Đề thi đại học khối A,A1 năm 2014- Môn Vật Lý- Mã đề 319

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3099

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 =\frac{\pi }{48}s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là 

Câu 3: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

  

Câu 4: Đặt điện áp u=180\sqrt{2}cos\omega t(V) (với ω không đổi)vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần,tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệchpha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi L=L 1 là U và φ1,còn khi L = L2 thì tương ứng là \sqrt{8}U và  φ2. Biết φ1 + φ2 = 900.

 Giá trị U bằng

Câu 5: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. δ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 6: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là

Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là

     

Câu 8: Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B=2kN1B;  k > 1; N1A + N2A + N1B + N­2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là

   

Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 10: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 

Câu 11: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là

Câu 12: Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

Câu 13: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng

Câu 14: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:

     a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

     b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

     c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.

     d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và VW.

     e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

     g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự đúng các thao tác là

    

Câu 15: Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 100 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng

Câu 16: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là

Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là  và  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

Câu 18: Bắn hạt \alpha vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gây ra phản ứng:_{2}^{4}\textrm{He}+_{13}^{27}\textrm{Al}\rightarrow _{15}^{30}\textrm{P}+_{0}^{1}\textrm{n} . Biết phản ứng thu năng lượng là 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng không kèm bức xạ \gamma. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt  là

Câu 19: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

Câu 20: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

Câu 21: Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

Câu 22: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45μm . Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

Câu 24: Đặt điện áp u=U_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i=I_{0}cos(100\pi t+\varphi )(A) . Giá trị của   bằng 

Câu 25: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng

Câu 27: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Câu 28: Chùm ánh sáng laze không  được ứng dụng

Câu 29: Tia \alpha

 

Câu 30: Đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos\omega t(V)  (với U và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của  đèn  như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Cảm kháng của cuộn dây không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?

Câu 31: Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3=(9L1+4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là

Câu 32: Trong các hạt nhân nguyên tử: _{2}^{4}\textrm{He} ; _{26}^{56}\textrm{Fe} ; _{92}^{238}\textrm{U} ;_{90}^{230}\textrm{Th}  hạt nhân bền vững nhất là

   

Câu 33: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm t_{2}=t_{1}+\frac{79}{40}s, phần tử D có li độ là

   

Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là

Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω  . Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = -ωx lần thứ 5. Lấy \pi ^{2}=10 . Độ cứng của lò xo là

    

Câu 36: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là

Câu 37: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn f_{c}^{12}=2f_{t}^{12} . Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là

   

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200Ω ; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là U1 và giá trị cực đại là U2 = 400 V. Giá trị của U1

 

Câu 40: Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là x_{1}=A_{1}cos(\omega t+0,35)(cm)  và x_{2}=A_{2}cos(\omega t-1,57)(cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là x=20cos(\omega t+\varphi )(cm) . Giá trị cực đại của (A1 + A2) gần giá trị nào nhất sau đây?

    

Câu 41: Đặt điện áp u = U\sqrt{2}cos2\pi ft  (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 2L > R2C. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp  hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1350 so  với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1 bằng.

     

Câu 42: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 43: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cosωt (cm) . Quãng đường vật đi được trong một chu kì là

    

Câu 44: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=6cos\pi t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 45: Số nuclôn của hạt nhân _{90}^{230}\textrm{Th}nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân _{84}^{210}\textrm{Po} là

    

Câu 46: Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

Câu 47: Dòng điện có cường độ i=2\sqrt{2}cos100\pi t (A) chạy qua điện trở thuần 100Ω . Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

     

Câu 48: Điện áp u=141\sqrt{2}cos100\pi t(V) có giá trị hiệu dụng bằng

    

