Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2979

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng có thể là:

 

Câu 2: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với

   

Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình là x= Acos(ωt).  Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây

Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

Câu 5: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:

       

Câu 6: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:x_{1}=3cos(\omega t+\varphi _{0})cm,s  ; x_{2}=4cos(\omega t+ \varphi _{0})cm,s. Biên độ dao động tổng hợp của 

Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến thiên với chu kỳ 4s thì thế năng của con lắc sẽ biến thiên với chu kỳ :

Câu 8: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l và một quả nặng khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2= 3m1 thì chu kỳ là:

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là  T1 = 6s và T2 = 8s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Câu 10: :  Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là:

Câu 11: Âm sắc của một âm là đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây:

Câu 12: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, gọi d1 và d2  là khoảng cách từ hai nguồn tới điểm M. Nếu M đứng yên thì điều nào sau đây thỏa mãn. Biết biên độ sóng không đổi.

Câu 14: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

             

Câu 15: Chọn câu đúng: Hai sóng kết hợp có:

Câu 16: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 17: Nguồn sóng có phương trình u=2cos\pi t(cm)  Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền  sóng là

Câu 19: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 20: Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:

     

Câu 22: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây:

Câu 23: Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai?

Câu 24: Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 25: Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì:

Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = Ro  thì Pmax . Khi đó:

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa p, n, f  là 

Câu 28: Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 40V, 50V, 80V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 

Câu 29: Một mạch điện xoay chiều nối tiêp R,L,C . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2}) V và i=4\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) A. Công suất của mạch bắng:

Câu 30: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)(V) và cường độ dòng điệnqua mạch là:. i=4\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /2)(A) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

 

Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L=\frac{1}{\pi }H  và tụ có điện dung C=\frac{10^{-4}}{1,44\pi }F  ghép nối tiếp vào hiệu điện thế   với  u=U_{0}cos(2\pi ft)(V) không đổi, f thay đổi. Với giá trị nào của f thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại?

Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 25 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos\omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

Câu 34: Một con lắc đang dao động điều hoà. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng điều hoà?

Câu 35: Chọn câu sai:

         

Câu 36: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là:

Câu 37: Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U  liên hệ với điện áp cực đại U theo công thức nào dưới đây ?

Câu 38: Chọn phương án sai: Mạch điện có chứa cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp với tụ điện C  có ZL>ZC thì

Câu 39: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần L với ZL=50Ω  là u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V).  Dòng điện tức thời trong mạch là ?

Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng, hình tròn gồm 100 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4T với tốc độ góc không đổi 5rad/s, diện tích của khung dây S = 0,04m2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của từ thông và suất điện động trong khung dây bằng là:

                      

