Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 3095

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có ZL>ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
4 Cu Teo 31 40 78% 29.77
5 Mai Thành Long 35 40 88% 13.87
6 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
7 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
8 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
9 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
10 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
11 Peo Đinh 5 17 29% 60.23
12 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
13 lethithu 24 40 60% 33.28
14 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
15 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
16 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
17 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
18 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
19 Yên Khôi 33 40 83% 36.6
20 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
21 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
22 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
23 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
24 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
25 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
26 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
27 Võ Thành Luân 10 13 77% 60.15
28 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
29 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
30 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
31 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
32 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
33 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
34 Kim Hà 29 40 73% 43.28
35 Mai Thị Hiền 22 35 63% 24.25
36 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
37 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
38 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
39 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
40 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
41 Trần Thái Nguyên 31 39 79% 26.82
42 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
43 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
44 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
45 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
46 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
47 Mai van thang 19 40 48% 48.68
48 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
49 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
50 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
51 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
52 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
53 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
54 phan khãi 26 39 67% 60.62
55 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
56 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
57 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
58 Bùi thị kim nhường 0 1 0% 0.63
59 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
60 Loan 31 40 78% 35.85
61 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
62 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
63 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
64 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
65 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
66 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
67 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
68 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
69 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
70 Lê Danh Hùng 0 0 0% 0.13
71 Trần Thị Thuỳ Linh 16 40 40% 10.87
72 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
73 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
74 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
75 Anh Tú 32 40 80% 22.37
76 Phạm Dũng 16 40 40% 53.72
77 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
78 Asds Skier 7 12 58% 16.25
79 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
80 Nothing On You 28 37 76% 59.03
81 Riot việt 6 15 40% 15.05
82 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
83 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
84 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
85 Hải NT 37 40 93% 19.97
86 Tiến 18 24 75% 16.7
87 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
88 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
89 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
90 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
91 Thanh Lâm 18 40 45% 38.77
92 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
93 Thang'k Ngoc'k 21 36 58% 27.7
94 vothitam 3 6 50% 8.87
95 Thanh 13 36 36% 52.42
96 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
97 Lê Quỳnh Diễm 4 4 100% 2.35
98 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
99 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
100 Huy Huy 12 34 35% 60.03
101 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
102 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
103 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
104 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
105 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
106 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
107 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
108 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
109 Phương Thảo 28 40 70% 24.55
110 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
111 Văn Hùng 27 40 68% 43.55
112 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
113 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
114 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
115 dathoang 24 37 65% 29.78
116 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
117 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
118 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
119 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
120 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
121 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
122 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
123 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
124 Hoang Cao 19 40 48% 16.58
125 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
126 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
127 Hoai linh 19 40 48% 35.78
128 Đặng Hiếu 16 32 50% 25.03
129 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
130 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
131 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
132 Phụng Hà 33 39 85% 24.12
133 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
134 My Phạm 0 1 0% 4.23
135 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
136 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
137 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
138 Tran Cong Chi 34 40 85% 36.22
139 Juni Juni 37 40 93% 14.72
140 Huuyền My 37 40 93% 2.87
141 Duy Madridista 3 39 8% 3.97
142 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
143 Lê Võ Diễm Hằng 0 0 0% 0.15
144 Đình Phận 35 40 88% 33.4
145 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
146 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
147 Nhất Đô 31 40 78% 19.1
148 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
149 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
150 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
151 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
152 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
153 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
154 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
155 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
156 Thanh Lam Từ 9 18 50% 60.2
157 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
158 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
159 Nguyễn Minh Nhi 22 40 55% 50.47
160 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
161 tran thi giang 21 39 54% 53.28
162 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
163 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
164 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
165 Thùy Nhân 24 32 75% 8.03
166 Phúc Nguyên 29 40 73% 25.35
167 Hải Trần 27 40 68% 32.98
168 Nhã Tiên 8 22 36% 60.25
169 Tàii Đỗ 19 40 48% 51.13
170 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
171 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
172 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
173 Chi Barça 33 39 85% 38.55
174 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
175 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
176 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
177 Dung Phương 23 40 58% 30.13
178 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
179 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
180 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
181 daicatien 25 37 68% 19.48
182 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
183 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
184 Lan Anh Nguyễn 0 0 0% 0.03
185 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
186 Bảo Trân 13 30 43% 59.18
187 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
188 dinh phu 1 7 14% 5
189 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
190 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
191 Jordan 28 40 70% 21.07
192 Thành 25 40 63% 46.38
193 Hoàng Viễn 6 17 35% 26.08
194 Tuân 26 40 65% 35.02
195 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
196 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
197 Hoaithuong Nguyen 25 35 71% 14.5
198 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
199 Mai Pham 25 40 63% 34.98
200 nguyễn 37 40 93% 21.43
201 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
202 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
203 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
204 huntelar 21 35 60% 21.95
205 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
206 Thy Thy 27 40 68% 29.63
207 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
208 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
209 Trinh J 26 34 76% 37.62
210 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
211 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
212 Kal 20 25 80% 9.02
213 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
214 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
215 Như Uyên 0 0 0% 0.52
216 Nguyễn Thu Hiền 10 40 25% 6.82
217 Jet Anh 16 37 43% 60.83
218 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
219 Minh Thư 35 40 88% 22.32
220 bảo như 26 40 65% 31.95
221 Hoàng thị thanh thúy 33 40 83% 13.93
222 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
223 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
224 정국 35 40 88% 17.15
225 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
226 Minh Đức 32 36 89% 29.68
227 nguyễn thi luyến 0 0 0% 0.58
228 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
229 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
230 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
231 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
232 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
233 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
234 lê hưng 26 38 68% 21.27
235 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
236 Phạm Ngọc 36 39 92% 16.93
