Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Bình Sơn - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2113

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence:

Câu 5: He enjoys _______books.

Câu 6: If I had a typewriter, I _______ my letter myself.

Câu 7: We have learnt English _______7 years.

Câu 8: That man lives next door, _______ he?

Câu 9: This is the color TV _______ I bought yesterday.

Câu 10: She likes watching the stars _______ night.

Câu 11: I wish the weather _______ not so hot now.

Câu 12: Mary opened her book _______.

Using the correct form of the verb in brackets:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Using the correct form of the verb in brackets:

Using the correct form of the word in brackets:

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage.

For           sellers          customers               with                from               was

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (1) ___________ opened only fifty years ago. It was opened inNew Yorkby a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (2) ___________ other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (3) ___________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (4) ___________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers who go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Read the following passage and answer the questions:

The language of the Internet is English. "World, Wide, Web: Three English Words " was the name of an article by Michael Specter in the New York Times a few years ago. The article went on to say: "If we want to take full advantage of the Internet, we should learn English."

In general, it is not difficult to learn to use Internet services. Although Internet services are rather easy to use, we will have considerable difficulties if we are not familiar with English. In fact, knowledge of English is one of the most important aspects that help us use the Internet. Learning to use a new Internet service may take a few hours, a few days, or some weeks, but it takes years to learn a language so that we can use it fluently and confidently. Of course, when we know some English, we can learn more just by using it on the Internet. But at least our English should be good enough to understand commonly used words and to know what to do on the Internet.

Rewrite the sentence without changing its meaning: 

