Đề thi THPT Quốc Gia môn Vật lý 2015- Mã đề 274 ( Đề chính thức)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3617

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là:

Câu 2: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là:

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m dao dộng điều hòa theo phương  ngang với phương trình x=Acosωt . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng .Cơ năng của con lắc là:

Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x=6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là:

 

Câu 5: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là

Câu 6: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

Câu 7: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi có vận  tốc truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là

Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9: Sóng điện từ

Câu 10: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(20πt-πx ) (cm).  với t tính bằng s.Tần số của sóng này bằng:

Câu 11: Ở Việt Nam , mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là:

Câu 12: Cường độ dòng điện I =2cos 100πt (A) có pha tại thời điểm t là :

 

Câu 13: Hạt nhân càng bền vững khi có :

Câu 14: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng :

Câu 15: Hai dao động có phương trình lần lượt là x_{1}=5cos(2\pi t+0,75\pi )(cm);x_{2}=10cos(2\pi t+0,5\pi )(cm). Độ lệch pha của 2 dao động này có độ lớn là:

Câu 16: Đặt điện áp u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào 2 đầu 1 điện trở thuần 100Ω. Công suất tiêu thụ của điện trở là:

Câu 17: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 18: 2 hạt nhân _{6}^{14}\textrm{C};_{7}^{14}\textrm{N} có cùng:

Câu 19: Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần.Biết điện áp hiệu dụng ở 2 đầu điện trở là 100V. Hệ số công suất của đoạn mạch là :

 

Câu 20: Công thoát của 1 electron ra khỏi kim loại là 6,625.10-19J. Biết h = 6,625.10-34J.s ; c=3.10m/s.Giới hạn quang điện của kim loại này là:

Câu 21: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh ,người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh,qua bộ xử lý tín hiệu rồi đưa lên màn hình.Sống điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại:

Câu 22: Cho 4 tia phóng xạ tia α  ; tia β+ ; tia β- và tia ɣ đi vào 1 miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện . Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đàu là:

Câu 23: Đặt điện áp u=U0cos100πt (t tính bằng s) vào 2 đầu 1 tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F) . Dung kháng của tụ điện là:

Câu 24: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang-phát quang?

Câu 25: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 26: Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động theo phương trình x=8cos10t ( x tính bằng cm ; t tính bằng s).Động năng cực đại của vật bằng:

Câu 27: Cho khối lượng của hạt nhân _{47}^{107}\textrm{Ag} là 106,8783u; của notron là 1,0087u ; của proton là 1,0073u.Độ hụt khối của hạt nhân _{47}^{107}\textrm{Ag} là:

Câu 28: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 29: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

Câu 30: Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi ω = ω0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số ω0 là

Câu 31: Một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số fvào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được tính theo biểu thức En = -\frac{Eo}{n^{2}}   (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3 .....). Tỉ số \frac{f_{1}}{f_{2}} là

Câu 32: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó truyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 33: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1> A2> 0. Biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 34: Tại nơi có g = 9,8 m/s2 , một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là

Câu 35: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại A và B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phân tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 10 mm. Điểm C là vị trí cân bằng của phẩn tử ở mặt nước sao cho AC ⊥ BC. Phần tử nước ở C dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách BC lớn nhất bằng

Câu 36: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số \frac{q_{1}}{q_{2}} là

Câu 37: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ với 450 nm <λ< 510 nm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này, có bao nhiêu vân sáng đỏ?

 

Câu 38: Một lò xo đồng chất , tiết diện đều được cắt thành 3 lò xo  có chiều dài  tự nhiên là l  ( l-10)  (cm ) và  (l-20)  (cm ).Lần lượt gắn mỗi lò xo này  ( theo theo tự trên ) với vật nhỏ khối lượng m thì được ba con lắc có chu kỳ dao động  riêng tương ứng là : 2s ;\sqrt{3}s và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó . Giá trị của T là :

Câu 39: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm .Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  2m.Nguồn sáng phát ánh sáng trắng  có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2cm . Trong các bước sóng  của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là:

 

Câu 40: Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 ( đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là  4π (cm/s) . Không kể thời điểm t=0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là :

Câu 41: Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân _{3}^{7}\textrm{Li} đang đứng yên , gây ra phản ứng hạt nhân : p +  _{3}^{7}\textrm{Li}\rightarrow 2\alpha  . Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ ɣ , hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 600. Coi khối lượng cảu mỗi hạt  tính theo đơn vị u gần đúng  bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là:

