Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Bình Sơn - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2110

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence:

Câu 5: He enjoys _______books.

Câu 6: If I had a typewriter, I _______ my letter myself.

Câu 7: We have learnt English _______7 years.

Câu 8: That man lives next door, _______ he?

Câu 9: This is the color TV _______ I bought yesterday.

Câu 10: She likes watching the stars _______ night.

Câu 11: I wish the weather _______ not so hot now.

Câu 12: Mary opened her book _______.

Using the correct form of the verb in brackets:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Using the correct form of the verb in brackets:

Using the correct form of the word in brackets:

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage.

For           sellers          customers               with                from               was

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (1) ___________ opened only fifty years ago. It was opened inNew Yorkby a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (2) ___________ other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (3) ___________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (4) ___________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers who go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Read the following passage and answer the questions:

The language of the Internet is English. "World, Wide, Web: Three English Words " was the name of an article by Michael Specter in the New York Times a few years ago. The article went on to say: "If we want to take full advantage of the Internet, we should learn English."

In general, it is not difficult to learn to use Internet services. Although Internet services are rather easy to use, we will have considerable difficulties if we are not familiar with English. In fact, knowledge of English is one of the most important aspects that help us use the Internet. Learning to use a new Internet service may take a few hours, a few days, or some weeks, but it takes years to learn a language so that we can use it fluently and confidently. Of course, when we know some English, we can learn more just by using it on the Internet. But at least our English should be good enough to understand commonly used words and to know what to do on the Internet.

Rewrite the sentence without changing its meaning: 

