Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hồ Bảo: Một cano chạy xuôi dong mất 2h khi chạy từ A đến B. Mất 3h khi chạy từ B về A.. Vận tốc của cano so với nước là 30km/h. Xác định AB dài bao nhiêu km
19:22 pm - 02/02/2018
Mod Lý - Hưng Cao

Gọi vận tốc của dòng nước là Vn, vận tốc của cano so với dòng nước là Vcn = 30 km/h; AB = S

Khi đi xuông dòng (Từ A -> B) S = (Vcn + Vn).2 = 2(30+ Vn)Khi đi ngược dòng (Từ B -> A) S = (Vcn - Vn).3 = 3(30 - Vn)

=> 2(30+Vn) = 3(30 - Vn)=> Vn = 6 km/h=> AB = S = (30 + 6) .2 = 72 km

20:02 pm - 02/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đăng Tin: cho em hỏi tại sao áp suất luôn nhỏ hơn 1
15:06 pm - 23/01/2018
GV Lý - Thùy Dương Em hỏi ở mục nào thế em? Bài giảng này liên quan đến tốc độ trung bình, quãng đường, thời gian mà.
09:06 am - 24/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Văn Đức: một con ếch có trọng lượng 0.5 N có khả năng nhảy cao 15 cm.Tính công suất của chân sau biết rằng 1 cú nhảy mất khoảng 0.1s....Giúp em với
18:41 pm - 15/01/2018
Mod Lý - Trần Trọng Triều

15cm= 0,15mA= F.s= 0,5. 0,15= 0,075 J

P=A/t= 0,075/ 0,1= 0,75 W

22:33 pm - 15/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngại Yêu's: Bạn An và Bắc cùng bắt đầu chuyển động từ A-B. Trên nửa đoạn đường đầu An chuyển động vs vận tốc 15km/h và nửa đoạn đường còn lại chuyển động vs vận tốc 10 km/h. Còn Bắc chuyển động nửa thời gian đầu vs vận tốc 15km/h, nửa thời gian sau chuyển động vs vận tốc 10km/h.Trong hai bạn, bạn nào đến B trước? Cho biết thời gian chuyển động từ A đến B của hai bạn chênh lệch nhau 6 phút. Tính chiều dài quãng đường AB và thời gian chuyển động của mỗi bạn
17:59 pm - 15/01/2018
Mod Lý - Trần Trọng Triều

vận tốc trung bình mỗi bạnAn: vA= s/t= s/(s/2v1 +s/2v2 )= 2.v1.v2/ (v1+v2) = 12km/hBắc: vB= s/t=(v1.t/2 +v2. t/2)= (v1+v2)/2= 12,5 km/h    Bắc đến trước,   ta có s/vA - s/vB = 6/60 =  s/12 - s/12,5 = 0,1=> s= 30 km => tA= 30/12= 2,5 h   tB= 30/12,5 = 2,4 h

22:42 pm - 15/01/2018
Ngại Yêu's em cảm ơn :)))
17:30 pm - 16/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngại Yêu's: Có ai giúp em bài này với
17:53 pm - 15/01/2018
Mai Thành Đạt: Có thể chỉ cho em đổi tất cả các đơn vị không ah
19:43 pm - 11/01/2018
Mod Lý - Hưng Cao Từ kg/m3 sang g/m3 chỉ nhân thêm 1000 thôi em, do 1kg=1000g. Còn nếu em muốn hỏi đổi kg/m3 =>g/cm3 thì sẽ chia cho 1000. Ví dụ khối lượng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3 = 13600 : 1000 = 13,6 g/cm3. Muốn đổi ngược lại từ g/cm3 => kg/m3 thì em nhân với 1000. Ví dụ khối lượng riêng của nhôm là 2,7g/cm3 = 2,7 . 1000 = 2700 kg/m3. Muốn đổi từ km/h ra m/s thì em chia cho 3,6 còn muốn đổi từ m/s ra km/h thì em nhân với 3,6. Ví dụ 18km/h = 18:3,6=5m/s ; 10m/s =10, 3,6 =36 km/h
22:26 pm - 11/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Thành Đạt: Có thể chỉ cho em cách đổi hết tắc
19:43 pm - 11/01/2018
Mod Lý - Trần Trọng Triều