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Minh 20 40 50% 7.85
2 Ninh Sửu Nhi 18 40 45% 12.8
3 Myeong Trần 2 7 29% 4.37
4 Cu Teo 31 40 78% 29.77
5 Thức Nhát Gái 32 39 82% 45.78
6 nguyễn thị chi 37 40 93% 34.92
7 Thành Arsenal 4 15 27% 6.62
8 Hoàng Thị Mỹ Linh 18 40 45% 32.78
9 Phạm Bích Hồng 28 37 76% 60.35
10 Peo Đinh 5 17 29% 60.23
11 Hương Duyên Võ 17 26 65% 60.72
12 lethithu 24 40 60% 33.28
13 Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 40 80% 29.67
14 Huỳnh Lê Chiêu Dương 12 40 30% 37.27
15 nguyễn anh dũng 21 40 53% 19.4
16 Khoa Lữ 15 40 38% 21.7
17 Tran Hoang Phi 38 40 95% 29.3
18 Yên Khôi 33 40 83% 36.6
19 Phan MInh Tâm 38 39 97% 15.25
20 Đinh Tiến Phong 29 40 73% 42.23
21 Trương Văn Thuận 32 39 82% 58.03
22 Pắp Cải 5 22 23% 41.95
23 Thảoo Mai 2 10 20% 18.1
24 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 32.23
25 Lê Quốc Huy 23 40 58% 30.2
26 Akyus Cris 3 9 33% 9.3
27 Trúc Phan Công 25 38 66% 60.13
28 Lữ Đăng Cường 17 27 63% 36.25
29 Nguyệt Hạ 29 39 74% 29.63
30 Ngô xuân anh 20 39 51% 12.95
31 Lê thương thương 32 40 80% 24.15
32 Kim Hà 29 40 73% 43.28
33 Mai Thị Hiền 22 35 63% 24.25
34 nguyễn công hậu 2 8 25% 7.83
35 Mai Đặng 23 38 61% 42.62
36 Nguyễn Thị Tú Uyên 31 40 78% 19.92
37 Loan Ham Học 30 40 75% 35.62
38 Tuấn Kiệt 29 40 73% 49.17
39 Hoàng Minh Hiếu 19 31 61% 27.88
40 Nguyễn Ngọc Khả 32 40 80% 28.45
41 Thu Trang Ho 6 9 67% 6.9
42 Doi Giay Pha Le 28 38 74% 38.33
43 nguyenduchieu 5 16 31% 47.55
44 Mai van thang 19 40 48% 48.68
45 Tiêu Tiêu Âu 32 40 80% 38.63
46 Út Đoàn 7 7 100% 4.93
47 Thiệu thoi thóp 33 39 85% 35.22
48 Moi NhOx 4 4 100% 19.25
49 Trần Thị Vân Oanh 32 39 82% 25.27
50 Phụng Hiếu 33 39 85% 17.93
51 phan khãi 26 39 67% 60.62
52 Thổ Chelsea 36 40 90% 20.92
53 Cố Sơ 36 40 90% 31.68
54 Phạm Võ Xuyên Thịnh 27 40 68% 22.33
55 Duy Quyền 34 40 85% 19.32
56 Loan 31 40 78% 35.85
57 Mét Bảy Hai 17 28 61% 20.22
58 lê hồng hạnh 13 40 33% 13.05
59 Sang Nguyễn 17 38 45% 60.27
60 Mộc Lan 25 40 63% 52.35
61 Hồng Sơn 22 40 55% 28.95
62 Bét'ss Boii'ss 18 37 49% 23.32
63 Duichan Yogurthếthạn 30 40 75% 34.5
64 Đặng Quang Thăng 27 38 71% 47.53
65 Trần Minh Hậu 29 40 73% 39.83
66 Quyên Trương 34 40 85% 19.9
67 Nhi Nguyen 1 1 100% 3.22
68 Lê Thị Trinh 22 37 59% 39.97
69 Anh Tú 32 40 80% 22.37
70 Thế Tùng Sid 15 39 38% 24.18
71 Asds Skier 7 12 58% 16.25
72 huynh đưc thanh 12 37 32% 40.15
73 Nothing On You 28 37 76% 59.03
74 Riot việt 6 15 40% 15.05
75 Nguyễn Hồng Ánh 38 40 95% 20.55
76 phạm nguyên tố hạ 25 40 63% 31.53
77 Bảo Trâm 0 1 0% 0.5
78 Hải NT 37 40 93% 19.97
79 lê văn hùng 20 39 51% 44.28
80 Hiền Renn 26 40 65% 34.43
81 Vũ Hoàng Thanh Trang 38 39 97% 16.47
82 Trần Đăng Đại 16 23 70% 18.8
83 Thanh Lâm 18 40 45% 38.77