Complete the sentences with word cues. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mai Phuong 12 12 100% 0.78
2 Linh Minky 12 12 100% 0.7
3 nguyen thi thu 12 12 100% 3.3
4 Thư Huỳnh 12 12 100% 0.98
5 Thy Lê 12 12 100% 1.22
6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 12 100% 1.55
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 3.13
8 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 6.68
9 Phong Lê 12 12 100% 1.27
10 Trần Anh Tuệ 12 12 100% 12.5
11 do thi bich 12 12 100% 5.38
12 Bùi hoàng thiên an 12 12 100% 1.65
13 Chi Kuppi 12 12 100% 3.93
14 Lê Bích Hậu 12 12 100% 2.12
15 bo bo hong thinh 12 12 100% 1.62
16 Lê Ngọc Anh 12 12 100% 6.85
17 Thạnh Thôgg Tháii 11 11 100% 2.18
18 ngo thi bich phuong 11 12 92% 2.8
19 Tsuki Kami 11 12 92% 1.95
20 Đào Phúc Toàn 11 12 92% 1.95
21 Hồ Ánh Phương 11 12 92% 2.8
22 Cam Sành 11 12 92% 9.85
23 Thư Thánh Thiện 11 12 92% 1.65
24 Hoang Khanh 11 12 92% 1.4
25 Vũ Đức Ngọc 11 12 92% 0.88
26 Tuấn Nam Nguyễn 11 12 92% 1.13
27 HỒNG NGỌC 11 12 92% 4.48
28 Mimela Kakuni 11 12 92% 1.6
29 Diệp Hạ 11 12 92% 1.05
30 Nguyen Thanh Nga 10 11 91% 1.88
31 Lưu Hoàng Phương Khanh 10 12 83% 1.22
32 Kim Ngân 10 12 83% 2.07
33 trần thị 10 12 83% 4.67
34 Huy 10 12 83% 3.35
35 Hoàng Lâm 10 12 83% 2.83
36 ju chun ki 10 12 83% 2.02
37 wolfnghia99 10 12 83% 2.95
38 Mèo Con 10 12 83% 5.82
39 Trịnh Thiên Ngôn 10 12 83% 3.55
40 Ngô Ngọc Hà My 10 12 83% 3.15
41 lê thị liên phương 10 12 83% 5.4
42 Em Yêu 10 12 83% 2.17
43 đỗ tiến anh 9 11 82% 3.5
44 Hồng Phúc 9 12 75% 3.2
45 tranduc 9 12 75% 2.52
46 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 9 12 75% 1.92
47 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 3.17
48 Nguyễn Linh Đan 9 12 75% 3.37
49 MítTơ Tronie 7 8 88% 1.08
50 Lieu Thai Phu 8 12 67% 1.75
51 Nguyệt Hà 8 12 67% 2.95
52 Nguyen Vongoc 8 12 67% 1.63
53 Hoàng Văn Đăng 8 12 67% 13.62
54 Lam Nguyen 8 12 67% 1.9
55 pham the truong 7 11 64% 4.83
56 Boy Nhà Nghèo 7 12 58% 0.95
57 Phan Quỳnh 7 12 58% 5.43
58 Nhok Thang 7 12 58% 1.85
59 Huyền Trang 7 12 58% 2.8
60 Dat Tran 7 12 58% 2.38
61 nguyen quoc phuong 6 11 55% 1.48
62 bùi đức quảng 6 12 50% 2.8
63 Thành Thật Thà 6 12 50% 2
64 Baokute Nhontho 5 12 42% 0.4
65 Vu Ngoc Thai 7 8 88% 4.78
66 Thái Thị Thanh Nga 9 12 75% 8.88
67 Candy Ngot Ngao 6 12 50% 3.67
68 Thao Nguyen 9 12 75% 3.28
69 Mỹ Dung 12 12 100% 1.35
70 Băng Băng Hải 6 12 50% 4.28
71 Đỗ Phương 11 12 92% 0.98
72 Đặng Thị Thực 10 12 83% 3.38
73 Thắng Phú 7 12 58% 4.1
74 Phương Nguyên 8 12 67% 3.45
75 Lê Binh 9 12 75% 2.08
76 Khánh Vy 9 12 75% 2.05
77 Trần Khánh Linh 10 12 83% 3.1
78 Trai's Đểu Xì Tin's 11 12 92% 0.9
79 thu trang 12 12 100% 1.1
80 Thái Lâm Ngọc Ngân 8 12 67% 3.9
81 Bùi Ngọc Linh 12 12 100% 1.48
82 Tung Nguyen 11 12 92% 5.85
83 Thảo Nabby 10 12 83% 1.77
84 Tran Thu 8 10 80% 4.08
85 tran thi anh tho 0 1 0% 0.28
86 NH. Phước Tachibana 7 12 58% 3.75
87 Thanh's Huyền's 9 12 75% 1.43
88 Thiên Hà Royal 7 12 58% 3.3
