Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3185

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Kim'ss Hiền'ss 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
181 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
182 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
183 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
184 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
185 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
186 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
187 Vân Trần 13 23 57% 12.47
188 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
189 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
190 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
191 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
192 Lê Minh 21 23 91% 4.48
193 super naughty 8 23 35% 13.77
194 Lê Binh 13 23 57% 6.87
195 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
196 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
197 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
198 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
199 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
200 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
201 Mint Min's 9 23 39% 6.73
202 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
203 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
204 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
205 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
206 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
207 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
208 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
209 trần thơ 16 18 89% 4.67
210 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
211 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
212 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
213 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
214 Súp Mint 0 1 0% 0.25
215 Yu Yun 3 3 100% 0.88
216 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
217 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
218 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
219 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
220 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
221 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
222 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
223 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
224 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
225 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
226 Duc Phan 10 23 43% 5.2
227 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
228 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
229 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
230 Như Minh 15 22 68% 8.43
231 Hương Mii 13 21 62% 4.98
232 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
233 Việt Anh 11 23 48% 2.12
234 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
235 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
236 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
237 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
238 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
239 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
240 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
241 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
242 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
243 Linh Tran 3 3 100% 0.82
244 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
245 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
246 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
247 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
248 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
249 An Nhiên 16 23 70% 3.38
250 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
251 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
252 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
253 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
254 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
255 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
256 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
257 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
258 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
259 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
260 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
261 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
262 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
263 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
264 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
265 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
266 kun's phạm 22 23 96% 1.87
267 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
268 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
269 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
270 Krystal Jung 21 23 91% 6
271 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
272 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
273 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
274 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
275 Đình Văn 11 15 73% 3.22
276 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
277 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
278 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
279 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
280 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
281 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
282 Phú Em 20 23 87% 4.67
283 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
284 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
285 Đại Beo 0 0 0% 0.25
286 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
287 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
288 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
289 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
290 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
291 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
292 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
293 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
294 Vỹ La 21 23 91% 4.93
295 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
296 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
297 tran van thang 8 18 44% 8.72
298 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
299 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
300 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
301 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
302 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
303 Lương Thành 14 23 61% 14.5
304 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
305 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
306 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
307 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
308 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
309 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
310 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
311 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
312 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
313 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
314 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
315 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
316 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
317 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
318 Le Thuong 17 23 74% 5
319 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
320 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
321 Duong La 13 22 59% 3.55
322 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
323 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
324 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
325 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
326 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
327 Đăng PK 16 23 70% 6.85
328 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
329 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
330 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
331 Ha Tran 19 23 83% 3.82
332 Hai Pham 7 22 32% 5.57
333 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
334 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
335 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
336 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
337 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
338 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
339 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
340 Hưng Dương 20 23 87% 6
341 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
342 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
343 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
344 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
345 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
346 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
347 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
348 Cu Culé 13 21 62% 9.2
349 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
350 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
351 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
352 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
353 Trà My 5 22 23% 3.05
354 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
355 tiểu sư 4 21 19% 9.98
356 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
357 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
358 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
359 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
360 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
361 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
362 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
363 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
364 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
365 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
366 thanh huy 22 23 96% 4.37
367 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
368 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
369 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
370 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
371 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
372 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
373 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
374 Triều Thi 15 23 65% 7.22
375 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
376 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
377 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
378 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
379 nhi nhi 12 23 52% 9.1
380 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
381 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
382 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
383 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
384 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
385 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
386 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
387 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
388 Never give up 19 23 83% 2.97
389 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
390 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
391 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
392 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
393 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
394 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
395 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
396 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
397 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
398 Vũ Long 16 23 70% 8.2
399 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
400 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
401 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
402 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
403 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
404 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
405 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
406 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
407 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
408 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
409 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
410 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
411 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
412 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
413 Sera Phan 7 22 32% 5.88
414 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
415 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
416 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
417 thu trang 22 23 96% 3.63
418 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
419 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
420 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
421 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
422 The Novel 14 16 88% 8.17
423 Hà Phương 19 23 83% 11.3
424 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
425 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
426 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
427 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
428 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
429 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
430 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
431 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
432 Linh Sun 11 23 48% 13.77
433 Dương Hai 17 23 74% 18.15
434 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
435 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
436 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
437 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
438 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
439 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
440 Linh Chu 15 23 65% 8.93
441 Ling Ring 17 23 74% 4.83
442 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
443 Bo Naby 15 23 65% 7.25
444 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
445 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
446 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
447 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
448 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
449 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
450 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
451 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
452 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
453 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
454 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
455 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
456 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
457 Kien Kien 18 22 82% 5.3
458 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
459 David Belpois 11 23 48% 9.57
460 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
461 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
462 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
463 Jason Marak 23 23 100% 8.33
464 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
465 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
466 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
467 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
468 Sock Điện 22 23 96% 3.28
469 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
470 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
471 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
472 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
473 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
474 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
475 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
476 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
477 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
478 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
479 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
480 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
481 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
482 nghiện học 21 23 91% 5.55
483 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
484 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
485 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
486 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
487 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
488 T. Hiền 15 23 65% 11.62
489 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
490 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
491 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
492 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
493 Tien Dung 22 23 96% 6.93
494 ankarrywang 19 23 83% 7.77
495 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
496 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
497 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
498 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
499 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
500 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
501 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
502 An Vu 16 23 70% 7.05
503 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
504 Bùi Thị Ngọc Anh 5 9 56% 3.25
505 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
506 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
507 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
508 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
509 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
510 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
