Đề thi THPT Quốc Gia môn Vật lý 2015- Mã đề 274 ( Đề chính thức)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3642

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là:

Câu 2: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là:

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m dao dộng điều hòa theo phương  ngang với phương trình x=Acosωt . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng .Cơ năng của con lắc là:

Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x=6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là:

 

Câu 5: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là

Câu 6: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

Câu 7: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi có vận  tốc truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là

Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9: Sóng điện từ

Câu 10: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(20πt-πx ) (cm).  với t tính bằng s.Tần số của sóng này bằng:

Câu 11: Ở Việt Nam , mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là:

Câu 12: Cường độ dòng điện I =2cos 100πt (A) có pha tại thời điểm t là :

 

Câu 13: Hạt nhân càng bền vững khi có :

Câu 14: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng :

Câu 15: Hai dao động có phương trình lần lượt là x_{1}=5cos(2\pi t+0,75\pi )(cm);x_{2}=10cos(2\pi t+0,5\pi )(cm). Độ lệch pha của 2 dao động này có độ lớn là:

Câu 16: Đặt điện áp u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào 2 đầu 1 điện trở thuần 100Ω. Công suất tiêu thụ của điện trở là:

Câu 17: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 18: 2 hạt nhân _{6}^{14}\textrm{C};_{7}^{14}\textrm{N} có cùng:

Câu 19: Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần.Biết điện áp hiệu dụng ở 2 đầu điện trở là 100V. Hệ số công suất của đoạn mạch là :

 

Câu 20: Công thoát của 1 electron ra khỏi kim loại là 6,625.10-19J. Biết h = 6,625.10-34J.s ; c=3.10m/s.Giới hạn quang điện của kim loại này là:

Câu 21: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh ,người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh,qua bộ xử lý tín hiệu rồi đưa lên màn hình.Sống điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại:

Câu 22: Cho 4 tia phóng xạ tia α  ; tia β+ ; tia β- và tia ɣ đi vào 1 miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện . Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đàu là:

Câu 23: Đặt điện áp u=U0cos100πt (t tính bằng s) vào 2 đầu 1 tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F) . Dung kháng của tụ điện là:

Câu 24: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang-phát quang?

Câu 25: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 26: Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động theo phương trình x=8cos10t ( x tính bằng cm ; t tính bằng s).Động năng cực đại của vật bằng:

Câu 27: Cho khối lượng của hạt nhân _{47}^{107}\textrm{Ag} là 106,8783u; của notron là 1,0087u ; của proton là 1,0073u.Độ hụt khối của hạt nhân _{47}^{107}\textrm{Ag} là:

Câu 28: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 29: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

Câu 30: Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi ω = ω0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số ω0 là

Câu 31: Một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số fvào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được tính theo biểu thức En = -\frac{Eo}{n^{2}}   (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3 .....). Tỉ số \frac{f_{1}}{f_{2}} là

Câu 32: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó truyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 33: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1> A2> 0. Biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 34: Tại nơi có g = 9,8 m/s2 , một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là

Câu 35: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại A và B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phân tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 10 mm. Điểm C là vị trí cân bằng của phẩn tử ở mặt nước sao cho AC ⊥ BC. Phần tử nước ở C dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách BC lớn nhất bằng

Câu 36: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số \frac{q_{1}}{q_{2}} là

Câu 37: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ với 450 nm <λ< 510 nm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này, có bao nhiêu vân sáng đỏ?

 

Câu 38: Một lò xo đồng chất , tiết diện đều được cắt thành 3 lò xo  có chiều dài  tự nhiên là l  ( l-10)  (cm ) và  (l-20)  (cm ).Lần lượt gắn mỗi lò xo này  ( theo theo tự trên ) với vật nhỏ khối lượng m thì được ba con lắc có chu kỳ dao động  riêng tương ứng là : 2s ;\sqrt{3}s và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó . Giá trị của T là :

Câu 39: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm .Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  2m.Nguồn sáng phát ánh sáng trắng  có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2cm . Trong các bước sóng  của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là:

 

Câu 40: Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 ( đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là  4π (cm/s) . Không kể thời điểm t=0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là :

Câu 41: Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân _{3}^{7}\textrm{Li} đang đứng yên , gây ra phản ứng hạt nhân : p +  _{3}^{7}\textrm{Li}\rightarrow 2\alpha  . Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ ɣ , hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 600. Coi khối lượng cảu mỗi hạt  tính theo đơn vị u gần đúng  bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là:

