 = 0,6 (mol)
nCu = 12,8 : 64 = 0,2 (mol)
              Cu +2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓
Theo PT: 1        2
Theo ĐB: 0,2    0,6
Ta thấy:  0,2/1 < 0,6/2 => AgNO3 dư. Cu phản ứng hết. Mọi tính toán theo số mol Cu
nAg = 2 nCu = 2. 0,2 = 0,4 (mol)
=> mAg = 0,4.108 = 43,2 (g)
09:04 am - 18/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cuong Nguyen: Dẫn 112ml khí SO2(đktc) đi qua 700ml dd Ca(OH)2. nồng độ 0,01M,sản phẩm là muối canxi sunfit.Hãy tính nồng độ mol các chất trong đe sau phan ứng (bik thể tích đe thay đổi k đáng kể)?
21:20 pm - 14/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa nSO2= 0,112 : 22,4 = 0,005 (mol)
nCa(OH)2= 0,7.0,01= 0,007 (mol)
Ta có: nSO2/nCa(OH)2 = 0,005/0,007 =0,714 < 1
=> Không thể tạo muối canxi sunfit ( CaSO3 ) được 
=> Đề bài số liệu chưa chính xác nhé! e kiểm tra lại số liệu.
Chúc e học tốt!
08:16 am - 15/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cuong Nguyen: Thầy chỉ em bài này ik thầy
21:16 pm - 14/12/2017
Bảo Bảo: Chi e bài 5/87sgk dc hk ạ
21:39 pm - 13/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa

Đối với chất khí, khi đó cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất thì trong phương trình hóa học, tỉ lệ về số mol cũng là tỉ lệ về thể tích khí.

Khi dẫn hỗn hợp {CO, C02} qua nước vôi trong dư, toàn bộ CO2 bị hấp thụ hết do phản ứng với Ca(OH)2. Khí A là khí CO.

Phương trình hóa hóa học khi đốt khí CO:

O2 + 2CO  –tº→ 2CO2

p.ư:      2  →  4          lit

Trong 16 lít hỗn hợp {CO, C02} có 4 lít khí co và 16 – 4 = 12 lít khí CO2.

