Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 2

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 32 câu - Số lượt thi : 2153

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. 

Câu 6: I can’t understand the French visitors. I wish I ________French.    

Câu 7: The church ________about 100 years ago.

Câu 8: People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.

Câu 9: ________I was really tired , I couldn’t sleep.

Câu 10: Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

Câu 11: I suggest ________some money for poor children.

Câu 12: She asked me if I _______a laptop computer the following day.

Câu 13: I ________telephone her if I knew her number.

Câu 14: Honda motorbikes ________in Viet Nam.

Câu 15: We have learnt English ________2001.        

Câu 16: We ________already _______Huong Pagoda.         

Câu 17: All the houses in the area ________immediately.

Câu 18: If he ________soon, he might miss the train.

Câu 19: Mr. Long said that he ________in Ho Chi Minh City.

Câu 20: Your sister works in a foreign company, ________she?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. 

Câu 21: My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.       

Câu 22: Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English.        

Câu 23: My father asked us not to spending too much time playing computer games.

Câu 24: Ba can play the piano better  more than his friends can.        

Câu 25: We can save  nature resources by using solar energy.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (28)__________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (29)__________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers (30)__________go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Câu 26: _________(26)

Câu 27: _________(27)

Câu 28: _________(28)

Câu 29: _________(29)

Câu 30: _________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thy Lê 30 30 100% 3.83
2 Lam Khanh 30 30 100% 4.87
3 pham the truong 30 30 100% 1.85
4 Nguyen Dinh Luyen 30 30 100% 12.08
5 vo minh chau 29 30 97% 12.08
6 Phong Lê 29 30 97% 5.72
7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29 30 97% 3.78
8 Linh Minky 29 30 97% 2.62
9 Đào Phúc Toàn 29 30 97% 12.52
10 TNT.ShouKa 28 30 93% 3.72
11 Thư Thánh Thiện 28 30 93% 9.93
12 lecanhtruong 28 30 93% 6.88
13 Vũ Đức Ngọc 28 30 93% 5.73
14 Đỗ Hồng Mai 28 30 93% 6.8
15 Trần Anh Tuệ 28 30 93% 21.43
16 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 29 93% 5.93
17 nguyễn trọng nghĩa 27 30 90% 7.93
18 Trịnh Thiên Ngôn 26 30 87% 12.27
19 Thạnh Thôgg Tháii 26 30 87% 7.65
20 yen 26 30 87% 13.77
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 8.88
22 Thai tran 26 30 87% 8.42
23 Tuấn Nam Nguyễn 26 30 87% 14.27
24 Nguyen Hoang Long 25 29 86% 8.22
25 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 25 30 83% 19.37
26 Mai Phuong 25 30 83% 8.3
27 Huy 25 30 83% 9.13
28 Mon Nguyễn 24 30 80% 7.73
29 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 6.73
30 Hoang Khanh 23 30 77% 6.88
