Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Tam Dị 2 - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 1980

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentence.

Câu 5: I phoned him last night but he _____________ .

Câu 6: There was a heavy rain _____________  midnight.

Câu 7: If the librarian _____________  we can read some books.

Câu 8: He studies day and night _____________  he wants to pass the entrance exam.

Câu 9: We would rather _____________  at home than _____________  on our day off.

Câu 10: There’s a lot of dark clouds. It_____________ .

Câu 11: The students all wish the exam _____________  easy.

Câu 12: Do you know the man _____________  you met yesterday?

Give the correct tense/ form of verb in the brackets.

Fill in the blank with the correct form of the words in capital letter. 

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage. 

 

on    are      government      retrieve   in

 

South Korean President Park Geun-hye has apologised over the ferry disaster, in a statement to cabinet shown on national television.

Ms Park said that the (1) _____________  had failed to prevent the disaster and bungled its emergency response. Her apology comes amid ongoing work to (2) _____________   bodies from the sunken hull. The ferry sank with 476 people aboard - most of them high school students and teachers - off South Korea (3) _____________  16 April. A total of 174 were rescued. The remainder have been confirmed dead or missing presumed drowned. Officials have retrieved almost 200 bodies and divers (4) _____________  continuing to search for those still unaccounted for. "I don't know how to apologise for the failure to prevent this accident, and for the insufficient first response," Ms Park said in the statement.

"I am sorry to the people and heavy-hearted that many precious lives were lost."

 

Read the passage carefully then answer the questions.

In humankind’s millions of years on Earth, many types of energy resources have been utilized. However, in the last ninety years, petroleum has become by far the most important. Accounting for over 50 percent of all energy consumed, it is so essential that, without petroleum, we could be faced with economic disaster. Of course the earth’s supply of petroleum will not last forever, and in fact, it will disappear sooner than most people believe. At the current rate of consumption, the world’s proven oil reserves may be exhausted within forty or fifty years.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words. 