Câu 42: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng

 dừng với tần số f xác định . Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có  vị trí cân

 bằng cách B lần lượt là 4cm, 6cm và 38cm . Hình vẽ mô tả hình dạng sợi

 dây tại thời điểm t1 (đường 1) và t= t1 + \frac{11}{12f}  ( đường 2 ) . Tại thời điểm t,

 li độ  của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của

phần tử dây ở M là 60cm/s.Tại thời điểm t2 , vận tốc của phần tử dây ở P là :

 

Câu 43: Đồng vị phóng xạ _{54}^{210}\textrm{Po}  phân ra α , biến đổi thành đồng vị bền _{82}^{206}\textrm{Pb} với chu kỳ bán rã là 138 ngày . Ban đầu có một mẫu  _{54}^{210}\textrm{Po} tinh khiết .Đến thời diểm t ,tổng số hạt α  và số hạt _{82}^{206}\textrm{Pb} ( được tạo ra ) gấp 14 lần số hạt _{54}^{214}\textrm{Po} còn lại . Giá trị cuả t bằng :

Câu 44: Đặt điện áp  u=U0 cos2πft ( U0 không đổi , f thay đổi được ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp  gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R  và tụ điện có điện dung C. Khi f= f1=25\sqrt{2}  Hz hoặc khi f=f2 =100Hz  thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ  có cùng giá trị U0 .Khi f=f0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở đạt cực đại. Giá trị của f0 gần giá trị nào nhất sau đây:

 

Câu 45: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 20V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng có tổng số vòng dây cảu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2200 vòng  .Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB ( hình vẽ ); trong đó , điện trở R có giá trị không đổi , cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2H và tụ điện có điện dung C thay đổi được .Điều chỉnh điện dung C đến giá trị C= \frac{10^{-3}}{3\pi ^{2}}(F)  (F) thì vôn kế (lí tưởng ) chỉ giá trị cực đại và bằng 103,9V ( lấy là 60\sqrt{3} V ) .Số vòng dây của cuộn sơ cấp là:

Câu 46: Một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 100g; vật A được nối với vật nhỏ B có khối lượng 100 g bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất ngờ bị tuột khỏi dây nối. Bỏ qua các lực cản, lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây đến khi rơi đến vị trí được thả ban đầu là

 

Câu 47: Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết \frac{1}{U^{2}}=\frac{2}e_U_{0^{2}}+\frac{2}e_U_{0^{2}\omega ^{2}C^{2}}.\frac{1}{R^{2}}  ; trong đó, điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm được cho trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là

Câu 48: Đặt điện áp u=400cos100πt (V) vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1\frac{10_{-3}}{8\pi }F hoặc C=\frac{2}{3}C_{1} thì công suất của đoạn mạch có cùng giá trị. Khi C=C2\frac{10_{-3}}{15\pi }F hoặc C=0,5C2 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện có cùng giá trị . Khi nối 1 ampe kế xoay chiều ( lí tưởng) với 2 đầu tụ điện thì số chỉ của ampe kế là:

