Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Bình Sơn - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2085

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence:

Câu 5: He enjoys _______books.

Câu 6: If I had a typewriter, I _______ my letter myself.

Câu 7: We have learnt English _______7 years.

Câu 8: That man lives next door, _______ he?

Câu 9: This is the color TV _______ I bought yesterday.

Câu 10: She likes watching the stars _______ night.

Câu 11: I wish the weather _______ not so hot now.

Câu 12: Mary opened her book _______.

Using the correct form of the verb in brackets:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Using the correct form of the verb in brackets:

Using the correct form of the word in brackets:

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage.

For           sellers          customers               with                from               was

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (1) ___________ opened only fifty years ago. It was opened inNew Yorkby a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (2) ___________ other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (3) ___________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (4) ___________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers who go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Read the following passage and answer the questions:

The language of the Internet is English. "World, Wide, Web: Three English Words " was the name of an article by Michael Specter in the New York Times a few years ago. The article went on to say: "If we want to take full advantage of the Internet, we should learn English."

In general, it is not difficult to learn to use Internet services. Although Internet services are rather easy to use, we will have considerable difficulties if we are not familiar with English. In fact, knowledge of English is one of the most important aspects that help us use the Internet. Learning to use a new Internet service may take a few hours, a few days, or some weeks, but it takes years to learn a language so that we can use it fluently and confidently. Of course, when we know some English, we can learn more just by using it on the Internet. But at least our English should be good enough to understand commonly used words and to know what to do on the Internet.

Rewrite the sentence without changing its meaning: 