Use the given words and phrase provided to make meaningful sentence. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thư Thánh Thiện 12 12 100% 2.97
2 Diệp Hạ 11 12 92% 2.95
3 Cody James 11 12 92% 2.97
4 Hoài Phươngg 11 12 92% 1.38
5 Trần Anh Tuệ 11 12 92% 15.23
6 Tô Thúy Nga 11 12 92% 3.15
7 vo minh chau 11 12 92% 4.88
8 Thạnh Thôgg Tháii 10 12 83% 3.13
9 Mai Phuong 10 12 83% 2.13
10 Thư Huỳnh 10 12 83% 1.37
11 «¯Øve® WiñdŠ» 10 12 83% 1.73
12 Nguyễn Quốc Vũ 10 12 83% 8.28
13 Hoàng Lâm 10 12 83% 3.5
14 tran thi kim tuyen 10 12 83% 3.25
15 Phong Lê 10 12 83% 1.88
16 Shuyn Trần Virgo 10 12 83% 7.88
17 MítTơ Tronie 10 12 83% 5.42
18 Vũ Đức Ngọc 10 12 83% 2.13
19 Trịnh Kiều Thanh 10 12 83% 4.9
20 Tsuki Kami 9 12 75% 2.03
21 Trần Thị Thúy Hằng 9 12 75% 2.98
22 Tú Trầnn 9 12 75% 2
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9 12 75% 2.85
24 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 5.68
25 Nguyen Thanh Nga 8 10 80% 2.32
26 Trần Triệu Thanh Ngân 8 12 67% 2.45
27 Lê Ngọc Anh 8 12 67% 13.18
28 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8 12 67% 2.03
29 Oliver Smith 8 12 67% 4.67
30 Lieu Thai Phu 8 12 67% 3.35
31 Huyền Trang 8 12 67% 4.72
32 Mimela Kakuni 8 12 67% 1.48
33 bùi đức quảng 6 9 67% 5.22
34 Tèo Tí Tởn 7 12 58% 2.38
35 Huy 7 12 58% 3.83
36 Hoang Khanh 7 12 58% 2.82
37 Lưu Minh Hiền 7 12 58% 6.6
38 Lê Ju Chun 6 11 55% 2.7
39 Nhok Con 6 12 50% 2.32
40 Nguyệt Hà 6 12 50% 1.98
41 Nhok Thang 6 12 50% 2.18
42 Hoàng Văn Đăng 6 12 50% 9.7
43 đỗ tiến anh 4 8 50% 3.37
44 le thi kim oanh 5 12 42% 1.8
45 Sơn Nguyễn 5 12 42% 3.85
46 Vu Ngoc Thai 2 8 25% 12.02
47 Chợt Nhận Ra 9 12 75% 2.45
48 Susu RaLy 8 12 67% 8.95
49 Bảo Phan 7 12 58% 8.07
50 Đỗ Anh Tú 10 12 83% 1.88
51 Candy Ngot Ngao 2 12 17% 5.9
52 Đỗ Phương 12 12 100% 0.92
53 TRẦN KIM NGUYÊN 7 12 58% 2.35
54 Chibi's Ninh's 4 8 50% 1.3
55 Đặng Thị Thực 9 12 75% 5.83
56 Phạm Hồng Nam 9 12 75% 2.82
57 Phương Nguyên 6 12 50% 5.18
58 Hoàng Anh 9 12 75% 10.53
59 Khánh Vy 7 12 58% 2.33
60 thu trang 11 12 92% 1.23
61 Băng Băng Hải 11 12 92% 7.87
62 Thiên Hà Royal 4 12 33% 3.28
63 Thành Công Lý 5 10 50% 6.45
64 Yoo Chun 10 12 83% 2.12
65 Vũ Long 12 12 100% 1.75
66 Te Nguyễn 9 12 75% 3.07
67 ạkhasjfasf 11 12 92% 1.8
68 Phạm Tuấn 11 12 92% 2.45
69 Trương Văn Nam 6 12 50% 7
70 Ha Y Truong 3 12 25% 12.65
71 Ngọc Giang 9 12 75% 2.83
72 Lạc Vân 8 12 67% 20.02
73 Đậu Minh Nguyệt 7 12 58% 2.92
74 Bin Bon 11 12 92% 2.85
75 Linh Suti 2 12 17% 3.02
76 Tường Vi 6 12 50% 6.7
77 Mai Nguyễn Yến Thu 5 9 56% 4.53
78 Bẹp Lù 4 12 33% 2.33
79 Lê Gia Khang 7 12 58% 2.43
80 Hưng Dương 10 12 83% 1.73
81 tranduc 0 0 0% 0.05
82 Tấn Khoa 9 12 75% 4.48
83 nguyễn đỗ khánh huy 0 10 0% 1.17
84 Phan Quốc An 11 12 92% 2.02
85 Thoa Nguyễn 10 12 83% 1.7
86 Le Van DUng 9 12 75% 2.6
87 Kim Dungg 5 12 42% 7.03