84 Thanh Hùng Jmg 14 40 35% 9.28
85 vothitam 3 6 50% 8.87
86 Thanh 13 36 36% 52.42
87 Trúc Linh 17 37 46% 42.03
88 ha tuan anh 5 11 45% 10.55
89 Dieu Pham 15 30 50% 10.6
90 Huy Huy 12 34 35% 60.03
91 Đạj Hồ 23 36 64% 27.03
92 Ngọc Hiếu 16 24 67% 22.98
93 luongthihuyentran 10 11 91% 7.07
94 Hung Pham Vu 12 33 36% 21.2
95 Vũ Vui Vẻ 17 40 43% 27.08
96 Đoàn Nữ Gia Hằng 19 30 63% 19.7
97 Lê Khoa 32 40 80% 35.17
98 Thúy Diệu 6 8 75% 7.92
99 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22 34 65% 30.55
100 Văn Hùng 27 40 68% 43.55
101 Quoc Minh Bui 39 40 98% 17.65
102 Nguyễn Trần Bá Thiên 28 39 72% 16.87
103 Nguyễn Văn Tiến 14 23 61% 14.37
104 dathoang 24 37 65% 29.78
105 Tuấn Minh Phạm 32 40 80% 11.45
106 NguyỄn Công SƠn 38 39 97% 5
107 Thanh Ngân 14 35 40% 17.67
108 Eagle Eye 24 40 60% 49.17
109 Trần Nguyên Trọng 25 30 83% 17.15
110 Duy Dandy 32 40 80% 34.03
111 Anh Thu Do 18 18 100% 9.1
112 Bảo Bụt Bụt 30 40 75% 37.47
113 Giấc Mơ Cỏ May 30 40 75% 31.12
114 Tan Binhpro 21 40 53% 36.67
115 Hoai linh 19 40 48% 35.78
116 Duy Thạch NP 17 40 43% 27.88
117 Khoa Khoa 31 40 78% 17.93
118 Trần Chu Sang 9 16 56% 35.4
119 Hữu Thành 26 38 68% 24.25
120 My Phạm 0 1 0% 4.23
121 Phạm Hồng Quân 23 38 61% 59.13
122 Ngô Vinh Hiển 23 40 58% 50.22
123 Hoàng Thị Huyền Mai 30 40 75% 27.77
124 Juni Juni 37 40 93% 14.72
125 Huuyền My 37 40 93% 2.87
126 Duy Madridista 3 39 8% 3.97
127 Hải Hài Hước 8 36 22% 4.82
128 Đình Phận 35 40 88% 33.4
129 Vũ Ngọc Trung 24 40 60% 34.95
130 Hoài Choa 23 40 58% 33.27
131 Nhất Đô 31 40 78% 19.1
132 Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường 21 40 53% 19.32
133 Nhí Nhảnh Như 4 9 44% 60.73
134 Nguyễn hoàng lâm 209 24 40 60% 51.87
135 Kiều Oanh Nguyễn 30 40 75% 50.52
136 nguyen quoc anh 25 40 63% 42.67
137 Tran Nhan Hau 14 28 50% 60.45
138 Hoa Nguyễn 22 32 69% 20.83
139 Phùng Thị Kiều Oanh 29 40 73% 50.68
140 Thanh Lam Từ 9 18 50% 60.2
141 Đỗ Hiếu 33 40 83% 21.12
142 Nin Nguyễn 34 40 85% 20.52
143 Hoàng Minh Duy 21 37 57% 45.67
144 tran thi giang 21 39 54% 53.28
145 Thịt Kho Tàu 20 24 83% 8.5
146 Van Phong Nguyen 27 40 68% 34.15
147 Phuoc Vu 33 40 83% 42.23
148 Thùy Nhân 24 32 75% 8.03
149 Hải Trần 27 40 68% 32.98
150 Nhã Tiên 8 22 36% 60.25
151 Nguyễn Thị Thu Trang 33 40 83% 22.07
152 Nga Ngớ Ngẩn 16 39 41% 12.75
153 Pupy Nguyễn 25 37 68% 61.87
154 Chi Barça 33 39 85% 38.55
155 Dung Nguyen Ngoc 29 40 73% 26.12
156 Thiều Ngọc Công 33 40 83% 40.78
157 Quốc Huy 34 40 85% 24.6
158 Dung Phương 23 40 58% 30.13
159 Đo nguyen thao 10 38 26% 6
160 Bình Huỳnh 22 40 55% 18.95
161 Kỳ Duyên 17 40 43% 23.47
162 daicatien 25 37 68% 19.48
163 Tran thi thuy duong 20 39 51% 39.77
164 Thuy Duong 25 39 64% 34.73
165 Khánh Ngọc 31 40 78% 28.6
