Đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 trường THPT chuyên Quốc học - Huế

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2076

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = x−3mx+ 2   (1) , m là tham số thực.  

  a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m=1.

   b)  Tìm m∈ để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị tạo với trục Ox một góc  

   ϕ mà cos ϕ = \frac{1}{\sqrt{5}}

Câu 2: Giải phương trình: sin x + sin 5x = 2cos2( \frac{\pi }{4} − x) − 2cos2( \frac{\pi }{4}+ 2x)       (x∈ R ) .

Câu 3: Giải phương trình: \sqrt{2x+1}+\sqrt[4]{2x-1}=\sqrt{x-1}+\sqrt{x^{2}-2x+3} (x ϵ R)

Câu 4: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường: y =(2x −1)\sqrt{lnx} , y= 0,x=e. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục Ox. 

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. Biết rằng tứ diện SABD là tứ diện đều cạnh a.  Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC.

Câu 6: Cho x và y là hai số thực dương thay đổi sao cho log2 (x+y)= 3+log2 x+log2 y.  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= \frac{\sqrt{3^{2x}+3^{-2y}}}{3^{x+1}+3^{-y}}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có BD = 2AC,  điểm H(2;−1), phương trình của đường thẳng BD là x−y= 0 . Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Giả sử H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng BM. Viết phương trình của đường thẳng AH.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):2x−2y+z−7 = 0 và hai điểm A(0;0;2),B(1;−1;0) . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc mặt phẳng Oxy, đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với (P).

Câu 9: Có hai hộp A và B đựng các cây viết. Hộp a gồm 5 cây viết màu đỏ và 6 cây viết màu xanh. Hộp B gồm 7 cây viết màu đỏ và 8 cây viết màu xanh. Lấy ngẫu nhiên cung một lúc từ mỗi hộp ra một cây viết. Tính xác suất sao cho hai cây viết được lấy ra có cùng màu.

Câu 10:  

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có AD và BC là hai đáy, AB=BC= 5. Biết rằng điểm E(2;1) thuộc cạnh AB, điểm F(−2;−5) thuộc cạnh AD và phương trình đường thẳng AC là x−3y−3 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B.

 

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{-1} và mặt cầu (S) có phương trình (x-3)2 + (y-2)2 + (z+1)2 =25. Tìm tọa độ của điểm A trên đường thẳng ∆ và tọa độ điểm B trên mặt cầu (S) sao cho A và B đối xứng với nhau qua Ox.