%VCO  =  100% = 25%; % VCO2 = 100% – 25% = 75%

08:22 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Thy: làm sao để giải dạng bài tập phân biệt các chất trong chương trình lớp 9 ạ
18:12 pm - 28/11/2017
GV Hóa - Hồng Hoa em tham khảo link phân biệt các chất tại đây nhé!
https://www.facebook.com/groups/2003.Hoahoc.Tuyensinh247/permalink/877676815702394/
09:16 am - 29/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kiều Trang: Cho em hỏi làm thế nào để tạo ra chất kết tủa ạ
12:08 pm - 24/11/2017
GV Hóa - Hồng Diệp e cho các chất tác dụng phù hợp sẽ được kết tủa, để biết được e xét trong bảng tính tan nhé.
13:58 pm - 24/11/2017
Hello hello Bạn lật cuối sgk trang 170 hóa 9 có phần bảng tính tan bạn nhé. Và cách nhớ bảng tính tan để cho dễ nhớ thì Hầu hết các muối có gốc SO4 đều tan hết trừ BaSO4, PbSO4 là ko tan
Hầu hết các muối Cl là tan hết trừ AgCl là ko tan
Hầu hết các muối có gốc CO3;PO4 SiO3 SO3 ko tan trừ muối Na,K
Hầu hết các bazo đều ko tan trừ bazo của kim loại tan và Ca(OH)2 ít tan.
Các bazo tan chỉ nằm trong nhóm KOH,NaOH,Ba(OH)2,Ca(OH)2 (Khi nào bạn cần)
Hầu hết các axit đều tan trừ H2SiO3 là ko tan Tất cả muối Na,K,CH3COO, NO3 là tan.
21:23 pm - 25/11/2017
Hello hello Tạo ra kết tủa chỉ cần nhớ nếu chất đó có gốc SO4 cho td BaCl2; Ba(OH)2; nếu chất đó có gốc Cl2 thì bạc lúc nào đi với gốc này cx kết tủa cho td AgNO3 . Hoặc cho td với kiềm để tạo ra bazo ko tan và dùng màu sắc để phân biệt nữa bạn nhé
21:28 pm - 25/11/2017
Hello hello Trường hợp cho td với kiềm chỉ có muối tác dụng vào mới tạo ra bazo ko tan bạn nhé
22:04 pm - 25/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
anonymous: Cô có thể nhắc lại định luật bảo toàn e không ạ. Trong sách không đề cập đến phần này
22:07 pm - 21/11/2017
GV Hóa - Hồng Diệp em xem thêm tại đây nhé https://www.facebook.com/groups/2000.Hoahoc.Tuyensinh247/1734851220067812/
08:54 am - 22/11/2017
Hello hello Bạn xem lại sgk hóa 8 có đề cập đến phần kiến thức này bạn nhé.
17:48 pm - 25/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu: Giải giúp e bài tập 3/9 sgk vs ạ, em ko hieeur phần đấy
19:25 pm - 18/11/2017
Hello hello 200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5mol/lit hòa tan vừa đủ 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3.
a) Viết các phương trình phản ứng hóa học.
b) Tính khối lượng của mỗi oxit bazơ có trong hỗn hợp ban đầu.
Giải Mình HD bạn làm như sau:
a) PTHH
CuO + 2HCl-> CuCl2 +H2O (1)
y     -> 2y
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)
x        -> 6x
b) Ở đây đề bài cho 200ml dd HCl nồng độ 3,5 mol/lit đổi 200ml=0,2 l
nên nghĩ ngay tính số mol HCl theo công thức nHCl=CM.V=3,5.0,2=0,7 mol
Do 2 chất cùng tham gia nên số mol HCl là số mol hỗn hợp của 2 chất
=> nHCl(1) + nHCl(2)=0,7
Gọi x là số mol Fe2O3 và y là số mol CuO
160x+80y=20 6x+2y=0,7
Bấm máy tính giải pt 2 ẩn
=> x=0,1; y=0,05
=> m CuO= mFe2O3=
Tham khảo tại: http://loigiaihay.com/bai-3-trang-9-sgk-hoa-hoc-9-c52a9398.html
07:37 am - 19/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
trần thị phương: ch em hỏi làm thế nào để xem bảng tính tan ạ
13:31 pm - 16/11/2017
Hello hello Bạn lật cuối sgk trang 170 hóa 9 có phần bảng tính tan bạn nhé. Và cách nhớ bảng tính tan để cho dễ nhớ thì
Hầu hết các muối có gốc SO4 đều tan hết trừ BaSO4, PbSO4 là ko tan
Hầu hết các muối Cl là tan hết trừ AgCl là ko tan
Hầu hết các muối có gốc CO3;PO4 SiO3 SO3 ko tan trừ muối Na,K
Hầu hết các bazo đều ko tan trừ bazo của kim loại tan và Ca(OH)2 ít tan.
Các bazo tan chỉ nằm trong nhóm KOH,NaOH,Ba(OH)2,Ca(OH)2 (Khi nào bạn cần)
Hầu hết các axit đều tan trừ H2SiO3 là ko tan
Tất cả muối Na,K,CH3COO, NO3 là tan
15:10 pm - 16/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Quốc Huy: Cho em hỏi cách kết hợp muối với chất nào để ra chất kết tủa ạ
19:42 pm - 08/11/2017
GV Hóa - Hồng Diệp Có nhiều trường hợp nhé ví dụ muối + muối, muối + bazo, muối + axit, muối + kim loại. Em làm nhiều bài tập và chú ý bảng tính tan sẽ nhớ được nhé.
