Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Tam Dị 2 - Lục Nam

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 1993

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentence.

Câu 5: I phoned him last night but he _____________ .

Câu 6: There was a heavy rain _____________  midnight.

Câu 7: If the librarian _____________  we can read some books.

Câu 8: He studies day and night _____________  he wants to pass the entrance exam.

Câu 9: We would rather _____________  at home than _____________  on our day off.

Câu 10: There’s a lot of dark clouds. It_____________ .

Câu 11: The students all wish the exam _____________  easy.

Câu 12: Do you know the man _____________  you met yesterday?

Give the correct tense/ form of verb in the brackets.

Fill in the blank with the correct form of the words in capital letter. 

Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage. 

 

on    are      government      retrieve   in

 

South Korean President Park Geun-hye has apologised over the ferry disaster, in a statement to cabinet shown on national television.

Ms Park said that the (1) _____________  had failed to prevent the disaster and bungled its emergency response. Her apology comes amid ongoing work to (2) _____________   bodies from the sunken hull. The ferry sank with 476 people aboard - most of them high school students and teachers - off South Korea (3) _____________  16 April. A total of 174 were rescued. The remainder have been confirmed dead or missing presumed drowned. Officials have retrieved almost 200 bodies and divers (4) _____________  continuing to search for those still unaccounted for. "I don't know how to apologise for the failure to prevent this accident, and for the insufficient first response," Ms Park said in the statement.

"I am sorry to the people and heavy-hearted that many precious lives were lost."

 

Read the passage carefully then answer the questions.

In humankind’s millions of years on Earth, many types of energy resources have been utilized. However, in the last ninety years, petroleum has become by far the most important. Accounting for over 50 percent of all energy consumed, it is so essential that, without petroleum, we could be faced with economic disaster. Of course the earth’s supply of petroleum will not last forever, and in fact, it will disappear sooner than most people believe. At the current rate of consumption, the world’s proven oil reserves may be exhausted within forty or fifty years.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words. 

