Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Lê Khánh Hội: Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do A. mâu thuẫn trong quan điểm của các cường quốc về vấn đề thuộc địa sau chiến tranh B. các nước tham dự đều muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình C. Liên Xô muốn duy trì, củng cố hoà bình, còn Mĩ muốn phân chia thế giới thành các hệ thống xã hội đối lập. D. quan điểm khác nhau về việc có hay không tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. cô trl giúp e với ạ
05:55 am - 17/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đáp án là B e nhé! :)
10:47 am - 19/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: Lá cờ Đảng xuất hiện lần đầu tiên trong A. hội nghị thành lập Đảng ( 2-1930) B. phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (5-1930) C. hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng ( 10-1930) D. đại hội lần thứ nhất của Đảng ( 3-1930)
10:32 am - 14/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đáp án là B e nhé! :)
15:42 pm - 19/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: Vì sao phong trào dân chủ 1936-1939 có hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp? A. QTCS lần VII đấu tranh đòi được quyền tự do dân chủ cho nhân dân thuộc địa. B. Mặt trận Nhân dân Pháp lên nắm chính quyền ở Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ cho thuộc địa. C. Đảng cộng sản Đông Dương là Đảng mạnh nhất đủ sức lãnh đạo. D.Các giai cấp tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ trưởng thành, vươn lên đấu tranh với hình thức mới.
10:28 am - 14/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan theo cô là đáp án B đúng  e nhé! :)
10:10 am - 15/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: D. 2,3,4,1 Câu 27: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? A. Thể hiện rõ bản chất cách mạng . Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân B. Vì lần đầu tiên chính quyền của địch tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước C. Lần đầu tiên chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ của một dân tộc được độc lập D. Chính quyền Xô viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo cùa Đảng
10:27 am - 14/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan dáp án đúng là C e nhé! :).
Những chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh bao gồm: 

+ Về chính trị : chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các đoàn thể cách mạng dưới hình thức các nông hội, Công hội, Hội tương tế…

+ Về kinh tế: chia lại ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.

+ Về văn hóa, giáo dục : khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền ý thức chính trị cho quần chúng…

09:57 am - 15/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: Tí nào không phải là mục tiêu cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu chống Mỹ Diệm a/đòi thi hành hiệp định Giơnevơ b/bảo vệ hòa bình C/giữ gìn và phát triển lực lượng D/lật đổ chính quyền Mỹ Diệm
20:44 pm - 09/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan trong sgk trang 162 có ghi: "Cách mạng miền Nam từ giữa năm 1954, chuyển từ đấu tranh vũ trang sang dấu tranh chính trị chống mĩ - Diệm, đồi thi hành hiệp định Gionevo, năm 1954, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng ":)
-> đáp án là D e nhé! :)
08:38 am - 10/06/2017
Bao Nguyen mod co dia chi mail k de co gi e co vai cau hoi se gửi riêng cho cô
10:36 am - 14/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan cô có nhé! e có thể vào face cho tiện, e tham gia vào nhóm này nhé! :)
https://www.facebook.com/colethu247/