166 Bảo Trân 13 30 43% 59.18
167 Hoàng Đại Gia 29 40 73% 37.03
168 dinh phu 1 7 14% 5
169 Thái Bảo KB 27 39 69% 46.68
170 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 37 57% 60.08
171 Jordan 28 40 70% 21.07
172 Thành 25 40 63% 46.38
173 Tuân 26 40 65% 35.02
174 trịnh thanh lâm 19 37 51% 37.53
175 Hoàng Huyền Mai 20 40 50% 56.28
176 Hớm hỉnh Heo 15 40 38% 35.45
177 Mai Pham 25 40 63% 34.98
178 nguyễn 37 40 93% 21.43
179 Hà Nhĩ Trương 27 40 68% 41.42
180 Lê Ngọc Hân 16 30 53% 20.42
181 Trần Hữu Thắng 30 40 75% 26.52
182 huntelar 21 35 60% 21.95
183 Huỳnh Thị Ngọc Sương 31 40 78% 12.33
184 Thy Thy 27 40 68% 29.63
185 Bửu Tuyền 23 40 58% 24.03
186 Lai Thành Dung 32 37 86% 27.1
187 Trinh J 26 34 76% 37.62
188 Vũ Đức Huy 13 22 59% 41.08
189 LÊ HOÀNG ÂN 23 40 58% 26.75
190 Kal 20 25 80% 9.02
191 HạNh's ShiNe's 19 40 48% 27.37
192 Khãi Phan 37 40 93% 8.42
193 Như Uyên 0 0 0% 0.52
194 Jet Anh 16 37 43% 60.83
195 ngốc như con cóc 11 16 69% 12.65
196 bảo như 26 40 65% 31.95
197 Hoàng thị thanh thúy 33 40 83% 13.93
198 Đức's Tồ 11 21 52% 16.98
199 Thông Chí Nguyễn 30 40 75% 35.52
200 정국 35 40 88% 17.15
201 Kem Kem Lấm Lem 33 40 83% 61.22
202 Minh Đức 32 36 89% 29.68
203 Lê Trung Kiên 30 40 75% 48.15
204 Trương Thị Ngân 18 40 45% 33.05
205 Huỳnh Thanh Bình 26 40 65% 41.58
206 Đào Tiên 27 37 73% 57.2
207 Bao Anh Vu 20 40 50% 37.4
208 Chỉ Cần Em 26 40 65% 20.78
209 lê hưng 26 38 68% 21.27
210 Nguyên Van Tu 30 39 77% 43.22
211 Nguyễn Narcissus 32 40 80% 35.75
212 Tran Vinh Thanh 18 27 67% 17.55
213 Tăng Thị Huỳnh Như 28 40 70% 40.4
214 Nguyen Thi Phi Nhung 7 15 47% 4.25
215 Lê Quốc Dũng 26 39 67% 29.27
216 Cáo Đeo Nơ 20 34 59% 60.17
217 trần phú nguyện 34 40 85% 13.4
218 Hữu Nghị Hoàng 25 40 63% 50.82
219 Gấu's Bông'ss 6 21 29% 30.38
220 Duy Khanh 37 40 93% 20.12
221 Nguyễn Lê Tiểu Bình 38 40 95% 13.57
222 Nhi Phan 34 40 85% 23.7
223 Thanh Bình 2 2 100% 1.3
224 Hoàng Văn Quốc 21 39 54% 31.65
225 Lê Như Hiếu 24 40 60% 33.45
226 Phu Ninh 22 40 55% 22.48
227 Anh Tgx 37 40 93% 26.98
228 Phan Kim Hướng 28 40 70% 15
229 Mai Phương 13 39 33% 10.45
230 Lặng Lắng 0 0 0% 0.12
231 Vũ Đức Nam 29 39 74% 53.17
232 nguyen dinh nguyen 0 0 0% 0.4
233 Thuy Nhi 30 40 75% 23.78
234 Khiem Bui Trong 33 40 83% 40.88
235 Hoàng Anh Sỹ 28 40 70% 52.42
236 Lê Duy Đạt 6 8 75% 3.27
237 Huỳnh Nhung 31 40 78% 22.6
238 Khổ Lại Đời Sao 30 39 77% 46.1
239 Cao Võ Hoàng Lâm 26 40 65% 37.77
240 Sapthiroi 16 24 67% 19.7
241 Rain Sad 37 40 93% 6.03
242 Tuấn Minh Lê 24 40 60% 51.18
243 le quang toan 24 39 62% 31.17
244 Stronger Than Yesterday 28 40 70% 35.27
245 Ng Phương 29 40 73% 27.2
246 Hoàng Trọng Sơn 27 40 68% 50.7
247 Phạm Tây 25 40 63% 56.83
248 Thanh Thảo Nguyễn 9 15 60% 60.5
