Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Chiên Sơn - Bắc Giang đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2288

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentences

Give the correct form of tense of the verbs in the brackets.

Fill in the blanks with the correct form of the words in capitals letters.

Fill in each numbered blank with a suitable word from the box to complete the passage.

 interesting         to        for       get        channels         have    and      Nowadays

Thanks (1)_______________ television people can (2)_______________ the latest information and enjoy (3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way. (4)_______________, viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________. It brings events (6)_____________  sounds from the world into millions of homes.

Read the passage carefully then answer the questions.

The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were sept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, foyr nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters inJapanand it will take Japanese people a long time recover.

Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words.

Use the given suggestions to complete sentences.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 4 4 100% 0.28
2 Thy Lê 4 4 100% 0.47
3 Ngọc Anh Trần 4 4 100% 1.27
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 11.32
5 Tít Tử Tế 4 4 100% 2.75
6 nguyễn Anh 4 4 100% 5.12
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 4 100% 0.55
8 Nguyễn Hữu Toàn 4 4 100% 0.48
9 Huỳnh Như 4 4 100% 1.02
10 Lê Bích Hậu 4 4 100% 0.77
11 Hoàng Chúc 4 4 100% 2.43
12 lê thị liên phương 4 4 100% 1.2
13 Mimela Kakuni 4 4 100% 1.13
14 bùi đức quảng 4 4 100% 2
15 Mai Phuong 3 4 75% 1.22
16 Trần Nguyễn Hà Trang 3 4 75% 0.63
17 Tsuki Kami 3 4 75% 1.3
18 Hoa Tuyết Trắng 3 4 75% 1.08
19 Phạm Thị Phương 3 4 75% 1.43
20 vo minh chau 3 4 75% 2.48
21 Hồng Phúc 3 4 75% 1.8
22 cao thi thu hien 3 4 75% 1.6
23 Thư Huỳnh 3 4 75% 0.32
24 Trần Anh Tuệ 3 4 75% 6.97
25 Hoàng Lâm 3 4 75% 1.13
26 Vũ Đức Ngọc 3 4 75% 0.82
27 Phương Lê 3 4 75% 0.93
28 tran thi kim tuyen 3 4 75% 1.72
29 Nguyễn Thúy An 3 4 75% 1.02
30 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 4 75% 2.12
31 Khoa Huỳnh 3 4 75% 0.58
32 Lý Ngọc Hảo 3 4 75% 1.43
33 Thư Thánh Thiện 3 4 75% 1.3
34 Bùi hoàng thiên an 3 4 75% 2.18
35 viptuanbg005@gmail.com 3 4 75% 0.98
