Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Bình Sơn - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2109

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence:

Câu 5: He enjoys _______books.

Câu 6: If I had a typewriter, I _______ my letter myself.

Câu 7: We have learnt English _______7 years.

Câu 8: That man lives next door, _______ he?

Câu 9: This is the color TV _______ I bought yesterday.

Câu 10: She likes watching the stars _______ night.

Câu 11: I wish the weather _______ not so hot now.

Câu 12: Mary opened her book _______.

Using the correct form of the verb in brackets:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Using the correct form of the verb in brackets:

Using the correct form of the word in brackets:

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage.

For           sellers          customers               with                from               was

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (1) ___________ opened only fifty years ago. It was opened inNew Yorkby a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (2) ___________ other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (3) ___________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (4) ___________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers who go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Read the following passage and answer the questions:

The language of the Internet is English. "World, Wide, Web: Three English Words " was the name of an article by Michael Specter in the New York Times a few years ago. The article went on to say: "If we want to take full advantage of the Internet, we should learn English."

In general, it is not difficult to learn to use Internet services. Although Internet services are rather easy to use, we will have considerable difficulties if we are not familiar with English. In fact, knowledge of English is one of the most important aspects that help us use the Internet. Learning to use a new Internet service may take a few hours, a few days, or some weeks, but it takes years to learn a language so that we can use it fluently and confidently. Of course, when we know some English, we can learn more just by using it on the Internet. But at least our English should be good enough to understand commonly used words and to know what to do on the Internet.

Rewrite the sentence without changing its meaning: 