511 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
512 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
513 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
514 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
515 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
516 Sương Emm 5 13 38% 5.42
517 Annie Lê 5 17 29% 2.62
518 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
519 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
520 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
521 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
522 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
523 ho lai 4 15 27% 17.03
524 Minh Anh 19 23 83% 4.82
525 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
526 Nam 14 22 64% 12.9
527 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
528 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
529 HOang Vy 21 23 91% 4.73
530 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
531 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
532 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
533 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
534 Song Nhi 22 23 96% 8.62
535 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
536 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
537 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
538 Bảo My 13 23 57% 5.83
539 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
540 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
541 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
542 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
543 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
544 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
545 Phương Trang 3 4 75% 2.12
546 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
547 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
548 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
549 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
550 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
551 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
552 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
553 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
554 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
555 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
556 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
557 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
558 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
559 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
560 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
561 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
562 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
563 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
564 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
565 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
566 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
567 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
568 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
569 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
570 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
571 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
572 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
573 thanhTrang 18 23 78% 21.03
574 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
575 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
576 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
577 Linh Myu 11 23 48% 9.52
578 Po Quậy 14 23 61% 5.67
579 Trang Middy 13 22 59% 3.4
580 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
581 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
582 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
583 Thu Anh 20 23 87% 9.35
584 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
585 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
586 vân teeny 13 23 57% 9.4
587 Kara Phan 15 23 65% 21.08
588 Monica Trần 14 23 61% 9.03
589 hoàng ân 19 23 83% 10.83
590 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
591 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
592 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
593 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
594 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
595 liz 20 23 87% 4.6
596 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
597 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
598 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
599 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
600 Lan Anh 13 23 57% 10.38
601 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
602 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
603 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
604 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
605 BOom 3 4 75% 1.13
606 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
607 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
608 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
609 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
610 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
611 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
612 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
613 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
614 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
615 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
616 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
617 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
618 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
619 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
620 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
621 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
622 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
623 lanpham 16 21 76% 8.68
624 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
625 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
626 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
627 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
628 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
629 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
630 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
631 Long Vũ 17 22 77% 4.6
632 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
633 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
634 12qwaszx 12 22 55% 8.77
635 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
636 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
637 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17 23 74% 8.08
638 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
639 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
640 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
641 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
642 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
643 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
644 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
645 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
646 tran trung kien 23 23 100% 2.02
647 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
648 Pé Py 19 23 83% 6.77
649 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
650 Linh Mai 12 23 52% 9.4
651 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
652 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
653 Bảo An 15 23 65% 4.55
654 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
655 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
656 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
657 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
658 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
659 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
660 Hà Chi 13 22 59% 4.9
661 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
662 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
663 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
664 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
665 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
666 thanh thư 8 23 35% 8.47
667 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
668 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
669 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
670 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
671 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
672 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
673 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
674 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
675 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
676 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
677 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
678 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
679 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
680 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
681 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
682 Hà Thu 11 20 55% 5.75
683 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
684 Tien Che 13 23 57% 4.25
685 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
686 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
687 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
688 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
689 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
690 Linh Linh 10 20 50% 12.5
691 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
692 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
693 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
694 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
695 Phương Thu 23 23 100% 14.3
696 ryuzaki 20 23 87% 5.17
697 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
698 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
699 minh thu 18 23 78% 10.12
700 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
701 Sang Trương 21 22 95% 5.33
702 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
703 vanphong 0 13 0% 2.63
704 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
705 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
706 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
707 Ti Lo 12 23 52% 6.08
708 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
709 Truong Hô 14 23 61% 17.65
710 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
711 Long Huynh 16 23 70% 7.85
712 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
713 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
714 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
715 Phong Dương 13 23 57% 7.78
716 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
717 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
718 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
719 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
720 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
721 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
722 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
723 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
724 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
725 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
726 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
727 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
728 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
729 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
730 Minh Thư 22 23 96% 5.7
731 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
732 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
733 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
734 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
735 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
736 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
737 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
738 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
739 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
740 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
741 Dương Mai 14 23 61% 7.02
742 quynhgiang 21 23 91% 4.48
743 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
744 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
745 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
746 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
747 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
748 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
749 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
750 An Jun 14 23 61% 9.73
751 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
752 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
753 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
754 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
755 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
756 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
757 Má Lúm 12 23 52% 8.78
758 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
759 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
760 Thu Phương 5 23 22% 12.85
761 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
762 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
763 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
764 Trang Moon 18 22 82% 9.9
765 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
766 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
767 Nga Nga 17 23 74% 7.23
768 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
769 lý minh phương 5 23 22% 4.67
770 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
771 Lam Hân 10 20 50% 8.38
772 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
773 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
774 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
775 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
776 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
777 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
778 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
779 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
780 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
781 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
782 Mie Mie 17 23 74% 3.23
783 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
784 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
785 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
786 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
787 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
788 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
789 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
790 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
791 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
792 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
793 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
794 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
795 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
796 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
797 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
798 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
799 Ba Quang Du 15 23 65% 7.72
800 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
801 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
802 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
803 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
804 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
805 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
806 Tẹt 20 23 87% 8.87
807 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
808 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
809 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
810 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
811 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
812 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
813 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
814 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
815 Lan Hương 13 22 59% 4.42
816 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
817 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
818 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
819 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
820 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
821 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
822 phan thế bách 5 23 22% 1.7
823 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
824 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
825 hiendo 2 15 13% 1.12
826 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
827 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
828 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
829 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
830 khoa 22 23 96% 5.42
831 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
832 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
833 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
834 Lê Hải 0 1 0% 0.4
835 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
836 tran trung nam 7 23 30% 4.33
837 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
838 An Bình 6 23 26% 1.57
839 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
840 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
841 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
842 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
843 Vu Huy 5 21 24% 1.38
844 leminhsao 0 6 0% 0.18
845 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
846 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
847 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
848 pham the truong 4 23 17% 13.77
849 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9