09:47 am - 15/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: Cách mạng miền Nam ngay sau kháng chiến chống Pháp 1954 chuyển sang hình thức đấu tranh nào a/đấu tranh chính trị chống Mỹ Diệm b/đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang C/đấu tranh vũ trang và đấu tranh ngoại giao
20:43 pm - 09/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan rong sgk trang 162 có ghi: "Cách mạng miền Nam từ giữa năm 1954, chuyển từ đấu tranh vũ trang sang dấu tranh chính trị chống mĩ - Diệm, đồi thi hành hiệp định Gionevo, năm 1954, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng ":)-> áp án đúng là A e nhé! :)
Nếu xét đến giai đoạn 1959 - 1960 là kết hợp đấu tranh chính triij và vũ trang
08:40 am - 10/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: Trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến 1970 Liên Xô đi đầu trong lĩnh vực nào a/công nghiệp nạn chế tạo máy móc điện lực quá giàu quá chất B/công nghiệp hàng tiêu dùng C/công nghiệp quốc phòng d/công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân
20:41 pm - 09/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đáp án là D e nhé! :)
08:20 am - 10/06/2017
Bao Nguyen Công nghiệp vũ trụ có thể đúng nhưng điện hạt nhân đứng đầu phải là Mỹ đúng không Cô
10:40 am - 10/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan vũ khí nguyên tử mới là Mĩ  đứng đầu thiệt nhưng điện hạt nhân thì giai đoan 1950 - 1970 là Liên Xô đứng đầu e nhé! :)
19:16 pm - 11/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: Tại sao gọi là trận "Điện Biên Phủ trên không": a/ thắng lợi có ý nghĩa như trận Điện Biên Phủ năm 1954 b/ đánh bại cuộc tập kích bằng đường không của Mỹ của năm 1972 c/ buộc Mỹ phải chấp nhận ký hiệp định Paris do ta đưa ra trước đó
21:03 pm - 31/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đáp án là C e nhé! :). Lúc này Mĩ huy động nhiều máy bay B52 vào miền Bắc mà :)
08:58 am - 01/06/2017
Bao Nguyen Cho hỏi cô có phải là mod su không vậy
12:29 pm - 01/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Cô là Mod sử mới e nhé! :)
00:23 am - 03/06/2017
Bao Nguyen e thay y B danh bang duong khong moi dung chu co
20:39 pm - 09/06/2017
GV Lịch sử - Hương Lan e có thể nhắn đủ 4 đáp án cho cô nhé!.
Gọi là trận 'Điện Biên Phủ trên không" xuất phát từ hai lí do sau:
- Nó có ý nghĩa nhu trận DBP. Nếu như DBP là buộc Pháp phải kí hiệp định Gionevo thì DBP trên k buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari.
- Đây là thắng lợi đánh bại cuộc tập kích bằng đường không của Mĩ:)
Khi làm bài, e có thể dựa vào hai ý này để chọn đáp án nha!
08:23 am - 10/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: nguyen tac quan trong nhat VN trong viec ki Hiep dinh so bo va Hiep dinh Gionevo la gi: a/dam bao gianh thang loi tung buoc b/khong vi pham chu quyen quoc gia c/dam bao vại tro lanh dao cua dang d/co lập ke thu
20:51 pm - 31/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan nguyên nhân bất biên, quan trọng nhất và khồng thay đổi khi chúng ta kí hiệp định Sơ bộ và Hiệp định Gione là không vị phậm chủ quyền dân tộc :)
08:58 am - 01/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Anh: Cô ơi. Cho e hỏi câu này: vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại hội nghị ianta như thế nào? A. NƯỚC ĐỨC PHẢI TRỞ THÀNH 1 quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. B. Nước Đức sẽ trở thành 1 quốc gia độc lập thống nhất, dân chủ và trung lập? Cô giúp e trả lời với ạ
11:03 am - 27/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đáp án la A e nhé! 
Các nước đồng minh trong hội nghi Ianta đã nêu mục tiêu cần phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít, trong đó có phát xít Đức, để Đức không thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thú ba.