36 Kỳ Anh Nguyễn 3 4 75% 0.77
37 Phong Lê 3 4 75% 0.57
38 Dâu Tây Con 3 4 75% 0.53
39 Thuy Cool 3 4 75% 6.6
40 Cú Mèo 3 4 75% 2.85
41 Oliver Smith 3 4 75% 0.63
42 phạm hồng hà 3 4 75% 1.88
43 Kim Khánh 3 4 75% 0.58
44 Tuấn Nam Nguyễn 3 4 75% 7.17
45 wolfnghia99 3 4 75% 0.75
46 thùy anh lê 3 4 75% 1.33
47 bùi quang huy 3 4 75% 0.33
48 TNT.ShouKa 3 4 75% 0.18
49 hoang ngoc nam 3 4 75% 0.2
50 Hưng Hài Hước 3 4 75% 1.15
51 Dương T Seven 2 4 50% 2.15
52 Diệp Hạ 2 4 50% 1.13
53 kanna 2 4 50% 0.5
54 Lệ Đặng 2 4 50% 1.37
55 trần thị 2 4 50% 0.93
56 nguyen thi ngoc thuy 2 4 50% 1.23
57 Lê Dũng 2 4 50% 0.82
58 Thành Thật Thà 2 4 50% 1.02
59 AD Nguyễn 2 4 50% 0.85
60 Phan Thị Thu Uyên 2 4 50% 0.4
61 tranduc 2 4 50% 0.72
62 Mèo Con 2 4 50% 1.07
63 lethanh 2 4 50% 1.85
64 Kim Ngân 2 4 50% 2.02
65 Yukan Club 2 4 50% 0.98
66 Vũ Trung Hiếu 2 4 50% 1.55
67 Nguyen Vongoc 2 4 50% 1.12
68 Hoàng Văn Đăng 2 4 50% 2.25
69 Chiu Dịu Châu 2 4 50% 0.83
70 Chi Kuppi 2 4 50% 1.48
71 pham the truong 2 4 50% 2.13
72 Trương Thụy Hồng Trang 2 4 50% 2.02
73 Lê Ngọc Anh 2 4 50% 2.53
74 Nguyễn Bùi Bảo Khương 2 4 50% 1.32
75 HỒNG NGỌC 2 4 50% 1.27
76 Ác Quỷ Cô Đơn 2 4 50% 0.98
77 Dat Tran 2 4 50% 1.72
78 Doancuong 2 4 50% 2.57
79 Thạnh Thôgg Tháii 2 4 50% 0.83
80 Lưu Hoàng Phương Khanh 2 4 50% 0.53
81 Em Yêu 2 4 50% 1.12
82 nguyen thanh hang 2 4 50% 1.23
83 Đỗ Anh Tú 3 4 75% 0.72
84 leminhsao 1 3 33% 0.27
85 Mod Tiếng Anh - Vân Anh 0 0 0% 0.22
86 Mỹ Dung 3 4 75% 0.63
87 Phan Thành Lợi 2 4 50% 2.77
88 Đặng Thị Thực 3 4 75% 5.65
89 Đỗ Phương 3 4 75% 0.6
90 Ngoan Nhất Phố 2 4 50% 1.23
91 TRẦN KIM NGUYÊN 2 4 50% 1.23
92 super naughty 3 4 75% 0.52
93 Phương Nguyên 3 4 75% 1.25
94 Lê Binh 1 4 25% 2.1
95 Thái Lâm Ngọc Ngân 2 4 50% 5.07
96 Mon's Nguyễn's 4 4 100% 1.27
97 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 4 50% 1.13
98 Thảo Nabby 2 4 50% 1.6
99 Tạ Hương Giang 3 4 75% 1.1
100 Thầy Tu 4 4 100% 0.5
101 Thanh's Huyền's 1 4 25% 0.97
102 Nguyễn Vân Anh 1 4 25% 1.3
103 Yoo Chun 4 4 100% 0.52
104 Nguyễn Hồng Đăng Phương 0 2 0% 0.98
105 Hoconha Vn 0 0 0% 0.38
106 Phương's Lãng's Tử'Ss 1 4 25% 0.9
107 Ai No Jan 3 4 75% 22.55
108 Bui Trung Tin 3 4 75% 0.92
109 Nghĩa Nghịch Ngợm 3 4 75% 2.62
110 Linh Linh'ss 3 4 75% 2.53
111 Hương Mii 3 4 75% 1.25
112 Tao Hoi Bu 3 4 75% 0.63
113 Việt Anh 3 4 75% 0.68
114 Huỳnh Quang Thắng 3 4 75% 0.45
115 Quân NGuyễn 3 4 75% 0.5
116 do thi yen 4 4 100% 2.18
117 Le Minh Hieu 2 4 50% 0.8
