Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Như Huỳnh: Các CTCT của C5H11Cl
15:03 pm - 10/01/2018
Mod Hóa11,12-Tùng Lâm

CH2ClC(CH3)3; CH2Cl[CH2]3CH3; CH3CHClCH2CH2CH3; C2H5CHClC2H5; CH2ClCH(CH3)CH2CH3; CH3CCl(CH3)CH2CH3; CH3CH(CH3)CHClCH3; CH3CH(CH3)CH2CH2Cl 

19:47 pm - 10/01/2018
Trần Thái Nam cho em hỏi phản ứng giứa hidro và c8h8 và c8h10 xúc tác ni ken sẽ ra các chất gì và có bao nhiêu pt
20:26 pm - 14/01/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

C8H8  có  k =\(\frac{{8.2 + 2 - 8}}{2} = 5\)

C8H10 có  k =\(\frac{{8.2 + 2 - 10}}{2} = 4\)
10:26 am - 15/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!