Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Hoan: Trình bày suy nghĩ của em về trật tự bức xai Oa-sinh-ton
22:23 pm - 10/12/2017
Trần Thị Lan Trật tự véc xai Oasinhtơn là trật tự thế giới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Có thể đưa ra một só nhận xét khái quát sau:
- Đây là trật tự thế giới mới phản ảnh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. Các nước thắng trận (Anh, Pháp. Mĩ, Nhật Bản) giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và áp đặt sự thống trị dối với các nước bại trận. 
+ Giữa các nước tư bản thắng trận cũng tông tại những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi. 
=> Quan hệ hòa bình giũa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng manh. 
hậu quả của việc chưa giải quyết được những mâu thuẫn này là tiền tàng mâu thuẫn và bùng nổ cuộc chiên tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) :))
09:22 am - 11/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
17:42 pm - 08/12/2017
Phạm Duy L-boy: Nhận xét về chính sách đối nội đối ngoại của nước Đức vào những năm 1918-1939
10:02 am - 08/12/2017
Trần Thị Lan Chinh sách đối ngoại của Đức từ năm 1918 đến năm 1929 tương đối tích cực: địa vị quốc tế của Đức được tăng cường và phục hồi,, Đức tham gia Hội quốc Liên, kí kết một số hiệp ước với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô 
Chính sách đối ngoại của Đức giai đoạn 1929 - 1939 là phản động, tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh cho chiến tranh thé giới mới chia lại thị trường và thuộc địa.
11:54 am - 08/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Duy L-boy: Nhận xét về chính sách đối nội đô
10:00 am - 08/12/2017
Phạm Duy L-boy: Nhận xét về chính sách đối nội
09:59 am - 08/12/2017