89 Nguyễn Vân Anh 6 12 50% 1.82
90 Minh Anh 9 12 75% 8.18
91 Phạm Đăng Hoa 10 12 83% 4.97
92 Bui Trung Tin 9 12 75% 1.97
93 Vân Trần 9 12 75% 3.13
94 Phương's Lãng's Tử'Ss 10 12 83% 1.87
95 Hương Mii 10 12 83% 2.22
96 Mèo béo 11 12 92% 7.5
97 Hợp Nông Đức 9 12 75% 4
98 Oppa Trần 12 12 100% 1.12
99 Hoàng Royal 7 12 58% 3.75
100 Le Minh Hieu 9 12 75% 1.67
101 Lê Đức Hiếu 11 12 92% 1.93
102 Nguyễn Thị Trúc Ly 12 12 100% 1.85
103 chieng thi bich ngoc 5 12 42% 3.73
104 Tuấn Cường 10 12 83% 2.12
105 Đỗ Thị Phương Nhung 12 12 100% 2.02
106 Lê Thị Dương 10 12 83% 1.68
107 Thục Anh Nguyễn 11 12 92% 2.55
108 Nguyễn Monie 11 12 92% 1.98
109 Trần Thanh Lâm 12 12 100% 2.5
110 Tuyet Anh 11 12 92% 2.27
111 Phạm Quang Hải 12 12 100% 2.2
112 le thi kim oanh 0 0 0% 0.02
113 Giangg Trươngg 10 12 83% 2.32
114 TRẦN KIM NGUYÊN 10 12 83% 1.67
115 Uyên Nguyễn 11 12 92% 1.43
116 Diep Le 4 12 33% 6.3
117 MAi Ảnh 12 12 100% 1.72
118 Lê Gia Khang 10 11 91% 2.18
119 Pu Nquyen 9 12 75% 3.48
120 Đậu Minh Nguyệt 10 12 83% 1.67
121 Tấn Khoa 11 12 92% 11.9
122 Hưng Dương 11 12 92% 1.5
123 Nguyễn Hà Kim Huyền 4 4 100% 1.57
124 Hà Thu 8 12 67% 1.65
125 Krystal Jung 11 12 92% 9.17
126 Bành Thị Mắm 12 12 100% 2.43
127 Đỗ Thị Thủy Vi 10 12 83% 2.58
128 Duy Dương 0 0 0% 0.35
129 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 12 92% 1.98
130 Mike Kintaru 11 12 92% 1.6
131 Thoa Nguyễn 11 12 92% 1.18
132 Nhi Yến 8 8 100% 1.75
133 Phan Minh Quang 9 12 75% 3.97
134 Linh Tran 12 12 100% 2.43
135 Phạm Uyên Nhi 12 12 100% 2.45
136 Trường Giang 0 0 0% 0.37
137 Iamaangelora Demon 9 12 75% 2.58
138 Sin's Sin's 9 12 75% 3.72
139 Nguyễn thị thảo linh 12 12 100% 1.5
140 Phan Kim Anh 6 12 50% 5.38
141 Never give up 10 12 83% 0.87
142 Manny Pacquiao 11 12 92% 4.93
143 Phan Vĩnh Phú 8 12 67% 2.52
144 phuong minh nhu 8 8 100% 1.38
145 Baek Hyun 8 12 67% 4.45
146 vu hoang phuong lien 10 12 83% 6.78
147 Dinh Quoc Thai 7 12 58% 2.25
148 ngô quốc phát 9 12 75% 5.6
149 Không Cảm Giác 12 12 100% 3.32
150 Vy Nguyễn 8 12 67% 4.97
151 Lê Bá Lĩnh 11 12 92% 1.67
152 Hoàng Kim Vũ 10 12 83% 4.08
153 Bùi Quốc Toàn 6 12 50% 5.1
154 Phạm Quốc Huy 11 11 100% 1.48
155 Kien Kien 11 12 92% 1.27
156 Rony Phong 9 12 75% 4.83
157 Zzz Sora Zzz 10 12 83% 2.13
158 Hà Phương 10 12 83% 9.85
159 Hoàng Hạnh Phước 8 12 67% 3.57
160 Shyn Nguyễn 11 12 92% 1.7
161 Nguyễn Tú 3 3 100% 0.97
162 Ken To 9 12 75% 1.5
163 Tử Đinh Hương 10 12 83% 1.98
164 Dương Hai 10 12 83% 6.67
165 Đỗ Anh Tú 11 12 92% 1.6
166 Tran Thi Phuong 11 12 92% 1.48
167 Trần Thị Hà 8 12 67% 1.95
168 Nhỏ Lùnn 6 12 50% 2.32
169 Bùi Thiên Lâm 9 12 75% 3.25
170 Giap Minh 7 12 58% 2.07
171 Nguyễn Ngọc Bảo Như 9 12 75% 4.62
172 Nam 12 12 100% 1.7
173 Nguyễn Hà Khánh Linh 9 12 75% 2.17
174 phan lan anh 10 12 83% 3.55
175 Tứ Đạt 10 12 83% 2.4
176 Duy Vũ 5 9 56% 1.2
177 Mạnh Kudo 10 12 83% 2.4
178 Trần Thị Kiều Oanh 8 12 67% 4.05
179 Annie Clover 10 12 83% 2.25