249 piover 21 40 53% 26.98
250 Tường Vy 21 40 53% 22.38
251 Mạnh Nguyễn 25 40 63% 48.05
252 Hoàng's Đồraếmòn's 17 40 43% 43.02
253 Hung Nguyen 24 38 63% 45.77
254 Quyền Lý 10 12 83% 11.28
255 Nguyễn Hồng Vy 14 40 35% 32.75
256 Lan Ngố 26 34 76% 8.02
257 Triệu Gia Đức 30 40 75% 30.28
258 Anhh Anhh 28 40 70% 46.87
259 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21 38 55% 57.28
260 seandoan 30 40 75% 37.9
261 Vua Phai Thoi 0 1 0% 0.95
262 Chí Nguyên 8 13 62% 41.12
263 Tôn Thất Duy 27 40 68% 53.72
264 Lê Thị Mai Liên 16 40 40% 43.42
265 Lan Thao 25 40 63% 31.97
266 Khöñg Çåm Xüç 6 40 15% 27.98
267 Hiếu Như 35 40 88% 24.27
268 Tun Tun 28 40 70% 54.72
269 Phi Long Long Phi 16 36 44% 30.63
270 Hoang Van Hoa 10 18 56% 21.87
271 Huy Anhhuy 26 40 65% 34.33
272 nguyễn thị vân anh 18 40 45% 26.88
273 Lê Thị Diệp Linh 16 25 64% 60.95
274 Hwang Hee Chan 31 40 78% 12.9
275 lê hoàng kim 33 40 83% 38.5
276 Takei Taiki 23 29 79% 33.07
277 Hồ Thị Thanh Nguyên 26 40 65% 31.83
278 nguyen van hong 22 40 55% 35.35
279 Trần Thị Lan 1 1 100% 0.85
280 Cẩm Ly 8 19 42% 16.45
281 Diễm Huỳnh 26 34 76% 31.38
282 nguyễn gia phước 35 40 88% 32.55
283 Hoài Lê 33 40 83% 17.23
284 Nguyen Hong Son 36 40 90% 35.43
285 Trần Gia Văn 17 40 43% 9.72
286 Linh Trần 20 40 50% 34.45
287 Tuấn Duy 22 40 55% 23.42
288 Phước Thành 35 39 90% 9.37
289 Hạnh Trần 29 39 74% 10.23
290 Thanh Trang Nguyen 34 40 85% 16.5
291 Trunq's Taro 32 39 82% 32.85
292 Bạch Ngọc Minh Châu 33 40 83% 21.42
293 Mat Na Khong Ten 0 0 0% 0.28
294 Tường Nguyễn Văn 22 40 55% 42.23
295 Nhật Phi 18 24 75% 10.3
296 hieu` 30 40 75% 22.15
297 Khánh Huyền 21 40 53% 36.75
298 Khánh An 26 40 65% 18.78
299 Trình Thị Bích Như 22 40 55% 8.85
300 Jenny Bony 5 6 83% 4.38
301 bùi thị kim liễu 26 39 67% 47.87
302 Nguyễn Quang Nghĩa 31 40 78% 35.7
303 Tran Thi Thao Uyen 24 32 75% 9.78
304 Trịnh Trung 29 38 76% 38.03
305 Xuan Phamthithu 29 40 73% 23.95
306 Ngọc Trần 31 40 78% 32.78
307 Nam Suneo 25 37 68% 60.58
308 Po Bo 30 40 75% 35.78
309 đoàn văn toa 26 40 65% 32.92
310 Lam Tịnh 18 21 86% 7.92
311 dinhhue 19 40 48% 18.22
312 Scorpiö Marine 25 40 63% 44.07
313 Võ Xuân Trọng 10 29 34% 60.17
314 Hoang Dien Duc 36 40 90% 19.57
315 anh mỹ 22 39 56% 49.85
316 le thi vuong 33 40 83% 45.57
317 Kvi Ú Nù 1 8 13% 4.33
318 Nguyễn Thị Hà 33 38 87% 26.48
319 Thanh Mai Tali 11 40 28% 12.7
320 Nguyen Thi Kieu Oanh 19 39 49% 31.33
321 to trang 21 38 55% 23.17
322 Sơn Hoàng 21 40 53% 39.93
323 Xuka Hí 31 40 78% 50.05
324 Chet Heo 32 40 80% 36.97
325 kinhha 0 0 0% 0.08
326 Lê Thanh Dung 31 37 84% 34.05
327 Huỳnh Tuấn Kiệt 2 7 29% 16.45
328 Nguyễn Thị Hà PHương 12 40 30% 17.72
329 NGUYEN LE THI NGOC HA 27 40 68% 31.78
330 nguyễn lâm dũng 29 40 73% 19.48