Complete the sentences with word cues. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mai Phuong 12 12 100% 0.78
2 Linh Minky 12 12 100% 0.7
3 nguyen thi thu 12 12 100% 3.3
4 Thư Huỳnh 12 12 100% 0.98
5 Thy Lê 12 12 100% 1.22
6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 12 100% 1.55
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 3.13
8 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 6.68
9 Phong Lê 12 12 100% 1.27
10 Trần Anh Tuệ 12 12 100% 12.5
11 do thi bich 12 12 100% 5.38
12 Bùi hoàng thiên an 12 12 100% 1.65
13 Chi Kuppi 12 12 100% 3.93
14 Lê Bích Hậu 12 12 100% 2.12
15 bo bo hong thinh 12 12 100% 1.62
16 Lê Ngọc Anh 12 12 100% 6.85
17 Thạnh Thôgg Tháii 11 11 100% 2.18
18 ngo thi bich phuong 11 12 92% 2.8
19 Tsuki Kami 11 12 92% 1.95
20 Đào Phúc Toàn 11 12 92% 1.95
21 Hồ Ánh Phương 11 12 92% 2.8
22 Cam Sành 11 12 92% 9.85
23 Thư Thánh Thiện 11 12 92% 1.65
24 Hoang Khanh 11 12 92% 1.4
25 Vũ Đức Ngọc 11 12 92% 0.88
26 Tuấn Nam Nguyễn 11 12 92% 1.13
27 HỒNG NGỌC 11 12 92% 4.48
28 Mimela Kakuni 11 12 92% 1.6
29 Diệp Hạ 11 12 92% 1.05
30 Nguyen Thanh Nga 10 11 91% 1.88
31 Lưu Hoàng Phương Khanh 10 12 83% 1.22
32 Kim Ngân 10 12 83% 2.07
33 trần thị 10 12 83% 4.67
34 Huy 10 12 83% 3.35
35 Hoàng Lâm 10 12 83% 2.83
36 ju chun ki 10 12 83% 2.02
37 wolfnghia99 10 12 83% 2.95
38 Mèo Con 10 12 83% 5.82
39 Trịnh Thiên Ngôn 10 12 83% 3.55
40 Ngô Ngọc Hà My 10 12 83% 3.15
41 lê thị liên phương 10 12 83% 5.4
42 Em Yêu 10 12 83% 2.17
43 đỗ tiến anh 9 11 82% 3.5
44 Hồng Phúc 9 12 75% 3.2
45 tranduc 9 12 75% 2.52
46 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 9 12 75% 1.92
47 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 3.17
48 Nguyễn Linh Đan 9 12 75% 3.37
49 MítTơ Tronie 7 8 88% 1.08
50 Lieu Thai Phu 8 12 67% 1.75
51 Nguyệt Hà 8 12 67% 2.95
52 Nguyen Vongoc 8 12 67% 1.63
53 Hoàng Văn Đăng 8 12 67% 13.62
54 Lam Nguyen 8 12 67% 1.9
55 pham the truong 7 11 64% 4.83
56 Boy Nhà Nghèo 7 12 58% 0.95
57 Phan Quỳnh 7 12 58% 5.43
58 Nhok Thang 7 12 58% 1.85
59 Huyền Trang 7 12 58% 2.8
60 Dat Tran 7 12 58% 2.38
61 nguyen quoc phuong 6 11 55% 1.48
62 bùi đức quảng 6 12 50% 2.8
63 Thành Thật Thà 6 12 50% 2
64 Baokute Nhontho 5 12 42% 0.4
65 Vu Ngoc Thai 7 8 88% 4.78
66 Thái Thị Thanh Nga 9 12 75% 8.88
67 Candy Ngot Ngao 6 12 50% 3.67
68 Mỹ Dung 12 12 100% 1.35
69 Băng Băng Hải 6 12 50% 4.28
70 Đỗ Phương 11 12 92% 0.98
71 Đặng Thị Thực 10 12 83% 3.38
72 Thắng Phú 7 12 58% 4.1
73 Phương Nguyên 8 12 67% 3.45
74 Lê Binh 9 12 75% 2.08
75 Khánh Vy 9 12 75% 2.05
76 Trần Khánh Linh 10 12 83% 3.1
77 Trai's Đểu Xì Tin's 11 12 92% 0.9
78 thu trang 12 12 100% 1.1
79 Thái Lâm Ngọc Ngân 8 12 67% 3.9
80 Bùi Ngọc Linh 12 12 100% 1.48
81 Tung Nguyen 11 12 92% 5.85