Câu 49: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1,u2 và u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau vào 2 đầu đoạn mạch có R,L,C nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là:i_{1}=I\sqrt{2}cos(150\pi t+\frac{\pi }{3});i_{2}=I\sqrt{2}cos(200\pi t+\frac{\pi }{3});i_{3}=Icos(100\pi t-\frac{\pi }{3}) .Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 50: Lần lượt đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos\omega t ( U không đổi ,ω thay đổi được) vào 2 đầu của đoạn mạch  X và vào 2 đầu của đoạn mạch Y, với X và Y là các đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ Px và Py lần lượt biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ của X với w và của Y với w. Sau đó đặt điện áp u lên 2 đầu đoạn mạch AB gồm X và Y mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của 2 cuộn cảm thuần mắc nối tiếp ( có cảm kháng ZL1 và ZL2) là ZL=ZL1 + ZL2 và dung  kháng của 2 tụ điện mắc nối tiếp ( có dung kháng ZC1 và ZC2) là ZC=ZC1+ZC2. Khi ω=ω2, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen lam 8 22 36% 12.68
2 le thi xuan quyen 12 50 24% 4.63
3 Thanh Lam 29 50 58% 55.33
4 Nguyễn Thị Lâm Trang 31 45 69% 29.58
5 quangthuan 23 46 50% 21.23
6 Hạnh Nhung 36 47 77% 50.43
7 Voi Ca Chua 29 46 63% 17.4
8 Trần Hoàng Tây 19 50 38% 10.32
9 KhôiNguyên Nguyễn 18 50 36% 14.25
10 nguyễn thanh phú 24 30 80% 17.58
11 Hoa Hồng Của Quỷ 24 30 80% 36.9
12 Đô Hoàng 12 29 41% 10.3
13 Nguyễn Hải Biên 11 15 73% 10.65
14 Lê Quang Như 12 26 46% 11.12
15 Xấu Trai Hay Cười 23 31 74% 18.57
16 Kim Oanh Nguyễn Thị 23 33 70% 47.57
17 Phạm Bình Bình 29 50 58% 70.37
18 Sam's KhaNg's 9 23 39% 11.42
19 Bảo Bình Cung 34 47 72% 18.52
20 Trần Huy 24 50 48% 27.47
21 Huong Dang Thi 25 38 66% 54.75
22 Beo Linh 29 35 83% 8.72
23 Trần Triêu Huy 11 14 79% 5.68
24 My Nguyen 30 50 60% 26.5
25 Võ Sông Hương 25 50 50% 21.8
26 Thành Dandy 28 37 76% 13.45
27 Thuyduhan Nguyên 29 37 78% 40.67
28 Kỳ Thanh 29 30 97% 10.15
29 Phùng Thắng 38 48 79% 90.1
30 Tokarin Rimokatoji 24 50 48% 44.33
31 Như Thuần 15 48 31% 12.38
32 ĐToàn Nq 26 49 53% 37.62
33 Vân Tú 2 2 100% 10.12
34 Nguyễn Đạt 21 50 42% 46.6
35 Ký Ức Đau Buồn 29 46 63% 17.03
36 dự dự 29 50 58% 23
37 Hải Tuấn 24 29 83% 21.7
38 đậu anh tuấn 35 39 90% 78.85
39 Ngát Hồng 23 50 46% 29.42
40 Nguyễn Nhi 1 6 17% 1.38
41 Pham Khai 25 50 50% 29.6
42 Van Phong Nguyen 40 50 80% 8.18
43 Đậu Phộng Bé 18 21 86% 16.05
44 Thùy Dung 23 50 46% 28.72
45 Liểu Max 30 39 77% 27.6
46 Nguyễn Thị Duyên 24 31 77% 17.37
47 hoàng ngọc châm 23 30 77% 35.67
48 Bùi Anh Tuấn 19 25 76% 16.63
49 Nguyễn Chí Linh 21 30 70% 8
50 Dũng Kiiller 31 50 62% 31.82
51 Thoa Lelo 4 9 44% 3.02
52 Hoàng sang 0 0 0% 0.63
53 hoàng văn toàn 0 1 0% 0.27
54 Thanh Thanh's 32 50 64% 17
55 Dieu Pham 23 32 72% 11.58
