Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 2

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 32 câu - Số lượt thi : 2146

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. 

Câu 6: I can’t understand the French visitors. I wish I ________French.    

Câu 7: The church ________about 100 years ago.

Câu 8: People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.

Câu 9: ________I was really tired , I couldn’t sleep.

Câu 10: Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

Câu 11: I suggest ________some money for poor children.

Câu 12: She asked me if I _______a laptop computer the following day.

Câu 13: I ________telephone her if I knew her number.

Câu 14: Honda motorbikes ________in Viet Nam.

Câu 15: We have learnt English ________2001.        

Câu 16: We ________already _______Huong Pagoda.         

Câu 17: All the houses in the area ________immediately.

Câu 18: If he ________soon, he might miss the train.

Câu 19: Mr. Long said that he ________in Ho Chi Minh City.

Câu 20: Your sister works in a foreign company, ________she?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. 

Câu 21: My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.       

Câu 22: Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English.        

Câu 23: My father asked us not to spending too much time playing computer games.

Câu 24: Ba can play the piano better  more than his friends can.        

Câu 25: We can save  nature resources by using solar energy.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (28)__________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (29)__________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers (30)__________go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Câu 26: _________(26)

Câu 27: _________(27)

Câu 28: _________(28)

Câu 29: _________(29)

Câu 30: _________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thy Lê 30 30 100% 3.83
2 Lam Khanh 30 30 100% 4.87
3 pham the truong 30 30 100% 1.85
4 Nguyen Dinh Luyen 30 30 100% 12.08
5 vo minh chau 29 30 97% 12.08
6 Phong Lê 29 30 97% 5.72
7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29 30 97% 3.78
8 Linh Minky 29 30 97% 2.62
9 Đào Phúc Toàn 29 30 97% 12.52
10 TNT.ShouKa 28 30 93% 3.72
11 Thư Thánh Thiện 28 30 93% 9.93
12 lecanhtruong 28 30 93% 6.88
13 Vũ Đức Ngọc 28 30 93% 5.73
14 Đỗ Hồng Mai 28 30 93% 6.8
15 Trần Anh Tuệ 28 30 93% 21.43
16 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 29 93% 5.93
17 nguyễn trọng nghĩa 27 30 90% 7.93
18 Trịnh Thiên Ngôn 26 30 87% 12.27
19 Thạnh Thôgg Tháii 26 30 87% 7.65
20 yen 26 30 87% 13.77
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 8.88
22 Thai tran 26 30 87% 8.42
23 Tuấn Nam Nguyễn 26 30 87% 14.27
24 Nguyen Hoang Long 25 29 86% 8.22
25 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 25 30 83% 19.37
26 Mai Phuong 25 30 83% 8.3
27 Huy 25 30 83% 9.13
28 Mon Nguyễn 24 30 80% 7.73
29 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 6.73
