Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 2

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 32 câu - Số lượt thi : 2168

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. 

Câu 6: I can’t understand the French visitors. I wish I ________French.    

Câu 7: The church ________about 100 years ago.

Câu 8: People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.

Câu 9: ________I was really tired , I couldn’t sleep.

Câu 10: Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

Câu 11: I suggest ________some money for poor children.

Câu 12: She asked me if I _______a laptop computer the following day.

Câu 13: I ________telephone her if I knew her number.

Câu 14: Honda motorbikes ________in Viet Nam.

Câu 15: We have learnt English ________2001.        

Câu 16: We ________already _______Huong Pagoda.         

Câu 17: All the houses in the area ________immediately.

Câu 18: If he ________soon, he might miss the train.

Câu 19: Mr. Long said that he ________in Ho Chi Minh City.

Câu 20: Your sister works in a foreign company, ________she?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. 

Câu 21: My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.       

Câu 22: Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English.        

Câu 23: My father asked us not to spending too much time playing computer games.

Câu 24: Ba can play the piano better  more than his friends can.        

Câu 25: We can save  nature resources by using solar energy.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.

A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The (28)__________ choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way products are displayed is another difference between supermarkets and many other types of stores; (29)__________ example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in front of the checkout counter: candies, chocolates, magazines, cheap foods and so on.

Most customers (30)__________go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know exactly what they need to buy. They do the shopping according to a plan.

Câu 26: _________(26)

Câu 27: _________(27)

Câu 28: _________(28)

Câu 29: _________(29)