Câu 49: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước sóng là

Câu 50:  Tia X

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Đình Ngọc 30 37 81% 84.62
2 Trườnganh Đặng 8 13 62% 11.57
3 Hoàng Ngọc Anh 17 31 55% 13.18
4 Tho Ngoc 1 3 33% 2.38
5 Thuoc Le 26 31 84% 90.23
6 Trung Nguyễn 0 0 0% 3.1
7 Mino Nguyễn 20 50 40% 21.55
8 Duy Thành 28 36 78% 67.3
9 Đoàn Thị Linh 49 50 98% 2.83
10 nguyễn chí tài 0 2 0% 2.53
11 nguyen danh 0 0 0% 0.1
12 _ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN_ 30 40 75% 90.18
13 Tài Tnt 38 50 76% 78.2
14 Thậtlàvuikhicáitên Phâybúc Củamìnhdàiloằngngoằng Rađếntậnchỗnày 4 9 44% 4.82
15 Phạm Bình Bình 25 34 74% 80.95
16 nguyenanhduy 24 37 65% 8.83
17 phan thị thanh thủy 16 29 55% 46.98
18 Chí Dũng 19 49 39% 15.22
19 Thắngg Đẹpp Traii 22 50 44% 91.07
20 Lê Tuẫn Cường 20 50 40% 44.6
21 Hương Nguyễn 3 12 25% 47.42
22 Nguyễn Lương Toàn 42 43 98% 9.82
23 Nguyễn hồng tiến 7 18 39% 14.22
24 Tham Dao 20 50 40% 27.8
25 Hảo Nguyễn 15 50 30% 26.6
26 Trần Ngọc Linh 22 30 73% 61.03
27 Bình Dương 14 18 78% 14.4
28 buivanquan 10 13 77% 4.72
29 Mỹ Thor 22 37 59% 42.93
30 nguyen thi hong nga 10 49 20% 3.77
31 Ứng Vô Cầu 19 50 38% 17.25
32 Bọ Cạp Băng 28 50 56% 51.33
33 Lê Hoàng Tân 1 1 100% 0.4
34 Nguyễn Trung Du 0 3 0% 4.38
35 hgsjdga 29 35 83% 71.42
36 Trương Huỳnh Ý Như 40 50 80% 49.67
37 Nguyễn Mai 19 46 41% 23.57
38 Thanh Nam 28 34 82% 19.2
39 An Nguyen 12 50 24% 3.07
40 PuPu Con 26 50 52% 21.33
41 võ văn thông 23 50 46% 37.67
42 Nhók Siêu Quậy 0 1 0% 0.57
43 Dương Nhu 20 30 67% 21.25
44 San Trần 17 26 65% 24.85
45 nguyenthihao 28 33 85% 38.93
46 Tony Phạm 15 19 79% 10.5
47 chuvankhanh 25 50 50% 8.82
48 Chung 0 0 0% 0.28
49 Nguyễn Văn Thao 29 50 58% 21.13
50 tran nhung 10 16 63% 9.92
51 Lan Xuka 0 0 0% 0.22
52 Phan Tấn Lực 0 0 0% 0.05
53 AI Phạm 15 36 42% 41.68
54 Ai Biết 10 49 20% 2.93
55 Nguyen Duy 21 32 66% 9.12
56 Hoàng Thắng 28 42 67% 60.68
57 Thảo Nhi 11 15 73% 10.3
58 Vinh Trần 28 49 57% 40.13
59 Thùy Linh 24 48 50% 58.05
60 Thảo Nguyên 8 9 89% 3.82
61 Let's Me Go 26 50 52% 22.03
62 Tôi Là Sơn 4 17 24% 16.63
63 Trần Ngọc Mạnh 17 29 59% 17.82
64 Hoàng Thị Hồng Luyên 31 39 79% 59.62
65 San San Pham 44 49 90% 10.03
66 nguyendieulinh 0 0 0% 0.03
67 Vũ's Block 20 31 65% 29.22
68 Linh Trang 31 50 62% 30.62
69 Rùa Smoke 19 48 40% 15.1
70 Phương Phương 34 49 69% 38.12
71 Lë Lëë 0 0 0% 0.1
72 Shiro Emon 15 50 30% 22.33
73 Trung Anh 0 4 0% 1.48
74 tranthanhtai 21 50 42% 18.83