Complete the sentences with word cues. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mai Phuong 12 12 100% 0.78
2 Linh Minky 12 12 100% 0.7
3 nguyen thi thu 12 12 100% 3.3
4 Thư Huỳnh 12 12 100% 0.98
5 Thy Lê 12 12 100% 1.22
6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 12 100% 1.55
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 3.13
8 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12 12 100% 6.68
9 Phong Lê 12 12 100% 1.27
10 Trần Anh Tuệ 12 12 100% 12.5
11 do thi bich 12 12 100% 5.38
12 Bùi hoàng thiên an 12 12 100% 1.65
13 Chi Kuppi 12 12 100% 3.93
14 Lê Bích Hậu 12 12 100% 2.12
15 bo bo hong thinh 12 12 100% 1.62
16 Lê Ngọc Anh 12 12 100% 6.85
17 Thạnh Thôgg Tháii 11 11 100% 2.18
18 ngo thi bich phuong 11 12 92% 2.8
19 Tsuki Kami 11 12 92% 1.95
20 Đào Phúc Toàn 11 12 92% 1.95
21 Hồ Ánh Phương 11 12 92% 2.8
22 Cam Sành 11 12 92% 9.85
23 Thư Thánh Thiện 11 12 92% 1.65
24 Hoang Khanh 11 12 92% 1.4
25 Vũ Đức Ngọc 11 12 92% 0.88
26 Tuấn Nam Nguyễn 11 12 92% 1.13
27 HỒNG NGỌC 11 12 92% 4.48
28 Mimela Kakuni 11 12 92% 1.6
29 Diệp Hạ 11 12 92% 1.05
30 Nguyen Thanh Nga 10 11 91% 1.88
31 Lưu Hoàng Phương Khanh 10 12 83% 1.22
32 Kim Ngân 10 12 83% 2.07
33 trần thị 10 12 83% 4.67
34 Huy 10 12 83% 3.35
35 Hoàng Lâm 10 12 83% 2.83
36 ju chun ki 10 12 83% 2.02
37 wolfnghia99 10 12 83% 2.95
38 Mèo Con 10 12 83% 5.82
39 Trịnh Thiên Ngôn 10 12 83% 3.55
40 Ngô Ngọc Hà My 10 12 83% 3.15
41 lê thị liên phương 10 12 83% 5.4
42 Em Yêu 10 12 83% 2.17
43 đỗ tiến anh 9 11 82% 3.5
44 Hồng Phúc 9 12 75% 3.2
45 tranduc 9 12 75% 2.52
46 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 9 12 75% 1.92
47 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 3.17
48 Nguyễn Linh Đan 9 12 75% 3.37
49 MítTơ Tronie 7 8 88% 1.08
50 Lieu Thai Phu 8 12 67% 1.75
51 Nguyệt Hà 8 12 67% 2.95
52 Nguyen Vongoc 8 12 67% 1.63
53 Hoàng Văn Đăng 8 12 67% 13.62
54 Lam Nguyen 8 12 67% 1.9
55 pham the truong 7 11 64% 4.83
56 Boy Nhà Nghèo 7 12 58% 0.95
57 Phan Quỳnh 7 12 58% 5.43
58 Nhok Thang 7 12 58% 1.85
59 Huyền Trang 7 12 58% 2.8
60 Dat Tran 7 12 58% 2.38
61 nguyen quoc phuong 6 11 55% 1.48
62 bùi đức quảng 6 12 50% 2.8
63 Thành Thật Thà 6 12 50% 2
64 Baokute Nhontho 5 12 42% 0.4
65 Vu Ngoc Thai 7 8 88% 4.78
66 Thái Thị Thanh Nga 9 12 75% 8.88
67 Candy Ngot Ngao 6 12 50% 3.67
68 Thao Nguyen 9 12 75% 3.28
69 Mỹ Dung 12 12 100% 1.35
70 Băng Băng Hải 6 12 50% 4.28
71 Đỗ Phương 11 12 92% 0.98
72 Đặng Thị Thực 10 12 83% 3.38
73 Thắng Phú 7 12 58% 4.1
74 Phương Nguyên 8 12 67% 3.45
75 Lê Binh 9 12 75% 2.08
76 Khánh Vy 9 12 75% 2.05
77 Trần Khánh Linh 10 12 83% 3.1
78 Trai's Đểu Xì Tin's 11 12 92% 0.9
79 thu trang 12 12 100% 1.1
80 Thái Lâm Ngọc Ngân 8 12 67% 3.9
81 Bùi Ngọc Linh 12 12 100% 1.48
82 Tung Nguyen 11 12 92% 5.85
83 Thảo Nabby 10 12 83% 1.77
84 Tran Thu 8 10 80% 4.08
85 tran thi anh tho 0 1 0% 0.28
86 NH. Phước Tachibana 7 12 58% 3.75
87 Thanh's Huyền's 9 12 75% 1.43