Câu 30: _________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thy Lê 30 30 100% 3.83
2 Lam Khanh 30 30 100% 4.87
3 pham the truong 30 30 100% 1.85
4 Nguyen Dinh Luyen 30 30 100% 12.08
5 vo minh chau 29 30 97% 12.08
6 Phong Lê 29 30 97% 5.72
7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29 30 97% 3.78
8 Linh Minky 29 30 97% 2.62
9 Đào Phúc Toàn 29 30 97% 12.52
10 TNT.ShouKa 28 30 93% 3.72
11 Thư Thánh Thiện 28 30 93% 9.93
12 lecanhtruong 28 30 93% 6.88
13 Vũ Đức Ngọc 28 30 93% 5.73
14 Đỗ Hồng Mai 28 30 93% 6.8
15 Trần Anh Tuệ 28 30 93% 21.43
16 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 29 93% 5.93
17 nguyễn trọng nghĩa 27 30 90% 7.93
18 Trịnh Thiên Ngôn 26 30 87% 12.27
19 Thạnh Thôgg Tháii 26 30 87% 7.65
20 yen 26 30 87% 13.77
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 8.88
22 Thai tran 26 30 87% 8.42
23 Tuấn Nam Nguyễn 26 30 87% 14.27
24 Nguyen Hoang Long 25 29 86% 8.22
25 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 25 30 83% 19.37
26 Mai Phuong 25 30 83% 8.3
27 Huy 25 30 83% 9.13
28 Mon Nguyễn 24 30 80% 7.73
29 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 6.73
30 Hoang Khanh 23 30 77% 6.88
31 tran thi kim tuyen 23 30 77% 11.4
32 Lenny Vin 23 30 77% 14.63
33 hằng nguyễn 21 25 84% 11.02
34 thanhloi 21 25 84% 5.03
35 Dương T Seven 22 29 76% 7.63
36 Nguyễn Thị Tường Vy 22 30 73% 8.05
37 Tuấn Nguyễn 22 30 73% 4.25
38 Lieu Thai Phu 22 30 73% 7.15
39 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 22 30 73% 6.6
40 lê thị liên phương 22 30 73% 2.73
41 Dat Tran 22 30 73% 13.7
42 Nguyen Thanh Nga 21 29 72% 7.73
43 Tờ Bờ Nờ 21 30 70% 5.77
44 nguyễn thuỵ thanh tâm 21 30 70% 16.33
45 Mèo Con 21 30 70% 16.65
46 Loc Tran 21 30 70% 13.53
47 Mimela Kakuni 21 30 70% 4.7
48 Nhi Mai 20 30 67% 6.97
49 Sony Demons 20 30 67% 7.3
50 Hưng Hài Hước 20 30 67% 3.52
51 Hoàng Lâm 17 25 68% 7.88
52 Huỳnh Đức Duy 18 29 62% 11.5
53 nguyendieulinh 18 30 60% 20.28
54 Hải My 18 30 60% 6.63
55 Dương Tấn Hải 13 16 81% 5.57
56 Pà Nhi 17 30 57% 6.55
57 Thành Thật Thà 15 24 63% 4.95
58 Lê Ngọc Anh 16 30 53% 14.93
59 Huyền Trang 16 30 53% 10.78
60 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 8 8 100% 11.95
61 Lê Tiến Đại 15 30 50% 12.17
62 tranvancam 15 30 50% 8.97
63 Thuy Cool 13 30 43% 16.08
64 Như Quỳnhh 12 30 40% 10.57
65 Phương Lê 11 27 41% 12.77
66 Tran Ngoc 12 30 40% 7.87
67 Oh La La 2 3 67% 1.87
68 Vỹ La 26 30 87% 7.22
69 Chibi's Ninh's 14 27 52% 5.4
70 Vu Ngoc Thai 10 15 67% 13.72
71 Thanh Ngân 28 30 93% 4.85
72 Susu RaLy 19 29 66% 16.52
73 Trang Hoang 25 30 83% 11.25
74 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.9
