Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2264

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
83 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
84 leminhsao 1 3 33% 0.27
85 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
86 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
87 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
88 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
89 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
90 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
91 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
92 super naughty 3 4 75% 0.52
93 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
94 Lê Binh 1 4 25% 2.1
95 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
96 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
97 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
98 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
99 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
100 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
101 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
102 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
103 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
104 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
105 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
106 Nghĩa Nghịch Ngợm 3 4 75% 2.62
107 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
108 Hương Mii 3 4 75% 1.25
109 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
110 Việt Anh 3 4 75% 0.68
111 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
112 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
113 do thi yen 4 4 100% 2.18
114 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
115 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
116 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
117 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
118 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
119 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
120 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
121 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
122 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
123 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
124 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
125 loc 3 4 75% 2.43
126 Hải Yến 2 4 50% 2.78
127 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
128 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
129 Linh Suti 0 4 0% 1.83
130 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
131 MY LE 3 4 75% 1.95
132 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
133 Vỹ La 4 4 100% 1.52
134 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
135 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
136 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
137 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
138 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
139 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
140 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
141 Phạm Yến 1 4 25% 0.7
142 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
143 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
144 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
145 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
146 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
147 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
148 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
149 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
150 thanh thư 0 4 0% 1.2
151 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
152 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
153 Lương Thành 0 4 0% 4.05
154 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
155 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
156 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
157 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
158 Ánh Hồ 3 4 75% 2
159 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
160 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
161 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
162 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
163 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
164 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
165 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
166 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
167 Hà Phương 2 4 50% 3.63
168 Ling Ring 2 4 50% 1.03
169 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
170 Linh Sun 2 4 50% 1.47
171 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
172 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
173 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
174 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
175 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
176 Kien Kien 3 4 75% 0.77
177 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
178 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
179 Dương Hai 3 4 75% 5.95
180 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
181 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
182 Ken To 4 4 100% 2.05
183 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
184 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
185 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
186 Monica Trần 2 4 50% 2.2
187 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
188 Giap Minh 2 4 50% 1.77
189 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
190 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
191 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
192 lai quang linh 1 4 25% 0.37
193 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
194 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
195 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
196 ankarrywang 4 4 100% 0.52
197 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
198 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
199 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
200 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
201 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
202 HOang Vy 1 3 33% 3.78
203 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
204 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
205 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
206 Tran Kim 4 4 100% 1.45
207 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
208 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
209 Bé Hương 1 4 25% 1.48
210 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
211 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
212 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
213 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
214 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
215 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
216 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
217 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
218 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
219 liz 4 4 100% 0.4
220 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
221 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
222 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
223 thanhTrang 2 4 50% 2.5
224 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
225 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
226 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
227 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
228 hoàng ân 3 4 75% 1.97
229 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
230 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
231 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
232 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
233 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
234 mễ bối 3 4 75% 2.95
235 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
236 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
237 Băng Gorjess 1 4 25% 1
238 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
239 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
240 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
241 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
242 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
243 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
244 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
245 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
246 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
247 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
248 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
249 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
250 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
251 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
252 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
253 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
254 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
255 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
256 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
257 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
258 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
259 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
260 win 0 0 0% 0.28
261 minh thu 3 4 75% 6.45
262 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
263 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
264 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
265 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
266 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
267 Kara Phan 2 4 50% 2.82
268 Khally Kim 3 4 75% 0.98
269 Ti Lo 1 4 25% 1.1
270 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
271 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
272 Như Lưu 2 4 50% 2.77
273 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
274 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
275 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
276 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
277 Mai Linh 3 4 75% 2.92
278 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
279 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
280 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
281 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
282 An Thu 2 4 50% 2.8
283 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
284 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
285 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
286 Minh Thư 4 4 100% 0.78
287 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
288 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
289 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
290 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
291 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
292 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
293 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
294 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
295 Lam Hân 2 4 50% 1.57
296 Thư Miên 3 4 75% 1.95
297 ELE 2 4 50% 1
298 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
299 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
300 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
301 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
302 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
303 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
304 Vương Hà 3 4 75% 0.35
305 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
306 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
307 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
308 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
309 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
310 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
311 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
312 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
313 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
314 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
315 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
316 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
317 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
318 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
319 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
320 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
321 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
322 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
323 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
324 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
325 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
326 Huy 1 4 25% 0.93
327 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
328 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
329 do thi bich 1 4 25% 4.52
330 Bé Cây 1 4 25% 0.87
331 Hải My 1 4 25% 0.83
332 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
333 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
334 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
335 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
336 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
337 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
338 Vy Lee 0 4 0% 3
339 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
340 hohaimy 0 4 0% 3.7
341 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9