Đề kiểm tra sinh lớp 11 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (trắc nghiệm)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 2475

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các chất hữu cơ trong cơ thể thực vật được hình thành chủ yếu từ chất nào?

Câu 2: Đặc điểm cấu tạo của tế bào khí khổng thuận lợi cho việc đóng mở khí khổng là:

Câu 3: Bón phân quá liều lượng cây bị héo và chết là do:

Câu 4: Trong các động lực sau đây, động lực nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự vận chuyển nước trong mạch gỗ:

Câu 5: Hệ số hô hấp của hợp chất C18H36O2 là:

Câu 6: Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào:

Câu 7: Dòng mạch gỗ là dòng:

Câu 8: Nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:

Câu 9: Đa số các loài thực vật ở cạn, khí khổng thường tập trung ở:

Câu 10: Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,8% trong khi ở đất là 1,6% Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách:

Câu 11: Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp cho quá trình quang hợp là:

 

Câu 12: Thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 là do:

Câu 13: hai bào quan làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng cho tế bào là:

Câu 14: Hệ số hô hấp của nhóm nào thường bằng 1?

Câu 15: Trong quang hợp ngược với hô hấp ở ti thể:

Câu 16: Thế nước ở cơ quan nào trong cây là thấp nhất?

Câu 17: Điểm bão hòa ánh sáng là điểm:

Câu 18: Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:

Câu 19: Con đường thoát hơi nước nước qua bề mặt là có đặc điểm:

Câu 20: Các tia sáng đỏ xúc tiến cho các quá trình:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tôn Nữ Thục Nguyên 17 39 44% 20.38
2 Ngô Quốc Việt 13 40 33% 19.45
3 An Mta 0 3 0% 1.52
4 ヴォング ゴック 20 37 54% 10.18
5 Vũ Bùi 29 40 73% 11.25
6 Mục tiêu của Nxt 28 40 70% 14.05
7 Phương Linh 13 40 33% 17.57
8 Nguyễn Thái Bảo 29 40 73% 9.12
9 Võ Thành Văn 20 40 50% 19.62
10 Ngọc Ánh 17 36 47% 14.63
11 Đặng Thu Hương 5 12 42% 11.38
12 Vũ Kiều Trang 8 15 53% 45.1
13 Vũ Kim Ngân 20 40 50% 21.3
14 Hương Lan 22 40 55% 16.82
15 Pṟôtȅmin Hiếu 20 39 51% 12.58
16 Bin Võ 22 40 55% 15.12
17 Tiên Hà 24 40 60% 16.58
18 Lê Thị Hồng Ngân 22 40 55% 16.47
19 Tống thanh tuyền 25 39 64% 19.75
20 Triệu Nguyệt 23 40 58% 18.02
21 dinh gia linh 29 40 73% 14.88
22 Mạnh Nguyên Nguyễn Hoàng 21 40 53% 14.68
23 Phan Thiên Hoàng Nhi 23 39 59% 13.05
24 Lena Kedavra 18 27 67% 8.08
25 trần thị quỳnh nga 21 35 60% 16.47
26 Kha Nguyen 26 40 65% 6.55
27 Lê Thị Thành 25 35 71% 17.22
28 Đặng Thị Lâm Hà 26 40 65% 13.25
29 Le Van 1 5 20% 1.98
30 Nam Tesbs 20 40 50% 25.3
31 Trần Long 24 36 67% 19.95
32 Trần Thị Lộc Ninh 21 37 57% 34.32
33 Tú Cẩm 22 40 55% 14.12
34 Tuấn Tự Tin 20 40 50% 8.82
35 nguyen tuan kiet 24 40 60% 7
36 Pkm Eddy 20 36 56% 11.02
37 Lê Thị An Nhi 6 18 33% 45.53
38 Bê Bò 17 39 44% 21.83
39 Thu Vũ 20 40 50% 7.93
40 Thanh Trúc 8 20 40% 6.32
41 Thái Nhật Phương Uyên 16 40 40% 15.27
42 Thủy Đỗ 18 39 46% 17.3
43 Lương Thị Nga 23 37 62% 11.38
44 Hoa Sương Nguyễn Hoàng 19 39 49% 18.82
45 Sơn Nguyễn 13 40 33% 11.18
46 Lê Văn Toàn 8 14 57% 46.25
47 Nguyễn Minh Thông 13 40 33% 20.08
48 Samson Vileage 10 24 42% 5.92
49 Loan long 3 23 13% 14.47
50 Hồng Ngọc 12 26 46% 18.4
51 Thuận Diienq 10 25 40% 8.22
52 Nguyễn Luân 16 39 41% 28.38
53 Nguyễn Quốc Cường 22 40 55% 10.17
54 Phan Thị Thu Thủy 21 38 55% 15.65
55 Vũ Thu 32 40 80% 4.97
56 Hằng Bùi 4 20 20% 8.17
57 Long Irl 17 40 43% 12.98
58 Hoàng Thư 1 2 50% 0.68
59 Ngoc Nghech Tuong Cam 32 40 80% 25.48
60 Anh Minh 22 40 55% 13.4
61 Phương Thảo 11 36 31% 13.5
62 Lê Nguyệt 20 40 50% 19.65
63 tran quynh 24 40 60% 20.02
64 NGuyen Van Luan 20 38 53% 8.85
65 Thanh 19 40 48% 10.4
66 Bang Bang 5 20 25% 6.72
67 nguyễn thị hồng thắm 22 40 55% 12.17
68 Góc Vui Vẻ 16 39 41% 37.47
69 Em GáiAnh 15 39 38% 19.78
70 Lâm Thùy Quyên 16 27 59% 45.8
71 Phuong Thao Vu 25 40 63% 20.08
72 Hiềnn 32 38 84% 13.22
73 Hương Nhu 5 18 28% 6.88
74 nguyen thi thao 15 40 38% 11.83
75 Đổng Vĩnh 32 40 80% 8.7
76 Thùy Dương 16 40 40% 19.22
77 Tank Sasuke 34 40 85% 13.27
78 Lại Tiến Dũng 14 40 35% 2.35

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11