56 Vũ Trường 35 49 71% 34.98
57 Huy Đoàn 35 50 70% 64.15
58 Minh Hau Nguyen 23 49 47% 18.52
59 Con Cừu Con 23 50 46% 20.28
60 Hoàng Tử Thất Tình 28 50 56% 17.42
61 Manh Nguyen 24 50 48% 70.43
62 Đỗ Minh Hiếu 23 31 74% 10.92
63 Cop Con 0 1 0% 8.32
64 NGốc Nghếch 28 50 56% 30.07
65 Do Thi Huong 28 31 90% 24.83
66 Râu Trắng 31 40 78% 12.63
67 lê quang duy 30 50 60% 35.7
68 việt hà 33 34 97% 22.4
69 phạm Hương 17 31 55% 21.63
70 hồng nhiên 17 31 55% 21.37
71 Mun Ciiu 30 50 60% 22
72 Nobi Nobita 36 50 72% 26.97
73 Nguyễn Hữu Thành 7 10 70% 4.23
74 Hằng Mini 19 48 40% 9.3
75 Nguyễn Tuệ 24 32 75% 24.87
76 Nguyen Đinh Huynh 19 25 76% 22.3
77 Quyền Kun-x 26 32 81% 17.43
78 Hoàng Hiền 25 49 51% 24.47
79 đỗ thành đức 35 50 70% 64.05
80 Trần Điền 22 46 48% 18.28
81 Nguyễn Khánh 44 46 96% 42.82
82 PHƯƠNG NGUYỄN 38 48 79% 28.12
83 Nguyễn Thị Thương 33 49 67% 29.42
84 voquynhnhu 34 50 68% 35.88
85 Thiên Hương 30 34 88% 5.95
86 Thành Ducati 20 23 87% 8.58
87 Truong Xuan TN 0 0 0% 0.78
88 Nguyễn Minh Tâm 33 48 69% 77.47
89 Hoàng Hà 23 50 46% 26.42
90 Ava Châu 32 50 64% 11.95
91 Long Van Hoang 31 50 62% 16.88
92 Duyên Trần 22 32 69% 21.58
93 Hiền Ng 12 19 63% 6.85
94 Vũ Thu Hiển 17 26 65% 57.37
95 Double-Snai Ls 21 50 42% 36.05
96 Phương's Moon 20 50 40% 23.48
97 Trọng Thắng Nguyễn 20 38 53% 14.28
98 Nhường Nguyễn 12 18 67% 5.72
99 Hải Đông 34 50 68% 34.38
100 Trần Văn Phúc 37 49 76% 48.85
101 mèodidi 26 34 76% 19.45
102 Trường Bùi 21 49 43% 8.48
103 GiÁp VĂn TrưỜng 14 22 64% 10.7
104 Bảo Châu 24 50 48% 35.78
105 Trương Thị Vân 17 21 81% 9.55
106 Trang Ma Ma 34 50 68% 25.73
107 Tấn Dũng 28 50 56% 24.98
108 Tú Tran 32 50 64% 25.77
109 Lợi Lê 13 50 26% 8.73
110 Phàm Nguyễn 26 49 53% 43.2
111 Chị Bom 26 37 70% 10.87
112 Đạt Nguyễn 10 17 59% 6.33
113 Nông Dân 22 32 69% 18.52
114 Dương Quang Vũ 43 50 86% 60.03
115 Minh Nguyễn 33 50 66% 45.07
116 Thành trung 9 14 64% 7.4
117 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ 23 50 46% 11.32
118 Đỗ Văn Tỉnh 34 38 89% 40.12
119 Nguyễn THị Huyền 33 43 77% 90
120 Nhỏ Pé Thôi 23 48 48% 40.85
121 Cao Van Minh 30 31 97% 26.45
122 Hoàng Đình Trọng Duy 47 50 94% 42.97
123 Thiago Hải 20 48 42% 6.93
124 Phi Hoang 28 49 57% 31.07
125 Sơn Vũng Áng 9 16 56% 16.3
126 Đường Xuân Khánh 26 50 52% 34.8
127 nguyễn thị nhật lệ 0 0 0% 0.25
128 Thom Nguyen 21 37 57% 23.87
129 Nam Suneo 21 33 64% 20.67
130 Sảnh Vy 15 50 30% 2.77
131 Hồng Quắt 20 31 65% 38.35
132 Tin 30 50 60% 15.65
133 Lê Văn Tuấn 26 35 74% 8.83
134 HA Lan 24 50 48% 11.73
135 Tài 25 48 52% 38.85
136 Kẹo bông 18 50 36% 36.68
137 Nhĩ Pự 21 34 62% 21.18
138 Nguyễn thị Thanh Hoa 39 50 78% 82.7
139 Lan Anh 24 33 73% 13.33
140 giao đỗ uyên 26 50 52% 17.35
141 Hữu Nghị Hoàng 26 50 52% 27.75
142 Hoàng Aanh 19 50 38% 11.4
143 Lộc Cristiano 34 50 68% 75.43