88 Thiên Hà Royal 7 12 58% 3.3
89 Nguyễn Vân Anh 6 12 50% 1.82
90 Minh Anh 9 12 75% 8.18
91 Phạm Đăng Hoa 10 12 83% 4.97
92 Bui Trung Tin 9 12 75% 1.97
93 Vân Trần 9 12 75% 3.13
94 Phương's Lãng's Tử'Ss 10 12 83% 1.87
95 Hương Mii 10 12 83% 2.22
96 Mèo béo 11 12 92% 7.5
97 Hợp Nông Đức 9 12 75% 4
98 Oppa Trần 12 12 100% 1.12
99 Hoàng Royal 7 12 58% 3.75
100 Le Minh Hieu 9 12 75% 1.67
101 Lê Đức Hiếu 11 12 92% 1.93
102 Nguyễn Thị Trúc Ly 12 12 100% 1.85
103 chieng thi bich ngoc 5 12 42% 3.73
104 Tuấn Cường 10 12 83% 2.12
105 Đỗ Thị Phương Nhung 12 12 100% 2.02
106 Lê Thị Dương 10 12 83% 1.68
107 Thục Anh Nguyễn 11 12 92% 2.55
108 Trần Thanh Lâm 12 12 100% 2.5
109 Tuyet Anh 11 12 92% 2.27
110 Phạm Quang Hải 12 12 100% 2.2
111 le thi kim oanh 0 0 0% 0.02
112 Giangg Trươngg 10 12 83% 2.32
113 TRẦN KIM NGUYÊN 10 12 83% 1.67
114 Uyên Nguyễn 11 12 92% 1.43
115 Diep Le 4 12 33% 6.3
116 MAi Ảnh 12 12 100% 1.72
117 Lê Gia Khang 10 11 91% 2.18
118 Pu Nquyen 9 12 75% 3.48
119 Đậu Minh Nguyệt 10 12 83% 1.67
120 Tấn Khoa 11 12 92% 11.9
121 Hưng Dương 11 12 92% 1.5
122 Nguyễn Hà Kim Huyền 4 4 100% 1.57
123 Hà Thu 8 12 67% 1.65
124 Krystal Jung 11 12 92% 9.17
125 Bành Thị Mắm 12 12 100% 2.43
126 Đỗ Thị Thủy Vi 10 12 83% 2.58
127 Duy Dương 0 0 0% 0.35
128 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 12 92% 1.98
129 Mike Kintaru 11 12 92% 1.6
130 Thoa Nguyễn 11 12 92% 1.18
131 Nhi Yến 8 8 100% 1.75
132 Phan Minh Quang 9 12 75% 3.97
133 Linh Tran 12 12 100% 2.43
134 Phạm Uyên Nhi 12 12 100% 2.45
135 Trường Giang 0 0 0% 0.37
136 Iamaangelora Demon 9 12 75% 2.58
137 Sin's Sin's 9 12 75% 3.72
138 Nguyễn thị thảo linh 12 12 100% 1.5
139 Phan Kim Anh 6 12 50% 5.38
140 Never give up 10 12 83% 0.87
141 Manny Pacquiao 11 12 92% 4.93
142 Phan Vĩnh Phú 8 12 67% 2.52
143 phuong minh nhu 8 8 100% 1.38
144 Baek Hyun 8 12 67% 4.45
145 vu hoang phuong lien 10 12 83% 6.78
146 Dinh Quoc Thai 7 12 58% 2.25
147 ngô quốc phát 9 12 75% 5.6
148 Không Cảm Giác 12 12 100% 3.32
149 Vy Nguyễn 8 12 67% 4.97
150 Lê Bá Lĩnh 11 12 92% 1.67
151 Hoàng Kim Vũ 10 12 83% 4.08
152 Bùi Quốc Toàn 6 12 50% 5.1
153 Phạm Quốc Huy 11 11 100% 1.48
154 Kien Kien 11 12 92% 1.27
155 Rony Phong 9 12 75% 4.83
156 Zzz Sora Zzz 10 12 83% 2.13
157 Hà Phương 10 12 83% 9.85
158 Hoàng Hạnh Phước 8 12 67% 3.57
159 Shyn Nguyễn 11 12 92% 1.7
160 Nguyễn Tú 3 3 100% 0.97
161 Ken To 9 12 75% 1.5
162 Tử Đinh Hương 10 12 83% 1.98
163 Dương Hai 10 12 83% 6.67
164 Đỗ Anh Tú 11 12 92% 1.6
165 Tran Thi Phuong 11 12 92% 1.48
166 Trần Thị Hà 8 12 67% 1.95
167 Nhỏ Lùnn 6 12 50% 2.32
168 Bùi Thiên Lâm 9 12 75% 3.25
169 Giap Minh 7 12 58% 2.07
170 Nguyễn Ngọc Bảo Như 9 12 75% 4.62
171 Nam 12 12 100% 1.7
172 Nguyễn Hà Khánh Linh 9 12 75% 2.17
173 phan lan anh 10 12 83% 3.55
174 Tứ Đạt 10 12 83% 2.4
175 Duy Vũ 5 9 56% 1.2
176 Mạnh Kudo 10 12 83% 2.4
177 Trần Thị Kiều Oanh 8 12 67% 4.05
178 Annie Clover 10 12 83% 2.25
