Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2936

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có ZL>ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
4 Cu Teo 31 40 78% 29.77
5 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
6 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
7 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
8 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
9 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
10 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
11 lethithu 24 40 60% 33.28
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
13 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
14 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
15 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
16 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
17 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
18 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
19 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
20 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
21 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
22 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
23 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
24 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
25 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
26 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
27 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
28 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
29 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
30 Kim Hà 29 40 73% 43.28
31 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
32 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
33 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
34 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
35 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
36 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
37 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
38 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
39 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
40 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
41 Mai van thang 19 40 48% 48.68
42 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
43 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
44 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
45 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
46 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
47 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
48 phan khãi 26 39 67% 60.62
49 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
50 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
51 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
52 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
53 Loan 31 40 78% 35.85
54 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
55 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
56 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
57 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
58 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
59 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
60 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
61 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
62 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
63 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
64 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
65 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
66 Anh Tú 32 40 80% 22.37
67 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
68 Asds Skier 7 12 58% 16.25
69 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
70 Nothing On You 28 37 76% 59.03
71 Riot việt 6 15 40% 15.05
72 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
73 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
74 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
75 Hải NT 37 40 93% 19.97
76 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
77 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
78 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
79 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
80 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
81 vothitam 3 6 50% 8.87
82 Thanh 13 36 36% 52.42
83 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
84 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
85 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
86 Huy Huy 12 34 35% 60.03
87 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
88 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
89 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
90 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
91 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
92 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
93 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
94 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
95 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
96 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
97 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
98 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
99 dathoang 24 37 65% 29.78
100 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
101 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
102 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
103 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
104 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
105 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
106 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
107 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
108 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
109 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
110 Hoai linh 19 40 48% 35.78
111 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
112 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
113 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
114 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
115 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
116 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
117 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
118 Juni Juni 37 40 93% 14.72
119 Huuyền My 37 40 93% 2.87
120 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
121 Đình Phận 35 40 88% 33.4
122 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
123 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
124 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
125 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
126 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
127 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
128 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
129 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
130 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
131 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
132 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
133 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
134 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
135 tran thi giang 21 39 54% 53.28
136 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
137 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
138 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
139 Hải Trần 27 40 68% 32.98
140 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
141 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
142 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
143 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
144 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
145 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
146 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
147 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
148 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
149 daicatien 25 37 68% 19.48
150 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
151 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
152 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
153 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
154 dinh phu 1 7 14% 5
155 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
156 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
157 Quang Tú 28 40 70% 21.07
158 Thành 25 40 63% 46.38
159 Tuân 26 40 65% 35.02
160 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
161 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
162 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
163 Mai Pham 25 40 63% 34.98
164 nguyễn 37 40 93% 21.43
165 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
166 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
167 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
168 huntelar 21 35 60% 21.95
169 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
170 Thy Thy 27 40 68% 29.63
171 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
172 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
173 Trinh J 26 34 76% 37.62
174 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
175 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
176 Kal 20 25 80% 9.02
177 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
178 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
179 Như Uyên 0 0 0% 0.52
180 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
181 bảo như 26 40 65% 31.95
182 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
183 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
184 정국 35 40 88% 17.15
185 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
186 Minh Đức 32 36 89% 29.68
187 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
188 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
189 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
190 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
191 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
192 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
193 lê hưng 26 38 68% 21.27
194 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
195 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
196 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
197 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
198 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
199 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
200 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
201 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
202 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
203 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
204 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
205 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
206 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
207 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
208 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
209 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
210 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
211 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
212 Mai Phương 13 39 33% 10.45
213 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
214 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
215 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
216 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
217 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
218 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
219 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
220 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
221 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
222 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
223 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
224 Rain Sad 37 40 93% 6.03
225 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
226 le quang toan 24 39 62% 31.17
227 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
228 Ng Phương 29 40 73% 27.2
229 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
230 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
231 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
232 piover 21 40 53% 26.98
233 Tường Vy 21 40 53% 22.38
234 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
235 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
236 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
237 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
238 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
239 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
240 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
241 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
242 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
243 seandoan 30 40 75% 37.9
244 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
245 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
246 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
247 Lan Thao 25 40 63% 31.97
248 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
249 Tun Tun 28 40 70% 54.72
250 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
251 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
252 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
253 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
254 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
255 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
256 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
257 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
258 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
259 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
260 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
261 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
262 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
263 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
264 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
265 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
266 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
267 Linh Trần 20 40 50% 34.45
268 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
269 Phước Thành 35 39 90% 9.37
270 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
271 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
272 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
273 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
274 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
275 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
276 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
277 hieu` 30 40 75% 22.15
278 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
279 Khánh An 26 40 65% 18.78
280 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
281 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
282 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
283 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
284 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
285 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
286 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
287 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
288 Po Bo 30 40 75% 35.78
289 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
290 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
291 dinhhue 19 40 48% 18.22
292 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
293 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
294 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
295 anh mỹ 22 39 56% 49.85
296 le thi vuong 33 40 83% 45.57
297 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
298 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
299 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
300 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
301 to trang 21 38 55% 23.17
302 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
303 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
304 Chet Heo 32 40 80% 36.97
305 kinhha 0 0 0% 0.08
306 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
307 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
308 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
309 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
310 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
311 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
312 vu hai 23 36 64% 35.32
313 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
314 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
315 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
316 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
317 Trung Đức 23 40 58% 52.98
318 luong van minh 31 40 78% 8.18
319 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
320 serik 20 38 53% 42.53
321 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
322 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
323 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
324 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
325 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
326 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
327 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
328 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
329 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
330 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
331 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
332 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
333 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
334 Khánh Long 20 39 51% 49.38
335 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
336 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
337 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
338 le quang huy 6 19 32% 46.2
339 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
340 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
341 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
342 lê đức quý 29 40 73% 23.53
343 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
344 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
345 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
346 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
347 mai trúc 20 38 53% 21.32
348 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
349 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
350 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
351 Như Thảo 26 40 65% 23.42
352 Liên Myn 22 33 67% 22.53
353 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
354 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
355 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
356 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
357 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
358 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
359 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
360 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
361 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
362 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
363 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
364 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
365 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
366 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
367 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
368 Trần Vân 13 37 35% 41.78
369 BangTa 30 39 77% 40.12
370 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
371 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
372 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
373 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
374 Hậu 9 40 23% 4.58
375 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
376 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
377 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
378 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
379 Tuan Le 27 40 68% 17.3
380 tranthihoai 19 40 48% 46.32
381 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
382 Lê Vy 34 40 85% 6.1
383 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
384 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
385 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
386 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12