Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Minh Đức: AD có thể tăng tốc độ phát hành video bài giảng được không ạ? Em chỉ sợ học đến hết tháng 2 thì không có đủ kiến thức làm khoá luyện đề THPTQG.
09:05 am - 07/07/2017
GV Sinh - Nguyễn Thùy ad sẽ điều chỉnh lại lịch phát hành khóa học
08:14 am - 08/07/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!