75 Nguyễn Đức Cường 18 50 36% 5
76 Phạm Vương Mỹ Hạnh 0 3 0% 25.42
77 Quyên Trương 3 5 60% 29.65
78 You Phải Nhớ 28 50 56% 16.15
79 Sơn Lê Anh 9 16 56% 9.72
80 Trang Linh 17 31 55% 16.15
81 Anhkhang Do 32 50 64% 80.27
82 Anh Vẫn Chờ 14 29 48% 11.72
83 Le Thanh Hung 1 6 17% 9.73
84 nhut nhỏ 18 50 36% 8.68
85 La Sơn 23 33 70% 10.43
86 Quyền Hải 24 25 96% 6.05
87 NGUYEN MINH NHUT _TM 39 50 78% 5.32
88 Nhan Ho 10 32 31% 89.98
89 nguyễn thanh tài 15 50 30% 17.98
90 Phương Nguyễn 19 50 38% 12.58
91 Nguyễn Thảo Trang 26 50 52% 33.12
92 Kiều Văn Hoàn 12 50 24% 3.87
93 Linh Bi 29 46 63% 74.5
94 Trung Pham 15 49 31% 7.1
95 Vô Tâm 26 42 62% 47.38
96 phạm hữu trọng 24 50 48% 83.27
97 Chi Nguyen 29 50 58% 8.97
98 Tuấn Nguyễn 19 47 40% 27.17
99 Nguyễn Trung Nghĩa 45 50 90% 82.22
100 Nguyễn Thị Huế 41 50 82% 71.18
101 chuotyeugaohl 28 39 72% 36.83
102 Nguyen Nguyen 29 50 58% 6.8
103 Le Ngoc Linh 21 30 70% 59.52
104 Quang Mái 16 27 59% 21
105 Nguyen Ramos 18 24 75% 13.58
106 ha thi phuong 16 39 41% 89.87
107 Thanh Lam 23 38 61% 84.27
108 Nguyen Thi Hong Tham 42 46 91% 53.7
109 hiền Vy 13 29 45% 17.45
110 Quá Khứ 25 50 50% 22.28
111 Phùng Thắng 32 49 65% 45.8
112 Viên Đá Nhỏ 8 27 30% 11.78
113 Loan'ss Keny'ss 14 49 29% 12.18
114 Nguyễn Hoàng Long 5 14 36% 15.3
115 Đức Toàn 17 50 34% 41
116 Thần Phong 25 26 96% 12.22
117 Minh Hằng 25 50 50% 20.35
118 Mạnh Linh 30 50 60% 25.87
119 Ánh Nguyệt 29 50 58% 21.17
120 vương hiền 34 50 68% 12.5
121 Lã Xuân Khoa 21 30 70% 20.05
122 hẩn vai 19 42 45% 16.17
123 cầntìMmộtcái TêN 12 49 24% 18.67
124 Tấn Quang 21 44 48% 16.35
125 Đinqq's Thắnq's 13 49 27% 39.03
126 Thế 14 29 48% 19.57
127 Selena Black 41 45 91% 51.15
128 Phương Thuý 17 27 63% 11.72
129 Bùi Tuấn 23 50 46% 15.42
130 Chu Thi Kim Vi 34 50 68% 48.78
131 Đường Trung Duy 30 36 83% 31.9
132 Nguyễn Thị Hoài Linh 41 49 84% 7.43
133 Phạm Quang Hưng 12 50 24% 1.78
134 Tiểu Nhân Mã 24 48 50% 54.17
135 Khuân mặt Đáng Thương 27 50 54% 29.5
136 Huynh thanh nhan 17 50 34% 10.08
137 Thành Nguyễn 14 24 58% 45.9
138 T D K 28 50 56% 55.15
139 choocopie 21 29 72% 18.1
140 Thái Phạm 2 10 20% 13.4
141 hứa thành long 14 19 74% 55.97
142 Đức Hiếu 15 30 50% 90.7
143 Đông Nguyễn Ladykillah 41 49 84% 22.42
144 Tiểu Vân 17 50 34% 12.5
145 Ngọc Vũ 28 42 67% 47.4
146 Chu Minh Ngọc 17 50 34% 33.1
147 Tiểu Gia Bảo 31 50 62% 75.52
148 Dang Thi Huyen 19 50 38% 18.37
149 Vân Lê 14 50 28% 1.93
150 Su Phạm 0 0 0% 1.67
151 Thái Trương 17 35 49% 90.25
