Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3292

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
181 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
182 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
183 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
184 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
185 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
186 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
187 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
188 Vân Trần 13 23 57% 12.47
189 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
190 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
191 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
192 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
193 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
194 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
195 Riven Tall 17 23 74% 4.98
196 Lê Minh 21 23 91% 4.48
197 super naughty 8 23 35% 13.77
198 Lê Binh 13 23 57% 6.87
199 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
200 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
201 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
202 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
203 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
204 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
205 Mint Min's 9 23 39% 6.73
206 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
207 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
208 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
209 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
210 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
211 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
212 Minh Đức 10 23 43% 16.13
213 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
214 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
215 trần thơ 16 18 89% 4.67
216 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
217 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
218 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
219 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
220 Súp Mint 0 1 0% 0.25
221 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
222 Yu Yun 3 3 100% 0.88
223 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
224 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
225 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
226 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
227 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
228 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
229 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
230 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
231 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
232 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
233 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
234 Duc Phan 10 23 43% 5.2
235 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
236 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
237 đinh thị thương 11 23 48% 4
238 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
239 Như Minh 15 22 68% 8.43
240 Hương Mii 13 21 62% 4.98
241 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
242 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
243 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
244 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
245 Việt Anh 11 23 48% 2.12
246 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
247 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
248 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
249 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
250 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
251 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
252 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
253 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
254 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
255 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
256 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
257 Linh Tran 3 3 100% 0.82
258 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
259 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
260 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
261 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
262 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
263 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
264 An Nhiên 16 23 70% 3.38
265 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
266 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
267 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
268 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
269 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
270 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
271 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
272 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
273 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
274 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
275 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
276 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
277 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
278 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
279 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
280 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
281 kun's phạm 22 23 96% 1.87
282 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
283 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
284 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
285 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
286 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
287 Krystal Jung 21 23 91% 6
288 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
289 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
290 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
291 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
292 Đình Văn 11 15 73% 3.22
293 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
294 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
295 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
296 Tin Mới 14 23 61% 3.68
297 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
298 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
299 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
300 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
301 Phú Em 20 23 87% 4.67
302 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
303 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
304 Đại Beo 0 0 0% 0.25
305 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
306 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
307 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
308 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
309 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
310 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
311 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
312 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
313 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
314 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
315 Vỹ La 21 23 91% 4.93
316 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
317 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
318 tran van thang 8 18 44% 8.72
319 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
320 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
321 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
322 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
323 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
324 Lương Thành 14 23 61% 14.5
325 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
326 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
327 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
328 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
329 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
330 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
331 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
332 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
333 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
334 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
335 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
336 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
337 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
338 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
339 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
340 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
341 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
342 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
343 Le Thuong 17 23 74% 5
344 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
345 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
346 Duong La 13 22 59% 3.55
347 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
348 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
349 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
350 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
351 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
352 Đăng PK 16 23 70% 6.85
353 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
354 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
355 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
356 Ha Tran 19 23 83% 3.82
357 Hai Pham 7 22 32% 5.57
358 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
359 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
360 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
361 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
362 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
363 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
364 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
365 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
366 Hưng Dương 20 23 87% 6
367 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
368 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
369 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
370 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
371 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
372 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
373 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
374 Cu Culé 13 21 62% 9.2
375 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
376 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
377 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
378 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
379 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
380 Trà My 5 22 23% 3.05
381 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
382 tiểu sư 4 21 19% 9.98
383 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
384 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
385 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
386 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
387 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
388 trần linh linh 20 23 87% 6.23
389 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
390 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
391 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
392 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
393 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
394 thanh huy 22 23 96% 4.37
395 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
396 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
397 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
398 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
399 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
400 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
401 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
402 Triều Thi 15 23 65% 7.22
403 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
404 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
405 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
406 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
407 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
408 nhi nhi 12 23 52% 9.1
409 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
410 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
411 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