75 Phuong Vy Stellar 23 23 100% 2.97
76 Vân Anh 25 30 83% 6.97
77 Phạm Hoàng Long 24 30 80% 9.48
78 super naughty 12 30 40% 44.7
79 Nguyệt Hà 10 30 33% 2.88
80 vu hoang phuong lien 17 29 59% 21.65
81 Vi Lam 24 30 80% 4.18
82 Đặng Thị Thực 16 25 64% 10.42
83 nguyễn thị linh trang 18 29 62% 12.58
84 Ung Ngọc Sang 21 30 70% 13.5
85 Minh Vũ 26 30 87% 6.27
86 Ngô Nguyễn Hồng Phú 16 29 55% 15.43
87 Bin 18 30 60% 16.65
88 Tống Thị Anh 13 18 72% 4.85
89 thu trang 28 30 93% 4.75
90 Thanh's Huyền's 27 30 90% 4.63
91 Nguyễn Phương Uyên 16 30 53% 6.55
92 Hoang Duy 15 30 50% 15.33
93 Hương Mii 15 30 50% 6.83
94 Tấn Hải Vương 23 30 77% 8.8
95 Đoann Trangg 26 30 87% 6.9
96 Uyên Hồ 24 30 80% 6.68
97 Ngọc Diễm 14 26 54% 7.72
98 Nga Lùnn 18 30 60% 8.23
99 Bùi Lê Minh Duy 24 30 80% 7.43
100 Hoàng Royal 19 30 63% 13.22
101 Hà Mẫn 17 28 61% 7.98
102 Nguyễn Thị Trúc Ly 25 30 83% 6.4
103 Tấn Khoa 24 30 80% 22.75
104 Hoàng Lâm Vũ 2 12 17% 20.47
105 Uyên Nguyễn 25 28 89% 6.9
106 Te Nguyễn 12 18 67% 4.82
107 Nguyễn Thanh Lịch 12 30 40% 10.85
108 Nguyễn thị thảo linh 21 30 70% 9.43
109 pnlinh 18 30 60% 12.42
110 Hồng Thu 24 30 80% 7.93
111 Thanh Binh Ho 22 30 73% 10.43
112 Phú Em 27 30 90% 7.07
113 Phạm Yến 12 29 41% 6.37
114 Kim Dungg 9 30 30% 9.18
115 Uyên Ốc 16 30 53% 11.27
116 宋玲 29 30 97% 2.95
117 TRẦN KIM NGUYÊN 25 30 83% 5.25
118 Pu Nquyen 13 26 50% 9.28
119 Khánh Thu 20 30 67% 8.45
120 Mindo Hoàng 19 30 63% 10.27
121 MrOne Truong 17 30 57% 9.32
122 Lê Gia Khang 19 30 63% 7.88
123 Hải Yến 15 28 54% 28.9
124 Lục Thiên Hà 22 29 76% 11.35
125 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 29 30 97% 4.32
126 Thanh Tuyền Nguyễn 13 27 48% 5.85
127 Hưng Dương 26 30 87% 4.6
128 DO Hieu 13 30 43% 10.3
129 MY LE 20 30 67% 12.1
130 Tú Bà Sâuciu 18 30 60% 5.07
131 Nhi Nguyễn 26 30 87% 5.75
132 Nguyễn Linh 22 30 73% 6.93
133 Thoa Nguyễn 25 30 83% 4.72
134 Trần Thị Hương 26 30 87% 10.57
135 Phạm Lê Như Quỳnh 25 30 83% 6.98
136 Quách Nguyễn 23 27 85% 8.4
137 Minh Quý 12 19 63% 11.68
138 Nguyên Thị Bảo Châu 19 30 63% 11.35
139 Thùy Trang 20 30 67% 9
140 Phan Minh Quang 13 30 43% 14.95
141 Tuan Tran 24 30 80% 7.88
142 Quyên Trần 26 30 87% 6.67
143 Dương Thu Thủy 30 30 100% 9.9
144 Nam'ss Sky'ss 21 30 70% 8.08
145 Sin's Sin's 12 30 40% 7.45
146 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 25 30 83% 7.07
147 Ngọc Maii 12 24 50% 9.4
148 Nguyễn Thị Thu Hà 28 30 93% 3.02
149 Kien Kien 27 30 90% 8.72
150 Lê Hoàng Kim Ngân 27 30 90% 5.67
151 Phan Vĩnh Phú 18 29 62% 9.65
152 Lãnh thị hoa 19 30 63% 11
153 Vũ Diệp Lâm Nhi 21 30 70% 9.72
154 Phạm Nguyễn Hùng Vương 21 30 70% 3.87
155 tranduc 0 0 0% 0.15
156 Nguyễn Danh Kiên 19 29 66% 6.02