Đồng thời các nước đồng minh cũng thỏa thuận về việc thiết lập một cơ chế chính trị tại Đức, trên cơ sở dân chủ và hòa bình, có vị trí xứng trong các quóc gia tự do. :)
17:32 pm - 31/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Min Chibi: cô ơi cho em hỏi nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của LHQ là gì?__A.chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 nc lớn__B.Tôn trọng chủ quyền giuwqx các quốc gia và quyền tự quyets của các dân tộc
12:48 pm - 26/05/2017
08:38 am - 27/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đúng rồi, đáp án A là đúng nhé Min :)
09:19 am - 27/05/2017
Min Chibi dạ
08:06 am - 30/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mỹ Tài: mục tiêu bao quát nhất của " chiến tranh lanh" do Mỹ phát động là? A, bắt các nước đồng minh lệ thuộc Mỹ. B, đàn áp ptr cm và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. c, ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt các nước xhcn. d, thực hiện " chiến lược toàn cầu" làm bá chủ thế giới của đế quốc Mỹ
16:23 pm - 19/05/2017
Mỹ Tài cô trả lời giúp e nha cô
16:23 pm - 19/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan CHiến tranh lạnh là sự đối đầu giưa hai phe TBCN (đứng đầu là Mỹ) và XHCN (đứng đầu là Liên Xô)
-> mục tiêu bao quát nhất của chiến tranh lạnh là C.
Mặc dù chiến lược toàn cầu có bao gồm mục tiêu A, B và C. 
nhưng câu hỏi chỉ trong phạm vi chiến tranh lạnh nên e chọn đáp án C nha! :)
17:26 pm - 19/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
NGUYỂN THỊ THUỲ DUYÊN: kế hoạch Đơlatdotatxinhi đã gây khó khăn gi cho cách mạng việt nam ạk
21:40 pm - 18/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Dựa trên những nội dung của kế hoạch này (sgk tr139+140) có thể thấy kế hoạch này đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương lên quy mô lớn hơn, làm cho cuộc  kháng chiến của nhân dân ta ở vùng sau lưng địch gặp khó khăn, phức tâp.
Em co thể do kĩ hơn trong bài viết nay nha!
http://diepdoan.violet.vn/entry/show/entry_id/3468436/cat_id/320780
09:38 am - 19/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
NGUYỂN THỊ THUỲ DUYÊN: chiến thắng nào làm thất bại hoàn toàn kết hoạch Nava
21:38 pm - 18/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Chiến thắng DBP e nha! :)
09:42 am - 19/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: So với kế hoạch GV thì kế hoạch đờ lát đơ tátxinhi được xem là a/một bước tiến b/một bước lùi c/ sự bế tắc của Pháp trong chiến tranh ở Đông Dương d/Sự thỏa hiệp giữa Pháp và Mỹ
20:50 pm - 17/05/2017
Bao Nguyen so voi ke hoach rove
20:51 pm - 17/05/2017
Mod Sử - Thu Hoài - Kế hoạch Đơlátđơtátxinhi thực hiên trog hoàn cảnh TDP bị thất bại trong chiến dịch biên giới thu đông năm 1950, khi ta chủ đông tấn công Pháp, sau thất bại ở chiến dịch biên giới TDP bị rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn không còn quyền chủ đông trên chiến trường chính Bắc Bộ bị xa lầy ở chiến tranh Đông Dương và ngày càng phụ thuôc vào Mĩ. Kế hoạch Đơlátđơtátxinhi chủ yếu xây dưng quang vùng trung du, đồng bằng xa với căn cứ của ta do sau biên giới vùng giải phóng ta đã mở rộng.

=> Như vậy có thể khẳng định so với kế hoạch Rơve, kế hoạch Đơlátđơtátxinhi lùi trong quá trình tiến hành chiến tranh ở Đông Dương, Một kế hoạch xây dưng trên thế yếu thế bị động.
21:21 pm - 17/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyễn minh thuận: cô ơi nội dung thỏa thuận nào là quan trọng nhất vậy cô
20:54 pm - 12/05/2017
Mod Sử - Thu Hoài nhanh chóng klthuc chiến tranh e nha
21:01 pm - 12/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen hai dinh: cô ơi cho em hỏi : vì sao khi cttg ll sắp kết thúc các nước mĩ , anh thỏa thuận với liên xô nhằm sắp xếp trật tự thế giới.
21:10 pm - 03/05/2017
Mod Sử - Thu Hoài Vì 3 nước này là nhunwg nước trong phe thawngs trận, mà việc khi kết thúc cần phân chia là diem chung sau tat cả các cuộc chiến tranh em nha
21:34 pm - 04/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Pham Nhật Anh: chien trang the gioi thu nhat nam bao nhieu ?