118 Lê Đức Hiếu 4 4 100% 0.62
119 Hoài Thu 3 4 75% 2.22
120 Chupi Nhung 2 4 50% 1.78
121 Phạm Tuấn 4 4 100% 0.85
122 Phan Kim Anh 1 4 25% 1.28
123 Nguyễn Thị Thanh Lan 2 4 50% 1.13
124 Đậu Minh Nguyệt 2 4 50% 0.92
125 Tin Mới 2 4 50% 1.43
126 Phạm Thị Ngọc Anh 3 4 75% 0.9
127 nguyen tuan anh 1 4 25% 1.17
128 Phạm Ngọc Lan 3 4 75% 2.22
129 Tú Bà Sâuciu 2 4 50% 1.03
130 Nguyễn Ngọc Nam 4 4 100% 0.87
131 Tâm Trần 2 4 50% 1.3
132 loc 3 4 75% 2.43
133 Hải Yến 2 4 50% 2.78
134 Uyên Nguyễn 4 4 100% 0.87
135 Lê Gia Khang 4 4 100% 1.88
136 Linh Suti 0 4 0% 1.83
137 Ngô Luân 2 4 50% 0.77
138 MY LE 3 4 75% 1.95
139 Thư Thật Thà 4 4 100% 1.68
140 Đức Tâm 2 4 50% 1.57
141 Vỹ La 4 4 100% 1.52
142 Bẹp Lù 3 4 75% 1.17
143 phuongsscoixx 1 4 25% 3.55
144 Pu Nquyen 1 4 25% 1.48
145 Phạm Quang Lộc 4 4 100% 0.32
146 Võ Thường Hằng 1 2 50% 1.68
147 dang dinh cupng 3 4 75% 0.87
148 Hưng Dương 3 4 75% 0.83
149 Phạm Yến 1 4 25% 0.7
150 nguyễn đỗ khánh huy 2 4 50% 2.33
151 Krystal Jung 3 4 75% 3.18
152 Phù Thủy Xấu Xa 0 4 0% 1.2
153 Thoa Nguyễn 3 4 75% 1.85
154 Hoàng Thị Thu Hoài 1 4 25% 2.65
155 Phan Minh Quang 2 4 50% 2
156 Nguyễn thị thảo linh 3 4 75% 1.32
157 Quách Nguyễn 3 4 75% 1.32
158 Nhỏ Lùnn 3 4 75% 0.75
159 thanh thư 0 4 0% 1.2
160 Lê Hoàng Kim Ngân 3 4 75% 1.05
161 Jungg Kookie 3 4 75% 1.63
162 Lương Thành 0 4 0% 4.05
163 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 2 4 50% 1.68
164 Mì Đông Lạnh 2 4 50% 3.7
165 Moto Yuya 2 4 50% 1.2
166 Love Minh Vương Hagl 3 4 75% 1.12
167 Ngô Thanh Thảo 1 4 25% 1.25
168 Ánh Hồ 3 4 75% 2
169 Tường Nguyễn 4 4 100% 0.63
170 phuong minh nhu 0 0 0% 0.37
171 vu hoang phuong lien 4 4 100% 1.3
172 Không Cảm Giác 2 3 67% 4.33
173 Dinh Quoc Thai 2 4 50% 0.6
174 Thanh Bích 3 4 75% 1.43
175 Nguyen Thanh Lan 0 4 0% 1.2
176 Kim Dungg 2 4 50% 3.23
177 Hà Phương 2 4 50% 3.63
178 Ling Ring 2 4 50% 1.03
179 Đạt Spring 0 0 0% 0.07
180 Linh Sun 2 4 50% 1.47
181 Lê Bá Lĩnh 3 4 75% 2.03
182 Hoàng Kim Vũ 3 4 75% 2.22
183 Nguyễn Khắc Vĩ 4 4 100% 0.58
184 Lục Thiên Hà 3 4 75% 2.37
185 Ngô Trang Linh 1 4 25% 2.38
186 Đỗ Thị Anh Thư 4 4 100% 60.93
187 Kien Kien 3 4 75% 0.77
188 Chu Kim Chi 2 4 50% 1.68
189 Hoàng Như Mai 2 4 50% 1.95
190 Dương Hai 3 4 75% 5.95
191 Lê Văn Toàn 2 4 50% 0.43
192 Zzz Sora Zzz 1 4 25% 1.85
193 Ken To 4 4 100% 2.05
194 Hà Thành Lê 3 4 75% 0.75
195 Phạm Thị Vân Anh 2 4 50% 4.52
196 Thanh Leona 3 4 75% 0.85
197 Phan Trung Kiên 3 4 75% 1.55
198 Trần Trà My 2 4 50% 2.2