152 tranlantrang 22 50 44% 9.33
153 Triệu Vĩnh Giang 20 31 65% 49.85
154 nguyenhongson 1 2 50% 3.37
155 Toàn Nguyễn 17 33 52% 36.62
156 Master Dombledore 13 19 68% 20.87
157 nguyễn y phụng 3 16 19% 11.52
158 Le Thế Tú 17 19 89% 6.42
159 nguyenvanteo 11 25 44% 72.08
160 LH Nam 33 45 73% 32.17
161 Trần Thuý 0 1 0% 90.47
162 Vi Lê 3 14 21% 26.48
163 Gareth Lê 19 48 40% 33.02
164 Thu Changg 24 32 75% 19.13
165 Trương Tuấn 29 46 63% 36.82
166 Hồng Quân 19 50 38% 10.22
167 Lê Ngọc Hân 2 9 22% 5.68
168 Ba Người Thứ 1 8 13% 25.77
169 Nguyễn Điệp 15 26 58% 62.25
170 Cục Cứt Thần Bí 34 50 68% 72.15
171 Thai Truong 26 43 60% 70.23
172 hatomi 0 1 0% 1.97
173 Kieu Anh Nguyen 16 50 32% 18.05
174 Nguyễn hải anh 26 48 54% 74.42
175 Tiên Đồng 25 30 83% 26.02
176 Thuyên Dương 32 50 64% 14.47
177 Cậu Chủ Nhỏ 15 50 30% 19.17
178 Hăng CôLa 3 5 60% 23.05
179 Nhok Trang 16 50 32% 48.97
180 Mạ Phúc 12 49 24% 12.08
181 Nông Dân Con Bà 21 44 48% 30.15
182 Con Rối Tình Yêu 22 32 69% 39.4
183 Nguyễn Hữu Đạt 20 33 61% 19.08
184 Nga Vẹt 0 0 0% 0.25
185 Võ Hùng 10 16 63% 6.47
186 Ta Đánh Mất Nhau 40 50 80% 31.87
187 Oăn Oăn 29 36 81% 29.53
188 Phạm Thiên Nhi 24 50 48% 21.88
189 Thanh Như 31 50 62% 14.62
190 Huy Tùng 27 29 93% 29.67
191 thành 18 23 78% 11.58
192 Nguyen Viet 12 16 75% 90.7
193 Le Dinh Phu 14 22 64% 31.4
194 nguyễn lê hoàng 17 32 53% 4.9
195 Nguyễn Ngọc Tâm 24 50 48% 51.85
196 chung phạm 7 14 50% 14.02
197 Ngo Ngoc Lan Phuong 13 50 26% 1.52
198 KhaLy Huynh 7 24 29% 2.73
199 Như ý 15 50 30% 39.35
200 nguyen ngoc tai 33 50 66% 53.52
201 Vinh Le 25 50 50% 9.12
202 Cẩm Thúy 12 48 25% 3.4
203 Hoàng Thị Thảo 27 50 54% 40.78
204 Tên Không 9 50 18% 2.38
205 Vịt Nhỏ 30 46 65% 50.65
206 Nguyễn Dương 19 49 39% 42.57
207 Rain Sad 27 36 75% 55.27
208 Hoàng Mạnh 24 36 67% 72.98
209 phù nhật thiện 28 36 78% 39.78
210 Huy Luxy 16 49 33% 66.87
211 Ngô xuân anh 7 15 47% 6.22
212 nong thi ngoc dung 20 50 40% 5.58
213 Lucky Luke 0 0 0% 0.48
214 Vũ Thị Thu 4 21 19% 6.28
215 Hoàng Lân 13 49 27% 23.83
216 Po Lua 18 50 36% 37.35
217 Chiến Vũ 20 50 40% 51.35
218 Tuấn Anh Trần 7 19 37% 10.43
219 Nguyễn Tiến An 26 48 54% 28.8
220 chu phuong 24 49 49% 44.77
221 hán văn hiếu 14 49 29% 35.78
222 Khoa Ra Đây 25 50 50% 32.98
223 Ếch Ộp 9 15 60% 30.8
224 Xuân Lộc 28 46 61% 69.3
225 Hy Vong 13 25 52% 24.93
226 Hiếu Lê 13 22 59% 25.15
227 Huy Phạm 33 47 70% 61.68
228 Hữu Khải Lê 0 0 0% 1.58
229 Rin Chan 10 39 26% 40.12
230 Nguyễn Duy 16 29 55% 30.63