Use the given words and phrase provided to make meaningful sentence. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thư Thánh Thiện 12 12 100% 2.97
2 Diệp Hạ 11 12 92% 2.95
3 Cody James 11 12 92% 2.97
4 Hoài Phươngg 11 12 92% 1.38
5 Trần Anh Tuệ 11 12 92% 15.23
6 Tô Thúy Nga 11 12 92% 3.15
7 vo minh chau 11 12 92% 4.88
8 Thạnh Thôgg Tháii 10 12 83% 3.13
9 Mai Phuong 10 12 83% 2.13
10 Thư Huỳnh 10 12 83% 1.37
11 «¯Øve® WiñdŠ» 10 12 83% 1.73
12 Nguyễn Quốc Vũ 10 12 83% 8.28
13 Hoàng Lâm 10 12 83% 3.5
14 tran thi kim tuyen 10 12 83% 3.25
15 Phong Lê 10 12 83% 1.88
16 Shuyn Trần Virgo 10 12 83% 7.88
17 MítTơ Tronie 10 12 83% 5.42
18 Vũ Đức Ngọc 10 12 83% 2.13
19 Trịnh Kiều Thanh 10 12 83% 4.9
20 Tsuki Kami 9 12 75% 2.03
21 Trần Thị Thúy Hằng 9 12 75% 2.98
22 Tú Trầnn 9 12 75% 2
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9 12 75% 2.85
24 Vũ Trung Hiếu 9 12 75% 5.68
25 Nguyen Thanh Nga 8 10 80% 2.32
26 Trần Triệu Thanh Ngân 8 12 67% 2.45
27 Lê Ngọc Anh 8 12 67% 13.18
28 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8 12 67% 2.03
29 Oliver Smith 8 12 67% 4.67
30 Lieu Thai Phu 8 12 67% 3.35
31 Huyền Trang 8 12 67% 4.72
32 Mimela Kakuni 8 12 67% 1.48
33 bùi đức quảng 6 9 67% 5.22
34 Tèo Tí Tởn 7 12 58% 2.38
35 Huy 7 12 58% 3.83
36 Hoang Khanh 7 12 58% 2.82
37 Lưu Minh Hiền 7 12 58% 6.6
38 Lê Ju Chun 6 11 55% 2.7
39 Nhok Con 6 12 50% 2.32
40 Nguyệt Hà 6 12 50% 1.98
41 Nhok Thang 6 12 50% 2.18
42 Hoàng Văn Đăng 6 12 50% 9.7
43 đỗ tiến anh 4 8 50% 3.37
44 le thi kim oanh 5 12 42% 1.8
45 Sơn Nguyễn 5 12 42% 3.85
46 Vu Ngoc Thai 2 8 25% 12.02
47 Chợt Nhận Ra 9 12 75% 2.45
48 Susu RaLy 8 12 67% 8.95
49 Lê Đức Trí 6 12 50% 4.98
50 Bảo Phan 7 12 58% 8.07
51 Đỗ Anh Tú 10 12 83% 1.88
52 Candy Ngot Ngao 2 12 17% 5.9
53 Đỗ Phương 12 12 100% 0.92
54 TRẦN KIM NGUYÊN 7 12 58% 2.35
55 Chibi's Ninh's 4 8 50% 1.3
56 Đặng Thị Thực 9 12 75% 5.83
57 Phạm Hồng Nam 9 12 75% 2.82
58 Phương Nguyên 6 12 50% 5.18
59 Hoàng Anh 9 12 75% 10.53
60 Khánh Vy 7 12 58% 2.33
61 thu trang 11 12 92% 1.23
62 Băng Băng Hải 11 12 92% 7.87
63 Thiên Hà Royal 4 12 33% 3.28
64 Thành Công Lý 5 10 50% 6.45
65 Yoo Chun 10 12 83% 2.12
66 Vũ Long 12 12 100% 1.75
67 Te Nguyễn 9 12 75% 3.07
68 Bui Trung Tin 11 12 92% 2.38
69 ạkhasjfasf 11 12 92% 1.8
70 Phạm Tuấn 11 12 92% 2.45
71 Trương Văn Nam 6 12 50% 7
72 宋玲 9 11 82% 4.55
73 Nguyễn Thị Trúc Ly 8 12 67% 3.5
74 Ha Y Truong 3 12 25% 12.65
75 Ngọc Giang 9 12 75% 2.83
76 Lạc Vân 8 12 67% 20.02
77 chieng thi bich ngoc 4 5 80% 1.2
78 Đậu Minh Nguyệt 7 12 58% 2.92
79 Bin Bon 11 12 92% 2.85
80 Linh Suti 2 12 17% 3.02
81 Tường Vi 6 12 50% 6.7
82 Mai Nguyễn Yến Thu 5 9 56% 4.53
83 Bẹp Lù 4 12 33% 2.33
84 Lê Gia Khang 7 12 58% 2.43
85 Hưng Dương 10 12 83% 1.73
86 tranduc 0 0 0% 0.05
87 Tấn Khoa 9 12 75% 4.48
88 nguyễn đỗ khánh huy 0 10 0% 1.17
89 Phan Quốc An 11 12 92% 2.02
90 Thoa Nguyễn 10 12 83% 1.7
91 Le Van DUng 9 12 75% 2.6