157 Nguyen Thanh Lan 12 25 48% 11.23
158 phạm Anh 18 30 60% 8.42
159 phuong minh nhu 20 20 100% 3.02
160 Tuyển Cóc Madridista 3 3 100% 0.45
161 Huỳnh Bá Thuần 0 0 0% 0.1
162 Đăng Linh 28 29 97% 5.27
163 Hoàng Khắc Anh 19 30 63% 5.45
164 Phạm Văn Huy 8 25 32% 4.67
165 Lê Bá Lĩnh 27 30 90% 8.75
166 Lê Thị Thu Hương 8 25 32% 5.47
167 Phương Kobayashi 27 30 90% 9
168 Nguyễn Thị Xuân Thủy 21 29 72% 9.45
169 Phúc Nguyễn 17 30 57% 8.22
170 nguyễn đỗ khánh huy 8 30 27% 5.62
171 Bùi Thu Phương 27 30 90% 5.13
172 Akuno Hana 24 30 80% 12.33
173 Rony Phong 24 30 80% 9.87
174 Hoàng Kim Vũ 17 30 57% 7.85
175 Zzz Sora Zzz 26 30 87% 5.75
176 Happiness delight PCY 20 25 80% 5.85
177 Bích Trâm 12 25 48% 7.07
178 Lâm Kim Phương 11 30 37% 6.55
179 ELE 22 30 73% 8.43
180 Phan Trung Kiên 24 30 80% 6.42
181 Anh Nguyen 29 30 97% 11.92
182 Nhỏ Lùnn 15 30 50% 5.22
183 Châu Nguyễn 28 30 93% 3.12
184 Mộng Mơ 23 24 96% 21.43
185 Nguyễn Khải 25 30 83% 8.57
186 Đoàn Ngọc Như Khôi 29 30 97% 3.73
187 Chu Thành Đạt 29 30 97% 3.22
188 Trai's Đểu Xì Tin's 25 30 83% 4.22
189 Nguyễn Hà Khánh Linh 23 30 77% 7.17
190 Đỗ Anh Tú 26 30 87% 4.6
191 Thiều thị hương 22 29 76% 44.07
192 Bùi Thiên Lâm 16 30 53% 7.87
193 Dương Hai 23 29 79% 17.58
194 Mike Kintaru 23 30 77% 8.92
195 Hoàng Thương 21 25 84% 11.65
196 Hương Ki 24 29 83% 13.42
197 Duy Hidai Mrd 30 30 100% 8.97
198 Mỹ Duyên 24 30 80% 7.52
199 Vinmini Bom 11 24 46% 4.98
200 HOang Vy 28 28 100% 16
201 Ánh Dương Phan Ngọc 25 30 83% 5.6
202 Nguyễn Thị Hải Thành 29 29 100% 13.32
203 Nguyễn Trâm 27 30 90% 3.68
204 Hoàng Thị Thu Hoài 29 30 97% 7.68
205 Phương Tuyền 6 16 38% 4.02
206 Đỗ Phong 17 27 63% 4.83
207 Nguyen Thị Vân Anh 28 30 93% 4.8
208 Hoàng Như Mai 15 30 50% 12.83
209 Nguyễn Quốc Trung 27 30 90% 6.38
210 khangvannguyen 27 30 90% 5.58
211 Phan Văn Công 21 30 70% 18.68
212 Nấm Rơm 25 30 83% 8.1
213 Trương Văn Quốc 26 29 90% 5.87
214 Đào Thuỳ Trang 20 30 67% 10.48
215 Hoàng Đức Minh 5 14 36% 3.52
216 Nguyễn Khánh Vy 8 30 27% 4.42
217 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20 30 67% 5.3
218 Móm's Love 24 30 80% 6.42
219 Gosuha Longshendo 21 30 70% 4.9
220 Dương Mẫn Mẫn 13 30 43% 7.38
221 Jumi Trần 28 30 93% 5.7
222 Hoàng Lê 23 30 77% 27.27
223 Thu Anh 18 30 60% 10
224 Người Đặc Biệt 21 29 72% 5.58
225 Quên Để Nhớ 1 8 13% 1.75
226 Trịnh Minh 23 30 77% 4.98
227 Nhoc'x Siêu's Quậy'ss 16 30 53% 13.12
228 Châu Lệ Nga 21 30 70% 10.37
229 Phan Anh Nguyen 26 30 87% 4.27
230 Thiên Thiên 16 30 53% 9.37
231 Trần Đăng Doanh 25 30 83% 19.47
232 Hoàng Ân 10 30 33% 7.17
233 Hong Ly Truong 27 30 90% 6.85
234 Nguyễn Quang Long 24 29 83% 8.65