31 tran thi kim tuyen 23 30 77% 11.4
32 Lenny Vin 23 30 77% 14.63
33 hằng nguyễn 21 25 84% 11.02
34 thanhloi 21 25 84% 5.03
35 Dương T Seven 22 29 76% 7.63
36 Nguyễn Thị Tường Vy 22 30 73% 8.05
37 Tuấn Nguyễn 22 30 73% 4.25
38 Lieu Thai Phu 22 30 73% 7.15
39 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 22 30 73% 6.6
40 lê thị liên phương 22 30 73% 2.73
41 Dat Tran 22 30 73% 13.7
42 Nguyen Thanh Nga 21 29 72% 7.73
43 Tờ Bờ Nờ 21 30 70% 5.77
44 nguyễn thuỵ thanh tâm 21 30 70% 16.33
45 Mèo Con 21 30 70% 16.65
46 Loc Tran 21 30 70% 13.53
47 Mimela Kakuni 21 30 70% 4.7
48 Nhi Mai 20 30 67% 6.97
49 Sony Demons 20 30 67% 7.3
50 Hưng Hài Hước 20 30 67% 3.52
51 Hoàng Lâm 17 25 68% 7.88
52 Huỳnh Đức Duy 18 29 62% 11.5
53 nguyendieulinh 18 30 60% 20.28
54 Hải My 18 30 60% 6.63
55 Dương Tấn Hải 13 16 81% 5.57
56 Pà Nhi 17 30 57% 6.55
57 Thành Thật Thà 15 24 63% 4.95
58 Lê Ngọc Anh 16 30 53% 14.93
59 Huyền Trang 16 30 53% 10.78
60 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 8 8 100% 11.95
61 Lê Tiến Đại 15 30 50% 12.17
62 tranvancam 15 30 50% 8.97
63 Thuy Cool 13 30 43% 16.08
64 Như Quỳnhh 12 30 40% 10.57
65 Phương Lê 11 27 41% 12.77
66 Tran Ngoc 12 30 40% 7.87
67 Oh La La 2 3 67% 1.87
68 Vỹ La 26 30 87% 7.22
69 Chibi's Ninh's 14 27 52% 5.4
70 Vu Ngoc Thai 10 15 67% 13.72
71 Thanh Ngân 28 30 93% 4.85
72 Susu RaLy 19 29 66% 16.52
73 Trang Hoang 25 30 83% 11.25
74 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.9
75 Phuong Vy Stellar 23 23 100% 2.97
76 Vân Anh 25 30 83% 6.97
77 Phạm Hoàng Long 24 30 80% 9.48
78 super naughty 12 30 40% 44.7
79 Nguyệt Hà 10 30 33% 2.88
80 vu hoang phuong lien 17 29 59% 21.65
81 Vi Lam 24 30 80% 4.18
82 Đặng Thị Thực 16 25 64% 10.42
83 nguyễn thị linh trang 18 29 62% 12.58
84 Ung Ngọc Sang 21 30 70% 13.5
85 Ngô Nguyễn Hồng Phú 16 29 55% 15.43
86 Bin 18 30 60% 16.65
87 Tống Thị Anh 13 18 72% 4.85
88 thu trang 28 30 93% 4.75
89 Thanh's Huyền's 27 30 90% 4.63
90 Nguyễn Phương Uyên 16 30 53% 6.55
91 Hoang Duy 15 30 50% 15.33
92 Hương Mii 15 30 50% 6.83
93 Tấn Hải Vương 23 30 77% 8.8
94 Đoann Trangg 26 30 87% 6.9
95 Uyên Hồ 24 30 80% 6.68
96 Ngọc Diễm 14 26 54% 7.72
97 Nga Lùnn 18 30 60% 8.23
98 Bùi Lê Minh Duy 24 30 80% 7.43
99 Hoàng Royal 19 30 63% 13.22
100 Hà Mẫn 17 28 61% 7.98
101 Nguyễn Thị Trúc Ly 25 30 83% 6.4
102 Tấn Khoa 24 30 80% 22.75
103 Hoàng Lâm Vũ 2 12 17% 20.47
104 Uyên Nguyễn 25 28 89% 6.9
105 Te Nguyễn 12 18 67% 4.82
106 Nguyễn Thanh Lịch 12 30 40% 10.85
107 Nguyễn thị thảo linh 21 30 70% 9.43
108 pnlinh 18 30 60% 12.42
109 Hồng Thu 24 30 80% 7.93
110 Thanh Binh Ho 22 30 73% 10.43
111 Phú Em 27 30 90% 7.07
112 Phạm Yến 12 29 41% 6.37
113 Kim Dungg 9 30 30% 9.18
114 Uyên Ốc 16 30 53% 11.27
115 TRẦN KIM NGUYÊN 25 30 83% 5.25
116 Pu Nquyen 13 26 50% 9.28
117 Khánh Thu 20 30 67% 8.45
118 Mindo Hoàng 19 30 63% 10.27
119 MrOne Truong 17 30 57% 9.32
120 Lê Gia Khang 19 30 63% 7.88
121 Hải Yến 15 28 54% 28.9
122 Lục Thiên Hà 22 29 76% 11.35
123 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 29 30 97% 4.32
124 Thanh Tuyền Nguyễn 13 27 48% 5.85