20:51 pm - 14/04/2017
Mod Sử - Thu Hoài 1914-1918 em nha
23:28 pm - 14/04/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bao Nguyen: Sự kiện chứng tỏ chủ nghĩa xã hội da vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành hệ thống thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2 là do thắng lợi của cách mạng Trung Quốc hay là thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu
12:18 pm - 13/04/2017
Mod Sử - Thu Hoài Từ ĐôngAauu đã ra khỏi phạm vi 1 nước rùi em nha

21:25 pm - 13/04/2017
NGUYỂN THỊ THUỲ DUYÊN z còn cách mạng trung quốc thì sao cô
21:41 pm - 18/05/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Liên Xô và các nước Đông Âu vôn dĩ đã gọi là hệ thống XH CNXH (đây là CNXH Châu ÂU)
CÒn sau CMTQ -> nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập đã mở rông hệ thống CNXH từ châu Âu sang châu Á. 
09:30 am - 19/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trường Lê: Theo cô thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam năm 1945 Với sự Hậu thuẫn của lực lượng nào sau đây.A. quân đội Mỹ.B quân Trung Hoa Dân Quốc.C. Quân đội Anh.D. bọn Việt Quốc Việt Cách
20:56 pm - 03/04/2017
Trường Lê Nguyên nhân chính khiến mĩ phát dong cuoc chien tranh lạnh chống lxô là gì ạ? A .do doi lap ve muc tieu va chien luoc giua mi va lxô.B do mi lo so truoc su anh huong ngay cang to lon cua lxô.C .do mi lo so su mo rộng của hệ thống chủ nghĩa xh tren the gioi
07:54 am - 04/04/2017
Trường Lê Cô giup e vs
07:54 am - 04/04/2017
Mỹ Lê NGọc Anh A nhé bạn
19:14 pm - 04/04/2017
Mod Sử - Thu Hoài Trường Lê: A em nha
21:02 pm - 04/04/2017
20:51 pm - 14/04/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thành Cool: Cô ơi cho e hs là tổ chức tiền thân của ĐCSVN là j ạ
20:52 pm - 31/03/2017
Mod Sử - Thu Hoài Hội Việt Nam cách mạng thanh niên em na
07:30 am - 01/04/2017
21:42 pm - 18/05/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Thảo: Cô ơi chiến lược kinh tế hướng nội sau khi giành đc độc lập của 5 nước sáng lập asean chưa giải quyết đc vấn đề j ạ ? Anaj
23:41 pm - 20/03/2017
Nguyễn Phương Thảo A nạn thất nghiệp B sự mất cân đối giữa xuất và nhập khz
23:44 pm - 20/03/2017
23:44 pm - 20/03/2017
Nguyễn Phương Thảo C quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội D nguồn vốn
23:46 pm - 20/03/2017
Mod Sử - Thu Hoài D em nha, em xem thêm trong sgk trang 29, phần chữ nhỏ đó. Thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ là hạn chế lớn nhaats
07:59 am - 21/03/2017
Nguyễn Phương Thảo Dạ vâng ạ
09:27 am - 21/03/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hu Hu Hu: cô ơi có 1 câu hỏi em cảm thấy thắc mắc trong phần bài tập của tuyển sinh247 : sắp xấp các sự kiện 1.Nhà nước Cộng hòa Liên ban Đức và dân chủ đức ra đời 2 Liên Xô giúp đỡ Đông Âu xây dựng dân chủ nhân dân. 3.Liên Xô và Đông âu thành lập SEV 4 Mĩ giúp Tây Âu thông qua Macsan đáp án của tuyển sinh 247 là 2 1 3 4 nhưng theo em tìm hiểu là tra cứu thì là 2 3 14 xin cô giải thích giúp em
18:02 pm - 19/03/2017
Mod Sử - Thu Hoài C nhớ là đề không pai là sắp xếp thời gian các sự kiện mà là sắp xếp theo thứ tự hình thành 2 hệ thống đối lập, hơn nữa câu này chỉ để giúp các em ôn tập để kiên thức liền mạch thôi em nha, Vì đây là nội dung giảm tải
08:03 am - 20/03/2017
Hu Hu Hu cảm ơn cô
19:18 pm - 20/03/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bé Ngố: Cô ơi cho em hỏi với ạ.em giờ đang học lớp 11.năm sau em chọn tổ hợp toán văn sử để thi nên giờ em muốn học trước môn lịch sử.vậy bây giờ em cần bắt đầu từ đâu với môn học này vậy cô.mong cô định hướng chi tiết giúp em với ạ.