Complete the sentences with word cues. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mai Phuong 12 12 100% 0.78
2 Linh Minky 12 12 100% 0.7
3 nguyen thi thu 12 12 100% 3.3
4 Thư Huỳnh 12 12 100% 0.98
5 Thy Lê 12 12 100% 1.22
6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 12 100% 1.55
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 3.13
8 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 6.68
9 Phong Lê 12 12 100% 1.27
10 Trần Anh Tuệ 12 12 100% 12.5
11 do thi bich 12 12 100% 5.38
12 Bùi hoàng thiên an 12 12 100% 1.65
13 Chi Kuppi 12 12 100% 3.93
14 Lê Bích Hậu 12 12 100% 2.12
15 bo bo hong thinh 12 12 100% 1.62
16 Lê Ngọc Anh 12 12 100% 6.85
17 Thạnh Thôgg Tháii 11 11 100% 2.18
18 ngo thi bich phuong 11 12 92% 2.8
19 Tsuki Kami 11 12 92% 1.95
20 Đào Phúc Toàn 11 12 92% 1.95
21 Hồ Ánh Phương 11 12 92% 2.8
22 Cam Sành 11 12 92% 9.85
23 Thư Thánh Thiện 11 12 92% 1.65
24 Hoang Khanh 11 12 92% 1.4
25 Vũ Đức Ngọc 11 12 92% 0.88
26 Tuấn Nam Nguyễn 11 12 92% 1.13
27 HỒNG NGỌC 11 12 92% 4.48
28 Mimela Kakuni 11 12 92% 1.6
29 Diệp Hạ 11 12 92% 1.05
30 Nguyen Thanh Nga 10 11 91% 1.88
31 Lưu Hoàng Phương Khanh 10 12 83% 1.22
32 Kim Ngân 10 12 83% 2.07
33 trần thị 10 12 83% 4.67
34 Huy 10 12 83% 3.35
35 Hoàng Lâm 10 12 83% 2.83
36 ju chun ki 10 12 83% 2.02
37 wolfnghia99 10 12 83% 2.95
38 Mèo Con 10 12 83% 5.82
39 Trịnh Thiên Ngôn 10 12 83% 3.55
40 Ngô Ngọc Hà My 10 12 83% 3.15
41 lê thị liên phương 10 12 83% 5.4
42 Em Yêu 10 12 83% 2.17
43 đỗ tiến anh 9 11 82% 3.5
44 Hồng Phúc 9 12 75% 3.2
45 tranduc 9 12 75% 2.52
46 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 9 12 75% 1.92
47 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 3.17
48 Nguyễn Linh Đan 9 12 75% 3.37
49 MítTơ Tronie 7 8 88% 1.08
50 Lieu Thai Phu 8 12 67% 1.75
51 Nguyệt Hà 8 12 67% 2.95
52 Nguyen Vongoc 8 12 67% 1.63
53 Hoàng Văn Đăng 8 12 67% 13.62
54 Lam Nguyen 8 12 67% 1.9
55 pham the truong 7 11 64% 4.83
56 Boy Nhà Nghèo 7 12 58% 0.95
57 Phan Quỳnh 7 12 58% 5.43
58 Nhok Thang 7 12 58% 1.85
59 Huyền Trang 7 12 58% 2.8
60 Dat Tran 7 12 58% 2.38
61 nguyen quoc phuong 6 11 55% 1.48
62 bùi đức quảng 6 12 50% 2.8
63 Thành Thật Thà 6 12 50% 2
64 Baokute Nhontho 5 12 42% 0.4
65 Vu Ngoc Thai 7 8 88% 4.78
66 Thái Thị Thanh Nga 9 12 75% 8.88
67 Candy Ngot Ngao 6 12 50% 3.67
68 Thao Nguyen 9 12 75% 3.28
69 Mỹ Dung 12 12 100% 1.35
70 Băng Băng Hải 6 12 50% 4.28
71 Đỗ Phương 11 12 92% 0.98
72 Đặng Thị Thực 10 12 83% 3.38
73 Thắng Phú 7 12 58% 4.1
74 Phương Nguyên 8 12 67% 3.45
75 Lê Binh 9 12 75% 2.08
76 Khánh Vy 9 12 75% 2.05
77 Trần Khánh Linh 10 12 83% 3.1
78 Trai's Đểu Xì Tin's 11 12 92% 0.9
79 thu trang 12 12 100% 1.1
80 Thái Lâm Ngọc Ngân 8 12 67% 3.9
81 Bùi Ngọc Linh 12 12 100% 1.48
82 Tung Nguyen 11 12 92% 5.85
83 Thảo Nabby 10 12 83% 1.77
84 Tran Thu 8 10 80% 4.08
85 tran thi anh tho 0 1 0% 0.28
86 NH. Phước Tachibana 7 12 58% 3.75
87 Thanh's Huyền's 9 12 75% 1.43