30 Hoang Khanh 23 30 77% 6.88
31 tran thi kim tuyen 23 30 77% 11.4
32 Lenny Vin 23 30 77% 14.63
33 hằng nguyễn 21 25 84% 11.02
34 thanhloi 21 25 84% 5.03
35 Dương T Seven 22 29 76% 7.63
36 Nguyễn Thị Tường Vy 22 30 73% 8.05
37 Tuấn Nguyễn 22 30 73% 4.25
38 Lieu Thai Phu 22 30 73% 7.15
39 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 22 30 73% 6.6
40 lê thị liên phương 22 30 73% 2.73
41 Dat Tran 22 30 73% 13.7
42 Nguyen Thanh Nga 21 29 72% 7.73
43 Tờ Bờ Nờ 21 30 70% 5.77
44 nguyễn thuỵ thanh tâm 21 30 70% 16.33
45 Mèo Con 21 30 70% 16.65
46 Loc Tran 21 30 70% 13.53
47 Mimela Kakuni 21 30 70% 4.7
48 Nhi Mai 20 30 67% 6.97
49 Sony Demons 20 30 67% 7.3
50 Hưng Hài Hước 20 30 67% 3.52
51 Hoàng Lâm 17 25 68% 7.88
52 Huỳnh Đức Duy 18 29 62% 11.5
53 nguyendieulinh 18 30 60% 20.28
54 Hải My 18 30 60% 6.63
55 Dương Tấn Hải 13 16 81% 5.57
56 Pà Nhi 17 30 57% 6.55
57 Thành Thật Thà 15 24 63% 4.95
58 Lê Ngọc Anh 16 30 53% 14.93
59 Huyền Trang 16 30 53% 10.78
60 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 8 8 100% 11.95
61 Lê Tiến Đại 15 30 50% 12.17
62 tranvancam 15 30 50% 8.97
63 Thuy Cool 13 30 43% 16.08
64 Như Quỳnhh 12 30 40% 10.57
65 Phương Lê 11 27 41% 12.77
66 Tran Ngoc 12 30 40% 7.87
67 Oh La La 2 3 67% 1.87
68 Vỹ La 26 30 87% 7.22
69 Chibi's Ninh's 14 27 52% 5.4
70 Vu Ngoc Thai 10 15 67% 13.72
71 Thanh Ngân 28 30 93% 4.85
72 Susu RaLy 19 29 66% 16.52
73 Trang Hoang 25 30 83% 11.25
74 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.9
75 Phuong Vy Stellar 23 23 100% 2.97
76 Vân Anh 25 30 83% 6.97
77 Phạm Hoàng Long 24 30 80% 9.48
78 super naughty 12 30 40% 44.7
79 Nguyệt Hà 10 30 33% 2.88
80 vu hoang phuong lien 17 29 59% 21.65
81 Vi Lam 24 30 80% 4.18
82 Đặng Thị Thực 16 25 64% 10.42
83 nguyễn thị linh trang 18 29 62% 12.58
84 Ung Ngọc Sang 21 30 70% 13.5
85 Ngô Nguyễn Hồng Phú 16 29 55% 15.43
86 Bin 18 30 60% 16.65
87 Tống Thị Anh 13 18 72% 4.85
88 thu trang 28 30 93% 4.75
89 Thanh's Huyền's 27 30 90% 4.63
90 Nguyễn Phương Uyên 16 30 53% 6.55
91 Hoang Duy 15 30 50% 15.33
92 Hương Mii 15 30 50% 6.83
93 Tấn Hải Vương 23 30 77% 8.8
94 Đoann Trangg 26 30 87% 6.9
95 Uyên Hồ 24 30 80% 6.68
96 Ngọc Diễm 14 26 54% 7.72
97 Bùi Lê Minh Duy 24 30 80% 7.43
98 Hoàng Royal 19 30 63% 13.22
99 Hà Mẫn 17 28 61% 7.98
100 Tấn Khoa 24 30 80% 22.75
101 Hoàng Lâm Vũ 2 12 17% 20.47
102 Uyên Nguyễn 25 28 89% 6.9
103 Te Nguyễn 12 18 67% 4.82
104 Nguyễn Thanh Lịch 12 30 40% 10.85
105 Nguyễn thị thảo linh 21 30 70% 9.43
106 pnlinh 18 30 60% 12.42
107 Hồng Thu 24 30 80% 7.93
108 Thanh Binh Ho 22 30 73% 10.43
109 Phú Em 27 30 90% 7.07
110 Phạm Yến 12 29 41% 6.37
111 Kim Dungg 9 30 30% 9.18
112 Uyên Ốc 16 30 53% 11.27
113 TRẦN KIM NGUYÊN 25 30 83% 5.25
114 Pu Nquyen 13 26 50% 9.28
115 Khánh Thu 20 30 67% 8.45
116 Mindo Hoàng 19 30 63% 10.27
117 MrOne Truong 17 30 57% 9.32
118 Lê Gia Khang 19 30 63% 7.88
119 Hải Yến 15 28 54% 28.9
120 Lục Thiên Hà 22 29 76% 11.35
121 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 29 30 97% 4.32