125 Hưng Dương 26 30 87% 4.6
126 DO Hieu 13 30 43% 10.3
127 MY LE 20 30 67% 12.1
128 Tú Bà Sâuciu 18 30 60% 5.07
129 Nhi Nguyễn 26 30 87% 5.75
130 Nguyễn Linh 22 30 73% 6.93
131 Thoa Nguyễn 25 30 83% 4.72
132 Trần Thị Hương 26 30 87% 10.57
133 Phạm Lê Như Quỳnh 25 30 83% 6.98
134 Quách Nguyễn 23 27 85% 8.4
135 Minh Quý 12 19 63% 11.68
136 Nguyên Thị Bảo Châu 19 30 63% 11.35
137 Thùy Trang 20 30 67% 9
138 Tuan Tran 24 30 80% 7.88
139 Quyên Trần 26 30 87% 6.67
140 Dương Thu Thủy 30 30 100% 9.9
141 Nam'ss Sky'ss 21 30 70% 8.08
142 Sin's Sin's 12 30 40% 7.45
143 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 25 30 83% 7.07
144 Ngọc Maii 12 24 50% 9.4
145 Nguyễn Thị Thu Hà 28 30 93% 3.02
146 Kien Kien 27 30 90% 8.72
147 Lê Hoàng Kim Ngân 27 30 90% 5.67
148 Phan Vĩnh Phú 18 29 62% 9.65
149 Lãnh thị hoa 19 30 63% 11
150 Vũ Diệp Lâm Nhi 21 30 70% 9.72
151 Phạm Nguyễn Hùng Vương 21 30 70% 3.87
152 tranduc 0 0 0% 0.15
153 Nguyễn Danh Kiên 19 29 66% 6.02
154 Nguyen Thanh Lan 12 25 48% 11.23
155 phạm Anh 18 30 60% 8.42
156 phuong minh nhu 20 20 100% 3.02
157 Tuyển Cóc Madridista 3 3 100% 0.45
158 Huỳnh Bá Thuần 0 0 0% 0.1
159 Đăng Linh 28 29 97% 5.27
160 Hoàng Khắc Anh 19 30 63% 5.45
161 Phạm Văn Huy 8 25 32% 4.67
162 Lê Bá Lĩnh 27 30 90% 8.75
163 Lê Thị Thu Hương 8 25 32% 5.47
164 Phương Kobayashi 27 30 90% 9
165 Nguyễn Thị Xuân Thủy 21 29 72% 9.45
166 Phúc Nguyễn 17 30 57% 8.22
167 nguyễn đỗ khánh huy 8 30 27% 5.62
168 Bùi Thu Phương 27 30 90% 5.13
169 Akuno Hana 24 30 80% 12.33
170 Rony Phong 24 30 80% 9.87
171 Hoàng Kim Vũ 17 30 57% 7.85
172 Zzz Sora Zzz 26 30 87% 5.75
173 Happiness delight PCY 20 25 80% 5.85
174 Bích Trâm 12 25 48% 7.07
175 Lâm Kim Phương 11 30 37% 6.55
176 ELE 22 30 73% 8.43
177 Anh Nguyen 29 30 97% 11.92
178 Nhỏ Lùnn 15 30 50% 5.22
179 Châu Nguyễn 28 30 93% 3.12
180 Mộng Mơ 23 24 96% 21.43
181 Nguyễn Khải 25 30 83% 8.57
182 Đoàn Ngọc Như Khôi 29 30 97% 3.73
183 Chu Thành Đạt 29 30 97% 3.22
184 Trai's Đểu Xì Tin's 25 30 83% 4.22
185 Nguyễn Hà Khánh Linh 23 30 77% 7.17
186 Đỗ Anh Tú 26 30 87% 4.6
187 Thiều thị hương 22 29 76% 44.07
188 Bùi Thiên Lâm 16 30 53% 7.87
189 Dương Hai 23 29 79% 17.58
190 Mike Kintaru 23 30 77% 8.92
191 Hoàng Thương 21 25 84% 11.65
192 Hương Ki 24 29 83% 13.42
193 Duy Hidai Mrd 30 30 100% 8.97
194 Mỹ Duyên 24 30 80% 7.52
195 Vinmini Bom 11 24 46% 4.98
196 HOang Vy 28 28 100% 16
197 Ánh Dương Phan Ngọc 25 30 83% 5.6
198 Nguyễn Thị Hải Thành 29 29 100% 13.32
199 Nguyễn Trâm 27 30 90% 3.68
200 Hoàng Thị Thu Hoài 29 30 97% 7.68
201 Phương Tuyền 6 16 38% 4.02
202 Đỗ Phong 17 27 63% 4.83
203 Nguyen Thị Vân Anh 28 30 93% 4.8
204 Hoàng Như Mai 15 30 50% 12.83
205 Nguyễn Quốc Trung 27 30 90% 6.38
206 khangvannguyen 27 30 90% 5.58
207 Phan Văn Công 21 30 70% 18.68
208 Nấm Rơm 25 30 83% 8.1
209 Trương Văn Quốc 26 29 90% 5.87
210 Đào Thuỳ Trang 20 30 67% 10.48
211 Hoàng Đức Minh 5 14 36% 3.52
212 Nguyễn Khánh Vy 8 30 27% 4.42
213 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20 30 67% 5.3
214 Móm's Love 24 30 80% 6.42
215 Gosuha Longshendo 21 30 70% 4.9