88 Thiên Hà Royal 7 12 58% 3.3
89 Nguyễn Vân Anh 6 12 50% 1.82
90 Minh Anh 9 12 75% 8.18
91 Phạm Đăng Hoa 10 12 83% 4.97
92 Bui Trung Tin 9 12 75% 1.97
93 Vân Trần 9 12 75% 3.13
94 Phương's Lãng's Tử'Ss 10 12 83% 1.87
95 Hương Mii 10 12 83% 2.22
96 Mèo béo 11 12 92% 7.5
97 Hợp Nông Đức 9 12 75% 4
98 Hoàng Royal 7 12 58% 3.75
99 Le Minh Hieu 9 12 75% 1.67
100 Lê Đức Hiếu 11 12 92% 1.93
101 Nguyễn Thị Trúc Ly 12 12 100% 1.85
102 chieng thi bich ngoc 5 12 42% 3.73
103 Tuấn Cường 10 12 83% 2.12
104 Đỗ Thị Phương Nhung 12 12 100% 2.02
105 Lê Thị Dương 10 12 83% 1.68
106 Thục Anh Nguyễn 11 12 92% 2.55
107 Trần Thanh Lâm 12 12 100% 2.5
108 Tuyet Anh 11 12 92% 2.27
109 Phạm Quang Hải 12 12 100% 2.2
110 le thi kim oanh 0 0 0% 0.02
111 Giangg Trươngg 10 12 83% 2.32
112 TRẦN KIM NGUYÊN 10 12 83% 1.67
113 Uyên Nguyễn 11 12 92% 1.43
114 Diep Le 4 12 33% 6.3
115 MAi Ảnh 12 12 100% 1.72
116 Lê Gia Khang 10 11 91% 2.18
117 Pu Nquyen 9 12 75% 3.48
118 Đậu Minh Nguyệt 10 12 83% 1.67
119 Tấn Khoa 11 12 92% 11.9
120 Hưng Dương 11 12 92% 1.5
121 Nguyễn Hà Kim Huyền 4 4 100% 1.57
122 Hà Thu 8 12 67% 1.65
123 Krystal Jung 11 12 92% 9.17
124 Bành Thị Mắm 12 12 100% 2.43
125 Đỗ Thị Thủy Vi 10 12 83% 2.58
126 Duy Dương 0 0 0% 0.35
127 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 12 92% 1.98
128 Mike Kintaru 11 12 92% 1.6
129 Thoa Nguyễn 11 12 92% 1.18
130 Nhi Yến 8 8 100% 1.75
131 Phan Minh Quang 9 12 75% 3.97
132 Linh Tran 12 12 100% 2.43
133 Phạm Uyên Nhi 12 12 100% 2.45
134 Trường Giang 0 0 0% 0.37
135 Iamaangelora Demon 9 12 75% 2.58
136 Sin's Sin's 9 12 75% 3.72
137 Nguyễn thị thảo linh 12 12 100% 1.5
138 Phan Kim Anh 6 12 50% 5.38
139 Never give up 10 12 83% 0.87
140 Manny Pacquiao 11 12 92% 4.93
141 Phan Vĩnh Phú 8 12 67% 2.52
142 phuong minh nhu 8 8 100% 1.38
143 Baek Hyun 8 12 67% 4.45
144 vu hoang phuong lien 10 12 83% 6.78
145 Dinh Quoc Thai 7 12 58% 2.25
146 ngô quốc phát 9 12 75% 5.6
147 Không Cảm Giác 12 12 100% 3.32
148 Vy Nguyễn 8 12 67% 4.97
149 Lê Bá Lĩnh 11 12 92% 1.67
150 Hoàng Kim Vũ 10 12 83% 4.08
151 Bùi Quốc Toàn 6 12 50% 5.1
152 Phạm Quốc Huy 11 11 100% 1.48
153 Kien Kien 11 12 92% 1.27
154 Rony Phong 9 12 75% 4.83
155 Zzz Sora Zzz 10 12 83% 2.13
156 Hà Phương 10 12 83% 9.85
157 Hoàng Hạnh Phước 8 12 67% 3.57
158 Shyn Nguyễn 11 12 92% 1.7
159 Nguyễn Tú 3 3 100% 0.97
160 Ken To 9 12 75% 1.5
161 Tử Đinh Hương 10 12 83% 1.98
162 Dương Hai 10 12 83% 6.67
163 Đỗ Anh Tú 11 12 92% 1.6
164 Tran Thi Phuong 11 12 92% 1.48
165 Trần Thị Hà 8 12 67% 1.95
166 Nhỏ Lùnn 6 12 50% 2.32
167 Bùi Thiên Lâm 9 12 75% 3.25
168 Giap Minh 7 12 58% 2.07
169 Nguyễn Ngọc Bảo Như 9 12 75% 4.62
170 Nam 12 12 100% 1.7
171 Nguyễn Hà Khánh Linh 9 12 75% 2.17
172 phan lan anh 10 12 83% 3.55
173 Tứ Đạt 10 12 83% 2.4
174 Duy Vũ 5 9 56% 1.2
175 Mạnh Kudo 10 12 83% 2.4
176 Trần Thị Kiều Oanh 8 12 67% 4.05
177 Annie Clover 10 12 83% 2.25