231 Hòa Ngọcc 0 0 0% 0.2
232 NTCT 10 16 63% 90.52
233 Tokarin Rimokatoji 27 49 55% 33.07
234 Trọng Kt 23 50 46% 12.32
235 Phạm Huyền Trang 2 6 33% 17.1
236 Hue Hoang 22 35 63% 32.7
237 Vạn Thành 15 50 30% 10.83
238 Nguyễn Hải 15 50 30% 10.62
239 Meo Yolo 30 50 60% 34.53
240 Hồng Ngọc 24 38 63% 39.08
241 NT TAi 15 46 33% 26.52
242 nguyễn 26 48 54% 38.25
243 ngô thành 41 50 82% 16.05
244 nguyễn thị thương 18 25 72% 21.45
245 Shino Shan 11 50 22% 2.7
246 phan hong nhung 23 50 46% 23.75
247 Ái Nhi 24 46 52% 60.9
248 Thuu Hiềnn 17 50 34% 25.03
249 Phạm Hồng Ngọc 14 28 50% 25.43
250 Thanh 35 50 70% 78.05
251 vu nam, anh 0 1 0% 2.67
252 Bui Doi Cho Gioi 20 49 41% 48.38
253 Huyền Anh 29 49 59% 50.9
254 Việt Salem 0 2 0% 1.9
255 Trần QuangVinh 20 50 40% 35.78
256 Nguyễn THị Huyền 35 42 83% 68.8
257 Minh Hoàng 33 50 66% 3.87
258 Khúc Mưa Tan 17 45 38% 13.85
259 Nguyen Thanh Hieu 32 50 64% 41.03
260 Nguyễn Hữu Tiến 19 38 50% 54.03
261 Genji Takaya 40 50 80% 34.15
262 Yume Heo 24 47 51% 82.13
263 Ly Hanh 17 50 34% 8.85
264 Mụi Bììn 24 50 48% 39.12
265 Trần Ngọc Quý 24 49 49% 64.18
266 Trần Đức Thế 8 21 38% 29.83
267 Võ Thành Hưng 8 49 16% 20.43
268 Phạm Minh Thân 24 48 50% 8.37
269 Trịnh Ngọc Huấn 18 21 86% 15.18
270 Loi Lele 32 42 76% 37.92
271 Mup Nguyễn 5 25 20% 2.38
272 bui bao cam 14 28 50% 18.52
273 Phạm Ngọc Mai 11 48 23% 1.98
274 Linh Lạnh Lùng 27 36 75% 35.78
275 Bui Son 14 31 45% 56.18
276 Vũ Thắng 1 3 33% 0.97
277 Trần Tâm 37 50 74% 84.55
278 Kungfuvuong 28 48 58% 29.73
279 Tiến Đạt 2 10 20% 1.43
280 Le Thi Kim 37 50 74% 5.33
281 Nguyễn Thị Duyên 10 13 77% 5.52
282 Du Thiên 1 4 25% 1.33
283 Ngọc Linh Vũ 2 3 67% 5.47
284 Bùi Duy Doãn 15 49 31% 2.95
285 Thành Công 17 37 46% 27.73
286 Nguyễn Thanh Tú 20 43 47% 23.2
287 Tớ's Tên's Tuyển's 15 29 52% 29.07
288 Nhi NinBae 18 28 64% 25.6
289 ngô cường 16 29 55% 77.02
290 Huệ Nguyễn 17 50 34% 24.1
291 Xấu Trai Hay Cười 17 29 59% 15.85
292 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 46 50% 38.02
293 Taro Misaki 27 47 57% 83.12
294 Nguyễn Khánh 35 50 70% 37.13
295 nguyenvanthanh 13 22 59% 5.07
296 Trần Văn Giang 19 24 79% 12.18
297 Kem U Nguyen 34 37 92% 63.55
298 Trần Thảo 13 48 27% 9.88
299 Thái Nguyễn Anh Phương 16 26 62% 13.03
300 kimyentran 26 31 84% 51.43
301 Võ Minh Khôi 25 50 50% 64.93
302 Vệt Gió Xanh 22 50 44% 49.12
303 Tâm Đặng 12 14 86% 5.73
304 Sam Nhat Hoang 9 43 21% 6.93
305 Kiều Trang Lê 24 34 71% 53.75