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Optimuz Prime 10 11 91% 4.03
2 Phuc Phan 10 11 91% 73.48
3 Nắng Tắt 9 9 100% 31.08
4 Keio Nguyễn 9 9 100% 1.97
5 Chung Nguyen Huu 9 9 100% 101.62
6 lethuchang 9 9 100% 30.13
7 Meomaydore 9 9 100% 0.43
8 luong ba duong 8 8 100% 71.07
9 Ngô Thị Xuân 9 11 82% 2.45
10 Yêu Không Mà Nhìn 8 9 89% 29.83
11 le vuong 8 9 89% 1.75
12 Lê Thị Ngọc Linh 8 9 89% 2.18
13 nguyễn văn huy 8 9 89% 42.28
14 chu thi van anh 8 9 89% 54.02
15 nguyennhuthoa 8 9 89% 130.93
16 babababa 7 8 88% 66.13
17 Nghi Vo Minh 7 9 78% 87.73
18 nguyễn thị thay 7 9 78% 103.37
19 Trần Văn Tùng 7 9 78% 93.2
20 Tuấn Nguyễn 7 9 78% 2.92
21 Chung 7 9 78% 137.22
22 Hằng Miu 7 9 78% 23.02
23 Tim Huynh 7 9 78% 0.98
24 Oanh Hyuk 7 9 78% 141.25
25 Bột Vivien 7 9 78% 48.73
26 Minh Thế 7 9 78% 85.5
27 Nguyễn Nghĩa 6 8 75% 1.32
28 Trịnh Xuyến Chi 6 8 75% 50.35
29 Đào Anh 5 5 100% 29.83
30 mai 5 5 100% 2.23
31 Loveyoonyul PS 6 9 67% 52.67
32 Củ Cải 6 9 67% 34.03
33 Nguyễn Gia Phước 6 9 67% 0.93
34 Hạ Fade 6 9 67% 17.83
35 hoàng giang 6 9 67% 30.57
36 Trương Ngoc Hiển 6 9 67% 0.82
37 Cá Sấu Chúa 6 9 67% 1.32
38 lengoctrong 6 9 67% 31.65
39 The Vu 6 9 67% 18.23
40 phamgiap 6 9 67% 6.68
41 phạm thị thanh thuý 6 9 67% 49
42 Giện Tha 4 4 100% 138.8
43 Boong Binh 4 4 100% 50.92
44 Phan Hương Mèo 5 7 71% 117.57
45 Đức DAra 4 5 80% 51.17
46 Nguyễn Quang Hiếu 4 5 80% 51.77
47 Yêu Đời 5 8 63% 44.97
48 Trần Văn Hạnh 4 5 80% 52.68
49 mrbaho 5 8 63% 63.03
50 Lee Haejung 5 8 63% 7.07
51 Trần Vân Anh 4 5 80% 17.93
52 le van quy 4 6 67% 55.3
53 chuthily 5 9 56% 3.27
54 maithuyduong 5 9 56% 1.02
55 Meoden Mapmap 5 9 56% 3.98
56 Trần Thị Thúy An 5 9 56% 0.53
57 Vũ Thu Trang 5 9 56% 2.62
58 nguyenducminh 5 9 56% 5.08
59 Kun Nguyễn 5 9 56% 15.53
60 Luuhan San 5 9 56% 35.35
61 minh 5 9 56% 12.12
62 nguyen bich thuy 3 3 100% 22.97
63 nguyenthimai 5 9 56% 1.07
64 Hồng Hà 5 9 56% 2.58
65 Trần Nhật Quang 4 7 57% 8.48
66 Nguyễn Văn Hòa 3 4 75% 18.77
67 hoàng công minh 3 4 75% 53.2
68 Hoàng Văn Thơ 2 2 100% 5.83
69 Chưa Có Nick 4 8 50% 24.52
70 tran thi phuong linh 2 2 100% 7.47
71 Nguyên Híp 2 2 100% 28.48
72 Oriole Nacked Maid 2 2 100% 9.9
73 Virgo Kam 4 9 44% 6.03
74 Bài Toán Tình Yêu 4 9 44% 3.32
75 Nguyễn Nhi 4 9 44% 82.3