144 Péo Tronie 36 50 72% 13.98
145 Nguyễn Thị Huyền 25 50 50% 28.27
146 Tờ Rinh 33 50 66% 22.28
147 Ngây Ngây Loan Tây 29 47 62% 29.12
148 Ha Roro 15 31 48% 26.92
149 Ryo đạt 23 50 46% 19.93
150 Tùng Lê 32 50 64% 42.43
151 Phạm Ngọc Minh Minh 36 50 72% 12.12
152 Thanh Thảo 9 14 64% 3.5
153 hoang an 47 50 94% 14.27
154 Xuân Quỳnh 38 47 81% 29.98
155 Hoàng Bảo 32 50 64% 10.3
156 Nguyễn Thế Mỹ 9 39 23% 9.67
157 Hoàng Minh Ngô 34 49 69% 27.05
158 Huy Hỗn 27 50 54% 14.3
159 wind 27 33 82% 41.7
160 Tram Nguyen 23 50 46% 13.65
161 Đào Duy Hiếu 31 39 79% 15.9
162 Khoa Trâu 13 26 50% 9.93
163 Tran thi thuy duong 18 50 36% 14.68
164 Khuất Thị Chinh 16 24 67% 11.15
165 Nguyễn Đình Thanh 37 50 74% 8.88
166 Trúc Lâm 24 49 49% 13.35
167 Nguyễn Nguyễn 26 50 52% 7.68
168 Haj Ha 30 50 60% 22.35
169 Hồng NGuyễn Doãn 37 50 74% 38.27
170 Trần Thị Kiều Oanh 12 18 67% 7.13
171 Nguyển Công Luân 34 50 68% 9.67
172 Nguyễn thị ngọc 26 50 52% 61.9
173 Minh Thương Đào Vũ 15 43 35% 35.63
174 Thành Trung 21 50 42% 7.45
175 Heo Con Trần 30 35 86% 46.43
176 Cẩm Tú 27 50 54% 16.65
177 Trần Hồng Thịnh 24 37 65% 23.83
178 Khánh Long 24 49 49% 14.48
179 Thiên Nhi 16 44 36% 15.02
180 Phúc Sơn 20 23 87% 18.3
181 Đạtt Đĩi 23 48 48% 28.22
182 Thiên Vương cưỡi hổ đất 14 35 40% 41.75
183 Hà Thanh 31 35 89% 33.98
184 Vô Tâm 30 33 91% 8.53
185 Nhox Jack 25 48 52% 9.47
186 Không Liên Quan 3 7 43% 2.42
187 Ngọc Thắng 11 50 22% 5.2
188 Linh's Linh 22 49 45% 15.65
189 Lang hoang 24 50 48% 25.6
190 Phạm Thiên Nhi 25 50 50% 15.9
191 Trần Gia Hợp 30 37 81% 22.02
192 Hậu Nguyễn 17 42 40% 24.22
193 Lật Đật Con 11 18 61% 10.3
194 Hoàng Trọng Vinh 36 49 73% 37.52
195 Thành Te Tởn 13 18 72% 12.63
196 Cậu Út Hkt 47 50 94% 7.4
197 Quang Trường 19 50 38% 18.45
198 Thanh Dung 16 26 62% 13.83
199 Hoàng Hoàng 26 49 53% 30.28
200 Thương Nguyễn 25 50 50% 14.23
201 Toan Vu 8 13 62% 11
202 Nguyễn Việt Hoàng 36 50 72% 52.88
203 Quang Nguyễn 28 30 93% 5.98
204 Quang Tuấn 26 27 96% 0.05
205 Bùi ThÀnh TrUng 17 50 34% 4.38
206 Phuoc Huynh 23 33 70% 36.93
207 Hà My 27 38 71% 48.68
208 Trang Võ 30 32 94% 13.17
209 Hiệp'ss Trần'ss 21 50 42% 44.58
210 Biển Xanh 23 50 46% 19.18
211 Hằng Bùi 17 50 34% 27.6
212 Vũ văn tiến 3 6 50% 4.18
213 Bom Điên Loạn 26 36 72% 11.72
214 Pé Hà 19 30 63% 18.18
215 Ngọc Ánh 28 50 56% 20.52
216 Protactini Nguyễn 25 41 61% 28.73
217 Bùi Thanh Xuân 34 50 68% 43.9
218 Linh Lém 38 50 76% 38.67
219 Nguyễn Thanh Tùng 27 49 55% 28.9
220 Cơn Mưa Ngang Qua 11 27 41% 12.02
221 bùi quốc trung 37 50 74% 46.83
222 Phương Nguyễn 26 50 52% 21.08
223 Trần Nam 32 48 67% 10.88
224 Bita Tuấn 23 38 61% 16.28
225 Thien Tran 26 50 52% 65.77
226 Như Mơ 31 50 62% 30
227 Sơn Sì 26 50 52% 32.12
228 TrAng'ss Em 27 50 54% 31.37
229 lê thái hoàng 16 28 57% 13.92
230 doanthithao 25 46 54% 9.33
231 Restart Mh 34 50 68% 44.77