199 Hoàng Khắc Anh 0 1 0% 0.53
200 Giap Minh 2 4 50% 1.77
201 Hảihớnhởhiềnhậu Híhừnghămhở Hỉhụihọchành 0 4 0% 1.97
202 Trần Thị Hà 3 4 75% 0.82
203 Duy Nguyễn 3 4 75% 0.63
204 lai quang linh 1 4 25% 0.37
205 Mạnh Kudo 3 4 75% 1.27
206 nguyễn thị hậu 2 4 50% 1.38
207 Nguyễn Quốc Trung 2 4 50% 3.9
208 ankarrywang 4 4 100% 0.52
209 Trần Thị Yến Vi 2 3 67% 1.35
210 nguyen huong lan 0 0 0% 1.38
211 Dương Thị Như Quỳnh 2 4 50% 0.78
212 Toàn Nguyễn Khánh 4 4 100% 1.75
213 Nguyễn Hoài Ngân 4 4 100% 1.27
214 HOang Vy 1 3 33% 3.78
215 Hoàng Thị Như 3 4 75% 3.33
216 Nguyễn Hoàng Anh 3 4 75% 0.85
217 khangvannguyen 3 4 75% 0.77
218 Tran Kim 4 4 100% 1.45
219 Nguyen Thị Vân Anh 4 4 100% 1.33
220 Ngọc Nguyễn 2 4 50% 3.43
221 Bé Hương 1 4 25% 1.48
222 Đào Tiến Hoàng 2 4 50% 1.13
223 Võ Trang Thùy Linh 4 4 100% 11.17
224 Minh Khánh Lý 3 4 75% 2.5
225 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 4 75% 0.98
226 Quỳnh Chi 3 4 75% 2.15
227 Vũ Miêu Hoa 3 4 75% 1.05
228 Thy Na Nguyễn Diệp 2 4 50% 0.8
229 Danh Tuấn 2 4 50% 0.53
230 nguyen hoang le huy 1 3 33% 1.53
231 liz 4 4 100% 0.4
232 Châu Nguyễn 3 4 75% 0.48
233 Nguyễn Thị Hải Thành 3 4 75% 2.93
234 Trần Đăng Doanh 2 4 50% 1.28
235 thanhTrang 2 4 50% 2.5
236 Trai's Đểu Xì Tin's 4 4 100% 0.32
237 Hong Ly Truong 2 4 50% 1.28
238 Võ Đình Tuấn 4 4 100% 1.07
239 Kun's Lee 3 4 75% 0.68
240 hoàng ân 3 4 75% 1.97
241 Phạm Tiến Dũng 3 4 75% 1.85
242 Hoàng Thảo Nhi 3 4 75% 1.53
243 Phan Anh Nguyen 3 4 75% 1.08
244 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 2 4 50% 1.98
245 Thắng Phú 1 3 33% 1.28
246 mễ bối 3 4 75% 2.95
247 Nguyễn Hoài 3 4 75% 0.75
248 Nguyễn Khánh Như 3 4 75% 1.03
249 Băng Gorjess 1 4 25% 1
250 Thạch Nguyễn Ngọc 2 4 50% 0.75
251 Ánh-h Còi-i 0 4 0% 1.97
252 Hải Trần 3 4 75% 4.42
253 Nguyễn Tuấn Hiệp 2 4 50% 0.63
254 Bảo Trânn 2 4 50% 0.63
255 Quỳnh Phạm 2 4 50% 0.93
256 Khỉ Con 3 4 75% 1.45
257 Nguyen Anh Thu 1 4 25% 6.07
258 Bảo Hân 2 4 50% 2.62
259 Bông Vi Ai Pi 3 4 75% 0.48
260 Tít's Sociu's 3 4 75% 0.82
261 Phong Hoài 3 4 75% 1.1
262 Sky Blue123 4 4 100% 0.38
263 lâm thị xuân thảo 3 4 75% 1.67
264 TN Nguyễn 3 4 75% 2.73
265 Thi Phùng 2 4 50% 1.8
266 Nguyễn Thùy Dương 2 4 50% 1.07
267 Hoàng Thyy 2 4 50% 1.68
268 Trịnh Dương Trung Dũng 2 4 50% 1.87
269 Hàn Thị Yến 2 4 50% 1.82
270 Minion Saukiu 2 4 50% 0.88
271 Hảo Bin's 3 4 75% 1.5
272 Dương Tấn Hải 1 3 33% 1.02
273 win 0 0 0% 0.28
274 minh thu 3 4 75% 6.45
275 Dũng Nguyễn 2 4 50% 1.1
