Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2976

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có ZL>ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
4 Cu Teo 31 40 78% 29.77
5 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
6 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
7 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
8 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
9 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
10 Peo Đinh 5 17 29% 60.23
11 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
12 lethithu 24 40 60% 33.28
13 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
14 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
15 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
16 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
17 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
18 Yên Khôi 33 40 83% 36.6
19 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
20 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
21 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
22 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
23 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
24 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
25 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
26 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
27 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
28 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
29 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
30 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
31 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
32 Kim Hà 29 40 73% 43.28
33 Mai Thị Hiền 22 35 63% 24.25
34 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
35 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
36 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
37 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
38 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
39 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
40 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
41 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
42 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
43 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
44 Mai van thang 19 40 48% 48.68
45 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
46 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
47 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
48 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
49 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
50 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
51 phan khãi 26 39 67% 60.62
52 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
53 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
54 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
55 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
56 Loan 31 40 78% 35.85
57 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
58 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
59 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
60 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
61 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
62 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
63 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
64 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
65 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
66 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
67 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
68 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
69 Anh Tú 32 40 80% 22.37
70 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
71 Asds Skier 7 12 58% 16.25
72 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
73 Nothing On You 28 37 76% 59.03
74 Riot việt 6 15 40% 15.05
75 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
76 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
77 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
78 Hải NT 37 40 93% 19.97
79 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
80 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
81 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
82 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
83 Thanh Lâm 18 40 45% 38.77
84 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
85 vothitam 3 6 50% 8.87
86 Thanh 13 36 36% 52.42
87 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
88 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
89 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
90 Huy Huy 12 34 35% 60.03
91 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
92 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
93 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
94 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
95 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
96 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
97 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
98 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
99 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
100 Văn Hùng 27 40 68% 43.55
101 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
102 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
103 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
104 dathoang 24 37 65% 29.78
105 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
106 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
107 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
108 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
109 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
110 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
111 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
112 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
113 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
114 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
115 Hoai linh 19 40 48% 35.78
116 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
117 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
118 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
119 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
120 My Phạm 0 1 0% 4.23
121 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
122 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
123 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
124 Juni Juni 37 40 93% 14.72
125 Huuyền My 37 40 93% 2.87
126 Duy Madridista 3 39 8% 3.97
127 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
128 Đình Phận 35 40 88% 33.4
129 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
130 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
131 Nhất Đô 31 40 78% 19.1
132 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
133 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
134 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
135 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
136 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
137 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
138 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
139 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
140 Thanh Lam Từ 9 18 50% 60.2
141 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
142 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
143 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
144 tran thi giang 21 39 54% 53.28
145 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
146 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
147 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
148 Thùy Nhân 24 32 75% 8.03
149 Hải Trần 27 40 68% 32.98
150 Nhã Tiên 8 22 36% 60.25
151 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
152 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
153 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
154 Chi Barça 33 39 85% 38.55
155 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
156 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
157 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
158 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
159 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
160 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
161 daicatien 25 37 68% 19.48
162 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
163 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
164 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
165 Bảo Trân 13 30 43% 59.18
166 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
167 dinh phu 1 7 14% 5
168 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
169 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
170 Quang Tú 28 40 70% 21.07
171 Thành 25 40 63% 46.38
172 Tuân 26 40 65% 35.02
173 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
174 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
175 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
176 Mai Pham 25 40 63% 34.98
177 nguyễn 37 40 93% 21.43
178 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
179 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
180 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
181 huntelar 21 35 60% 21.95
182 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
183 Thy Thy 27 40 68% 29.63
184 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
185 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
186 Trinh J 26 34 76% 37.62
187 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
188 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
189 Kal 20 25 80% 9.02
190 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
191 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
192 Như Uyên 0 0 0% 0.52
193 Jet Anh 16 37 43% 60.83
194 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
195 bảo như 26 40 65% 31.95
196 Hoàng thị thanh thúy 33 40 83% 13.93
197 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
198 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
199 정국 35 40 88% 17.15
200 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
201 Minh Đức 32 36 89% 29.68
202 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
203 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
204 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
205 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
206 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
207 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
208 lê hưng 26 38 68% 21.27