216 Dương Mẫn Mẫn 13 30 43% 7.38
217 Jumi Trần 28 30 93% 5.7
218 Hoàng Lê 23 30 77% 27.27
219 Thu Anh 18 30 60% 10
220 Người Đặc Biệt 21 29 72% 5.58
221 Quên Để Nhớ 1 8 13% 1.75
222 Nhoc'x Siêu's Quậy'ss 16 30 53% 13.12
223 Châu Lệ Nga 21 30 70% 10.37
224 Phan Anh Nguyen 26 30 87% 4.27
225 Thiên Thiên 16 30 53% 9.37
226 Trần Đăng Doanh 25 30 83% 19.47
227 Hoàng Ân 10 30 33% 7.17
228 Hong Ly Truong 27 30 90% 6.85
229 Nguyễn Quang Long 24 29 83% 8.65
230 Thắng Nguyễn Minh 3 5 60% 4.1
231 Trúc Vương 26 30 87% 5.07
232 hoàng ân 27 30 90% 10.38
233 Hoàng Thảo Nhi 26 29 90% 10.07
234 Thạch Nguyễn Ngọc 17 30 57% 4.8
235 Hoa Pháp 21 30 70% 19.72
236 Nguyễn Minh Sáng 22 30 73% 9.83
237 Lan Nguyen 27 30 90% 4.93
238 Moon's Diễm 26 30 87% 5.02
239 ngô quốc phát 24 30 80% 58.7
240 Tú Ngọc 19 30 63% 9.08
241 Công Hữu 14 30 47% 10.83
242 Nhok Thang 0 0 0% 0.23
243 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 25 30 83% 6.85
244 Nguyễn Tuấn Hiệp 22 30 73% 5.62
245 Thu Hà 17 26 65% 16.75
246 Linh Linh'ss 10 16 63% 4.17
247 Lê Thắm 21 30 70% 15.75
248 Minion Saukiu 12 30 40% 2.38
249 quynhgiang 28 30 93% 6.77
250 Tít's Sociu's 21 29 72% 5.02
251 Pé Py 28 30 93% 8.62
252 Khánhh Huyền 11 30 37% 10.37
253 Đạt Nguyễn Tiến 30 30 100% 3.55
254 Hoàng Anh 19 30 63% 7.53
255 Tran Tu Son 16 25 64% 11.3
256 Pear MV Love 24 30 80% 13.77
257 Tú Oanh 13 30 43% 4.07
258 Như Lưu 17 30 57% 13.17
259 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20 30 67% 7.65
260 Bích Thoa Nguyễn 28 30 93% 7.62
261 Trần Thị Thanh Thành 22 30 73% 12.92
262 Hoàng Thị Hà 11 30 37% 7.23
263 Phùng Khánh Hiền 9 30 30% 8.78
264 Tuyết Ngân 22 30 73% 7.62
265 Lê Hà Giang 26 30 87% 11.02
266 An Thu 20 30 67% 7.45
267 Hoa Liên 24 30 80% 14.13
268 Thư's Dương 21 30 70% 5.08
269 Tien Che 11 29 38% 7.18
270 Cao Ha Minh 23 30 77% 3.65
271 Kun's Lee 19 30 63% 6.98
272 Hương Black's 21 30 70% 9.28
273 Ngọc Trân 22 23 96% 4.9
274 Lê Huy Hiệp 21 30 70% 6.67
275 Trần Hoàng Anh 11 30 37% 5
276 Đặng Thị Ánh Nguyệt 24 30 80% 7.78
277 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.27
278 Bốn Mắt Hay Cười 27 30 90% 7.47
279 Con Ông Trời 14 30 47% 23.57
280 Tran The Cuong 28 30 93% 3.77
281 nguyễn huỳen trang 9 29 31% 2.42
282 Hoàng Huế 24 30 80% 38.2
283 Hồ Sỹ Nhật 21 30 70% 7.47
284 Lục Chỉ Cầm Ma 14 25 56% 4.7
285 Hiền Pun 13 30 43% 16.4
286 Brain Phan 24 30 80% 9.35
287 Không Cảm Giác 27 30 90% 27.77
288 Vũ Thị Ban Mai 21 30 70% 7.8
289 Haru Minanako 8 14 57% 3.55
290 Trần Thị Hoài 22 28 79% 20.25
291 Trần Anh Hùng 11 30 37% 4.78
292 vân teeny 17 30 57% 11.45
293 Trần Thị Phương Thảo 21 30 70% 7.55
294 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 21 30 70% 9.2
295 Minh Anh 25 30 83% 17.2
296 Ba Quang Du 21 30 70% 9.85
297 Nhung Nguyen 24 30 80% 6.83
298 Oanh La 19 30 63% 11.37
299 Tuan Nguyen 14 30 47% 8.98
300 Anh Vũ 28 30 93% 2.87
301 Tống Thị Tuyết 16 30 53% 7.57
302 Danh Tuấn 6 30 20% 3.23
303 Hoàng Béo 9 28 32% 22.72
304 Học Sinh Gương Mẫu 6 30 20% 4.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9