để đổi đơn vị ta làm phép tính bình thường thôi, quy đổi từng thành phần của nóvd km/h -> m/s : km/h= 1000m/3600s= 1/3,6(m/s) ( vì 1km=1000m, 1h=3600s)khi đổi km/h -> m/s thì chia 3,6

15:30 pm - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Anh Hoàng: Đơn vị kg/m3 ra g/m3
15:41 pm - 28/12/2017
Mod Lý - Hưng Cao Từ kg/m3 sang g/m3 chỉ nhân thêm 1000 thôi em, do 1kg=1000g. Còn nếu em muốn hỏi đổi kg/m3 =>g/cm3 thì sẽ chia cho 1000. Ví dụ khối lượng riêng của thủy ngân là 13600 kg/m3 = 13600 : 1000 = 13,6 g/cm3. Muốn đổi ngược lại từ g/cm3 => kg/m3 thì em nhân với 1000. Ví dụ khối lượng riêng của nhôm là 2,7g/cm3 = 2,7 . 1000 = 2700 kg/m3
16:36 pm - 28/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Anh Hoàng: Em chưa biết cách đổi đơn vì km/h ra m/s và m/s ra km/h
15:39 pm - 28/12/2017
Mod Lý - Hưng Cao Muốn đổi từ km/h ra m/s thì em chia cho 3,6 còn muốn đổi từ m/s ra km/h thì em nhân với 3,6. Ví dụ 18km/h = 18:3,6=5m/s ; 10m/s =10, 3,6 =36 km/h
16:27 pm - 28/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Cường: Treo một vật vào lực kế đang trong khí thì lực kế chỉ 9N. Khi vật nhúng chìm hoàn toàn cào nước thì lực kế chỉ 2N . a) Tính lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật , b) Tính thể tích của vật . Biết trong lượng riêng của nước là 10000 N/m3
20:20 pm - 26/12/2017
Mod Lý - Hưng Cao Gợi ý cho em nhé:
22:08 pm - 26/12/2017
Mod Lý - Hưng Cao Gợi ý cho em nhé, khi treo ngoài không khí thì số chỉ lực kế chính bằng trọng lượng của vật P=9N. Khi nhúng chìm hoàn toàn vật vào nước thì số chỉ lực kế bằng trọng lượng của vật trừ đi lực đẩy Ac-si-met: P-Fa=2. Như vậy em tìm được độ lớn lực đẩy Ac-si-met (câu a). Lực đẩy Ac-si-met Fa=d.V . Trong đó d là trọng lượng riêng chất lỏng ( trong bài là nước) V là thể tích của vật. Từ đó em tìm được thể tích của vật.(câu b)
22:15 pm - 26/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ứng: Cùng một lúc từ 2 địa điển, cách nhau 20 km, trên cùng một đường thẳng, có hai xe khởi hành chạy cùng chiều sau 2h xe chạy nhanh đuổi kịp xe chạy chậm.Biết một xe có vận tốc 30km/h.Hỏi : a)Tính vận tốc V2;b) Tính quãng đường mà mỗi xe đi được cho đến lúc gặp nhau.
08:11 am - 24/12/2017
Khả Vy: Công thức tính vận tốc chuyển động không đều
23:08 pm - 22/12/2017
GV Lý - Thùy Dương vtb = S/t = (S1 + S2 + S3)/(t1 + t2 + t3)
t1 là thời gian đi hết quãng đường S1
t2 là thời gian đi hết quãng đường S2
....
09:43 am - 23/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Văn Đức: m và D khác nhau như thế nào vậy cô
10:58 am - 21/12/2017
Mod Lý - Trần Trọng Triều

m là khối lượng còn D là khối lượng riêng bạn nhé ví dụ khối lượng 2 lít nước là 2kg thì m =2 kg còn D= m/V=2/2 = 1 kg/lít