Câu 42: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng

 dừng với tần số f xác định . Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có  vị trí cân

 bằng cách B lần lượt là 4cm, 6cm và 38cm . Hình vẽ mô tả hình dạng sợi

 dây tại thời điểm t1 (đường 1) và t= t1 + \frac{11}{12f}  ( đường 2 ) . Tại thời điểm t,

 li độ  của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của

phần tử dây ở M là 60cm/s.Tại thời điểm t2 , vận tốc của phần tử dây ở P là :

 

Câu 43: Đồng vị phóng xạ _{54}^{210}\textrm{Po}  phân ra α , biến đổi thành đồng vị bền _{82}^{206}\textrm{Pb} với chu kỳ bán rã là 138 ngày . Ban đầu có một mẫu  _{54}^{210}\textrm{Po} tinh khiết .Đến thời diểm t ,tổng số hạt α  và số hạt _{82}^{206}\textrm{Pb} ( được tạo ra ) gấp 14 lần số hạt _{54}^{214}\textrm{Po} còn lại . Giá trị cuả t bằng :

Câu 44: Đặt điện áp  u=U0 cos2πft ( U0 không đổi , f thay đổi được ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp  gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R  và tụ điện có điện dung C. Khi f= f1=25\sqrt{2}  Hz hoặc khi f=f2 =100Hz  thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ  có cùng giá trị U0 .Khi f=f0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở đạt cực đại. Giá trị của f0 gần giá trị nào nhất sau đây:

 

Câu 45: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 20V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng có tổng số vòng dây cảu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2200 vòng  .Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB ( hình vẽ ); trong đó , điện trở R có giá trị không đổi , cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2H và tụ điện có điện dung C thay đổi được .Điều chỉnh điện dung C đến giá trị C= \frac{10^{-3}}{3\pi ^{2}}(F)  (F) thì vôn kế (lí tưởng ) chỉ giá trị cực đại và bằng 103,9V ( lấy là 60\sqrt{3} V ) .Số vòng dây của cuộn sơ cấp là:

Câu 46: Một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 100g; vật A được nối với vật nhỏ B có khối lượng 100 g bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất ngờ bị tuột khỏi dây nối. Bỏ qua các lực cản, lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây đến khi rơi đến vị trí được thả ban đầu là

 

Câu 47: Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết \frac{1}{U^{2}}=\frac{2}e_U_{0^{2}}+\frac{2}e_U_{0^{2}\omega ^{2}C^{2}}.\frac{1}{R^{2}}  ; trong đó, điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm được cho trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là

Câu 48: Đặt điện áp u=400cos100πt (V) vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1\frac{10_{-3}}{8\pi }F hoặc C=\frac{2}{3}C_{1} thì công suất của đoạn mạch có cùng giá trị. Khi C=C2\frac{10_{-3}}{15\pi }F hoặc C=0,5C2 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện có cùng giá trị . Khi nối 1 ampe kế xoay chiều ( lí tưởng) với 2 đầu tụ điện thì số chỉ của ampe kế là:

Câu 49: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1,u2 và u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau vào 2 đầu đoạn mạch có R,L,C nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là:i_{1}=I\sqrt{2}cos(150\pi t+\frac{\pi }{3});i_{2}=I\sqrt{2}cos(200\pi t+\frac{\pi }{3});i_{3}=Icos(100\pi t-\frac{\pi }{3}) .Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 50: Lần lượt đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos\omega t ( U không đổi ,ω thay đổi được) vào 2 đầu của đoạn mạch  X và vào 2 đầu của đoạn mạch Y, với X và Y là các đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ Px và Py lần lượt biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ của X với w và của Y với w. Sau đó đặt điện áp u lên 2 đầu đoạn mạch AB gồm X và Y mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của 2 cuộn cảm thuần mắc nối tiếp ( có cảm kháng ZL1 và ZL2) là ZL=ZL1 + ZL2 và dung  kháng của 2 tụ điện mắc nối tiếp ( có dung kháng ZC1 và ZC2) là ZC=ZC1+ZC2. Khi ω=ω2, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen lam 8 22 36% 12.68
2 le thi xuan quyen 12 50 24% 4.63
3 Thanh Lam 29 50 58% 55.33
4 Nguyễn Thị Lâm Trang 31 45 69% 29.58
5 quangthuan 23 46 50% 21.23
6 Hạnh Nhung 36 47 77% 50.43
7 Voi Ca Chua 29 46 63% 17.4
8 Trần Hoàng Tây 19 50 38% 10.32
9 KhôiNguyên Nguyễn 18 50 36% 14.25
10 nguyễn thanh phú 24 30 80% 17.58
11 Hoa Hồng Của Quỷ 24 30 80% 36.9
12 Đô Hoàng 12 29 41% 10.3
13 Nguyễn Hải Biên 11 15 73% 10.65
14 Lê Quang Như 12 26 46% 11.12
15 Xấu Trai Hay Cười 23 31 74% 18.57
16 Kim Oanh Nguyễn Thị 23 33 70% 47.57
17 Phạm Bình Bình 29 50 58% 70.37
18 Sam's KhaNg's 9 23 39% 11.42
19 Bảo Bình Cung 34 47 72% 18.52
20 Trần Huy 24 50 48% 27.47
21 Huong Dang Thi 25 38 66% 54.75
22 Beo Linh 29 35 83% 8.72
23 Trần Triêu Huy 11 14 79% 5.68
24 My Nguyen 30 50 60% 26.5
25 Võ Sông Hương 25 50 50% 21.8
26 Thành Dandy 28 37 76% 13.45
27 Thuyduhan Nguyên 29 37 78% 40.67
28 Kỳ Thanh 29 30 97% 10.15
29 Phùng Thắng 38 48 79% 90.1
30 Tokarin Rimokatoji 24 50 48% 44.33
31 Như Thuần 15 48 31% 12.38
32 ĐToàn Nq 26 49 53% 37.62
33 Vân Tú 2 2 100% 10.12
34 Nguyễn Đạt 21 50 42% 46.6
35 Ký Ức Đau Buồn 29 46 63% 17.03
36 dự dự 29 50 58% 23
37 Hải Tuấn 24 29 83% 21.7
38 đậu anh tuấn 35 39 90% 78.85
39 Ngát Hồng 23 50 46% 29.42
40 Nguyễn Nhi 1 6 17% 1.38
41 Pham Khai 25 50 50% 29.6
42 Van Phong Nguyen 40 50 80% 8.18
43 Đậu Phộng Bé 18 21 86% 16.05
44 Thùy Dung 23 50 46% 28.72
45 Liểu Max 30 39 77% 27.6
46 Nguyễn Thị Duyên 24 31 77% 17.37
47 hoàng ngọc châm 23 30 77% 35.67
48 Bùi Anh Tuấn 19 25 76% 16.63
49 Nguyễn Chí Linh 21 30 70% 8
50 Dũng Kiiller 31 50 62% 31.82
51 Thoa Lelo 4 9 44% 3.02
52 hoàng văn toàn 0 1 0% 0.27