306 Linh Mẩu's 25 45 56% 48.03
307 Gia Minh 22 50 44% 15.17
308 Trang Honoko 13 27 48% 23.6
309 hatrang 30 35 86% 27.4
310 Giữ Em Đi 6 16 38% 45.92
311 Mỹ Duyên 3 3 100% 3.3
312 Mai Pham 2 5 40% 5.2
313 Trần Dương Linh 2 3 67% 2.9
314 Hà Anh Nguyễn 10 20 50% 55.83
315 Qùynh Châm 28 48 58% 59.23
316 phạm tây 14 17 82% 18.35
317 Nguyễn Ngọc Toàn 19 24 79% 14.32
318 ho quoc dung 14 50 28% 2.55
319 Dua hau 23 50 46% 90.07
320 Trần Ngọc Bách 22 28 79% 47.93
321 toán học lí hóa 4 4 100% 2.53
322 Bờm Bụng Bự 32 50 64% 35.68
323 Zippy TN 18 40 45% 39.32
324 ThanhThảo Nguyễn 46 49 94% 6.15
325 bui tran long 33 40 83% 8.22
326 Nguyễn Minh Châu 28 42 67% 66.05
327 Phương Nam Nguyễn 15 50 30% 8.42
328 phan van nhan 18 24 75% 90.95
329 Tung 1997 11 18 61% 7.4
330 nguyen lan 32 35 91% 90.77
331 trần nguyễn minh thanh 4 12 33% 0.85
332 le thi ngoc quy 11 50 22% 7.67
333 Hà Ngọc 20 30 67% 36.78
334 BatisUoc Zheng 24 50 48% 16.33
335 Chiến's Lion'ss 3 7 43% 2.02
336 Ngọc Tuyết 28 50 56% 41.35
337 Nhok Sỹ 13 18 72% 6.62
338 Dong Nguyen 23 50 46% 63.47
339 Nguyễn Duy Vươn 39 48 81% 84.87
340 Thai Trang 24 49 49% 51.08
341 Phi Long 20 31 65% 14.75
342 trần đình hoan 40 50 80% 8.57
343 Cu Đạt 9 50 18% 7.48
344 Tony Huynh 10 20 50% 30.18
345 Pii Nikita 20 50 40% 66.5
346 Nguyễn Anh Quân 12 50 24% 4.78
347 võ thanh huyền 6 14 43% 27.12
348 Xuân Phạm 10 50 20% 9.88
349 Tran thi thuy duong 19 49 39% 23.6
350 JustaTee Phan 1 3 33% 3.37
351 nguyenngoclam 30 42 71% 83.02
352 Trần Thị Hằng 26 50 52% 15.67
353 Hồng Diễm's 7 28 25% 4.65
354 vo thien trong 36 49 73% 34.45
355 Đạt 9 16 56% 22.05
356 Lee Tr Dũng 32 50 64% 40.22
357 Như Quỳnh 25 35 71% 24.38
358 Đặng Thị Như Ý 22 30 73% 39.25
359 Dương Ánh Hồng 29 49 59% 58.63
360 nguyễn đình ngọc 32 50 64% 79.4
361 NGuyễn Văn Phi LOng 3 6 50% 2.28
362 mac anh tuan 16 49 33% 1.63
363 Neymar da Silva 11 49 22% 6.1
364 Nguyễn Duy Tài 10 16 63% 13.88
365 Le Anh Son 28 47 60% 87.52
366 Nguyễn Ngọc Vũ 21 26 81% 30.5
367 Lại Văn Thâm 8 8 100% 9.8
368 hoanghuy 16 45 36% 14.72
369 Đạtt Đĩi 19 49 39% 17.27
370 Phạm Thảo 28 50 56% 27.5
371 Thảoo Thii 19 50 38% 8.98
372 Nga Nguyễn 19 50 38% 44.7
373 ut mien tay 19 47 40% 78.32
374 ng q trường 12 50 24% 4.65
375 Nguyễn Ngọc Anh 26 46 57% 43.97
376 Duy Thạch NP 19 50 38% 38.97
377 Người Không Tên 22 50 44% 19.93
378 Vân Nguyễn 20 50 40% 30.75
379 TiểuQuái NÔbita 22 50 44% 21.53
380 Tí Bụp's 19 50 38% 11.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12