09:24 am - 09/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Diệp Hạnh Trúc: dd Bazo khác với oxit Bazo như thế nào ah?
12:39 pm - 29/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp dd bazo là bazo tan vào trong nước có dạng A(OH)n còn oxit bazo là hợp chất của oxi với kim loại nhé.
09:04 am - 30/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:57 pm - 27/10/2017
ngo thi thao: mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ là j hả thầy
21:40 pm - 17/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp tức là sự liên quan giữa các loại hợp chất vô cơ nhé.
08:51 am - 18/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khuôn Mặt Khó Koi: Thế BaCl2 có tác dụng đc với HCl được ko hả thầy
16:07 pm - 15/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp không em nhé, do phản ứng không tạo thành kết tủa hoặc chất kém bền nhé.
09:08 am - 16/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khuôn Mặt Khó Koi: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl
16:07 pm - 15/10/2017
Quan Tâm Làm Gì: thầy ơi cho em hỏi thầy có đè thi hsg văn hóa nào hay và khó không ạ
19:12 pm - 12/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp thầy không có nhé em.
08:31 am - 13/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quan Tâm Làm Gì: thây ơi cho em hỏi thầy có đề thi hsg văn hóa cấp huyện lớp 9 nào hay và khó không ạ
19:11 pm - 12/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp :( thầy không có nhé.
08:31 am - 13/10/2017
Chồn Đi Lùi Sao co ít bài giảng miễn phí thế hả thầy
20:09 pm - 09/11/2017
GV Hóa - Hồng Diệp Bài giảng miễn phí để các em học thử nhé, còn nếu muốn học hết em cần đăng kí mua khóa học nhé.
08:52 am - 10/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trâm Lê: em ko hỉu bài tập về bài toán dư ạ giúp em với
19:56 pm - 11/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp e xem thêm tại đây nhé http://hoahoc247.com/dang-bai-tap-tinh-luong-chat-du-a2660.html
08:44 am - 12/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thi Thuy Pham: Thầy có thể cho em xem 1 số đề thi chuyên được ko ạ
19:50 pm - 10/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp hiện tại khóa đề thi vào lớp 10 chuyên chưa phát hành nhé.
09:30 am - 12/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Lê Bích: thầy ơi em hỏi làm sao để phân biệt NaOH vói P2O5 ạ
14:10 pm - 08/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp em hòa tan 2 chất này vào nước, sau đó nhúng quì tím vào từng dung dịch nếu dung dịch nào làm quì đổi sang màu xanh là NaOH, còn quì hóa đỏ là P2O5 nhé (P2O5 + H2O ---> H3PO4)
08:40 am - 09/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Carol Chandra: tại sao CuO lại k tác dụng đc với H2O ạ?
10:13 am - 08/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp vì Cu là kim loại yếu nhé.
08:54 am - 09/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Hoàng Anh: thầy có thể nói to và chậm nữa dc ko ạ?:))
20:18 pm - 02/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp cảm ơn góp ý của em, thầy sẽ rút kinh nghiệm nhé.
08:53 am - 03/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Hoàng Anh: Thầy ơi,thầy có facebook không thầy
20:13 pm - 02/10/2017
Hoàng Đức Ngôn: cho em hoi lam nhu the nao de phan biet ba lo axit, bazo, muoi khong co mau vay
18:35 pm - 02/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp em dựa vào phản ứng đặc trưng của chúng ví dụ chúng có thể phản ứng sinh ra kết tủa với chất nào đó hoặc phản ứng sinh ra chất khí với chất nào đó
Ví dụ: BaCl2 + Na2SO4 ---> BaSO4 + NaCl
HCl + Na2CO3 ---> NaCl + CO2 + H2O
09:00 am - 03/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Đức Ngôn: thầy cho biết tác dụng voi nước Và tạo ra gì trước rồi mới viết PTHH Thì các em mới Hiểu rõ hơn.
18:32 pm - 02/10/2017
GV Hóa - Hồng Diệp cảm ơn góp ý của em nhé.
09:00 am - 03/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!