76 Lu Xa Pu 4 9 44% 1.88
77 Minh Anh Nguyễn 2 3 67% 41.75
78 nguyễn kim phượng 2 3 67% 0.23
79 Lê Thị Yến 4 9 44% 17.53
80 Ngocanh Rubi 2 3 67% 12.28
81 Phạm Quyền Anh 2 3 67% 16.85
82 pham tuong vi 2 3 67% 0.4
83 Đỗ Bình Minh 4 9 44% 58.52
84 Rua 4 9 44% 4.03
85 Rain Pimento 4 9 44% 1.03
86 Nguyễn Hồng Hà 4 9 44% 10.37
87 Phan Tran Vu Minh 4 9 44% 3.95
88 San Bi 4 9 44% 6.85
89 Thuỷ Khểnh 4 9 44% 54.27
90 Xuân Tiểu Quỷ 4 9 44% 45.42
91 Phạm Anh Thư 4 9 44% 61.25
92 Hà Hương 4 9 44% 4.23
93 Tưởng Không Phê 4 9 44% 1.15
94 Alina Phan 4 9 44% 1.95
95 Thu Hoài 4 9 44% 2
96 lee ki 4 9 44% 1.6
97 ngo trong hieu 4 9 44% 1.97
98 Thu Hiền Đỗ 4 9 44% 51.4
99 Titi Pun 4 9 44% 1.33
100 Hngọc Hihii 4 9 44% 0.95
101 Mã Thành Tuấn 4 9 44% 1
102 nhochinh 4 9 44% 26.28
103 Tao Còi 4 9 44% 1.33
104 Thu Thông Thái 4 9 44% 24.88
105 Thương Kiếp Cầm Ca 4 9 44% 7.95
106 Lê Huỳnh Như 4 9 44% 5.73
107 hoàng mạnh trường 2 3 67% 94.1
108 Pham Son 4 9 44% 1
109 Mia Thermopolis 4 9 44% 39.4
110 Nước Mắt Máu 4 9 44% 1.53
111 Phạm Thảo 4 9 44% 3.33
112 Lê Tùng 4 9 44% 0.35
113 Heo Cưng 1 1 100% 10.05
114 Anh Abnhs 1 1 100% 12.38
115 hoai uyen 1 1 100% 0.28
116 Đỗ Văn 1 1 100% 2.33
117 nguyen thi my xuan 3 7 43% 1.85
118 mai ba lam nghi 2 4 50% 43.03
119 Hien Doan 1 1 100% 3.23
120 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 1 100% 11.77
121 vophuhau 1 1 100% 0.55
122 Đoàn Đạt 1 1 100% 2.28
123 pham 1 1 100% 20.98
124 Phương Quỳnh 1 1 100% 30.72
125 Tien Dinh Duc Dinh 2 4 50% 58.5
126 Vào Bờ Rào 3 7 43% 17.68
127 Phương Thảo 4 11 36% 5.32
128 phamtan 1 2 50% 32.12
129 Nguyễn Trần Anh Thư 1 2 50% 38.73
130 hoang hung 1 2 50% 187.68
131 Hoang Phuc Ho 1 2 50% 0.95
132 phú nguyễn 1 2 50% 21.75
133 Nguyệt Thiên Thần Vũ 3 8 38% 0.95
134 nguyenvan thanh 1 2 50% 6.9
135 Lolymy Loly 2 5 40% 69.57
136 Cố Nhớ Để Quên 0 0 0% 3.08
137 Tony Nguyễn 3 9 33% 1.28
138 Thảo Nguyễn 3 9 33% 1.37
139 Khóc Cho Người Đi 3 9 33% 2.4
140 Nguyễn Ý Như 0 0 0% 0.17
141 Nghĩa Têrêxa 7 11 64% 2.42
142 phuockieu 0 0 0% 16.82
143 Hoàng Gan Đi 5 11 45% 2.37
144 Thuy Vantuevantuevanvantue 3 9 33% 20.58
145 nguyen the tai 0 0 0% 0.05
146 phuonglinh 0 0 0% 25.65
147 Nguyễn Thanh Hương 0 0 0% 0.2
148 Khánh Trân 0 0 0% 1.5
149 Cobe Tinhnghich 1 11 9% 0.58