179 Nguyễn Thị Hương Ly 10 12 83% 2.68
180 ankarrywang 12 12 100% 1.58
181 Nguyễn Trâm 10 12 83% 1.38
182 Nguyễn Quốc Trung 11 12 92% 1.65
183 Việt Hải 10 12 83% 3.5
184 An Vu 10 12 83% 2.67
185 Nhi Nhi 11 12 92% 1.68
186 Nguyen Thị Vân Anh 12 12 100% 1.43
187 khangvannguyen 12 12 100% 1.08
188 Đào Tiến Hoàng 12 12 100% 1.6
189 Nuna Nguyễn 7 12 58% 2.7
190 Trương Văn Quốc 10 12 83% 1.68
191 Bé Hương 10 12 83% 3.07
192 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10 12 83% 1.7
193 Thư Kiều 9 12 75% 3.73
194 Châu Nguyễn 11 12 92% 0.9
195 Nguyễn Thị Hải Thành 12 12 100% 0.92
196 thanhTrang 8 12 67% 6.72
197 Bá Quang Dự 10 12 83% 6.48
198 Trần Thị Phương Thảo 11 12 92% 1.8
199 Nghi Nguyễn Ngọc Trúc 10 12 83% 3
200 Mibu Aki 10 12 83% 3.48
201 Jumi Trần 12 12 100% 1.53
202 Hong Ly Truong 3 3 100% 0.55
203 hoàng ân 11 12 92% 2.67
204 Hoàng Thảo Nhi 12 12 100% 3.75
205 Trúc Vương 11 12 92% 1.23
206 Duy Hidai Mrd 11 12 92% 2.55
207 Băng Gorjess 10 12 83% 1.7
208 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 11 12 92% 2.28
209 Thạch Nguyễn Ngọc 11 12 92% 1.32
210 Pé Py 11 12 92% 6.42
211 Ánh-h Còi-i 4 12 33% 3.87
212 Gosuha Longshendo 0 1 0% 0.33
213 Nguyễn Hoài 11 12 92% 1.68
214 Hải Trần 10 12 83% 2.62
215 Nguyễn Tuấn Hiệp 9 12 75% 1.85
216 mễ bối 11 12 92% 2.52
217 Trang Middy 11 12 92% 1.93
218 Linh Linh'ss 7 11 64% 2.7
219 nguyenlala 9 12 75% 2.73
220 Bông Vi Ai Pi 10 11 91% 1.12
221 Tít's Sociu's 10 12 83% 1.83
222 TN Nguyễn 9 12 75% 5.37
223 Đỗ Thùy Dương 11 12 92% 3.5
224 nguyen hoang le huy 11 12 92% 1.8
225 Tien Che 9 12 75% 2.13
226 Lạc Vân 7 12 58% 4.17
227 Nguyễn Thùy Dương 10 12 83% 2.05
228 HỒ LỮ TÚ 12 12 100% 1.02
229 Hảo Bin's 8 12 67% 2.32
230 minh thu 6 11 55% 5.53
231 Con Ông Trời 10 12 83% 2.77
232 Bạch Dương 11 12 92% 1.32
233 Kara Phan 10 12 83% 3.63
234 Nguyễn Mậu Bảo Khuê 11 12 92% 1.5
235 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 2.02
236 Nguyễn Thị Thanh Lan 11 12 92% 3.52
237 Cao Ha Minh 11 12 92% 1.6
238 Tống Thị Anh 11 12 92% 3.15
239 Hoàng Như Mai 11 12 92% 1.57
240 Dâu Tây 9 12 75% 4.18
241 Ti Lo 11 12 92% 1.53
242 Tai Pro 4 12 33% 2.82
243 Hạ Pei Pei 7 12 58% 12.7
244 Lãnh thị hoa 12 12 100% 1.9
245 Công Hữu 10 12 83% 2.43
246 Nguyen Bao Nam 10 12 83% 4.48
247 Duy Nhật Trương 6 12 50% 4.45
248 Dương Mai 8 12 67% 2.5
249 Ngọc Trân 11 12 92% 2.03
250 Thu Phương 6 12 50% 8
251 Trần Thị Hoài 10 12 83% 2.75
252 Hoàng Thị Như 10 12 83% 2.93
253 ELE 8 11 73% 2.85
254 Trần Hoàng Anh 7 12 58% 1.85
255 Anh Vũ 12 12 100% 1.13
256 Nguyễn Thị Vân Anh 10 12 83% 2.03
257 Phạm Hoàng Long 12 12 100% 1.13
258 Pìh Ronan 10 12 83% 1.8
259 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 4 12 33% 0.53
260 Lê Nguyễn Tấn Kiệt 12 12 100% 2.38
261 Dương Thu Thủy 11 12 92% 2.35
262 Nguyễn Văn Đức 8 12 67% 1.87
263 Tuyết Ngân 1 1 100% 2.9
264 Susu RaLy 10 12 83% 10.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9