276 Phạm Quang Hải 3 4 75% 1.02
277 Kiên Lê Văn 3 4 75% 0.45
278 Pear MV Love 2 4 50% 1.55
279 Con Ông Trời 2 4 50% 1.38
280 Kara Phan 2 4 50% 2.82
281 Khally Kim 3 4 75% 0.98
282 Ti Lo 1 4 25% 1.1
283 Dương Thị Thu Hà 4 4 100% 2.45
284 Gắn Tâu 2 4 50% 1.32
285 Như Lưu 2 4 50% 2.77
286 Hoàng Huế 1 4 25% 7.1
287 Lê Thành Đạt 1 4 25% 2.73
288 Phạm Đăng Hoa 1 4 25% 2.58
289 Phan Xuân Lộc 3 4 75% 1.52
290 Mai Linh 3 4 75% 2.92
291 nguyễn châu anh 3 4 75% 2.83
292 Nhựt Phạm Thành 2 4 50% 1.37
293 Lê Thị Thu Thảo 2 4 50% 1.35
294 Dâu Tây 1 4 25% 2.55
295 An Thu 2 4 50% 2.8
296 Hiền Pun 1 4 25% 1.52
297 Bùi Thị Minh Dương 3 4 75% 1.62
298 Phong Hóa 2 4 50% 1.8
299 Minh Thư 4 4 100% 0.78
300 Đào Duy Công 3 4 75% 0.65
301 Lãnh thị hoa 3 4 75% 0.85
302 Lạc Vân 2 4 50% 1.82
303 Trần Tuấn Thành 3 4 75% 0.43
304 vu minh hieu 1 4 25% 0.63
305 Ngọc Trân 3 4 75% 0.78
306 Tran The Cuong 3 4 75% 0.93
307 Trần Thị Hoài 3 4 75% 1.12
308 Lam Hân 2 4 50% 1.57
309 Thư Miên 3 4 75% 1.95
310 ELE 2 4 50% 1
311 Cừu Xào Lăn 2 4 50% 1.42
312 Lục Chỉ Cầm Ma 2 4 50% 0.6
313 Cubi Tuấn Anh 2 4 50% 3.6
314 Tuấn'x Oanh'x 1 4 25% 0.68
315 Anh Vũ 2 4 50% 1.02
316 Cậu's Phởn's 2 3 67% 0.47
317 Vương Hà 3 4 75% 0.35
318 Hiền Nguyễn 3 4 75% 1.72
319 Hợp Nông Đức 2 4 50% 0.93
320 Le Thi Kim 3 4 75% 0.98
321 Phạm Uyên Nhi 3 4 75% 1
322 NH. Phước Tachibana 1 4 25% 2.6
323 Hồ Tùng 3 4 75% 4.92
324 Nhók Nguyễn 2 4 50% 1.47
325 Dương Thu Thủy 4 4 100% 1.8
326 Trường Sơn 4 4 100% 0.63
327 le thi kim oanh 0 0 0% 0.07
328 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 3 4 75% 1.5
329 Thanh Dat Pham 2 4 50% 1.85
330 Hồ Hoàng Phúc 3 4 75% 0.35
331 Hạ Thị Hằng 4 4 100% 0.57
332 Kiệt Kiệt 3 4 75% 0.8
333 Nguyễn Danh Kiên 2 3 67% 0.92
334 Thái An Bình 3 4 75% 1.6
335 Hoàng Anh 3 4 75% 10.77
336 Tống Thị Anh 3 4 75% 0.68
337 Băng Băng Hải 3 4 75% 1.97
338 Susu RaLy 3 4 75% 5.8
339 Ngô Thị Kiều Trang 3 4 75% 1.65
340 Candy Ngot Ngao 2 4 50% 2.07
341 Huy 1 4 25% 0.93
342 Nguyệt Hà 1 4 25% 0.73
343 Boy Nhà Nghèo 1 4 25% 0.27
344 do thi bich 1 4 25% 4.52
345 Bé Cây 1 4 25% 0.87
346 Hải My 1 4 25% 0.83
347 Baokute Nhontho 1 4 25% 0.9
348 Nhok Thang 1 4 25% 0.87
349 MítTơ Tronie 1 4 25% 0.72
350 Nhung Pika 1 4 25% 1.58
351 Huyền Trang 1 4 25% 0.25
352 Lam Nguyen 1 4 25% 0.45
353 Vy Lee 0 4 0% 3
354 Lieu Thai Phu 0 4 0% 1.28
355 hohaimy 0 4 0% 3.7
356 Trịnh Kiều Thanh 0 4 0% 1.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9