122 Hưng Dương 26 30 87% 4.6
123 DO Hieu 13 30 43% 10.3
124 MY LE 20 30 67% 12.1
125 Tú Bà Sâuciu 18 30 60% 5.07
126 Nhi Nguyễn 26 30 87% 5.75
127 Nguyễn Linh 22 30 73% 6.93
128 Thoa Nguyễn 25 30 83% 4.72
129 Trần Thị Hương 26 30 87% 10.57
130 Quách Nguyễn 23 27 85% 8.4
131 Minh Quý 12 19 63% 11.68
132 Nguyên Thị Bảo Châu 19 30 63% 11.35
133 Thùy Trang 20 30 67% 9
134 Tuan Tran 24 30 80% 7.88
135 Quyên Trần 26 30 87% 6.67
136 Dương Thu Thủy 30 30 100% 9.9
137 Nam'ss Sky'ss 21 30 70% 8.08
138 Sin's Sin's 12 30 40% 7.45
139 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 25 30 83% 7.07
140 Ngọc Maii 12 24 50% 9.4
141 Nguyễn Thị Thu Hà 28 30 93% 3.02
142 Kien Kien 27 30 90% 8.72
143 Lê Hoàng Kim Ngân 27 30 90% 5.67
144 Phan Vĩnh Phú 18 29 62% 9.65
145 Lãnh thị hoa 19 30 63% 11
146 Vũ Diệp Lâm Nhi 21 30 70% 9.72
147 Phạm Nguyễn Hùng Vương 21 30 70% 3.87
148 tranduc 0 0 0% 0.15
149 Nguyễn Danh Kiên 19 29 66% 6.02
150 Nguyen Thanh Lan 12 25 48% 11.23
151 phạm Anh 18 30 60% 8.42
152 phuong minh nhu 20 20 100% 3.02
153 Tuyển Cóc Madridista 3 3 100% 0.45
154 Huỳnh Bá Thuần 0 0 0% 0.1
155 Đăng Linh 28 29 97% 5.27
156 Hoàng Khắc Anh 19 30 63% 5.45
157 Phạm Văn Huy 8 25 32% 4.67
158 Lê Bá Lĩnh 27 30 90% 8.75
159 Lê Thị Thu Hương 8 25 32% 5.47
160 Phương Kobayashi 27 30 90% 9
161 Nguyễn Thị Xuân Thủy 21 29 72% 9.45
162 Phúc Nguyễn 17 30 57% 8.22
163 nguyễn đỗ khánh huy 8 30 27% 5.62
164 Bùi Thu Phương 27 30 90% 5.13
165 Akuno Hana 24 30 80% 12.33
166 Rony Phong 24 30 80% 9.87
167 Hoàng Kim Vũ 17 30 57% 7.85
168 Zzz Sora Zzz 26 30 87% 5.75
169 Happiness delight PCY 20 25 80% 5.85
170 Bích Trâm 12 25 48% 7.07
171 Lâm Kim Phương 11 30 37% 6.55
172 ELE 22 30 73% 8.43
173 Anh Nguyen 29 30 97% 11.92
174 Nhỏ Lùnn 15 30 50% 5.22
175 Châu Nguyễn 28 30 93% 3.12
176 Mộng Mơ 23 24 96% 21.43
177 Nguyễn Khải 25 30 83% 8.57
178 Đoàn Ngọc Như Khôi 29 30 97% 3.73
179 Chu Thành Đạt 29 30 97% 3.22
180 Trai's Đểu Xì Tin's 25 30 83% 4.22
181 Đỗ Anh Tú 26 30 87% 4.6
182 Thiều thị hương 22 29 76% 44.07
183 Bùi Thiên Lâm 16 30 53% 7.87
184 Dương Hai 23 29 79% 17.58
185 Mike Kintaru 23 30 77% 8.92
186 Hoàng Thương 21 25 84% 11.65
187 Hương Ki 24 29 83% 13.42
188 Duy Hidai Mrd 30 30 100% 8.97
189 Mỹ Duyên 24 30 80% 7.52
190 Vinmini Bom 11 24 46% 4.98
191 HOang Vy 28 28 100% 16
192 Ánh Dương Phan Ngọc 25 30 83% 5.6
193 Nguyễn Thị Hải Thành 29 29 100% 13.32
194 Nguyễn Trâm 27 30 90% 3.68
195 Hoàng Thị Thu Hoài 29 30 97% 7.68
196 Phương Tuyền 6 16 38% 4.02
197 Đỗ Phong 17 27 63% 4.83
198 Nguyen Thị Vân Anh 28 30 93% 4.8
199 Hoàng Như Mai 15 30 50% 12.83
200 Nguyễn Quốc Trung 27 30 90% 6.38
201 khangvannguyen 27 30 90% 5.58
202 Phan Văn Công 21 30 70% 18.68
203 Nấm Rơm 25 30 83% 8.1
204 Trương Văn Quốc 26 29 90% 5.87
205 Đào Thuỳ Trang 20 30 67% 10.48
206 Hoàng Đức Minh 5 14 36% 3.52
207 Nguyễn Khánh Vy 8 30 27% 4.42
208 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20 30 67% 5.3
209 Móm's Love 24 30 80% 6.42
210 Gosuha Longshendo 21 30 70% 4.9
211 Dương Mẫn Mẫn 13 30 43% 7.38