53 Thanh Thanh's 32 50 64% 17
54 Dieu Pham 23 32 72% 11.58
55 Vũ Trường 35 49 71% 34.98
56 Huy Đoàn 35 50 70% 64.15
57 Minh Hau Nguyen 23 49 47% 18.52
58 Con Cừu Con 23 50 46% 20.28
59 Hoàng Tử Thất Tình 28 50 56% 17.42
60 Manh Nguyen 24 50 48% 70.43
61 Đỗ Minh Hiếu 23 31 74% 10.92
62 Cop Con 0 1 0% 8.32
63 NGốc Nghếch 28 50 56% 30.07
64 Do Thi Huong 28 31 90% 24.83
65 Râu Trắng 31 40 78% 12.63
66 lê quang duy 30 50 60% 35.7
67 việt hà 33 34 97% 22.4
68 phạm Hương 17 31 55% 21.63
69 hồng nhiên 17 31 55% 21.37
70 Mun Ciiu 30 50 60% 22
71 Nobi Nobita 36 50 72% 26.97
72 Hằng Mini 19 48 40% 9.3
73 Nguyễn Tuệ 24 32 75% 24.87
74 Nguyen Đinh Huynh 19 25 76% 22.3
75 Hoàng Hiền 25 49 51% 24.47
76 đỗ thành đức 35 50 70% 64.05
77 Trần Điền 22 46 48% 18.28
78 Nguyễn Khánh 44 46 96% 42.82
79 PHƯƠNG NGUYỄN 38 48 79% 28.12
80 Nguyễn Thị Thương 33 49 67% 29.42
81 voquynhnhu 34 50 68% 35.88
82 Thiên Hương 30 34 88% 5.95
83 Thành Ducati 20 23 87% 8.58
84 Truong Xuan TN 0 0 0% 0.78
85 Nguyễn Minh Tâm 33 48 69% 77.47
86 Ava Châu 32 50 64% 11.95
87 Long Van Hoang 31 50 62% 16.88
88 Duyên Trần 22 32 69% 21.58
89 Hiền Ng 12 19 63% 6.85
90 Vũ Thu Hiển 17 26 65% 57.37
91 Double-Snai Ls 21 50 42% 36.05
92 Trọng Thắng Nguyễn 20 38 53% 14.28
93 Nhường Nguyễn 12 18 67% 5.72
94 Hải Đông 34 50 68% 34.38
95 Trần Văn Phúc 37 49 76% 48.85
96 mèodidi 26 34 76% 19.45
97 Trường Bùi 21 49 43% 8.48
98 GiÁp VĂn TrưỜng 14 22 64% 10.7
99 Bảo Châu 24 50 48% 35.78
100 Trương Thị Vân 17 21 81% 9.55
101 Trang Ma Ma 34 50 68% 25.73
102 Tấn Dũng 28 50 56% 24.98
103 Tú Tran 32 50 64% 25.77
104 Lợi Lê 13 50 26% 8.73
105 Phàm Nguyễn 26 49 53% 43.2
106 Chị Bom 26 37 70% 10.87
107 Đạt Nguyễn 10 17 59% 6.33
108 Nông Dân 22 32 69% 18.52
109 Dương Quang Vũ 43 50 86% 60.03
110 Minh Nguyễn 33 50 66% 45.07
111 Thành trung 9 14 64% 7.4
112 Đỗ Văn Tỉnh 34 38 89% 40.12
113 Nguyễn THị Huyền 33 43 77% 90
114 Nhỏ Pé Thôi 23 48 48% 40.85
115 Cao Van Minh 30 31 97% 26.45
116 Hoàng Đình Trọng Duy 47 50 94% 42.97
117 Thiago Hải 20 48 42% 6.93
118 Phi Hoang 28 49 57% 31.07
119 Sơn Vũng Áng 9 16 56% 16.3
120 Đường Xuân Khánh 26 50 52% 34.8
121 nguyễn thị nhật lệ 0 0 0% 0.25
122 Thom Nguyen 21 37 57% 23.87
123 Nam Suneo 21 33 64% 20.67
124 Sảnh Vy 15 50 30% 2.77
125 Hồng Quắt 20 31 65% 38.35
126 Tin 30 50 60% 15.65
127 Lê Văn Tuấn 26 35 74% 8.83
128 HA Lan 24 50 48% 11.73
129 Tài 25 48 52% 38.85
130 Kẹo bông 18 50 36% 36.68
131 Nhĩ Pự 21 34 62% 21.18
132 Nguyễn thị Thanh Hoa 39 50 78% 82.7
133 Lan Anh 24 33 73% 13.33
134 giao đỗ uyên 26 50 52% 17.35
135 Hữu Nghị Hoàng 26 50 52% 27.75
136 Hoàng Aanh 19 50 38% 11.4
137 Lộc Cristiano 34 50 68% 75.43
138 Péo Tronie 36 50 72% 13.98
139 Nguyễn Thị Huyền 25 50 50% 28.27
140 Tờ Rinh 33 50 66% 22.28