82 Thảo Nabby 10 12 83% 1.77
83 Tran Thu 8 10 80% 4.08
84 tran thi anh tho 0 1 0% 0.28
85 NH. Phước Tachibana 7 12 58% 3.75
86 Thanh's Huyền's 9 12 75% 1.43
87 Thiên Hà Royal 7 12 58% 3.3
88 Nguyễn Vân Anh 6 12 50% 1.82
89 Phạm Đăng Hoa 10 12 83% 4.97
90 Vân Trần 9 12 75% 3.13
91 Phương's Lãng's Tử'Ss 10 12 83% 1.87
92 Hương Mii 10 12 83% 2.22
93 Mèo béo 11 12 92% 7.5
94 Hợp Nông Đức 9 12 75% 4
95 Hoàng Royal 7 12 58% 3.75
96 Le Minh Hieu 9 12 75% 1.67
97 Tuấn Cường 10 12 83% 2.12
98 Lê Thị Dương 10 12 83% 1.68
99 Thục Anh Nguyễn 11 12 92% 2.55
100 Tuyet Anh 11 12 92% 2.27
101 Phạm Quang Hải 12 12 100% 2.2
102 le thi kim oanh 0 0 0% 0.02
103 Giangg Trươngg 10 12 83% 2.32
104 TRẦN KIM NGUYÊN 10 12 83% 1.67
105 Uyên Nguyễn 11 12 92% 1.43
106 Diep Le 4 12 33% 6.3
107 MAi Ảnh 12 12 100% 1.72
108 Lê Gia Khang 10 11 91% 2.18
109 Pu Nquyen 9 12 75% 3.48
110 Đậu Minh Nguyệt 10 12 83% 1.67
111 Tấn Khoa 11 12 92% 11.9
112 Hưng Dương 11 12 92% 1.5
113 Nguyễn Hà Kim Huyền 4 4 100% 1.57
114 Hà Thu 8 12 67% 1.65
115 Krystal Jung 11 12 92% 9.17
116 Bành Thị Mắm 12 12 100% 2.43
117 Đỗ Thị Thủy Vi 10 12 83% 2.58
118 Duy Dương 0 0 0% 0.35
119 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 12 92% 1.98
120 Mike Kintaru 11 12 92% 1.6
121 Thoa Nguyễn 11 12 92% 1.18
122 Nhi Yến 8 8 100% 1.75
123 Linh Tran 12 12 100% 2.43
124 Phạm Uyên Nhi 12 12 100% 2.45
125 Trường Giang 0 0 0% 0.37
126 Iamaangelora Demon 9 12 75% 2.58
127 Sin's Sin's 9 12 75% 3.72
128 Nguyễn thị thảo linh 12 12 100% 1.5
129 Phan Kim Anh 6 12 50% 5.38
130 Never give up 10 12 83% 0.87
131 Manny Pacquiao 11 12 92% 4.93
132 Phan Vĩnh Phú 8 12 67% 2.52
133 phuong minh nhu 8 8 100% 1.38
134 Baek Hyun 8 12 67% 4.45
135 vu hoang phuong lien 10 12 83% 6.78
136 Dinh Quoc Thai 7 12 58% 2.25
137 ngô quốc phát 9 12 75% 5.6
138 Không Cảm Giác 12 12 100% 3.32
139 Vy Nguyễn 8 12 67% 4.97
140 Lê Bá Lĩnh 11 12 92% 1.67
141 Hoàng Kim Vũ 10 12 83% 4.08
142 Bùi Quốc Toàn 6 12 50% 5.1
143 Phạm Quốc Huy 11 11 100% 1.48
144 Kien Kien 11 12 92% 1.27
145 Rony Phong 9 12 75% 4.83
146 Zzz Sora Zzz 10 12 83% 2.13
147 Hà Phương 10 12 83% 9.85
148 Hoàng Hạnh Phước 8 12 67% 3.57
149 Shyn Nguyễn 11 12 92% 1.7
150 Ken To 9 12 75% 1.5
151 Tử Đinh Hương 10 12 83% 1.98
152 Dương Hai 10 12 83% 6.67
153 Đỗ Anh Tú 11 12 92% 1.6
154 Tran Thi Phuong 11 12 92% 1.48
155 Trần Thị Hà 8 12 67% 1.95
156 Nhỏ Lùnn 6 12 50% 2.32
157 Bùi Thiên Lâm 9 12 75% 3.25
158 Giap Minh 7 12 58% 2.07
159 Nguyễn Ngọc Bảo Như 9 12 75% 4.62
160 Nam 12 12 100% 1.7
161 phan lan anh 10 12 83% 3.55
162 Tứ Đạt 10 12 83% 2.4
163 Duy Vũ 5 9 56% 1.2
164 Mạnh Kudo 10 12 83% 2.4
165 Annie Clover 10 12 83% 2.25
166 Nguyễn Thị Hương Ly 10 12 83% 2.68
167 ankarrywang 12 12 100% 1.58
168 Nguyễn Trâm 10 12 83% 1.38