412 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
413 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
414 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
415 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
416 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
417 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
418 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
419 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
420 Never give up 19 23 83% 2.97
421 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
422 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
423 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
424 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
425 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
426 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
427 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
428 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
429 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
430 Vũ Long 16 23 70% 8.2
431 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
432 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
433 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
434 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
435 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
436 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
437 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
438 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
439 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
440 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
441 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
442 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
443 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
444 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
445 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
446 Sera Phan 7 22 32% 5.88
447 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
448 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
449 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
450 thu trang 22 23 96% 3.63
451 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
452 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
453 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
454 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
455 The Novel 14 16 88% 8.17
456 Hà Phương 19 23 83% 11.3
457 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
458 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
459 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
460 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
461 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
462 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
463 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
464 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
465 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
466 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
467 Linh Sun 11 23 48% 13.77
468 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
469 Dương Hai 17 23 74% 18.15
470 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
471 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
472 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
473 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
474 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
475 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
476 Linh Chu 15 23 65% 8.93
477 Ling Ring 17 23 74% 4.83
478 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
479 Bo Naby 15 23 65% 7.25
480 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
481 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
482 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
483 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
484 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
485 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
486 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
487 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
488 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
489 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
490 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
491 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
492 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
493 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
494 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
495 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
496 Kien Kien 18 22 82% 5.3
497 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
498 David Belpois 11 23 48% 9.57
499 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
500 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
501 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
502 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
503 An Võ 12 23 52% 9
504 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
505 Jason Marak 23 23 100% 8.33
506 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
507 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
508 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
509 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
510 Sock Điện 22 23 96% 3.28
511 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
512 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
513 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
514 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
515 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
516 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
517 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
518 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
519 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
520 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
521 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
522 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
523 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
524 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
525 nghiện học 21 23 91% 5.55
526 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
527 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
528 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
529 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
530 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
531 T. Hiền 15 23 65% 11.62
532 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
533 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
534 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
535 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
536 Tien Dung 22 23 96% 6.93
537 ankarrywang 19 23 83% 7.77
538 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
539 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
540 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
541 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
542 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
543 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
544 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
545 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
546 An Vu 16 23 70% 7.05
547 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
548 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
549 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
550 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
551 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
552 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
553 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
554 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
555 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
556 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
557 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
558 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
559 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
560 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
561 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
562 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
563 Sương Emm 5 13 38% 5.42
564 Annie Lê 5 17 29% 2.62
565 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
566 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
567 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
568 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
569 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
570 ho lai 4 15 27% 17.03
571 Minh Anh 19 23 83% 4.82
572 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
573 Nam 14 22 64% 12.9
574 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
575 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
576 HOang Vy 21 23 91% 4.73
577 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
578 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
579 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
580 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
581 Song Nhi 22 23 96% 8.62
582 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
583 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
584 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
585 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
586 Bảo My 13 23 57% 5.83
587 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
588 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
589 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
590 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
591 Chùm 11 23 48% 11.6
592 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
593 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
594 Phương Trang 3 4 75% 2.12
595 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
596 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
597 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
598 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
599 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
600 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
601 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
602 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
603 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
604 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
605 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
606 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
607 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
608 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
609 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
610 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
611 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
612 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
613 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
614 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
615 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
616 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
617 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
618 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
619 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
620 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
621 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
622 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
623 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
624 thanhTrang 18 23 78% 21.03
625 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
626 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
627 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
628 Linh Myu 11 23 48% 9.52
629 Po Quậy 14 23 61% 5.67
630 Trang Middy 13 22 59% 3.4
631 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
632 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
633 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
634 Thu Anh 20 23 87% 9.35
635 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
636 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
637 vân teeny 13 23 57% 9.4
638 Kara Phan 15 23 65% 21.08
639 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
640 hoàng ân 19 23 83% 10.83
641 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
642 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
643 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
644 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