232 Đặng Huyền Trang 22 50 44% 36.9
233 Đào Huyền 19 31 61% 11.52
234 Hải Trần 18 27 67% 39.22
235 Oanh Nguyen 23 50 46% 20
236 Linh Hà 34 36 94% 60.8
237 Vũ's Block 36 50 72% 84.08
238 Dang Thi Huyen 21 50 42% 8.12
239 le minh quang 25 50 50% 23.82
240 hoàng việt cường 30 50 60% 38.13
241 Cao Vũ Van 18 36 50% 18.42
242 Phạm Hoàng 14 23 61% 15.57
243 phamthuy 31 36 86% 38.68
244 Bùi Thảo Nguyên 22 50 44% 29.45
245 Lê Đình Nhân 31 48 65% 29.12
246 Tuyết Đầu Mùa 20 24 83% 15.2
247 Quốc Thái 19 27 70% 17.02
248 Nguyễn Ngọc Cẩn 33 50 66% 13.32
249 Mai Ngọc Hoàng Uyên 34 50 68% 12.13
250 Pun Bích Phạm 30 48 63% 12.53
251 Nguyễn Sỹ Nhân 32 50 64% 41.02
252 Bùi Thị Thanh Xuân 39 50 78% 14.67
253 Huỳnh Nhựt Trường 4 6 67% 3.25
254 Huy Luxy 44 50 88% 6.92
255 Trong Sáng 1 2 50% 1.33
256 Nguyễn Thị Kim Hồng 19 30 63% 24.23
257 Vũ T. Linh 28 32 88% 15.02
258 Nguyễn Thị Bích Ngọc 37 49 76% 54.52
259 Thiên hạ 38 44 86% 45.92
260 Khả Thái 23 29 79% 19.32
261 Van Toan 8 9 89% 16.13
262 Hà Cẹo 35 50 70% 33.95
263 nguyen thi linh tram 18 48 38% 55.7
264 'Đại's Ứng' 16 31 52% 54.58
265 Nhom Tin Hoc 34 50 68% 37.7
266 Phước Hưng 36 50 72% 52.3
267 Levi's Nam 20 26 77% 18.7
268 Nguyễn Thị Hoài 21 50 42% 31.78
269 Nhok 24 50 48% 15.98
270 Hung 21 50 42% 42.82
271 Bùi Đăng Việt 18 25 72% 62.48
272 Mai Danh 34 50 68% 37.15
273 Pi's Điệu's 0 0 0% 1.5
274 Lò Thị Huế 29 50 58% 50.17
275 Vân Anh Pham 22 31 71% 27.45
276 Sao Phai Chan 27 32 84% 37.5
277 Lê Trọng Tấn 28 31 90% 90.13
278 Hồ Anh Dua 0 0 0% 0.67
279 Nguyễn Tuấn Quyết 35 49 71% 19.62
280 Đang Học 37 50 74% 32.18
281 Trình Neymar's Vhn 21 49 43% 38.77
282 Xuân Tùng MegaMind 25 50 50% 9.97
283 phạm hoài thương 9 17 53% 22.12
284 Đỗ Thị Thanh 24 50 48% 51.95
285 Cry Cry 28 50 56% 24.78
286 Ngô xuân anh 21 24 88% 5.33
287 Nabee1011 23 31 74% 12.53
288 dinhhue 29 50 58% 14.3
289 Nhật Thuỵ Miko 24 48 50% 13.98
290 Lữ Bích Phương 27 47 57% 61.18
291 Ngọc Tuyết 32 50 64% 29.97
292 nguyen thao 16 50 32% 6.37
293 Mít's Mít's 18 50 36% 44.75
294 Phùng Tuấn 27 48 56% 25.4
295 Nú Khôi Hùynh 27 33 82% 12.47
296 Mai Linh 17 50 34% 22.4
297 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 24.28
298 Phạm Văn Tuân 34 50 68% 35.88
299 Phương Siri 24 50 48% 23.85
300 Thanh Thủy's 28 50 56% 27.18
301 Nhật Lệ 15 22 68% 13.57
302 Cường Quốc 33 48 69% 47.78
303 Lưu Đông 42 50 84% 21.47
304 Hương Sociu's 36 50 72% 46.63
305 Diệu Linh 30 33 91% 49.98
306 Lê Tuấn Tài 26 43 60% 53.47
307 Bất Phương Trình 31 50 62% 17.62
308 HuNg Rơm Manucians 9 12 75% 23.87
309 Trang Linh 28 41 68% 20.58
310 Quỳnh Nguyễn 29 50 58% 26
311 Khoa Ra Đây 18 47 38% 32.57
312 Đức Nguyễn 31 50 62% 32.17
313 Siêu Anh Hùng 15 18 83% 23.57
314 Thằng Khờ 20 49 41% 11.68
315 ănqq hờ 3 3 100% 2.15
316 Sangsang Nguyen 19 44 43% 27.72