169 Nguyễn Quốc Trung 11 12 92% 1.65
170 Việt Hải 10 12 83% 3.5
171 An Vu 10 12 83% 2.67
172 Nhi Nhi 11 12 92% 1.68
173 Nguyen Thị Vân Anh 12 12 100% 1.43
174 khangvannguyen 12 12 100% 1.08
175 Đào Tiến Hoàng 12 12 100% 1.6
176 Nuna Nguyễn 7 12 58% 2.7
177 Trương Văn Quốc 10 12 83% 1.68
178 Bé Hương 10 12 83% 3.07
179 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10 12 83% 1.7
180 Thư Kiều 9 12 75% 3.73
181 Châu Nguyễn 11 12 92% 0.9
182 Nguyễn Thị Hải Thành 12 12 100% 0.92
183 thanhTrang 8 12 67% 6.72
184 Ba Quang Du 10 12 83% 6.48
185 Trần Thị Phương Thảo 11 12 92% 1.8
186 Nghi Nguyễn Ngọc Trúc 10 12 83% 3
187 Mibu Aki 10 12 83% 3.48
188 Jumi Trần 12 12 100% 1.53
189 Hong Ly Truong 3 3 100% 0.55
190 hoàng ân 11 12 92% 2.67
191 Hoàng Thảo Nhi 12 12 100% 3.75
192 Trúc Vương 11 12 92% 1.23
193 Duy Hidai Mrd 11 12 92% 2.55
194 Băng Gorjess 10 12 83% 1.7
195 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 11 12 92% 2.28
196 Thạch Nguyễn Ngọc 11 12 92% 1.32
197 Pé Py 11 12 92% 6.42
198 Ánh-h Còi-i 4 12 33% 3.87
199 Gosuha Longshendo 0 1 0% 0.33
200 Nguyễn Hoài 11 12 92% 1.68
201 Nguyễn Tuấn Hiệp 9 12 75% 1.85
202 mễ bối 11 12 92% 2.52
203 Trang Middy 11 12 92% 1.93
204 Linh Linh'ss 7 11 64% 2.7
205 nguyenlala 9 12 75% 2.73
206 Bông Vi Ai Pi 10 11 91% 1.12
207 Tít's Sociu's 10 12 83% 1.83
208 TN Nguyễn 9 12 75% 5.37
209 Đỗ Thùy Dương 11 12 92% 3.5
210 nguyen hoang le huy 11 12 92% 1.8
211 Tien Che 9 12 75% 2.13
212 Lạc Vân 7 12 58% 4.17
213 Nguyễn Thùy Dương 10 12 83% 2.05
214 HỒ LỮ TÚ 12 12 100% 1.02
215 Hảo Bin's 8 12 67% 2.32
216 minh thu 6 11 55% 5.53
217 Con Ông Trời 10 12 83% 2.77
218 Bạch Dương 11 12 92% 1.32
219 Kara Phan 10 12 83% 3.63
220 Nguyễn Mậu Bảo Khuê 11 12 92% 1.5
221 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 2.02
222 Nguyễn Thị Thanh Lan 11 12 92% 3.52
223 Cao Ha Minh 11 12 92% 1.6
224 Tống Thị Anh 11 12 92% 3.15
225 Hoàng Như Mai 11 12 92% 1.57
226 Dâu Tây 9 12 75% 4.18
227 Ti Lo 11 12 92% 1.53
228 Tai Pro 4 12 33% 2.82
229 Hạ Pei Pei 7 12 58% 12.7
230 Lãnh thị hoa 12 12 100% 1.9
231 Công Hữu 10 12 83% 2.43
232 Nguyen Bao Nam 10 12 83% 4.48
233 Duy Nhật Trương 6 12 50% 4.45
234 Dương Mai 8 12 67% 2.5
235 Ngọc Trân 11 12 92% 2.03
236 Thu Phương 6 12 50% 8
237 Trần Thị Hoài 10 12 83% 2.75
238 Hoàng Thị Như 10 12 83% 2.93
239 ELE 8 11 73% 2.85
240 Trần Hoàng Anh 7 12 58% 1.85
241 Anh Vũ 12 12 100% 1.13
242 Nguyễn Thị Vân Anh 10 12 83% 2.03
243 Phạm Hoàng Long 12 12 100% 1.13
244 Pìh Ronan 10 12 83% 1.8
245 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 4 12 33% 0.53
246 Lê Nguyễn Tấn Kiệt 12 12 100% 2.38
247 Dương Thu Thủy 11 12 92% 2.35
248 Tuyết Ngân 1 1 100% 2.9
249 Susu RaLy 10 12 83% 10.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9