Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3177

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Kim'ss Hiền'ss 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
181 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
182 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
183 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
184 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
185 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
186 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
187 Vân Trần 13 23 57% 12.47
188 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
189 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
190 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
191 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
192 Lê Minh 21 23 91% 4.48
193 super naughty 8 23 35% 13.77
194 Lê Binh 13 23 57% 6.87
195 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
196 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
197 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
198 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
199 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
200 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
201 Mint Min's 9 23 39% 6.73
202 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
203 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
204 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
205 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
206 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
207 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
208 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
209 trần thơ 16 18 89% 4.67
210 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
211 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
212 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
213 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
214 Yu Yun 3 3 100% 0.88
215 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
216 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
217 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
218 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
219 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
220 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
221 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
222 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
223 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
224 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
225 Duc Phan 10 23 43% 5.2
226 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
227 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
228 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
229 Như Minh 15 22 68% 8.43
230 Hương Mii 13 21 62% 4.98
231 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
232 Việt Anh 11 23 48% 2.12
233 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
234 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
235 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
236 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
237 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
238 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
239 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
240 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
241 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
242 Linh Tran 3 3 100% 0.82
243 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
244 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
245 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
246 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
247 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
248 An Nhiên 16 23 70% 3.38
249 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
250 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
251 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
252 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
253 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
254 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
255 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
256 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
257 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
258 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
259 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
260 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
261 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
262 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
263 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
264 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
265 kun's phạm 22 23 96% 1.87
266 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
267 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
268 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
269 Krystal Jung 21 23 91% 6
270 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
271 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
272 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
273 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
274 Đình Văn 11 15 73% 3.22
275 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
276 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
277 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
278 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
279 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
280 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
281 Phú Em 20 23 87% 4.67
282 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
283 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
284 Đại Beo 0 0 0% 0.25
285 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
286 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
287 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
288 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
289 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
290 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
291 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
292 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
293 Vỹ La 21 23 91% 4.93
294 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
295 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
296 tran van thang 8 18 44% 8.72
297 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
298 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
299 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
300 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
301 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
302 Lương Thành 14 23 61% 14.5
303 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
304 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
305 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
306 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
307 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
308 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
309 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
310 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
311 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
312 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
313 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
314 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
315 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
316 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
317 Le Thuong 17 23 74% 5
318 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
319 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
320 Duong La 13 22 59% 3.55
321 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
322 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
323 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
324 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
325 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
326 Đăng PK 16 23 70% 6.85
327 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
328 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
329 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
330 Ha Tran 19 23 83% 3.82
331 Hai Pham 7 22 32% 5.57
332 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
333 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
334 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
335 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
336 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
337 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
338 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
339 Hưng Dương 20 23 87% 6
340 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
341 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
342 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
343 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
344 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
345 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
346 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
347 Cu Culé 13 21 62% 9.2
348 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
349 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
350 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
351 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
352 Trà My 5 22 23% 3.05
353 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
354 tiểu sư 4 21 19% 9.98
355 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
356 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
357 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
358 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
359 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
360 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
361 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
362 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
363 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
364 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
365 thanh huy 22 23 96% 4.37
366 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
367 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
368 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
369 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
370 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
371 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
372 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
373 Thi Púppei's 15 23 65% 7.22
374 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
375 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
376 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
377 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
378 nhi nhi 12 23 52% 9.1
379 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
380 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
381 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
382 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
383 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
384 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
385 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
386 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
387 Never give up 19 23 83% 2.97
388 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
389 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
390 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
391 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
392 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
393 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
394 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
395 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
396 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
397 Vũ Long 16 23 70% 8.2
398 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
399 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
400 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
401 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
402 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
403 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
404 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
405 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
406 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
407 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
408 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
409 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
410 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
411 Sera Phan 7 22 32% 5.88
412 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
413 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
414 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
415 thu trang 22 23 96% 3.63
416 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
417 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
418 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
419 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
420 The Novel 14 16 88% 8.17
421 Hà Phương 19 23 83% 11.3
422 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
423 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
424 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
425 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
426 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
427 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
428 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
429 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
430 Linh Sun 11 23 48% 13.77
431 Dương Hai 17 23 74% 18.15
432 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
433 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
434 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
435 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
436 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
437 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
438 Linh Chu 15 23 65% 8.93
439 Ling Ring 17 23 74% 4.83
440 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
441 Bo Naby 15 23 65% 7.25
442 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
443 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
444 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
445 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
446 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
447 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
448 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
449 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
450 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
451 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
452 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
453 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
454 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
455 Kien Kien 18 22 82% 5.3
456 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
457 David Belpois 11 23 48% 9.57
458 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
459 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
460 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
461 Jason Marak 23 23 100% 8.33
462 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
463 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
464 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
465 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
466 Sock Điện 22 23 96% 3.28
467 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
468 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
469 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
470 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
471 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
472 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
473 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
474 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
475 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
476 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
477 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
478 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
479 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
480 nghiện học 21 23 91% 5.55
481 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
482 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
483 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
484 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
485 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
486 T. Hiền 15 23 65% 11.62
487 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
488 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
489 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
490 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
491 Tien Dung 22 23 96% 6.93
492 ankarrywang 19 23 83% 7.77
493 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
494 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
495 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
496 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
497 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
498 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
499 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
500 An Vu 16 23 70% 7.05
501 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
502 Bùi Thị Ngọc Anh 5 9 56% 3.25
503 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
504 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
505 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
506 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
507 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
508 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
509 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