92 Kim Dungg 5 12 42% 7.03
93 vu hoang phuong lien 8 12 67% 4.98
94 Minh Quý 9 12 75% 4.7
95 Vũ Diệp Lâm Nhi 7 12 58% 4
96 Phạm Uyên Nhi 11 12 92% 4.07
97 Phan Minh Quang 6 12 50% 6.08
98 Nguyễn Thành Vinh 7 12 58% 6.22
99 Sin's Sin's 7 12 58% 4.43
100 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 8 12 67% 2.62
101 Lãnh thị hoa 11 12 92% 2.47
102 Boy Nhà Nghèo 4 12 33% 0.85
103 Krystal Jung 10 12 83% 9.57
104 Manny Pacquiao 10 12 83% 7.65
105 Ánh Hồ 10 12 83% 2.52
106 phuong minh nhu 6 8 75% 3.6
107 Kun's Lee 6 12 50% 2.65
108 Nguyễn Ngọc Ly Na 6 12 50% 2.68
109 Hoàng Kim Vũ 9 12 75% 3.27
110 Zzz Sora Zzz 11 12 92% 2.62
111 Lục Thiên Hà 9 12 75% 3.47
112 Phạm Thị Vân Anh 9 12 75% 54
113 Tạ Duy Luân 10 12 83% 5
114 Đỗ Thị Anh Thư 12 12 100% 16.02
115 Tử Đinh Hương 10 11 91% 3.82
116 Linh Chi 10 12 83% 1.65
117 Trai's Đểu Xì Tin's 10 12 83% 3.32
118 Trần Thị Hà 9 12 75% 2.48
119 Bùi Quốc Toàn 5 12 42% 3.92
120 Bùi Thiên Lâm 4 12 33% 3.53
121 Hà Phương 10 11 91% 2.73
122 Nguyễn Trâm 7 12 58% 1.48
123 Nguyễn Quốc Trung 8 12 67% 2.75
124 Nguyen Thị Vân Anh 10 11 91% 1.6
125 khangvannguyen 11 12 92% 1.6
126 Trương Văn Quốc 11 12 92% 3.4
127 Phan Văn Công 6 12 50% 5.08
128 Bé Hương 1 3 33% 0.67
129 Châu Nguyễn 11 12 92% 1.13
130 NH. Phước Tachibana 6 12 50% 4.87
131 Minh Vương 11 12 92% 2.38
132 Jumi Trần 12 12 100% 1.97
133 Phạm Tiến Dũng 7 12 58% 4.28
134 Hong Ly Truong 11 12 92% 2.3
135 Trần Đăng Doanh 11 12 92% 2.52
136 Hoàng Thảo Nhi 7 12 58% 3.72
137 hoàng ân 8 12 67% 5.22
138 Thạch Nguyễn Ngọc 10 12 83% 1.78
139 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 11 12 92% 2.4
140 Linh Linh'ss 6 11 55% 2.13
141 Bông Vi Ai Pi 8 12 67% 1.35
142 Nguyễn Trần Thảo Quyên 5 12 42% 4.7
143 Tít's Sociu's 6 12 50% 2.4
144 Thắng Phú 3 11 27% 4.35
145 TN Nguyễn 11 12 92% 6.32
146 Hàn Thị Yến 7 12 58% 4.07
147 Phan Kim Anh 3 12 25% 7.6
148 Bốn Mắt Hay Cười 8 12 67% 6.03
149 Ti Lo 10 12 83% 5.6
150 Đỗ Đức Duy 10 12 83% 2.72
151 Tien Che 3 12 25% 2.25
152 Đặng Ngọc 0 0 0% 0.47
153 Ly Lùn'ss 8 12 67% 6.1
154 Hoàng Thị Hà 7 12 58% 3.47
155 Xu Mimi-chan 12 12 100% 1.85
156 Hồ Kim Oanh 6 12 50% 7.68
157 Hà Thu 10 12 83% 1.6
158 pham the truong 4 12 33% 7.12
159 Ngọc Trân 10 12 83% 1.95
160 Minh Tú 7 11 64% 2.68
161 Phan Ngọc Ánh 11 12 92% 1.73
162 Trần Thị Hoài 7 12 58% 15.58
163 Hoàng Thị Như 9 11 82% 2.37
164 An Thu 8 12 67% 2.78
165 Vương Hà 11 12 92% 1.65
166 Đẹp Là Được 10 12 83% 2.27
167 Le Thi Kim 8 12 67% 1.62
168 Ngô Thanh Thảo 9 12 75% 2.93
169 Anh Vũ 12 12 100% 0.95
170 Thành Thật Thà 4 12 33% 2.17
171 Thanh Dat Pham 4 12 33% 2.28
172 Vết Mưa 10 12 83% 2.98
173 MinBy MinBy 0 0 0% 0.07
174 Tanpkuc Nguyen 6 12 50% 5.62
175 Trang Hoang 9 12 75% 3.53
176 Vỹ La 11 12 92% 9.2
177 Lê Tú Anh 7 12 58% 2.35
178 HO NHAT KHA 3 12 25% 1.13
179 Lê Thị Phương Nhung 3 12 25% 1.5
180 Baokute Nhontho 3 12 25% 4.23

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9