178 Nguyễn Thị Hương Ly 10 12 83% 2.68
179 ankarrywang 12 12 100% 1.58
180 Nguyễn Trâm 10 12 83% 1.38
181 Nguyễn Quốc Trung 11 12 92% 1.65
182 Việt Hải 10 12 83% 3.5
183 An Vu 10 12 83% 2.67
184 Nhi Nhi 11 12 92% 1.68
185 Nguyen Thị Vân Anh 12 12 100% 1.43
186 khangvannguyen 12 12 100% 1.08
187 Đào Tiến Hoàng 12 12 100% 1.6
188 Nuna Nguyễn 7 12 58% 2.7
189 Trương Văn Quốc 10 12 83% 1.68
190 Bé Hương 10 12 83% 3.07
191 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10 12 83% 1.7
192 Thư Kiều 9 12 75% 3.73
193 Châu Nguyễn 11 12 92% 0.9
194 Nguyễn Thị Hải Thành 12 12 100% 0.92
195 thanhTrang 8 12 67% 6.72
196 Ba Quang Du 10 12 83% 6.48
197 Trần Thị Phương Thảo 11 12 92% 1.8
198 Nghi Nguyễn Ngọc Trúc 10 12 83% 3
199 Mibu Aki 10 12 83% 3.48
200 Jumi Trần 12 12 100% 1.53
201 Hong Ly Truong 3 3 100% 0.55
202 hoàng ân 11 12 92% 2.67
203 Hoàng Thảo Nhi 12 12 100% 3.75
204 Trúc Vương 11 12 92% 1.23
205 Duy Hidai Mrd 11 12 92% 2.55
206 Băng Gorjess 10 12 83% 1.7
207 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 11 12 92% 2.28
208 Thạch Nguyễn Ngọc 11 12 92% 1.32
209 Pé Py 11 12 92% 6.42
210 Ánh-h Còi-i 4 12 33% 3.87
211 Gosuha Longshendo 0 1 0% 0.33
212 Nguyễn Hoài 11 12 92% 1.68
213 Hải Trần 10 12 83% 2.62
214 Nguyễn Tuấn Hiệp 9 12 75% 1.85
215 mễ bối 11 12 92% 2.52
216 Trang Middy 11 12 92% 1.93
217 Linh Linh'ss 7 11 64% 2.7
218 nguyenlala 9 12 75% 2.73
219 Bông Vi Ai Pi 10 11 91% 1.12
220 Tít's Sociu's 10 12 83% 1.83
221 TN Nguyễn 9 12 75% 5.37
222 Đỗ Thùy Dương 11 12 92% 3.5
223 nguyen hoang le huy 11 12 92% 1.8
224 Tien Che 9 12 75% 2.13
225 Lạc Vân 7 12 58% 4.17
226 Nguyễn Thùy Dương 10 12 83% 2.05
227 HỒ LỮ TÚ 12 12 100% 1.02
228 Hảo Bin's 8 12 67% 2.32
229 minh thu 6 11 55% 5.53
230 Con Ông Trời 10 12 83% 2.77
231 Bạch Dương 11 12 92% 1.32
232 Kara Phan 10 12 83% 3.63
233 Nguyễn Mậu Bảo Khuê 11 12 92% 1.5
234 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 2.02
235 Nguyễn Thị Thanh Lan 11 12 92% 3.52
236 Cao Ha Minh 11 12 92% 1.6
237 Tống Thị Anh 11 12 92% 3.15
238 Hoàng Như Mai 11 12 92% 1.57
239 Dâu Tây 9 12 75% 4.18
240 Ti Lo 11 12 92% 1.53
241 Tai Pro 4 12 33% 2.82
242 Hạ Pei Pei 7 12 58% 12.7
243 Lãnh thị hoa 12 12 100% 1.9
244 Công Hữu 10 12 83% 2.43
245 Nguyen Bao Nam 10 12 83% 4.48
246 Duy Nhật Trương 6 12 50% 4.45
247 Dương Mai 8 12 67% 2.5
248 Ngọc Trân 11 12 92% 2.03
249 Thu Phương 6 12 50% 8
250 Trần Thị Hoài 10 12 83% 2.75
251 Hoàng Thị Như 10 12 83% 2.93
252 ELE 8 11 73% 2.85
253 Trần Hoàng Anh 7 12 58% 1.85
254 Anh Vũ 12 12 100% 1.13
255 Nguyễn Thị Vân Anh 10 12 83% 2.03
256 Phạm Hoàng Long 12 12 100% 1.13
257 Pìh Ronan 10 12 83% 1.8
258 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 4 12 33% 0.53
259 Lê Nguyễn Tấn Kiệt 12 12 100% 2.38
260 Dương Thu Thủy 11 12 92% 2.35
261 Nguyễn Văn Đức 8 12 67% 1.87
262 Tuyết Ngân 1 1 100% 2.9
263 Susu RaLy 10 12 83% 10.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9