317 ĐỖ ANH 18 50 36% 6.9
318 Minh Thư 21 50 42% 12.55
319 Ngọc Hiếu 12 23 52% 16.25
320 Lương Giang 20 48 42% 16.55
321 Kim Phụng 25 50 50% 18.52
322 Nguyễn Bá Tân 30 35 86% 31.33
323 buivanquan 22 49 45% 16.2
324 Khiêm Pc 33 45 73% 33.2
325 Tăng Thị Huỳnh Như 31 50 62% 11.33
326 Viên Đá Nhỏ 21 25 84% 9.28
327 Xuân Heo 25 50 50% 15.78
328 Đăng Khoa 31 50 62% 21.2
329 Yến Milk Milk 25 49 51% 18.55
330 Nguyễn Hồng Ánh 32 46 70% 15.55
331 Kim Huy Linh 14 16 88% 10.8
332 Hoang Nguyen 24 43 56% 32.22
333 Thư Trần 28 49 57% 15.9
334 Nguyễn hồng vân 16 50 32% 6.87
335 Nguyễn Thảo Trang 23 37 62% 19.32
336 Nguyễn Thành Duy 9 14 64% 7.17
337 Nguyễn Hồng Minh 11 50 22% 3.35
338 Thuan Nguyen 15 50 30% 3.58
339 Xuânđao Trịnh 28 39 72% 34.57
340 Pham Hong Quan 1 2 50% 0.93
341 nguyễn viết triều tân 20 50 40% 28.62
342 Sáo's Ka's 22 50 44% 44.83
343 Tantai Hoang 25 32 78% 19.55
344 Trương Thị Minh Thư 25 31 81% 27.6
345 Trần Công Vinh 21 40 53% 6.83
346 Lão Đại 33 50 66% 26.03
347 Hoàng Leo 30 50 60% 32
348 Trần Nam 24 33 73% 55.45
349 Pham thi huong 29 35 83% 41.73
350 Thảo Lê 21 28 75% 18.68
351 Đức Phi 28 50 56% 39.18
352 Hoàng Anh 17 50 34% 36.17
353 Dương yên nội 24 29 83% 16.45
354 Nguyễn Hữu Đạt 29 42 69% 37.92
355 nguyenanhduc213 24 50 48% 30.78
356 Nguyễn Đức Thiện 23 50 46% 32.68
357 Tiến Dũng Nguyễn 22 50 44% 46.17
358 phạm thị hà 21 50 42% 14.4
359 Loan Ham Học 37 42 88% 29.63
360 Thêm Saker 18 25 72% 7.63
361 Nguyen Thi My Anh 24 50 48% 58.42
362 Ha Linh 31 50 62% 55.17
363 Đen Tối 21 50 42% 29.5
364 Yêuem Nhưng KhôngVớitới 10 22 45% 9.57
365 Oanh's Sakura 25 46 54% 26.38
366 Despair Rain Rain 27 50 54% 27.73
367 Bùi Thị Tình 31 43 72% 49.18
368 Moi NhOx 27 50 54% 31.92
369 Trang Bii's 25 49 51% 40.8
370 nguyen van a 20 49 41% 44.55
371 Rida Huynh 23 50 46% 22.23
372 Quốc Bình 18 23 78% 13.33
373 Trọc Chăm Học 31 50 62% 32.67
374 Ha Hoang Anh 30 33 91% 8.07
375 Mai Pham 25 47 53% 29.35
376 Thái Bảo KB 11 15 73% 9.3
377 Duy Hải 25 50 50% 14.58
378 Bùi anh tuấn 20 33 61% 16.62
379 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28 50 56% 25.42
380 Bùi Duy Tài 28 50 56% 9
381 Trần Trùi Trụi 34 50 68% 50.03
382 Nguyen Quoc Vuong 21 50 42% 7.13
383 Hy Lê 28 35 80% 29.55
384 Hanh Le 31 37 84% 68.58
385 Đặng Cường 46 50 92% 59.13
386 phamxuannam 21 29 72% 16.67
387 Tiết Bảo Tính 23 50 46% 18.88
388 Hứa Thị Lan Anh 30 50 60% 43.75
389 ngocngoc 25 50 50% 23
390 hgsjdga 34 37 92% 55.05
391 Trọng Toàn 32 49 65% 11.55
392 Tưởng Duy Minh 30 44 68% 19.35
393 Phạm Thị Hiền 19 50 38% 23.22
394 Vân Nguyễn 26 50 52% 22.05
395 Thuỳ Trang 21 50 42% 69.95
396 phạm tuấn linh 32 50 64% 24.65
397 Diễm 33 50 66% 51.68
398 hiền Vy 20 49 41% 17.75
399 Xì Trum 27 50 54% 21.8
400 Xuân Quỳnh 28 41 68% 43.02
401 Hoàng Minh Khôi 8 13 62% 3.87