21:58 pm - 21/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Văn Đức: một khối sắt có thể tích 50cm khối.NHúng khối sắt này trong nước cho biết D của sắt bằng 7800 km/m khối. a/ tính lực đẩy acsimet tác dụng lên khối sắt.Khối sắt này nổi hay chìm trong nước. c/ KHối sắt được làm rỗng. tính thể tích tối thiểu phần rỗng để khối sắt bắt đầu nổi trên mặt nước
10:23 am - 17/12/2017
GV Lý - Thùy Dương Em sử dụng công thức tính lực đẩy Ác - si - mét: FA = dV và lí thuyết bài sự nổi để tính toán ra kết quả cụ thể.
09:09 am - 18/12/2017
Đinh Văn Đức thể tích của khối sắt cũng là thể tích vật bị chiếm chỗ hả cô ???
10:00 am - 18/12/2017
GV Lý - Thị Thân phần thể tích khối sắt bị nhúng chìm vào nước ấy em ạ
09:02 am - 19/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Văn Đức: Treo một vật vào lực kế lực kế chỉ 10N nếu nhúng vật chìm trong nước lức kế chỉ 6N a. hãy xác định lực đẩy ác-si-mét của nước tác dụng lên vật b.nếu thả sao cho chỉ có một nửa vật chìm trong nước thì số chỉ của lực kế là? c.nhúng vật chìm trong một chất lỏng khác.lực kế chỉ 6,3N.hỏi chất lỏng đó là chất gì?
09:55 am - 17/12/2017
GV Lý - Thùy Dương

a. FA1 = 10 – 6 = 4N

b. FA1 = dn.V; FA2 = dn.V/2  => FA2

=> Số chỉ lực kế = 10 – FA2

c. FA3 = 10 – 6,3

FA1 = dn.V; FA3 = dl.V  => dl  => chất lỏng đó là chất lỏng gì

09:03 am - 18/12/2017
Đinh Văn Đức Sao em không tính được d l ạ ? Câu c á cô
09:58 am - 18/12/2017
GV Lý - Thị Thân lực đẩy acsimet có chiều hướng lên trên còn trọng lực hướng xuống nên số chỉ của ampe kế bị giảm phần bị giảm đấy chính là lực đẩy acsimet em ạ
09:05 am - 19/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Duc Danh: Sao e không xem thử được video học thử..?
23:39 pm - 16/12/2017
Nguyễn Đăng Tin: cô có thể giúp em làm bài này được kong6 ạ
10:12 am - 13/12/2017
Nguyễn Đăng Tin Một bạn học sinh kéo gầu nuoc72 có khối lượng 4 kg từ mặt nước giếng lên cao 6 mét. Tính công bạn học sinh thực hiện
10:13 am - 13/12/2017
GV Lý - Thùy Dương Em sử dụng công thức tính công: A = F.s
Với F = P = 10.m
09:08 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Văn Đức: Bài 1: Hai anh em Tuấn và Tùng cùng đi học từ nhà đến trường. Tuấn đi trước với vận tốc 15km/h. Tùng xuất phát sau Tuấn 12 phút với vận tốc 20km/h và tới trường cùng lúc với Tuấn.Hỏi quãng đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu km? Thời gian Tùng đi từ nha đến trường là bao nhiêu? Tại sao t1 =t2 +0.2
09:50 am - 13/12/2017
GV Lý - Thùy Dương 12' = 1/5 h
Tuấn đi 12' được quãng đường: 15.(1/5) = 3km
Hiệu vận tốc của Tùng và Tuấn: 20 - 15 = 5 km/h
Vì 2 bạn đến trường cùng lúc => thời gian Tùng đuổi kịp Tuấn chính là thời gian mà Tùng đến trường
=> Thời gian mà Tùng đi tới trường là: 3/5 h
=> Quãng đường từ nhà đến trường: (3/5).20 = 12km
09:06 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Pé Mập: l là gì ạ
20:08 pm - 21/11/2017
GV Lý - Thùy Dương Em hỏi bài nào thế em?
09:06 am - 22/11/2017
Mod Lý - Trần Trọng Triều

l là chiều dài thanh nhé

23:49 pm - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Viết Tùng: đen-ta t là gì ạ
19:39 pm - 11/11/2017
GV Lý - Thị Thân là hiệu thời gian em ạ
09:00 am - 13/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lissin Long: trả lời bài đê
14:31 pm - 03/11/2017
GV Lý - Thùy Dương Em tính quãng đường đi được của mỗi xe trong 1h bằng công thức S = v.t. Hai xe chuyển động cùng chiều nên khoảng cách giữa chúng sẽ là hiệu hai quãng đường đi được. Em viết bài tập của mình vào group học tập để cùng thảo luận em nhé: https://www.facebook.com/groups/2002.Vatly.Tuyensinh247/
08:33 am - 04/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lissin Long: cùng 1 lúc 2 xe xuất phát từ 2 điểm A và B cách nhau 60km chúng chuyển động cùng chiều từ A đến B xe A có V1=30km/h xe B có V2=40km/h a, tính khoảng cách giữa 2 xe sau 1h từ lúc xuất phát b, sau khi xuất phát được 1h30' xe A tăng tốc với V1'=50km/h xác định thời gian 2 xe gặp nhau
14:26 pm - 03/11/2017
GV Lý - Thùy Dương em đăng bài trong group học tập để cùng thảo luận em nhé: 
https://www.facebook.com/groups/2002.Vatly.Tuyensinh247/
08:26 am - 04/11/2017
Mod Lý - Trần Trọng Triều