209 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
210 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
211 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
212 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
213 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
214 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
215 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
216 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
217 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
218 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
219 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
220 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
221 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
222 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
223 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
224 Lê Như Hiếu 24 40 60% 33.45
225 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
226 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
227 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
228 Mai Phương 13 39 33% 10.45
229 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
230 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
231 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
232 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
233 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
234 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
235 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
236 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
237 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
238 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
239 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
240 Rain Sad 37 40 93% 6.03
241 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
242 le quang toan 24 39 62% 31.17
243 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
244 Ng Phương 29 40 73% 27.2
245 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
246 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
247 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
248 piover 21 40 53% 26.98
249 Tường Vy 21 40 53% 22.38
250 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
251 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
252 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
253 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
254 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
255 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
256 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
257 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
258 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
259 seandoan 30 40 75% 37.9
260 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
261 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
262 Tôn Thất Duy 27 40 68% 53.72
263 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
264 Lan Thao 25 40 63% 31.97
265 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
266 Hiếu Như 35 40 88% 24.27
267 Tun Tun 28 40 70% 54.72
268 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
269 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
270 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
271 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
272 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
273 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
274 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
275 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
276 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
277 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
278 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
279 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
280 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
281 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
282 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
283 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
284 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
285 Linh Trần 20 40 50% 34.45
286 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
287 Phước Thành 35 39 90% 9.37
288 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
289 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
290 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
291 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
292 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
293 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
294 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
295 hieu` 30 40 75% 22.15
296 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
297 Khánh An 26 40 65% 18.78
298 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
299 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
300 bùi thị kim liễu 26 39 67% 47.87
301 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
302 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
303 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
304 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
305 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
306 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
307 Po Bo 30 40 75% 35.78
308 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
309 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
310 dinhhue 19 40 48% 18.22
311 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
312 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
313 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
314 anh mỹ 22 39 56% 49.85
315 le thi vuong 33 40 83% 45.57
316 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
317 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
318 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
319 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
320 to trang 21 38 55% 23.17
321 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
322 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
323 Chet Heo 32 40 80% 36.97
324 kinhha 0 0 0% 0.08
325 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
326 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
327 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
328 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
329 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
330 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
331 vu hai 23 36 64% 35.32
332 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
333 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
334 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
335 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
336 Trung Đức 23 40 58% 52.98
337 luong van minh 31 40 78% 8.18
338 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
339 serik 20 38 53% 42.53
340 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
341 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
342 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
343 Huỳnh Hữu Đức 22 40 55% 25.17
344 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
345 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
346 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
347 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
348 Lê Duy Kỳ 17 24 71% 9
349 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
350 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
351 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
352 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
353 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
354 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
355 Khánh Long 20 39 51% 49.38
356 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
357 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
358 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
359 le quang huy 6 19 32% 46.2
360 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
361 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
362 Nguyễn Thành Luân 11 40 28% 41.55
363 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
364 lê đức quý 29 40 73% 23.53
365 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
366 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
367 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
368 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
369 mai trúc 20 38 53% 21.32
370 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
371 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
372 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
373 Như Thảo 26 40 65% 23.42
374 Liên Myn 22 33 67% 22.53
375 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
376 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
377 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
378 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
379 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
380 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
381 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
382 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
383 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
384 Miu Miu 24 40 60% 29.22
385 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
386 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
387 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
388 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
389 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
390 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
391 Trần Vân 13 37 35% 41.78
392 BangTa 30 39 77% 40.12
393 Yên Thái 19 39 49% 48.32
394 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
395 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
396 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
397 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
398 Hậu 9 40 23% 4.58
399 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
400 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
401 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
402 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
403 Tuan Le 27 40 68% 17.3
404 tranthihoai 19 40 48% 46.32
405 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
406 Lê Vy 34 40 85% 6.1
407 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
408 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
409 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
410 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12