150 Angel Xuan 0 0 0% 97.18
151 Duyên Phạm 6 12 50% 5.23
152 Trường's Giang 4 11 36% 1.03
153 nguyen hoai uyen 0 0 0% 0.95
154 le quoc 3 9 33% 0.77
155 Tuan 0 0 0% 0.77
156 Đoàn Thiên Ân 0 0 0% 1.33
157 Tran Hao 0 0 0% 11.3
158 Đặng Thanh Vịt 2 6 33% 8.48
159 Bo Nao 9 10 90% 63.77
160 NGUYỄN CHÍ DŨNG 3 11 27% 8.25
161 lau cam chau 0 0 0% 0.65
162 ZXCVBNM 2 6 33% 6.65
163 Cười Lên Phương 0 0 0% 0.65
164 Hậu Heo 8 11 73% 1.55
165 pham hoa 0 0 0% 25.62
166 Thanh Nam 1 2 50% 13.57
167 Tran Huu Vy 0 0 0% 0.47
168 Nhoc TinhNghich 0 0 0% 0.47
169 trần hồng nhung 6 12 50% 1.1
170 Ngọc Nhỏ 3 10 30% 31.02
171 Jack Mike 0 0 0% 0.05
172 Yuu Sora 3 9 33% 37.22
173 Thư Sinh Nghèo 0 0 0% 0.03
174 Hunhan Giang Nguyễn 9 12 75% 50.28
175 pham thi quynh 1 3 33% 33.13
176 Kien Ba 3 6 50% 12.77
177 Nguyễn Đình Ngọc 0 0 0% 14.13
178 bích nguyễn 0 0 0% 0.5
179 cam chau 0 0 0% 29.87
180 trần anh thư 0 0 0% 12.85
181 luu hoang minh 3 6 50% 29.28
182 Trái Tim Cô Đơn 0 0 0% 25.1
183 ngọc mốc 0 0 0% 0.05
184 ha van tuan 0 0 0% 0.15
185 Hoang Thi Huyen 0 0 0% 0.52
186 Nguyễn Chí Hiếu 8 11 73% 22.57
187 Le Nhi 3 9 33% 3.53
188 lê nguyễn minh hoàng 2 6 33% 6.87
189 Nguyễn Như Hải 3 9 33% 1.15
190 Thoa LonTon 3 9 33% 1.22
191 hatrang 0 0 0% 2.3
192 Trọng Nguyên Hoàng 0 0 0% 2.68
193 Cong Tu Ho Tran 3 4 75% 4.1
194 Lazygirl Pham 3 9 33% 2.38
195 LinhThảo Nấm 2 6 33% 0.62
196 Ngô Duy Anh 0 0 0% 20.82
197 Hoa Xuong Rong 0 0 0% 0.62
198 Em Cua Ki Bu 6 11 55% 20.88
199 Bong Gon Keo 0 0 0% 11.72
200 Khánh Linh Trần 0 0 0% 0.05
201 Thảo Leo's 3 11 27% 1.93
202 Nguyen Ngoc Thai 1 3 33% 27.83
203 Linh Sindy 3 9 33% 11.72
204 Linh's Trân's 0 0 0% 0.07
205 Phạm Văn Cường 0 0 0% 18.35
206 Thanh Trầm 0 1 0% 1.13
207 Lê Quang Thọ 2 2 100% 15.78
208 Lam Tu Dau 3 9 33% 0.85
209 Như Ngọc 1 3 33% 98.47
210 ma van trinh 0 0 0% 75.35
211 Nguyễn thị huyền trang 3 9 33% 3.45
212 Phan Thanh Bình 0 0 0% 0.17
213 NGuyen NAm PHong 0 0 0% 0.82
214 MAI 0 0 0% 5.12
215 Nguyễn Thị Kim Cúc 3 9 33% 7.12
216 Phúc Bùi Văn 0 0 0% 0.08
217 Bãi Trống Rỗng Cái 4 8 50% 3.03
218 Nguyen Huy Tuong 0 0 0% 0.25
219 Phan Thị Hoa Lài 3 9 33% 19.23
220 phúc lê 0 1 0% 21.52
221 teo teo teo 0 0 0% 3.43
222 nguyenanh 2 6 33% 36.98
223 Lê Minh Đăng 8 11 73% 2.4
224 Anh Đây 0 0 0% 0.07
225 chuong 0 0 0% 3.73