khoảng cách 2 xe sau 1 giờ là

    60+ ( 40-30).1= 70km

sau khi xuất phát dc 1h30' thì 2 xe cách nhau

60+ (40-30).1,5= 75km

Thời gian 2 xe gặp nhau

75/ (50-40) = 7,5h

tính từ khi khởi hành là 7,5+1,5= 9h

22:45 pm - 14/12/2017
23:02 pm - 01/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lissin Long: cùng 1 lúc có 2 xe xuất phát từ 2 điểm, A và B cách nhau 60km chúng chuyển động cùng chiều từ A đến B xe A có V1=30km/h xe B có V2=40km/h a,tính khoảng cách giữa 2 xe sau 1h từ lúc xuất phát b, sau khi xuất phát được 1h30' xe A tăng tốc với V1'=50km/h xác định thời gian 2 xe gặp nhau
14:22 pm - 03/11/2017
GV Lý - Thùy Dương em đăng bài trong group học tập để cùng thảo luận em nhé: 
https://www.facebook.com/groups/2002.Vatly.Tuyensinh247/
08:26 am - 04/11/2017
11:55 am - 22/12/2017
11:55 am - 22/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Meo Mi: cô ơi, làm sao để tính được trọng lượng khi biết áp suất và diện tích bị ép
18:48 pm - 19/10/2017
Mod Lý - Trần Trọng Triều

p=F/S  => F=p.S

F bằng trọng lượng, p là áp suất, S là diện tích ép

23:51 pm - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Minh Toàn: đen-ta x là gì vậy thầy?
14:46 pm - 15/10/2017
GV Lý - Thị Thân độ chênh lệch tọa độ em ạ
09:07 am - 16/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hoàng Phúc: Cô ơi chỉ giúp em bài này đi cô Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô sẽ đuổi kịp ô tô lúc:
18:00 pm - 13/10/2017
cao thi my duyen tl:quang duong o to di duoc tu 6h den 7h la:s=v.t=40.(6-5)= 40(km)
10:11 am - 26/10/2017
cao thi my duyen Gọi quãng đường ô tô đi bắt đầu lúc 7h là : S1 Gọi quãng đường mô tô đi bắt đầu lúc 7h là : S thì 2 xe gặp nhau. Gọi t là khoảng thời gian Mô tô sẽ đuổi kịp ôtô . => S1 = 40*t => S = 60*t Vì quãng đường ô tô đi được từ lúc 6h → 7h là : 40*1 = 40km nên suy ra : 40 + S1 = S => 40 + 40*t = 60*t => 40 = 60t – 40t = 20t => t = 40 / 20 = 2 giờ
10:15 am - 26/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
thachtuyetnhung: cô ơi V âm thanh truyền trong không khí là 340m/s chứ ạ
21:49 pm - 28/09/2017
GV Lý - Thùy Dương Cái này tuỳ đề bài cho em nhé. :)
10:42 am - 02/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mai Anh: cô ơi phần momen lực học ở đâu
19:56 pm - 23/09/2017
GV Lý - Thị Thân thầy không dạy phần này em ạ
09:18 am - 25/09/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
23:16 pm - 13/09/2017
Đồng Thành Minh Trí: cho em hỏi có BT tự luyện không ạ!
19:58 pm - 12/09/2017
GV Lý - Thị Thân là các đề thi online ấy em ạ

08:29 am - 13/09/2017
13:24 pm - 18/09/2017
nguyễn thị thúy cô có thể giúp em giải bài tập này đc ko ạ
13:24 pm - 18/09/2017
nguyễn thị thúy mà thôi ạ,em bt cách làm rùi,cảm ơn cô
13:29 pm - 18/09/2017
GV Lý - Thùy Dương Chúc em học tốt. :)
10:37 am - 02/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!