Đề thi HK Trường THPT số 2 An Nhơn - Bình Định

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 2318

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

WRITING :  Choose the sentence that has the same meaning as the root one :

Câu 1: “ If I were you . I would travel to Paris by train ,” Jane said .

Câu 2: “ Congratulations ! You’ve won the scholarship ,” he said .

Câu 3: Tom did his homework and then he went to bed .

Câu 4: Let’s start our journey or we’ll be late .

Câu 5: He dislikes people asking him about his job .

Choose a word whose underlined part is pronounced differently from the others :

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Choose a word whose stressed syllable is different from the others .

Câu 9:

Câu 10:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Mỹ Nữ 4 10 40% 2.75
2 Trang Nguyễn 5 10 50% 6.4
3 Thương Khùn 9 10 90% 1.55
4 Nguyễn Lâm 5 8 63% 8.25
5 nguyễn giang thy thy 4 10 40% 2.08
6 Thuy Pham 7 10 70% 3.32
7 Phan thuý 4 10 40% 3.67
8 Đặng Hồng Liên 7 10 70% 2.63
9 Vũ Hoài Hương Giang 7 10 70% 2.08
10 Vỹ Nguyễn 9 10 90% 1.97
11 trần thị quỳnh nga 6 10 60% 6.2
12 Bùi Thị Hoài Linh 8 10 80% 14.82
13 Công Chúa Ori 7 10 70% 2.02
14 Hiển Vàng 4 10 40% 3.93
15 Sơn Mario 4 10 40% 9.33
16 Hữu Thanh 5 10 50% 3.35
17 Sara Jobs 7 10 70% 12.42
18 Đoàn Thị Hồng Phúc 3 4 75% 1.02
19 Nguyễn Ngọc Ánh 8 10 80% 2.05
20 My Nhu 6 10 60% 3.08
21 bluemoon 6 10 60% 3.82
22 Lê Văn Toàn 7 10 70% 2.02
23 Trang Bé 8 10 80% 2.4

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11