21:39 pm - 18/03/2017
Mod Sử - Thu Hoài em có thể học từ bây giờ em nha. Khi đó e sẽ rất vững kiến thức, Trước tiên e cần học những kiến thức cơ bản, đan xen nâng cao sau đó em luyện đề,
08:59 am - 19/03/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hu Hu Hu: cô ơi muốn đạt điểm cao môn sử ở kì thi trung học phổ thông có cần học thêm trong sách lịch sử 12 năng cao không cô. em thấy có một số sách ra câu hỏi trong sách nâng cao. em cảm ơn cô
17:10 pm - 17/03/2017
Mod Sử - Thu Hoài Nếu em xem thêm được thì là rất tốt em nha, Neeus cho vào kiến thức nâng cao thì cũng là các câu mở rộng thôi,còn kiếnthưc cơ bản vẫn là sách cơ bản em nha
18:51 pm - 17/03/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mưa Xuân: Co thu huong e muon hoc nhung nen mua hay hoc truc tiep tren mang ah co
21:23 pm - 13/03/2017
GV Địa lý - Hương Thu @ Mưa Xuân: em học trực tuyến trên mạng cũng phải mua khóa học nhé, giá các khóa học hiển thị ngay khi em kích vào xem từng khóa đó; thời gian không còn nhiều, các em cố gắng học luôn và phải thật nỗ lực nhé
08:33 am - 14/03/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hu Hu Hu: cô ơi bây giờ em bắt đầu học trên mạng thì nên học khóa lịch sử nào để có thể thi trung học phổ thông quoccs gia 2017 vậy cô xin cô trả lời giúp em
19:40 pm - 05/03/2017
GV Địa lý - Hương Thu có khóa sử kiến thức cơ bản KHÓA LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM THPTQG MÔN LỊCH SỬ NĂM 2017 em có thể ôn tập theo khóa này; sau đó có thể ôn tập thêm các khóa bổ trợ 
Luyện thi theo sơ đồ tư duy và luyện đề có video chữa; khóa 70 đề thi thử để đạt kết quả cao hơn nhé; ad gửi em link các khóa sử 12
http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-su-lop-12-c238.html
Chúc em ôn tập hiệu quả
09:09 am - 06/03/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tran Duong Thanh: Co cho e xin hoi cai nay:lam cach nao de tai duoc de thi thu tu de so 5...den het ma khong ton phi khong ak
20:32 pm - 28/02/2017
GV Địa lý - Hương Thu nếu em mua khóa học thì mới vào thi, tải đề hoặc xem video chữa được  với khóa đề thi thử có video chữa em nhé 
10:45 am - 01/03/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Trầm: video bị lỗi hay sao vậy ạ,
22:06 pm - 22/02/2017
GV Địa lý - Hương Thu các bạn vẫn xem video được bình thường đó em
08:35 am - 23/02/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trinh Đặng: s video bị lỗi ạ.e k nghe đc
15:43 pm - 18/02/2017
GV Địa lý - Hương Thu em xem lại kết nối mạng nhé, các bạn vẫn xem video và nghe được bình thường đó em
08:06 am - 20/02/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!