141 Ngây Ngây Loan Tây 29 47 62% 29.12
142 Ha Roro 15 31 48% 26.92
143 Ryo đạt 23 50 46% 19.93
144 Tùng Lê 32 50 64% 42.43
145 Phạm Ngọc Minh Minh 36 50 72% 12.12
146 Thanh Thảo 9 14 64% 3.5
147 hoang an 47 50 94% 14.27
148 Xuân Quỳnh 38 47 81% 29.98
149 Hoàng Bảo 32 50 64% 10.3
150 Nguyễn Thế Mỹ 9 39 23% 9.67
151 Hoàng Minh Ngô 34 49 69% 27.05
152 Huy Hỗn 27 50 54% 14.3
153 wind 27 33 82% 41.7
154 Tram Nguyen 23 50 46% 13.65
155 Đào Duy Hiếu 31 39 79% 15.9
156 Khoa Trâu 13 26 50% 9.93
157 Tran thi thuy duong 18 50 36% 14.68
158 Nguyễn Đình Thanh 37 50 74% 8.88
159 Trúc Lâm 24 49 49% 13.35
160 Nguyễn Nguyễn 26 50 52% 7.68
161 Haj Ha 30 50 60% 22.35
162 Hồng NGuyễn Doãn 37 50 74% 38.27
163 Trần Thị Kiều Oanh 12 18 67% 7.13
164 Nguyển Công Luân 34 50 68% 9.67
165 Nguyễn thị ngọc 26 50 52% 61.9
166 Minh Thương Đào Vũ 15 43 35% 35.63
167 Thành Trung 21 50 42% 7.45
168 Heo Con Trần 30 35 86% 46.43
169 Cẩm Tú 27 50 54% 16.65
170 Trần Hồng Thịnh 24 37 65% 23.83
171 Khánh Long 24 49 49% 14.48
172 Thiên Nhi 16 44 36% 15.02
173 Phúc Sơn 20 23 87% 18.3
174 Đạtt Đĩi 23 48 48% 28.22
175 Thiên Vương cưỡi hổ đất 14 35 40% 41.75
176 Hà Thanh 31 35 89% 33.98
177 Vô Tâm 30 33 91% 8.53
178 Nhox Jack 25 48 52% 9.47
179 Không Liên Quan 3 7 43% 2.42
180 Ngọc Thắng 11 50 22% 5.2
181 Linh's Linh 22 49 45% 15.65
182 Lang hoang 24 50 48% 25.6
183 Phạm Thiên Nhi 25 50 50% 15.9
184 Trần Gia Hợp 30 37 81% 22.02
185 Hậu Nguyễn 17 42 40% 24.22
186 Lật Đật Con 11 18 61% 10.3
187 Hoàng Trọng Vinh 36 49 73% 37.52
188 Thành Te Tởn 13 18 72% 12.63
189 Cậu Út Hkt 47 50 94% 7.4
190 Quang Trường 19 50 38% 18.45
191 Thanh Dung 16 26 62% 13.83
192 Hoàng Hoàng 26 49 53% 30.28
193 Thương Nguyễn 25 50 50% 14.23
194 Toan Vu 8 13 62% 11
195 Nguyễn Việt Hoàng 36 50 72% 52.88
196 Quang Nguyễn 28 30 93% 5.98
197 Quang Tuấn 26 27 96% 0.05
198 Bùi ThÀnh TrUng 17 50 34% 4.38
199 Phuoc Huynh 23 33 70% 36.93
200 Trang Võ 30 32 94% 13.17
201 Hiệp'ss Trần'ss 21 50 42% 44.58
202 Biển Xanh 23 50 46% 19.18
203 Hằng Bùi 17 50 34% 27.6
204 Vũ văn tiến 3 6 50% 4.18
205 Bom Điên Loạn 26 36 72% 11.72
206 Pé Hà 19 30 63% 18.18
207 Ngọc Ánh 28 50 56% 20.52
208 Protactini Nguyễn 25 41 61% 28.73
209 Bùi Thanh Xuân 34 50 68% 43.9
210 Linh Lém 38 50 76% 38.67
211 Nguyễn Thanh Tùng 27 49 55% 28.9
212 Cơn Mưa Ngang Qua 11 27 41% 12.02
213 bùi quốc trung 37 50 74% 46.83
214 Phương Nguyễn 26 50 52% 21.08
215 Trần Nam 32 48 67% 10.88
216 Bita Tuấn 23 38 61% 16.28
217 Thien Tran 26 50 52% 65.77
218 Như Mơ 31 50 62% 30
219 Sơn Sì 26 50 52% 32.12
220 TrAng'ss Em 27 50 54% 31.37
221 lê thái hoàng 16 28 57% 13.92
222 doanthithao 25 46 54% 9.33
223 Restart Mh 34 50 68% 44.77
224 Đặng Huyền Trang 22 50 44% 36.9