402 Phạm Đức Nghĩa 13 18 72% 20.43
403 Mtk Looi 24 49 49% 26.37
404 Nguyễn Mai 19 30 63% 14.48
405 hanguyenmaihoa 24 31 77% 15.02
406 Hằng Kuma 26 33 79% 23.77
407 phạm tây 12 18 67% 14.68
408 Phùng Sơn 33 49 67% 17.87
409 Duy Nè 11 24 46% 12.95
410 Đạt's Spear 23 50 46% 22.08
411 Nhox Kiet 42 50 84% 52.38
412 Sĩ Bin 24 50 48% 48.03
413 Minh Ngọc Vũ 8 14 57% 4.05
414 Neymar da Silva 27 48 56% 33.05
415 Johnny Tí 32 50 64% 26.4
416 cuong 28 50 56% 51.78
417 Trần Ngọc Mạnh 26 49 53% 33.55
418 Lùn Kệ Tao 27 37 73% 23.43
419 Võ Thị Lan Trúc 29 50 58% 31.87
420 Hoài Nam 16 24 67% 8.28
421 Nguyễn Hồ 33 46 72% 72.65
422 Trần Vũ 14 49 29% 5.03
423 Đậu Đậu 30 49 61% 65.42
424 Văn Lưu 25 50 50% 67.98
425 Tóc Đuôi Gà 20 28 71% 14.62
426 Danh Duong 27 32 84% 25.53
427 Nguyễn Thu Hương 25 34 74% 26.55
428 Quốc Bảo 24 32 75% 12.05
429 Trần Quốc Trung 23 48 48% 28.83
430 Tâm Lê 16 25 64% 7.83
431 Tuan Anh Tran 24 35 69% 26.43
432 Chuyền Phươngg 23 49 47% 14.62
433 Thế Anh Trần 24 30 80% 29.1
434 Trịnh Đức Toàn 30 50 60% 69.4
435 Phuong Chu 22 36 61% 25
436 Chung 27 50 54% 23.35
437 Duy Khanh 20 31 65% 13.28
438 Tân Hoàng 27 50 54% 25.6
439 Tien Nguyen 21 31 68% 13.07
440 Hoài Choa 31 48 65% 50.98
441 Nguyễn hà kim ngọc 13 21 62% 8.68
442 Trần Duy Khang 26 50 52% 31.93
443 Trọng Thịnh 28 50 56% 39.12
444 Tí Minh 28 50 56% 21.47
445 Vinh Nguyễn 30 33 91% 39.43
446 Nguyễn Đức 31 42 74% 33.08
447 Thúy Hà 13 50 26% 6.28
448 Kepler Nguyễn 27 50 54% 28.15
449 Huy Ham Hố 29 50 58% 50.65
450 Lê Thị Ngọc Mai 18 34 53% 15.77
451 Bùi Kim Anh 3 9 33% 6.5
452 Chế Quốc Phong 13 18 72% 8.15
453 Linh Hà 27 50 54% 64.65
454 Bùi Thị Kim Khánh 17 31 55% 20.87
455 Đức Trần 0 0 0% 0.12
456 Công Hậu 38 50 76% 18.17
457 Phùng Viết Thắng 27 50 54% 21.05
458 Nhật Minh 28 30 93% 33.68
459 nguyenhuuthien 15 22 68% 16.48
460 Minh Quân 37 50 74% 62.67
461 trần hữu thái quang 8 9 89% 4.1
462 Trung HiẾu 19 28 68% 15.93
463 trizodoi 31 48 65% 47.65
464 Lan Anh Nguyễn 23 50 46% 41.95
465 Nguyễn bích ngọc 23 38 61% 13.72
466 Vũ Phương Thảo 24 42 57% 56.97
467 Phạm Minh Thân 28 50 56% 14.15
468 Đức's Tồ 18 26 69% 21.85
469 Tuấn Tưng 17 24 71% 12.08
470 Linh Bốn 8 20 40% 5.37
471 Đầu Tê Cứng 26 50 52% 29.48
472 Văn Nhựt Huy 15 49 31% 14.38
473 Song Linh 34 50 68% 81.82
474 Tuấn'ss Tuấn'ss 11 36 31% 7.42
475 Minh Jido 26 49 53% 78.6
476 Trần Quốc Cơ 24 50 48% 27.87
477 Anh Minnie 22 50 44% 37.7
478 Đắc Ha's 30 50 60% 37.15
479 Nguyễn Xuân Vinh 16 21 76% 27.3
480 Trần Văn Sơn 18 26 69% 11.93
481 BÙI BẢO THIỆN 34 49 69% 46.72
482 Trần Thị Mỹ Tiên 4 14 29% 5.87
483 đức dũng 30 50 60% 16.85
484 Hoàng Ngọc Tuyết Nhung 29 50 58% 45.87
485 Hảo Nguyễn 16 50 32% 24.83
486 Trịnh Thị Mai Thương 25 48 52% 36.02
487 Trường Hùng 12 50 24% 5.12

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12