Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2933

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có ZL>ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
4 Cu Teo 31 40 78% 29.77
5 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
6 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
7 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
8 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
9 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
10 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
11 lethithu 24 40 60% 33.28
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
13 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
14 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
15 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
16 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
17 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
18 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
19 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
20 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
21 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
22 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
23 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
24 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
25 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
26 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
27 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
28 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
29 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
30 Kim Hà 29 40 73% 43.28
31 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
32 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
33 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
34 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
35 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
36 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
37 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
38 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
39 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
40 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
41 Mai van thang 19 40 48% 48.68
42 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
43 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
44 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
45 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
46 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
47 phan khãi 26 39 67% 60.62
48 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
49 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
50 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
51 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
52 Loan 31 40 78% 35.85
53 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
54 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
55 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
56 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
57 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
58 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
59 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
60 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
61 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
62 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
63 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
64 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
65 Anh Tú 32 40 80% 22.37
66 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
67 Asds Skier 7 12 58% 16.25
68 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
69 Nothing On You 28 37 76% 59.03
70 Riot việt 6 15 40% 15.05
71 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
72 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
73 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
74 Hải NT 37 40 93% 19.97
75 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
76 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
77 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
78 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
79 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
80 vothitam 3 6 50% 8.87
81 Thanh 13 36 36% 52.42
82 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
83 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
84 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
85 Huy Huy 12 34 35% 60.03
86 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
87 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
88 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
89 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
90 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
91 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
92 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
93 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
94 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
95 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
96 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
97 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
98 dathoang 24 37 65% 29.78
99 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
100 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
101 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
102 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
103 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
104 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
105 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
106 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
107 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
108 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
109 Hoai linh 19 40 48% 35.78
110 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
111 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
112 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
113 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
114 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
115 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
116 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
117 Juni Juni 37 40 93% 14.72
118 Huuyền My 37 40 93% 2.87
119 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
120 Đình Phận 35 40 88% 33.4
121 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
122 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
123 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
124 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
125 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
126 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
127 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
128 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
129 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
130 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
131 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
132 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
133 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
134 tran thi giang 21 39 54% 53.28
135 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
136 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
137 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
138 Hải Trần 27 40 68% 32.98
139 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
140 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
141 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
142 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
143 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
144 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
145 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
146 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
147 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
148 daicatien 25 37 68% 19.48
149 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
150 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
151 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
152 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
153 dinh phu 1 7 14% 5
154 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
155 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
156 Quang Tú 28 40 70% 21.07
157 Thành 25 40 63% 46.38
158 Tuân 26 40 65% 35.02
159 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
160 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
161 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
162 Mai Pham 25 40 63% 34.98
163 nguyễn 37 40 93% 21.43
164 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
165 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
166 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
167 huntelar 21 35 60% 21.95
168 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
169 Thy Thy 27 40 68% 29.63
170 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
171 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
172 Trinh J 26 34 76% 37.62
173 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
174 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
175 Kal 20 25 80% 9.02
176 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
177 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
178 Như Uyên 0 0 0% 0.52
179 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
180 bảo như 26 40 65% 31.95
181 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
182 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
183 정국 35 40 88% 17.15
184 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
185 Minh Đức 32 36 89% 29.68
186 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
187 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
188 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
189 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
190 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
191 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
192 lê hưng 26 38 68% 21.27
193 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
194 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
195 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
196 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
197 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
198 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
199 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
200 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
201 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
202 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
203 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
204 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
205 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
206 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
207 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
208 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
209 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
210 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
211 Mai Phương 13 39 33% 10.45
212 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
213 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
214 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
215 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
216 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
217 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
218 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
219 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
220 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
221 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
222 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
223 Rain Sad 37 40 93% 6.03
224 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
225 le quang toan 24 39 62% 31.17
226 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
227 Ng Phương 29 40 73% 27.2
228 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
229 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
230 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
231 piover 21 40 53% 26.98
232 Tường Vy 21 40 53% 22.38
233 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
234 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
235 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
236 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
237 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
238 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
239 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
240 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
241 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
242 seandoan 30 40 75% 37.9
243 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
244 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
245 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
246 Lan Thao 25 40 63% 31.97
247 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
248 Tun Tun 28 40 70% 54.72
249 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
250 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
251 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
252 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
253 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
254 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
255 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
256 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
257 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
258 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
259 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
260 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
261 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
262 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
263 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
264 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
265 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
266 Linh Trần 20 40 50% 34.45
267 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
268 Phước Thành 35 39 90% 9.37
269 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
270 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
271 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
272 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
273 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
274 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
275 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
276 hieu` 30 40 75% 22.15
277 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
278 Khánh An 26 40 65% 18.78
279 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
280 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
281 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
282 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
283 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
284 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
285 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
286 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
287 Po Bo 30 40 75% 35.78
288 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
289 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
290 dinhhue 19 40 48% 18.22
291 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
292 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
293 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
294 anh mỹ 22 39 56% 49.85
295 le thi vuong 33 40 83% 45.57
296 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
297 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
298 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
299 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
300 to trang 21 38 55% 23.17
301 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
302 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
303 Chet Heo 32 40 80% 36.97
304 kinhha 0 0 0% 0.08
305 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
306 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
307 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
308 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
309 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
310 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
311 vu hai 23 36 64% 35.32
312 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
313 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
314 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
315 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
316 Trung Đức 23 40 58% 52.98
317 luong van minh 31 40 78% 8.18
318 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
319 serik 20 38 53% 42.53
320 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
321 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
322 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
323 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
324 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
325 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
326 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
327 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
328 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
329 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
330 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
331 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
332 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
333 Khánh Long 20 39 51% 49.38
334 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
335 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
336 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
337 le quang huy 6 19 32% 46.2
338 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
339 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
340 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
341 lê đức quý 29 40 73% 23.53
342 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
343 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
344 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
345 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
346 mai trúc 20 38 53% 21.32
347 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
348 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
349 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
350 Như Thảo 26 40 65% 23.42
351 Liên Myn 22 33 67% 22.53
352 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
353 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
354 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
355 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
356 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
357 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
358 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
359 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
360 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
361 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
362 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
363 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
364 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
365 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
366 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
367 Trần Vân 13 37 35% 41.78
368 BangTa 30 39 77% 40.12
369 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
370 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
371 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
372 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
373 Hậu 9 40 23% 4.58
374 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
375 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
376 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
377 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
378 Tuan Le 27 40 68% 17.3
379 tranthihoai 19 40 48% 46.32
380 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
381 Lê Vy 34 40 85% 6.1
382 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
383 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
384 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
385 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12