Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2290

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
83 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
84 leminhsao 1 3 33% 0.27
85 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
86 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
87 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
88 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
89 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
90 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
91 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
92 super naughty 3 4 75% 0.52
93 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
94 Lê Binh 1 4 25% 2.1
95 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
96 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
97 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 4 50% 1.13
98 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
99 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
100 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
101 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
102 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
103 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
104 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
105 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
106 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
107 Ai No Jan 3 4 75% 22.55
108 Bui Trung Tin 3 4 75% 0.92
109 Nghĩa Nghịch Ngợm 3 4 75% 2.62
110 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
111 Hương Mii 3 4 75% 1.25
112 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
113 Việt Anh 3 4 75% 0.68
114 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
115 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
116 do thi yen 4 4 100% 2.18
117 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
118 Lê Đức Hiếu 4 4 100% 0.62
119 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
120 Chupi Nhung 2 4 50% 1.78
121 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
122 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
123 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
124 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
125 Tin Mới 2 4 50% 1.43
126 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
127 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
128 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
129 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
130 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
131 Tâm Trần 2 4 50% 1.3
132 loc 3 4 75% 2.43
133 Hải Yến 2 4 50% 2.78
134 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
135 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
136 Linh Suti 0 4 0% 1.83
137 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
138 MY LE 3 4 75% 1.95
139 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
140 Đức Tâm 2 4 50% 1.57
141 Vỹ La 4 4 100% 1.52
142 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
143 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
144 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
145 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
146 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
147 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
148 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
149 Phạm Yến 1 4 25% 0.7
150 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
151 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
152 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
153 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
154 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
155 Phan Minh Quang 2 4 50% 2
156 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
157 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
158 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
159 thanh thư 0 4 0% 1.2
160 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
161 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
162 Lương Thành 0 4 0% 4.05
163 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
164 Mì Đông Lạnh 2 4 50% 3.7
165 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
166 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
167 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
168 Ánh Hồ 3 4 75% 2
169 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
170 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
171 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
172 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
173 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
174 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
175 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
176 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
177 Hà Phương 2 4 50% 3.63
178 Ling Ring 2 4 50% 1.03
179 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
180 Linh Sun 2 4 50% 1.47
181 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
182 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
183 Nguyễn Khắc Vĩ 4 4 100% 0.58
184 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
185 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
186 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
187 Kien Kien 3 4 75% 0.77
188 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
189 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
190 Dương Hai 3 4 75% 5.95
191 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
192 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
193 Ken To 4 4 100% 2.05
194 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
195 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
196 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
197 Phan Trung Kiên 3 4 75% 1.55
198 Trần Trà My 2 4 50% 2.2
199 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
200 Giap Minh 2 4 50% 1.77
201 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
202 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
203 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
204 lai quang linh 1 4 25% 0.37
205 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
206 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
207 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
208 ankarrywang 4 4 100% 0.52
209 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
210 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
211 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
212 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
213 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
214 HOang Vy 1 3 33% 3.78
215 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
216 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
217 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
218 Tran Kim 4 4 100% 1.45
219 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
220 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
221 Thanh Doan 1 4 25% 1.75
222 Bé Hương 1 4 25% 1.48
223 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
224 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
225 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
226 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
227 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
228 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
229 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
230 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
231 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
232 liz 4 4 100% 0.4
233 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
234 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
235 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
236 thanhTrang 2 4 50% 2.5
237 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
238 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
239 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
240 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
241 hoàng ân 3 4 75% 1.97
242 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
243 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
244 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
245 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
246 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
247 mễ bối 3 4 75% 2.95
248 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
249 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
250 Băng Gorjess 1 4 25% 1
251 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
252 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
253 Hải Trần 3 4 75% 4.42
254 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
255 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
256 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
257 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
258 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
259 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
260 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
261 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
262 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
263 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
264 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
265 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
266 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
267 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
268 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
269 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
270 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
271 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
272 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
273 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
274 win 0 0 0% 0.28
275 minh thu 3 4 75% 6.45
276 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
277 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
278 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
279 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
280 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
281 Kara Phan 2 4 50% 2.82
282 Khally Kim 3 4 75% 0.98
283 Ti Lo 1 4 25% 1.1
284 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
285 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
286 Như Lưu 2 4 50% 2.77
287 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
288 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
289 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
290 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
291 Mai Linh 3 4 75% 2.92
292 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
293 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
294 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
295 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
296 An Thu 2 4 50% 2.8
297 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
298 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
299 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
300 Minh Thư 4 4 100% 0.78
301 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
302 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
303 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
304 Trang Dương 2 4 50% 1.1
305 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
306 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
307 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
308 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
309 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
310 Lam Hân 2 4 50% 1.57
311 Thư Miên 3 4 75% 1.95
312 ELE 2 4 50% 1
313 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
314 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
315 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
316 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
317 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
318 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
319 Vương Hà 3 4 75% 0.35
320 Hiền Nguyễn 3 4 75% 1.72
321 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
322 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
323 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
324 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
325 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
326 Nhók Nguyễn 2 4 50% 1.47
327 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
328 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
329 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
330 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
331 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
332 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
333 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
334 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
335 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
336 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
337 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
338 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
339 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
340 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
341 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
342 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
343 Huy 1 4 25% 0.93
344 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
345 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
346 do thi bich 1 4 25% 4.52
347 Bé Cây 1 4 25% 0.87
348 Hải My 1 4 25% 0.83
349 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
350 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
351 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
352 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
353 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
354 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
355 Vy Lee 0 4 0% 3
356 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
357 hohaimy 0 4 0% 3.7
358 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9