88 vu hoang phuong lien 8 12 67% 4.98
89 Minh Quý 9 12 75% 4.7
90 Vũ Diệp Lâm Nhi 7 12 58% 4
91 Phạm Uyên Nhi 11 12 92% 4.07
92 Nguyễn Thành Vinh 7 12 58% 6.22
93 Sin's Sin's 7 12 58% 4.43
94 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 8 12 67% 2.62
95 Lãnh thị hoa 11 12 92% 2.47
96 Boy Nhà Nghèo 4 12 33% 0.85
97 Krystal Jung 10 12 83% 9.57
98 Manny Pacquiao 10 12 83% 7.65
99 Ánh Hồ 10 12 83% 2.52
100 phuong minh nhu 6 8 75% 3.6
101 Kun's Lee 6 12 50% 2.65
102 Hoàng Kim Vũ 9 12 75% 3.27
103 Zzz Sora Zzz 11 12 92% 2.62
104 Lục Thiên Hà 9 12 75% 3.47
105 Phạm Thị Vân Anh 9 12 75% 54
106 Tạ Duy Luân 10 12 83% 5
107 Đỗ Thị Anh Thư 12 12 100% 16.02
108 Tử Đinh Hương 10 11 91% 3.82
109 Linh Chi 10 12 83% 1.65
110 Trai's Đểu Xì Tin's 10 12 83% 3.32
111 Trần Thị Hà 9 12 75% 2.48
112 Bùi Quốc Toàn 5 12 42% 3.92
113 Bùi Thiên Lâm 4 12 33% 3.53
114 Hà Phương 10 11 91% 2.73
115 Nguyễn Trâm 7 12 58% 1.48
116 Nguyễn Quốc Trung 8 12 67% 2.75
117 Nguyen Thị Vân Anh 10 11 91% 1.6
118 khangvannguyen 11 12 92% 1.6
119 Trương Văn Quốc 11 12 92% 3.4
120 Phan Văn Công 6 12 50% 5.08
121 Bé Hương 1 3 33% 0.67
122 Châu Nguyễn 11 12 92% 1.13
123 NH. Phước Tachibana 6 12 50% 4.87
124 Minh Vương 11 12 92% 2.38
125 Jumi Trần 12 12 100% 1.97
126 Phạm Tiến Dũng 7 12 58% 4.28
127 Hong Ly Truong 11 12 92% 2.3
128 Trần Đăng Doanh 11 12 92% 2.52
129 Hoàng Thảo Nhi 7 12 58% 3.72
130 hoàng ân 8 12 67% 5.22
131 Thạch Nguyễn Ngọc 10 12 83% 1.78
132 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 11 12 92% 2.4
133 Linh Linh'ss 6 11 55% 2.13
134 Bông Vi Ai Pi 8 12 67% 1.35
135 Nguyễn Trần Thảo Quyên 5 12 42% 4.7
136 Tít's Sociu's 6 12 50% 2.4
137 Thắng Phú 3 11 27% 4.35
138 TN Nguyễn 11 12 92% 6.32
139 Hàn Thị Yến 7 12 58% 4.07
140 Phan Kim Anh 3 12 25% 7.6
141 Bốn Mắt Hay Cười 8 12 67% 6.03
142 Ti Lo 10 12 83% 5.6
143 Đỗ Đức Duy 10 12 83% 2.72
144 Tien Che 3 12 25% 2.25
145 Đặng Ngọc 0 0 0% 0.47
146 Ly Lùn'ss 8 12 67% 6.1
147 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 3.47
148 Hồ Kim Oanh 6 12 50% 7.68
149 Hà Thu 10 12 83% 1.6
150 pham the truong 4 12 33% 7.12
151 Ngọc Trân 10 12 83% 1.95
152 Minh Tú 7 11 64% 2.68
153 Phan Ngọc Ánh 11 12 92% 1.73
154 Trần Thị Hoài 7 12 58% 15.58
155 Hoàng Thị Như 9 11 82% 2.37
156 An Thu 8 12 67% 2.78
157 Vương Hà 11 12 92% 1.65
158 Le Thi Kim 8 12 67% 1.62
159 Ngô Thanh Thảo 9 12 75% 2.93
160 Anh Vũ 12 12 100% 0.95
161 Thành Thật Thà 4 12 33% 2.17
162 Thanh Dat Pham 4 12 33% 2.28
163 Vết Mưa 10 12 83% 2.98
164 MinBy MinBy 0 0 0% 0.07
165 Tanpkuc Nguyen 6 12 50% 5.62
166 Trang Hoang 9 12 75% 3.53
167 Vỹ La 11 12 92% 9.2
168 Lê Tú Anh 7 12 58% 2.35
169 HO NHAT KHA 3 12 25% 1.13
170 Lê Thị Phương Nhung 3 12 25% 1.5
171 Baokute Nhontho 3 12 25% 4.23

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9