225 Đào Huyền 19 31 61% 11.52
226 Hải Trần 18 27 67% 39.22
227 Linh Hà 34 36 94% 60.8
228 Vũ's Block 36 50 72% 84.08
229 Dang Thi Huyen 21 50 42% 8.12
230 le minh quang 25 50 50% 23.82
231 hoàng việt cường 30 50 60% 38.13
232 Cao Vũ Van 18 36 50% 18.42
233 Phạm Hoàng 14 23 61% 15.57
234 phamthuy 31 36 86% 38.68
235 Bùi Thảo Nguyên 22 50 44% 29.45
236 Lê Đình Nhân 31 48 65% 29.12
237 Tuyết Đầu Mùa 20 24 83% 15.2
238 Quốc Thái 19 27 70% 17.02
239 Nguyễn Ngọc Cẩn 33 50 66% 13.32
240 Mai Ngọc Hoàng Uyên 34 50 68% 12.13
241 Pun Bích Phạm 30 48 63% 12.53
242 Nguyễn Sỹ Nhân 32 50 64% 41.02
243 Bùi Thị Thanh Xuân 39 50 78% 14.67
244 Huỳnh Nhựt Trường 4 6 67% 3.25
245 Huy Luxy 44 50 88% 6.92
246 Trong Sáng 1 2 50% 1.33
247 Nguyễn Thị Kim Hồng 19 30 63% 24.23
248 Vũ T. Linh 28 32 88% 15.02
249 Nguyễn Thị Bích Ngọc 37 49 76% 54.52
250 Thiên hạ 38 44 86% 45.92
251 Khả Thái 23 29 79% 19.32
252 Van Toan 8 9 89% 16.13
253 Hà Cẹo 35 50 70% 33.95
254 nguyen thi linh tram 18 48 38% 55.7
255 'Đại's Ứng' 16 31 52% 54.58
256 Nhom Tin Hoc 34 50 68% 37.7
257 Phước Hưng 36 50 72% 52.3
258 Levi's Nam 20 26 77% 18.7
259 Nguyễn Thị Hoài 21 50 42% 31.78
260 Nhok 24 50 48% 15.98
261 Hung 21 50 42% 42.82
262 Bùi Đăng Việt 18 25 72% 62.48
263 Mai Danh 34 50 68% 37.15
264 Pi's Điệu's 0 0 0% 1.5
265 Lò Thị Huế 29 50 58% 50.17
266 Vân Anh Pham 22 31 71% 27.45
267 Sao Phai Chan 27 32 84% 37.5
268 Lê Trọng Tấn 28 31 90% 90.13
269 Hồ Anh Dua 0 0 0% 0.67
270 Nguyễn Tuấn Quyết 35 49 71% 19.62
271 Đang Học 37 50 74% 32.18
272 Trình Neymar's Vhn 21 49 43% 38.77
273 Xuân Tùng MegaMind 25 50 50% 9.97
274 phạm hoài thương 9 17 53% 22.12
275 Đỗ Thị Thanh 24 50 48% 51.95
276 Cry Cry 28 50 56% 24.78
277 Ngô xuân anh 21 24 88% 5.33
278 Nabee1011 23 31 74% 12.53
279 dinhhue 29 50 58% 14.3
280 Nhật Thuỵ Miko 24 48 50% 13.98
281 Ngọc Tuyết 32 50 64% 29.97
282 nguyen thao 16 50 32% 6.37
283 Mít's Mít's 18 50 36% 44.75
284 Phùng Tuấn 27 48 56% 25.4
285 Nú Khôi Hùynh 27 33 82% 12.47
286 Mai Linh 17 50 34% 22.4
287 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 24.28
288 Phạm Văn Tuân 34 50 68% 35.88
289 Phương Siri 24 50 48% 23.85
290 Thanh Thủy's 28 50 56% 27.18
291 Nhật Lệ 15 22 68% 13.57
292 Cường Quốc 33 48 69% 47.78
293 Lưu Đông 42 50 84% 21.47
294 Hương Sociu's 36 50 72% 46.63
295 Diệu Linh 30 33 91% 49.98
296 Lê Tuấn Tài 26 43 60% 53.47
297 Bất Phương Trình 31 50 62% 17.62
298 HuNg Rơm Manucians 9 12 75% 23.87
299 Trang Linh 28 41 68% 20.58
300 Quỳnh Nguyễn 29 50 58% 26
301 Khoa Ra Đây 18 47 38% 32.57
302 Đức Nguyễn 31 50 62% 32.17
303 Siêu Anh Hùng 15 18 83% 23.57
304 Thằng Khờ 20 49 41% 11.68
305 ănqq hờ 3 3 100% 2.15
306 Sangsang Nguyen 19 44 43% 27.72
307 ĐỖ ANH 18 50 36% 6.9