237 Mai Văn Thiên 22 40 55% 32.3
238 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
239 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
240 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
241 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
242 Vũ Bùi 0 1 0% 2.3
243 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
244 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
245 Đỗ Trung Hiếu 0 0 0% 0.18
246 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
247 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
248 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
249 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
250 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
251 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
252 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
253 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung 18 37 49% 35.32
254 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
255 Lê Như Hiếu 24 40 60% 33.45
256 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
257 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
258 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
259 Mai Phương 13 39 33% 10.45
260 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
261 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
262 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
263 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
264 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
265 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
266 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
267 Long Trần 31 40 78% 9.22
268 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
269 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
270 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
271 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
272 Rain Sad 37 40 93% 6.03
273 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
274 Shiki Kamito 18 40 45% 15.87
275 le quang toan 24 39 62% 31.17
276 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
277 Ng Phương 29 40 73% 27.2
278 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
279 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
280 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
281 piover 21 40 53% 26.98
282 Tường Vy 21 40 53% 22.38
283 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
284 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
285 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
286 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
287 Quản Thanh Mai 30 40 75% 0.15
288 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
289 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
290 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
291 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
292 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
293 seandoan 30 40 75% 37.9
294 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
295 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
296 Tôn Thất Duy 27 40 68% 53.72
297 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
298 Lan Thao 25 40 63% 31.97
299 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
300 Hiếu Như 35 40 88% 24.27
301 Trang Hồng 23 40 58% 30.95
302 Tun Tun 28 40 70% 54.72
303 Ngọc Yến 14 40 35% 6.22
304 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
305 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
306 ŠVăn Thànhš 30 40 75% 16.63
307 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
308 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
309 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
310 Nguyễn thanh thuỷ tiên 0 1 0% 0.63
311 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
312 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
313 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
314 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
315 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
316 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
317 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
318 Tóc Mây 0 1 0% 0.5
319 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
320 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
321 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
322 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
323 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
324 Linh Trần 20 40 50% 34.45
325 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
326 Phước Thành 35 39 90% 9.37
327 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
328 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
329 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
330 Hoai Nhishyn 18 39 46% 34.12
331 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
332 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
333 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
334 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
335 hieu` 30 40 75% 22.15
336 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
337 Khánh An 26 40 65% 18.78
338 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
339 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
340 bùi thị kim liễu 26 39 67% 47.87
341 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
342 Lâm Sơn Đoàn 0 0 0% 0.13
343 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
344 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
345 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
346 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
347 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
348 Thiên Di 18 39 46% 17.42
349 Po Bo 30 40 75% 35.78
350 Făng Nguyễn 40 40 100% 23.37
351 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
352 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
353 dinhhue 19 40 48% 18.22
354 Cao Thiên Mai 19 40 48% 8.35
355 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
356 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
357 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
358 anh mỹ 22 39 56% 49.85
359 le thi vuong 33 40 83% 45.57
360 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
361 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
362 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
363 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
364 Đình An Hoàng 15 40 38% 18.7
365 to trang 21 38 55% 23.17
366 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
367 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
368 Chet Heo 32 40 80% 36.97
369 kinhha 0 0 0% 0.08
370 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
371 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
372 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
373 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
374 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
375 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
376 vu hai 23 36 64% 35.32
377 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
378 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
379 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
380 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
381 Trung Đức 23 40 58% 52.98
382 luong van minh 31 40 78% 8.18
383 blue sky 4 13 31% 7.12
384 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
385 serik 20 38 53% 42.53
386 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
387 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
388 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
389 Huỳnh Hữu Đức 22 40 55% 25.17
390 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
391 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
392 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
393 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
394 nguyentuankiet 26 40 65% 60.82
395 Lê Duy Kỳ 17 24 71% 9
396 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
397 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
398 Ngân Daisy 19 40 48% 31.98
399 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
400 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
401 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
402 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
403 Khánh Long 20 39 51% 49.38
404 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
405 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
406 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
407 le quang huy 6 19 32% 46.2
408 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
409 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
410 Nguyễn Thành Luân 11 40 28% 41.55
411 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
412 lê đức quý 29 40 73% 23.53
413 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
414 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
415 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
416 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
417 mai trúc 20 38 53% 21.32
418 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
419 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
420 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
421 Như Thảo 26 40 65% 23.42
422 Liên Myn 22 33 67% 22.53
423 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
424 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
425 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
426 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
427 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
428 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
429 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
430 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
431 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
432 Miu Miu 24 40 60% 29.22
433 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
434 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
435 Quốc 18 33 55% 60.18
436 Mạc Thị Trúc Mai 1 5 20% 2.4
437 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
438 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
439 Tina Trần 11 39 28% 48.37
440 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
441 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
442 Trần Vân 13 37 35% 41.78
443 BangTa 30 39 77% 40.12
444 Yên Thái 19 39 49% 48.32
445 Biển Lặng 23 40 58% 19.5
446 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 10 24 42% 5.6
447 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
448 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
449 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
450 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
451 Hoang Quynh 30 40 75% 51.67
452 Hậu 9 40 23% 4.58
453 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
454 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
455 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
456 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
457 Thành An 13 39 33% 42.55
458 Tuan Le 27 40 68% 17.3
459 tranthihoai 19 40 48% 46.32
460 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
461 Sơn Trần 16 40 40% 20.73
462 Lê Vy 34 40 85% 6.1
463 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
464 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
465 Trần Mạnh Cường 0 0 0% 0.2
466 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
467 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12