Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2272

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
83 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
84 leminhsao 1 3 33% 0.27
85 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
86 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
87 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
88 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
89 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
90 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
91 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
92 super naughty 3 4 75% 0.52
93 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
94 Lê Binh 1 4 25% 2.1
95 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
96 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
97 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
98 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
99 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
100 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
101 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
102 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
103 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
104 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
105 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
106 Ai No Jan 3 4 75% 22.55
107 Nghĩa Nghịch Ngợm 3 4 75% 2.62
108 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
109 Hương Mii 3 4 75% 1.25
110 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
111 Việt Anh 3 4 75% 0.68
112 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
113 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
114 do thi yen 4 4 100% 2.18
115 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
116 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
117 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
118 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
119 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
120 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
121 Tin Mới 2 4 50% 1.43
122 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
123 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
124 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
125 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
126 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
127 Tâm Trần 2 4 50% 1.3
128 loc 3 4 75% 2.43
129 Hải Yến 2 4 50% 2.78
130 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
131 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
132 Linh Suti 0 4 0% 1.83
133 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
134 MY LE 3 4 75% 1.95
135 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
136 Vỹ La 4 4 100% 1.52
137 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
138 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
139 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
140 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
141 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
142 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
143 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
144 Phạm Yến 1 4 25% 0.7
145 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
146 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
147 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
148 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
149 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
150 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
151 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
152 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
153 thanh thư 0 4 0% 1.2
154 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
155 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
156 Lương Thành 0 4 0% 4.05
157 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
158 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
159 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
160 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
161 Ánh Hồ 3 4 75% 2
162 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
163 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
164 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
165 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
166 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
167 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
168 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
169 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
170 Hà Phương 2 4 50% 3.63
171 Ling Ring 2 4 50% 1.03
172 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
173 Linh Sun 2 4 50% 1.47
174 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
175 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
176 Nguyễn Khắc Vĩ 4 4 100% 0.58
177 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
178 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
179 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
180 Kien Kien 3 4 75% 0.77
181 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
182 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
183 Dương Hai 3 4 75% 5.95
184 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
185 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
186 Ken To 4 4 100% 2.05
187 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
188 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
189 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
190 Monica Trần 2 4 50% 2.2
191 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
192 Giap Minh 2 4 50% 1.77
193 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
194 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
195 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
196 lai quang linh 1 4 25% 0.37
197 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
198 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
199 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
200 ankarrywang 4 4 100% 0.52
201 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
202 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
203 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
204 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
205 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
206 HOang Vy 1 3 33% 3.78
207 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
208 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
209 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
210 Tran Kim 4 4 100% 1.45
211 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
212 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
213 Bé Hương 1 4 25% 1.48
214 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
215 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
216 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
217 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
218 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
219 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
220 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
221 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
222 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
223 liz 4 4 100% 0.4
224 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
225 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
226 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
227 thanhTrang 2 4 50% 2.5
228 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
229 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
230 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
231 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
232 hoàng ân 3 4 75% 1.97
233 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
234 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
235 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
236 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
237 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
238 mễ bối 3 4 75% 2.95
239 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
240 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
241 Băng Gorjess 1 4 25% 1
242 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
243 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
244 Hải Trần 3 4 75% 4.42
245 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
246 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
247 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
248 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
249 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
250 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
251 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
252 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
253 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
254 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
255 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
256 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
257 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
258 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
259 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
260 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
261 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
262 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
263 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
264 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
265 win 0 0 0% 0.28
266 minh thu 3 4 75% 6.45
267 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
268 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
269 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
270 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
271 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
272 Kara Phan 2 4 50% 2.82
273 Khally Kim 3 4 75% 0.98
274 Ti Lo 1 4 25% 1.1
275 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
276 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
277 Như Lưu 2 4 50% 2.77
278 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
279 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
280 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
281 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
282 Mai Linh 3 4 75% 2.92
283 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
284 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
285 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
286 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
287 An Thu 2 4 50% 2.8
288 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
289 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
290 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
291 Minh Thư 4 4 100% 0.78
292 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
293 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
294 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
295 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
296 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
297 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
298 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
299 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
300 Lam Hân 2 4 50% 1.57
301 Thư Miên 3 4 75% 1.95
302 ELE 2 4 50% 1
303 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
304 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
305 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
306 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
307 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
308 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
309 Vương Hà 3 4 75% 0.35
310 Hiền Nguyễn 3 4 75% 1.72
311 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
312 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
313 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
314 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
315 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
316 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
317 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
318 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
319 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
320 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
321 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
322 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
323 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
324 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
325 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
326 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
327 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
328 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
329 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
330 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
331 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
332 Huy 1 4 25% 0.93
333 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
334 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
335 do thi bich 1 4 25% 4.52
336 Bé Cây 1 4 25% 0.87
337 Hải My 1 4 25% 0.83
338 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
339 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
340 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
341 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
342 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
343 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
344 Vy Lee 0 4 0% 3
345 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
346 hohaimy 0 4 0% 3.7
347 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9