308 Minh Thư 21 50 42% 12.55
309 Ngọc Hiếu 12 23 52% 16.25
310 Lương Giang 20 48 42% 16.55
311 Kim Phụng 25 50 50% 18.52
312 Nguyễn Bá Tân 30 35 86% 31.33
313 buivanquan 22 49 45% 16.2
314 Khiêm Pc 33 45 73% 33.2
315 Tăng Thị Huỳnh Như 31 50 62% 11.33
316 Viên Đá Nhỏ 21 25 84% 9.28
317 Xuân Heo 25 50 50% 15.78
318 Đăng Khoa 31 50 62% 21.2
319 Yến Milk Milk 25 49 51% 18.55
320 Nguyễn Hồng Ánh 32 46 70% 15.55
321 Kim Huy Linh 14 16 88% 10.8
322 Hoang Nguyen 24 43 56% 32.22
323 Thư Trần 28 49 57% 15.9
324 Nguyễn hồng vân 16 50 32% 6.87
325 Nguyễn Thảo Trang 23 37 62% 19.32
326 Nguyễn Thành Duy 9 14 64% 7.17
327 Nguyễn Hồng Minh 11 50 22% 3.35
328 Thuan Nguyen 15 50 30% 3.58
329 Xuânđao Trịnh 28 39 72% 34.57
330 Pham Hong Quan 1 2 50% 0.93
331 nguyễn viết triều tân 20 50 40% 28.62
332 Sáo's Ka's 22 50 44% 44.83
333 Tantai Hoang 25 32 78% 19.55
334 Trương Thị Minh Thư 25 31 81% 27.6
335 Trần Công Vinh 21 40 53% 6.83
336 Lão Đại 33 50 66% 26.03
337 Hoàng Leo 30 50 60% 32
338 Trần Nam 24 33 73% 55.45
339 Pham thi huong 29 35 83% 41.73
340 Thảo Lê 21 28 75% 18.68
341 Đức Phi 28 50 56% 39.18
342 Hoàng Anh 17 50 34% 36.17
343 Dương yên nội 24 29 83% 16.45
344 Nguyễn Hữu Đạt 29 42 69% 37.92
345 nguyenanhduc213 24 50 48% 30.78
346 Nguyễn Đức Thiện 23 50 46% 32.68
347 Tiến Dũng Nguyễn 22 50 44% 46.17
348 phạm thị hà 21 50 42% 14.4
349 Loan Ham Học 37 42 88% 29.63
350 Thêm Saker 18 25 72% 7.63
351 Nguyen Thi My Anh 24 50 48% 58.42
352 Ha Linh 31 50 62% 55.17
353 Đen Tối 21 50 42% 29.5
354 Yêuem Nhưng KhôngVớitới 10 22 45% 9.57
355 Oanh's Sakura 25 46 54% 26.38
356 Despair Rain Rain 27 50 54% 27.73
357 Bùi Thị Tình 31 43 72% 49.18
358 Moi NhOx 27 50 54% 31.92
359 Trang Bii's 25 49 51% 40.8
360 nguyen van a 20 49 41% 44.55
361 Rida Huynh 23 50 46% 22.23
362 Quốc Bình 18 23 78% 13.33
363 Trọc Chăm Học 31 50 62% 32.67
364 Ha Hoang Anh 30 33 91% 8.07
365 Mai Pham 25 47 53% 29.35
366 Thái Bảo KB 11 15 73% 9.3
367 Duy Hải 25 50 50% 14.58
368 Bùi anh tuấn 20 33 61% 16.62
369 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28 50 56% 25.42
370 Bùi Duy Tài 28 50 56% 9
371 Trần Trùi Trụi 34 50 68% 50.03
372 Nguyen Quoc Vuong 21 50 42% 7.13
373 Hy Lê 28 35 80% 29.55
374 Hanh Le 31 37 84% 68.58
375 Đặng Cường 46 50 92% 59.13
376 phamxuannam 21 29 72% 16.67
377 Tiết Bảo Tính 23 50 46% 18.88
378 Hứa Thị Lan Anh 30 50 60% 43.75
379 ngocngoc 25 50 50% 23
380 hgsjdga 34 37 92% 55.05
381 Tưởng Duy Minh 30 44 68% 19.35
382 Vân Nguyễn 26 50 52% 22.05
383 Thuỳ Trang 21 50 42% 69.95
384 phạm tuấn linh 32 50 64% 24.65
385 Diễm 33 50 66% 51.68
386 hiền Vy 20 49 41% 17.75
387 Xì Trum 27 50 54% 21.8
388 Xuân Quỳnh 28 41 68% 43.02
389 Hoàng Minh Khôi 8 13 62% 3.87
390 Phạm Đức Nghĩa 13 18 72% 20.43