226 Dũng Oha 0 0 0% 2.23
227 Hồng Quy 0 0 0% 0.13
228 huynh thanh 0 0 0% 0.5
229 Hà huy hoành 4 4 100% 10.15
230 Le Bao Thanh 3 9 33% 6.2
231 Đai Ca Của NiNi 3 9 33% 11.9
232 Hoàng Ngọc Tiến 0 0 0% 0.5
233 Thu Phong 0 0 0% 23.98
234 Mot Thoi DE Nho 0 0 0% 0.78
235 Wan Win 0 0 0% 0.07
236 Hà Nôbita 4 9 44% 12.88
237 bui cong tu 3 9 33% 0.22
238 Tan Loc 0 0 0% 7.95
239 Nguyenkimthoa 0 0 0% 3.23
240 Lam Lam 5 10 50% 41.87
241 thieu thi thuy ngan 0 0 0% 2.78
242 Đã từng.. 9 11 82% 22.8
243 nguyen duc phong 0 0 0% 0.42
244 quách lan hạnh 0 0 0% 1.35
245 Thuận Dương 0 0 0% 28.05
246 tranvantuong2411 0 0 0% 0.42
247 Hoàng Ngọc Lan 0 1 0% 0.32
248 nguyễn thị ngọc tuyến 0 1 0% 0.32
249 Rias Gremory 2 7 29% 10.23
250 Ken Mix 0 1 0% 1.28
251 nguyễn thị thúy 0 1 0% 39.27
252 Hồ Quóc Việt 0 1 0% 39.75
253 thao 0 1 0% 42.72
254 nguyễn khánh 0 1 0% 10.17
255 Trần Thị Thu Hiền 0 1 0% 6.3
256 Hồ Vĩnh Huân 0 1 0% 10.6
257 nguyenvantuyen 0 1 0% 1.08
258 le xuan hoang 0 1 0% 23.8
259 Van trung 0 2 0% 32.43
260 Lương Khắc Tùng 0 2 0% 27.22
261 Linh Li Lom 0 2 0% 1.18
262 Mai Thanh Dat 0 2 0% 3.5
263 ANh XIn LOi 0 2 0% 5.32
264 Omini Knight 0 2 0% 36.55
265 Tú Lan 1 5 20% 0.9
266 Nhoz Lạnh Lùng 2 9 22% 1.87
267 nguyen thi my nhan 2 9 22% 0.68
268 kkkkkkkkk 2 9 22% 0.28
269 boyhandsome_19922000@yahoo.com 2 9 22% 0.7
270 Gió Lạc Mùa 2 9 22% 38.03
271 Đỗ Phương Thảo 2 9 22% 3.2
272 Meo Con Xau Xi 2 9 22% 2.88
273 DARKM 2 9 22% 1.98
274 Thảo Chíp 2 9 22% 1.55
275 Thảo Như 2 9 22% 66.35
276 nguyen huu nghia 2 9 22% 1.5
277 Huynh Minh Anh 2 9 22% 3.05
278 Jack Hard 2 9 22% 1.23
279 Vu Hung 2 9 22% 2.08
280 Vân Trương 2 9 22% 0.32
281 trinh van kien 2 9 22% 6.08
282 doanvanngocdat 2 9 22% 1.45
283 nguyen van dung 2 9 22% 1.9
284 Chờ Em Nhé 2 9 22% 2.38
285 Trái Tim Có Nắng 2 9 22% 1.13
286 Hoàng Văn Chung 1 6 17% 12.32
287 phùng xuân phương 2 9 22% 27.97
288 NGUYỂN THỊ THÙY GIANG 2 9 22% 2.17
289 Ngọc Hoàng 2 9 22% 3.03
290 Ngoctham Ngo 2 9 22% 24.12
291 duong tra giang 2 9 22% 22.83
292 Tít Tử Tế 1 8 13% 20.1
293 huynh quoc huy 1 8 13% 1.68
294 phuu 1 9 11% 2.6
295 TRANG NGUYEN 1 9 11% 5.67
296 Nga Tina 1 9 11% 1.95
297 phantrongtoai 1 9 11% 0.9
298 Jeri Nguyen 0 6 0% 7.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12