212 Jumi Trần 28 30 93% 5.7
213 Hoàng Lê 23 30 77% 27.27
214 Thu Anh 18 30 60% 10
215 Người Đặc Biệt 21 29 72% 5.58
216 Quên Để Nhớ 1 8 13% 1.75
217 Nhoc'x Siêu's Quậy'ss 16 30 53% 13.12
218 Châu Lệ Nga 21 30 70% 10.37
219 Phan Anh Nguyen 26 30 87% 4.27
220 Thiên Thiên 16 30 53% 9.37
221 Trần Đăng Doanh 25 30 83% 19.47
222 Hoàng Ân 10 30 33% 7.17
223 Hong Ly Truong 27 30 90% 6.85
224 Nguyễn Quang Long 24 29 83% 8.65
225 Thắng Nguyễn Minh 3 5 60% 4.1
226 Trúc Vương 26 30 87% 5.07
227 hoàng ân 27 30 90% 10.38
228 Hoàng Thảo Nhi 26 29 90% 10.07
229 Thạch Nguyễn Ngọc 17 30 57% 4.8
230 Hoa Pháp 21 30 70% 19.72
231 Nguyễn Minh Sáng 22 30 73% 9.83
232 Lan Nguyen 27 30 90% 4.93
233 Moon's Diễm 26 30 87% 5.02
234 ngô quốc phát 24 30 80% 58.7
235 Tú Ngọc 19 30 63% 9.08
236 Công Hữu 14 30 47% 10.83
237 Nhok Thang 0 0 0% 0.23
238 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 25 30 83% 6.85
239 Nguyễn Tuấn Hiệp 22 30 73% 5.62
240 Thu Hà 17 26 65% 16.75
241 Linh Linh'ss 10 16 63% 4.17
242 Lê Thắm 21 30 70% 15.75
243 Minion Saukiu 12 30 40% 2.38
244 quynhgiang 28 30 93% 6.77
245 Tít's Sociu's 21 29 72% 5.02
246 Pé Py 28 30 93% 8.62
247 Khánhh Huyền 11 30 37% 10.37
248 Đạt Nguyễn Tiến 30 30 100% 3.55
249 Hoàng Anh 19 30 63% 7.53
250 Tran Tu Son 16 25 64% 11.3
251 Pear MV Love 24 30 80% 13.77
252 Tú Oanh 13 30 43% 4.07
253 Như Lưu 17 30 57% 13.17
254 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20 30 67% 7.65
255 Bích Thoa Nguyễn 28 30 93% 7.62
256 Trần Thị Thanh Thành 22 30 73% 12.92
257 Hoàng Thị Hà 11 30 37% 7.23
258 Phùng Khánh Hiền 9 30 30% 8.78
259 Tuyết Ngân 22 30 73% 7.62
260 Lê Hà Giang 26 30 87% 11.02
261 An Thu 20 30 67% 7.45
262 Hoa Liên 24 30 80% 14.13
263 Thư's Dương 21 30 70% 5.08
264 Tien Che 11 29 38% 7.18
265 Cao Ha Minh 23 30 77% 3.65
266 Kun's Lee 19 30 63% 6.98
267 Hương Black's 21 30 70% 9.28
268 Ngọc Trân 22 23 96% 4.9
269 Lê Huy Hiệp 21 30 70% 6.67
270 Trần Hoàng Anh 11 30 37% 5
271 Đặng Thị Ánh Nguyệt 24 30 80% 7.78
272 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.27
273 Bốn Mắt Hay Cười 27 30 90% 7.47
274 Con Ông Trời 14 30 47% 23.57
275 Tran The Cuong 28 30 93% 3.77
276 nguyễn huỳen trang 9 29 31% 2.42
277 Hoàng Huế 24 30 80% 38.2
278 Hồ Sỹ Nhật 21 30 70% 7.47
279 Lục Chỉ Cầm Ma 14 25 56% 4.7
280 Hiền Pun 13 30 43% 16.4
281 Brain Phan 24 30 80% 9.35
282 Không Cảm Giác 27 30 90% 27.77
283 Vũ Thị Ban Mai 21 30 70% 7.8
284 Haru Minanako 8 14 57% 3.55
285 Trần Thị Hoài 22 28 79% 20.25
286 Trần Anh Hùng 11 30 37% 4.78
287 vân teeny 17 30 57% 11.45
288 Trần Thị Phương Thảo 21 30 70% 7.55
289 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 21 30 70% 9.2
290 Minh Anh 25 30 83% 17.2
291 Ba Quang Du 21 30 70% 9.85
292 Nhung Nguyen 24 30 80% 6.83
293 Oanh La 19 30 63% 11.37
294 Tuan Nguyen 14 30 47% 8.98
295 Anh Vũ 28 30 93% 2.87
296 Tống Thị Tuyết 16 30 53% 7.57
297 Danh Tuấn 6 30 20% 3.23
298 Hoàng Béo 9 28 32% 22.72
299 Học Sinh Gương Mẫu 6 30 20% 4.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9