391 Mtk Looi 24 49 49% 26.37
392 Nguyễn Mai 19 30 63% 14.48
393 hanguyenmaihoa 24 31 77% 15.02
394 Hằng Kuma 26 33 79% 23.77
395 phạm tây 12 18 67% 14.68
396 Phùng Sơn 33 49 67% 17.87
397 Duy Nè 11 24 46% 12.95
398 Đạt's Spear 23 50 46% 22.08
399 Nhox Kiet 42 50 84% 52.38
400 Minh Ngọc Vũ 8 14 57% 4.05
401 Neymar da Silva 27 48 56% 33.05
402 Johnny Tí 32 50 64% 26.4
403 cuong 28 50 56% 51.78
404 Trần Ngọc Mạnh 26 49 53% 33.55
405 Lùn Kệ Tao 27 37 73% 23.43
406 Võ Thị Lan Trúc 29 50 58% 31.87
407 Nguyễn Hồ 33 46 72% 72.65
408 Trần Vũ 14 49 29% 5.03
409 Đậu Đậu 30 49 61% 65.42
410 Văn Lưu 25 50 50% 67.98
411 Tóc Đuôi Gà 20 28 71% 14.62
412 Danh Duong 27 32 84% 25.53
413 Nguyễn Thu Hương 25 34 74% 26.55
414 Quốc Bảo 24 32 75% 12.05
415 Trần Quốc Trung 23 48 48% 28.83
416 Tâm Lê 16 25 64% 7.83
417 Tuan Anh Tran 24 35 69% 26.43
418 Chuyền Phươngg 23 49 47% 14.62
419 Thế Anh Trần 24 30 80% 29.1
420 Trịnh Đức Toàn 30 50 60% 69.4
421 Phuong Chu 22 36 61% 25
422 Chung 27 50 54% 23.35
423 Duy Khanh 20 31 65% 13.28
424 Tân Hoàng 27 50 54% 25.6
425 Tien Nguyen 21 31 68% 13.07
426 Hoài Choa 31 48 65% 50.98
427 Nguyễn hà kim ngọc 13 21 62% 8.68
428 Trần Duy Khang 26 50 52% 31.93
429 Trọng Thịnh 28 50 56% 39.12
430 Tí Minh 28 50 56% 21.47
431 Vinh Nguyễn 30 33 91% 39.43
432 Nguyễn Đức 31 42 74% 33.08
433 Thúy Hà 13 50 26% 6.28
434 Kepler Nguyễn 27 50 54% 28.15
435 Huy Ham Hố 29 50 58% 50.65
436 Lê Thị Ngọc Mai 18 34 53% 15.77
437 Bùi Kim Anh 3 9 33% 6.5
438 Chế Quốc Phong 13 18 72% 8.15
439 Linh Hà 27 50 54% 64.65
440 Bùi Thị Kim Khánh 17 31 55% 20.87
441 Đức Trần 0 0 0% 0.12
442 Công Hậu 38 50 76% 18.17
443 Phùng Viết Thắng 27 50 54% 21.05
444 Nhật Minh 28 30 93% 33.68
445 nguyenhuuthien 15 22 68% 16.48
446 Minh Quân 37 50 74% 62.67
447 trần hữu thái quang 8 9 89% 4.1
448 Trung HiẾu 19 28 68% 15.93
449 trizodoi 31 48 65% 47.65
450 Lan Anh Nguyễn 23 50 46% 41.95
451 Nguyễn bích ngọc 23 38 61% 13.72
452 Vũ Phương Thảo 24 42 57% 56.97
453 Phạm Minh Thân 28 50 56% 14.15
454 Đức's Tồ 18 26 69% 21.85
455 Tuấn Tưng 17 24 71% 12.08
456 Linh Bốn 8 20 40% 5.37
457 Đầu Tê Cứng 26 50 52% 29.48
458 Văn Nhựt Huy 15 49 31% 14.38
459 Song Linh 34 50 68% 81.82
460 Tuấn'ss Tuấn'ss 11 36 31% 7.42
461 Minh Jido 26 49 53% 78.6
462 Trần Quốc Cơ 24 50 48% 27.87
463 Anh Minnie 22 50 44% 37.7
464 Đắc Ha's 30 50 60% 37.15
465 Nguyễn Xuân Vinh 16 21 76% 27.3
466 Trần Văn Sơn 18 26 69% 11.93
467 BÙI BẢO THIỆN 34 49 69% 46.72
468 Trần Thị Mỹ Tiên 4 14 29% 5.87
469 đức dũng 30 50 60% 16.85
470 Hoàng Ngọc Tuyết Nhung 29 50 58% 45.87
471 Hảo Nguyễn 16 50 32% 24.83
472 Trịnh Thị Mai Thương 25 48 52% 36.02
473 Trường Hùng 12 50 24% 5.12

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12