510 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
511 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
512 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
513 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
514 Annie Lê 5 17 29% 2.62
515 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
516 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
517 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
518 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
519 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
520 ho lai 4 15 27% 17.03
521 Minh Anh 19 23 83% 4.82
522 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
523 Nam 14 22 64% 12.9
524 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
525 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
526 HOang Vy 21 23 91% 4.73
527 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
528 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
529 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
530 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
531 Song Nhi 22 23 96% 8.62
532 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
533 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
534 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
535 Bảo My 13 23 57% 5.83
536 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
537 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
538 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
539 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
540 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
541 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
542 Phương Trang 3 4 75% 2.12
543 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
544 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
545 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
546 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
547 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
548 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
549 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
550 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
551 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
552 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
553 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
554 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
555 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
556 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
557 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
558 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
559 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
560 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
561 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
562 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
563 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
564 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
565 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
566 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
567 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
568 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
569 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
570 thanhTrang 18 23 78% 21.03
571 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
572 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
573 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
574 Linh Myu 11 23 48% 9.52
575 Po Quậy 14 23 61% 5.67
576 Trang Middy 13 22 59% 3.4
577 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
578 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
579 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
580 Thu Anh 20 23 87% 9.35
581 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
582 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
583 vân teeny 13 23 57% 9.4
584 Kara Phan 15 23 65% 21.08
585 Monica Trần 14 23 61% 9.03
586 hoàng ân 19 23 83% 10.83
587 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
588 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
589 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
590 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
591 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
592 liz 20 23 87% 4.6
593 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
594 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
595 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
596 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
597 Lan Anh 13 23 57% 10.38
598 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
599 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
600 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
601 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
602 BOom 3 4 75% 1.13
603 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
604 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
605 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
606 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
607 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
608 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
609 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
610 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
611 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
612 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
613 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
614 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
615 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
616 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
617 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
618 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
619 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
620 lanpham 16 21 76% 8.68
621 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
622 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
623 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
624 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
625 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
626 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
627 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
628 Long Vũ 17 22 77% 4.6
629 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
630 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
631 12qwaszx 12 22 55% 8.77
632 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
633 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
634 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17 23 74% 8.08
635 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
636 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
637 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
638 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
639 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
640 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
641 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
642 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
643 tran trung kien 23 23 100% 2.02
644 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
645 Pé Py 19 23 83% 6.77
646 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
647 Linh Mai 12 23 52% 9.4
648 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
649 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
650 Bảo An 15 23 65% 4.55
651 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
652 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
653 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
654 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
655 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
656 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
657 Hà Chi 13 22 59% 4.9
658 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
659 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
660 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
661 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
662 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
663 thanh thư 8 23 35% 8.47
664 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
665 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
666 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
667 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
668 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
669 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
670 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
671 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
672 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
673 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
674 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
675 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
676 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
677 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
678 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
679 Hà Thu 11 20 55% 5.75
680 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
681 Tien Che 13 23 57% 4.25
682 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
683 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
684 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
685 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
686 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
687 Linh Linh 10 20 50% 12.5
688 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
689 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
690 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
691 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
692 Phương Thu 23 23 100% 14.3
693 ryuzaki 20 23 87% 5.17
694 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
695 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
696 minh thu 18 23 78% 10.12
697 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
698 Sang Trương 21 22 95% 5.33
699 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
700 vanphong 0 13 0% 2.63
701 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
702 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
703 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
704 Ti Lo 12 23 52% 6.08
705 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
706 Truong Hô 14 23 61% 17.65
707 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
708 Long Huynh 16 23 70% 7.85
709 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
710 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
711 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
712 Phong Dương 13 23 57% 7.78
713 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
714 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
715 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
716 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
717 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
718 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
719 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
720 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
721 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
722 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
723 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
724 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
725 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
726 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
727 Minh Thư 22 23 96% 5.7
728 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
729 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
730 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
731 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
732 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
733 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
734 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
735 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
736 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
737 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
738 Dương Mai 14 23 61% 7.02
739 quynhgiang 21 23 91% 4.48
740 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
741 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
742 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
743 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
744 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
745 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
746 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
747 An Jun 14 23 61% 9.73
748 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
749 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
750 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
751 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
752 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
753 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
754 Má Lúm 12 23 52% 8.78
755 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
756 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
757 Thu Phương 5 23 22% 12.85
758 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
759 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
760 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
761 Trang Moon 18 22 82% 9.9
762 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
763 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
764 Nga Nga 17 23 74% 7.23
765 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
766 lý minh phương 5 23 22% 4.67
767 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
768 Lam Hân 10 20 50% 8.38
769 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
770 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
771 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
772 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
773 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
774 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
775 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
776 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
777 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
778 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
779 Mie Mie 17 23 74% 3.23
780 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
781 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
782 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
783 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
784 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
785 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
786 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
787 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
788 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
789 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
790 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
791 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
792 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
793 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
794 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
795 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
796 Ba Quang Du 15 23 65% 7.72
797 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
798 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
799 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
800 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
801 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
802 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
803 Tẹt 20 23 87% 8.87
804 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
805 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
806 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
807 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
808 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
809 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
810 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
811 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
812 Lan Hương 13 22 59% 4.42
813 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
814 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
815 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
816 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
817 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
818 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
819 phan thế bách 5 23 22% 1.7
820 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
821 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
822 hiendo 2 15 13% 1.12
823 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
824 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
825 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
826 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
827 khoa 22 23 96% 5.42
828 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
829 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
830 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
831 Lê Hải 0 1 0% 0.4
832 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
833 tran trung nam 7 23 30% 4.33
834 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
835 An Bình 6 23 26% 1.57
836 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
837 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
838 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
839 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
840 Vu Huy 5 21 24% 1.38
841 leminhsao 0 6 0% 0.18
842 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
843 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
844 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
845 pham the truong 4 23 17% 13.77
846 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9