235 Thắng Nguyễn Minh 3 5 60% 4.1
236 Trúc Vương 26 30 87% 5.07
237 hoàng ân 27 30 90% 10.38
238 Hoàng Thảo Nhi 26 29 90% 10.07
239 Thạch Nguyễn Ngọc 17 30 57% 4.8
240 Hoa Pháp 21 30 70% 19.72
241 Nguyễn Minh Sáng 22 30 73% 9.83
242 Lan Nguyen 27 30 90% 4.93
243 Moon's Diễm 26 30 87% 5.02
244 ngô quốc phát 24 30 80% 58.7
245 Tú Ngọc 19 30 63% 9.08
246 Công Hữu 14 30 47% 10.83
247 Nhok Thang 0 0 0% 0.23
248 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 25 30 83% 6.85
249 Nguyễn Tuấn Hiệp 22 30 73% 5.62
250 Thu Hà 17 26 65% 16.75
251 Linh Linh'ss 10 16 63% 4.17
252 Lê Thắm 21 30 70% 15.75
253 Minion Saukiu 12 30 40% 2.38
254 quynhgiang 28 30 93% 6.77
255 Tít's Sociu's 21 29 72% 5.02
256 Pé Py 28 30 93% 8.62
257 Khánhh Huyền 11 30 37% 10.37
258 Đạt Nguyễn Tiến 30 30 100% 3.55
259 Hoàng Anh 19 30 63% 7.53
260 Tran Tu Son 16 25 64% 11.3
261 Pear MV Love 24 30 80% 13.77
262 Tú Oanh 13 30 43% 4.07
263 Như Lưu 17 30 57% 13.17
264 SỐ PI 20 30 67% 7.65
265 Bích Thoa Nguyễn 28 30 93% 7.62
266 Trần Thị Thanh Thành 22 30 73% 12.92
267 Hoàng Thị Hà 11 30 37% 7.23
268 Phùng Khánh Hiền 9 30 30% 8.78
269 Tuyết Ngân 22 30 73% 7.62
270 Lê Hà Giang 26 30 87% 11.02
271 An Thu 20 30 67% 7.45
272 Hoa Liên 24 30 80% 14.13
273 Thư's Dương 21 30 70% 5.08
274 Tien Che 11 29 38% 7.18
275 Cao Ha Minh 23 30 77% 3.65
276 Kun's Lee 19 30 63% 6.98
277 Hương Black's 21 30 70% 9.28
278 Ngọc Trân 22 23 96% 4.9
279 Lê Huy Hiệp 21 30 70% 6.67
280 Trần Hoàng Anh 11 30 37% 5
281 Đặng Thị Ánh Nguyệt 24 30 80% 7.78
282 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.27
283 Bốn Mắt Hay Cười 27 30 90% 7.47
284 Con Ông Trời 14 30 47% 23.57
285 Tran The Cuong 28 30 93% 3.77
286 nguyễn huỳen trang 9 29 31% 2.42
287 Hoàng Huế 24 30 80% 38.2
288 Hồ Sỹ Nhật 21 30 70% 7.47
289 Lục Chỉ Cầm Ma 14 25 56% 4.7
290 Hiền Pun 13 30 43% 16.4
291 Brain Phan 24 30 80% 9.35
292 Không Cảm Giác 27 30 90% 27.77
293 Vũ Thị Ban Mai 21 30 70% 7.8
294 Haru Minanako 8 14 57% 3.55
295 Minh Kha 16 30 53% 3.95
296 Trần Thị Hoài 22 28 79% 20.25
297 Thi Mai 20 30 67% 11.73
298 Trần Anh Hùng 11 30 37% 4.78
299 vân teeny 17 30 57% 11.45
300 Trần Thảo Anh 1 3 33% 0.87
301 Trần Thị Phương Thảo 21 30 70% 7.55
302 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 21 30 70% 9.2
303 Minh Anh 25 30 83% 17.2
304 Nhók Nguyễn 22 30 73% 10.85
305 Bá Quang Dự 21 30 70% 9.85
306 Nhung Nguyen 24 30 80% 6.83
307 Oanh La 19 30 63% 11.37
308 Tuan Nguyen 14 30 47% 8.98
309 Anh Vũ 28 30 93% 2.87
310 Tống Thị Tuyết 16 30 53% 7.57
311 Danh Tuấn 6 30 20% 3.23
312 Hoàng Béo 9 28 32% 22.72
313 Học Sinh Gương Mẫu 6 30 20% 4.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9