Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2261

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
83 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
84 leminhsao 1 3 33% 0.27
85 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
86 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
87 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
88 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
89 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
90 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
91 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
92 super naughty 3 4 75% 0.52
93 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
94 Lê Binh 1 4 25% 2.1
95 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
96 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
97 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
98 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
99 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
100 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
101 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
102 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
103 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
104 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
105 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
106 Nghĩa Nghịch Ngợm 3 4 75% 2.62
107 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
108 Hương Mii 3 4 75% 1.25
109 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
110 Việt Anh 3 4 75% 0.68
111 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
112 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
113 do thi yen 4 4 100% 2.18
114 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
115 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
116 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
117 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
118 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
119 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
120 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
121 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
122 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
123 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
124 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
125 loc 3 4 75% 2.43
126 Hải Yến 2 4 50% 2.78
127 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
128 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
129 Linh Suti 0 4 0% 1.83
130 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
131 MY LE 3 4 75% 1.95
132 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
133 Vỹ La 4 4 100% 1.52
134 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
135 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
136 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
137 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
138 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
139 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
140 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
141 Phạm Yến 1 4 25% 0.7
142 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
143 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
144 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
145 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
146 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
147 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
148 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
149 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
150 thanh thư 0 4 0% 1.2
151 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
152 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
153 Lương Thành 0 4 0% 4.05
154 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
155 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
156 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
157 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
158 Ánh Hồ 3 4 75% 2
159 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
160 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
161 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
162 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
163 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
164 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
165 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
166 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
167 Hà Phương 2 4 50% 3.63
168 Ling Ring 2 4 50% 1.03
169 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
170 Linh Sun 2 4 50% 1.47
171 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
172 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
173 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
174 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
175 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
176 Kien Kien 3 4 75% 0.77
177 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
178 Dương Hai 3 4 75% 5.95
179 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
180 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
181 Ken To 4 4 100% 2.05
182 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
183 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
184 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
185 Monica Trần 2 4 50% 2.2
186 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
187 Giap Minh 2 4 50% 1.77
188 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
189 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
190 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
191 lai quang linh 1 4 25% 0.37
192 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
193 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
194 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
195 ankarrywang 4 4 100% 0.52
196 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
197 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
198 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
199 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
200 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
201 HOang Vy 1 3 33% 3.78
202 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
203 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
204 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
205 Tran Kim 4 4 100% 1.45
206 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
207 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
208 Bé Hương 1 4 25% 1.48
209 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
210 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
211 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
212 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
213 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
214 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
215 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
216 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
217 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
218 liz 4 4 100% 0.4
219 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
220 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
221 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
222 thanhTrang 2 4 50% 2.5
223 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
224 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
225 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
226 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
227 hoàng ân 3 4 75% 1.97
228 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
229 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
230 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
231 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
232 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
233 mễ bối 3 4 75% 2.95
234 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
235 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
236 Băng Gorjess 1 4 25% 1
237 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
238 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
239 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
240 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
241 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
242 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
243 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
244 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
245 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
246 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
247 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
248 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
249 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
250 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
251 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
252 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
253 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
254 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
255 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
256 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
257 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
258 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
259 win 0 0 0% 0.28
260 minh thu 3 4 75% 6.45
261 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
262 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
263 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
264 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
265 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
266 Kara Phan 2 4 50% 2.82
267 Khally Kim 3 4 75% 0.98
268 Ti Lo 1 4 25% 1.1
269 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
270 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
271 Như Lưu 2 4 50% 2.77
272 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
273 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
274 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
275 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
276 Mai Linh 3 4 75% 2.92
277 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
278 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
279 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
280 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
281 An Thu 2 4 50% 2.8
282 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
283 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
284 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
285 Minh Thư 4 4 100% 0.78
286 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
287 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
288 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
289 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
290 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
291 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
292 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
293 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
294 Lam Hân 2 4 50% 1.57
295 Thư Miên 3 4 75% 1.95
296 ELE 2 4 50% 1
297 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
298 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
299 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
300 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
301 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
302 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
303 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
304 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
305 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
306 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
307 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
308 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
309 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
310 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
311 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
312 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
313 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
314 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
315 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
316 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
317 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
318 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
319 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
320 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
321 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
322 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
323 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
324 Huy 1 4 25% 0.93
325 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
326 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
327 do thi bich 1 4 25% 4.52
328 Bé Cây 1 4 25% 0.87
329 Hải My 1 4 25% 0.83
330 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
331 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
332 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
333 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
334 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
335 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
336 Vy Lee 0 4 0% 3
337 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
338 hohaimy 0 4 0% 3.7
339 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9