180 Nguyễn Thị Hương Ly 10 12 83% 2.68
181 ankarrywang 12 12 100% 1.58
182 Nguyễn Trâm 10 12 83% 1.38
183 Nguyễn Quốc Trung 11 12 92% 1.65
184 Việt Hải 10 12 83% 3.5
185 An Vu 10 12 83% 2.67
186 Nhi Nhi 11 12 92% 1.68
187 Nguyen Thị Vân Anh 12 12 100% 1.43
188 khangvannguyen 12 12 100% 1.08
189 Đào Tiến Hoàng 12 12 100% 1.6
190 Nuna Nguyễn 7 12 58% 2.7
191 Trương Văn Quốc 10 12 83% 1.68
192 Bé Hương 10 12 83% 3.07
193 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10 12 83% 1.7
194 Thư Kiều 9 12 75% 3.73
195 Châu Nguyễn 11 12 92% 0.9
196 Nguyễn Thị Hải Thành 12 12 100% 0.92
197 thanhTrang 8 12 67% 6.72
198 Bá Quang Dự 10 12 83% 6.48
199 Trần Thị Phương Thảo 11 12 92% 1.8
200 Nghi Nguyễn Ngọc Trúc 10 12 83% 3
201 Mibu Aki 10 12 83% 3.48
202 Jumi Trần 12 12 100% 1.53
203 Hong Ly Truong 3 3 100% 0.55
204 hoàng ân 11 12 92% 2.67
205 Hoàng Thảo Nhi 12 12 100% 3.75
206 Trúc Vương 11 12 92% 1.23
207 Duy Hidai Mrd 11 12 92% 2.55
208 Băng Gorjess 10 12 83% 1.7
209 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 11 12 92% 2.28
210 Thạch Nguyễn Ngọc 11 12 92% 1.32
211 Pé Py 11 12 92% 6.42
212 Ánh-h Còi-i 4 12 33% 3.87
213 Gosuha Longshendo 0 1 0% 0.33
214 Nguyễn Hoài 11 12 92% 1.68
215 Hải Trần 10 12 83% 2.62
216 Nguyễn Tuấn Hiệp 9 12 75% 1.85
217 mễ bối 11 12 92% 2.52
218 Trang Middy 11 12 92% 1.93
219 Linh Linh'ss 7 11 64% 2.7
220 nguyenlala 9 12 75% 2.73
221 Bông Vi Ai Pi 10 11 91% 1.12
222 Tít's Sociu's 10 12 83% 1.83
223 TN Nguyễn 9 12 75% 5.37
224 Đỗ Thùy Dương 11 12 92% 3.5
225 nguyen hoang le huy 11 12 92% 1.8
226 Tien Che 9 12 75% 2.13
227 Lạc Vân 7 12 58% 4.17
228 Nguyễn Thùy Dương 10 12 83% 2.05
229 HỒ LỮ TÚ 12 12 100% 1.02
230 Hảo Bin's 8 12 67% 2.32
231 minh thu 6 11 55% 5.53
232 Con Ông Trời 10 12 83% 2.77
233 Bạch Dương 11 12 92% 1.32
234 Kara Phan 10 12 83% 3.63
235 Nguyễn Mậu Bảo Khuê 11 12 92% 1.5
236 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 2.02
237 Nguyễn Thị Thanh Lan 11 12 92% 3.52
238 Cao Ha Minh 11 12 92% 1.6
239 Tống Thị Anh 11 12 92% 3.15
240 Hoàng Như Mai 11 12 92% 1.57
241 Dâu Tây 9 12 75% 4.18
242 Ti Lo 11 12 92% 1.53
243 Tai Pro 4 12 33% 2.82
244 Hạ Pei Pei 7 12 58% 12.7
245 Lãnh thị hoa 12 12 100% 1.9
246 Công Hữu 10 12 83% 2.43
247 Nguyen Bao Nam 10 12 83% 4.48
248 Duy Nhật Trương 6 12 50% 4.45
249 Nguyễn Thanh Hiền 8 12 67% 3.73
250 Dương Mai 8 12 67% 2.5
251 Ngọc Trân 11 12 92% 2.03
252 Thu Phương 6 12 50% 8
253 Trần Thị Hoài 10 12 83% 2.75
254 Hoàng Thị Như 10 12 83% 2.93
255 ELE 8 11 73% 2.85
256 Trần Hoàng Anh 7 12 58% 1.85
257 Anh Vũ 12 12 100% 1.13
258 Nguyễn Thị Vân Anh 10 12 83% 2.03
259 Phạm Hoàng Long 12 12 100% 1.13
260 Pìh Ronan 10 12 83% 1.8
261 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 4 12 33% 0.53
262 Lê Nguyễn Tấn Kiệt 12 12 100% 2.38
263 Dương Thu Thủy 11 12 92% 2.35
264 Nguyễn Văn Đức 8 12 67% 1.87
265 Tuyết Ngân 1 1 100% 2.9
266 Susu RaLy 10 12 83% 10.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9