331 Quyên Bùi 6 9 67% 10.3
332 vu hai 23 36 64% 35.32
333 phan hong nhung 21 40 53% 18.52
334 Trần Phương Nam 34 40 85% 27.1
335 Đỗ Lê Duy 38 40 95% 7.95
336 Ngô Thế An 3 4 75% 3.18
337 Trung Đức 23 40 58% 52.98
338 luong van minh 31 40 78% 8.18
339 nguyenthihien 12 29 41% 14.67
340 serik 20 38 53% 42.53
341 Nguyễn Trúc Linh 29 40 73% 37.72
342 Nguyễn Công Hảo 26 36 72% 20.73
343 Đăng Xuân 29 40 73% 8.23
344 Huỳnh Hữu Đức 22 40 55% 25.17
345 nguyễn đình chính 30 40 75% 35.65
346 nguyễn thị lan 14 39 36% 9.87
347 Ñhøk Küßï 16 40 40% 28.9
348 Hồngg Hạnhh 16 19 84% 11.47
349 Lê Duy Kỳ 17 24 71% 9
350 Võ Bình Phương Nam 3 6 50% 8.13
351 Khánh Manucian 29 40 73% 31.67
352 Kien Lê Chí 22 37 59% 60.55
353 Đào Đình Quân 39 40 98% 33.38
354 Gượng Cười 22 40 55% 10.97
355 Còi's Xí Gái 11 38 29% 8.87
356 Khánh Long 20 39 51% 49.38
357 phạm bảo lộc 29 40 73% 46.82
358 nguyễn thị quỳnh trang 19 40 48% 46.37
359 nguyễn cao viễn 1 3 33% 0.93
360 le quang huy 6 19 32% 46.2
361 Duyên's Joonji 21 36 58% 34.93
362 Hân Nguyễn 27 39 69% 51.35
363 Nguyễn Thành Luân 11 40 28% 41.55
364 Bằng Lăng Tím 24 36 67% 31.43
365 lê đức quý 29 40 73% 23.53
366 Nguyễn Thị Diệu Thư 32 40 80% 7.12
367 Nhok Sỹ 19 40 48% 49.05
368 Nguyễn văn Sơn 14 40 35% 33.35
369 Nguyên Trần 15 40 38% 20.73
370 mai trúc 20 38 53% 21.32
371 Võ Lê Quốc Khánh 36 40 90% 18.12
372 Phương Thảo 13 30 43% 45.05
373 Phat Nguyen 18 40 45% 26.3
374 Như Thảo 26 40 65% 23.42
375 Liên Myn 22 33 67% 22.53
376 Nguyễn Văn Hải 12 23 52% 37.28
377 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4 8 50% 3.23
378 pham quoc vuong 15 30 50% 18.02
379 Hoàng Hiền 20 40 50% 48.32
380 Nguyễn Khánh Vi 35 40 88% 34.23
381 song ngư họ bùi 16 40 40% 13.23
382 Hằng Nguyễn 31 40 78% 39
383 Xuân Quỳnh 26 40 65% 33.18
384 Thụy Hằng 26 39 67% 54.27
385 Miu Miu 24 40 60% 29.22
386 Dương Nhu 9 18 50% 60.95
387 Khang Nguyen 21 37 57% 34.15
388 Không Phải Minh 9 27 33% 60.05
389 Quang Dũng 11 40 28% 39.05
390 Khoa Bương 20 37 54% 35.93
391 Trang Nguyễn 33 40 83% 31.93
392 Trần Vân 13 37 35% 41.78
393 BangTa 30 39 77% 40.12
394 Yên Thái 19 39 49% 48.32
395 Em Là Tất Cả 23 39 59% 33.62
396 Entj Han Nguyen 21 38 55% 57.77
397 Phạm Thảo 32 40 80% 50.6
398 Nguyễn Trung Đức 4 8 50% 3.18
399 Hậu 9 40 23% 4.58
400 ngô công sơn 16 40 40% 34.12
401 Hồng Hưởng 12 28 43% 16.63
402 Thắm Nguyễn 25 39 64% 29.82
403 Phan Anh Tùng 26 40 65% 55.27
404 Tuan Le 27 40 68% 17.3
405 tranthihoai 19 40 48% 46.32
406 Không Bắt Buộc 22 38 58% 36.72
407 Lê Vy 34 40 85% 6.1
408 Dương Prochuoikho 23 40 58% 26.98
409 Master Dombledore 14 25 56% 19.97
410 Ma Kết December 23 40 58% 23.72
411 Phạm Văn Thịnh 16 40 40% 42.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12