645 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
646 liz 20 23 87% 4.6
647 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
648 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
649 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
650 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
651 Lan Anh 13 23 57% 10.38
652 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
653 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
654 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
655 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
656 BOom 3 4 75% 1.13
657 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
658 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
659 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
660 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
661 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
662 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
663 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
664 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
665 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
666 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
667 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
668 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
669 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
670 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
671 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
672 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
673 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
674 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
675 lanpham 16 21 76% 8.68
676 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
677 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
678 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
679 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
680 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
681 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
682 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
683 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
684 Long Vũ 17 22 77% 4.6
685 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
686 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
687 12qwaszx 12 22 55% 8.77
688 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
689 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
690 Số Pi 17 23 74% 8.08
691 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
692 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
693 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
694 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
695 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
696 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
697 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
698 Thư Thư 11 23 48% 6.17
699 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
700 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
701 tran trung kien 23 23 100% 2.02
702 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
703 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
704 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
705 Pé Py 19 23 83% 6.77
706 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
707 Linh Mai 12 23 52% 9.4
708 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
709 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
710 Bảo An 15 23 65% 4.55
711 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
712 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
713 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
714 Hải Trần 20 23 87% 5.27
715 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
716 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
717 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
718 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
719 Hà Chi 13 22 59% 4.9
720 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
721 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
722 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
723 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
724 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
725 thanh thư 8 23 35% 8.47
726 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
727 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
728 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
729 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
730 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
731 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
732 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
733 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
734 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
735 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
736 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
737 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
738 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
739 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
740 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
741 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
742 Hà Thu 11 20 55% 5.75
743 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
744 Tien Che 13 23 57% 4.25
745 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
746 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
747 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
748 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
749 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
750 Linh Linh 10 20 50% 12.5
751 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
752 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
753 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
754 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
755 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
756 Phương Thu 23 23 100% 14.3
757 ryuzaki 20 23 87% 5.17
758 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
759 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
760 minh thu 18 23 78% 10.12
761 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
762 Sang Trương 21 22 95% 5.33
763 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
764 vanphong 0 13 0% 2.63
765 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
766 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
767 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
768 Ti Lo 12 23 52% 6.08
769 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
770 Truong Hô 14 23 61% 17.65
771 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
772 Long Huynh 16 23 70% 7.85
773 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
774 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
775 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
776 Phong Dương 13 23 57% 7.78
777 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
778 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
779 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
780 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
781 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
782 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
783 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
784 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
785 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
786 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
787 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
788 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
789 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
790 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
791 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
792 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
793 Minh Thư 22 23 96% 5.7
794 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
795 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
796 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
797 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
798 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
799 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
800 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
801 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
802 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
803 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
804 Dương Mai 14 23 61% 7.02
805 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
806 quynhgiang 21 23 91% 4.48
807 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
808 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
809 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
810 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
811 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
812 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
813 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
814 An Jun 14 23 61% 9.73
815 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
816 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
817 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
818 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
819 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
820 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
821 Má Lúm 12 23 52% 8.78
822 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
823 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
824 Thu Phương 5 23 22% 12.85
825 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
826 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
827 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
828 Trang Moon 18 22 82% 9.9
829 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
830 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
831 Nga Nga 17 23 74% 7.23
832 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
833 lý minh phương 5 23 22% 4.67
834 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
835 Lam Hân 10 20 50% 8.38
836 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
837 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
838 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
839 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
840 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
841 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
842 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
843 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
844 Vương Hà 15 18 83% 1.98
845 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
846 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
847 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
848 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
849 Mie Mie 17 23 74% 3.23
850 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
851 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
852 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
853 Thi Mai 16 23 70% 8.82
854 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
855 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
856 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
857 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
858 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
859 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
860 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
861 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
862 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
863 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
864 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
865 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
866 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
867 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
868 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
869 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
870 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
871 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
872 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
873 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
874 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
875 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
876 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
877 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
878 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
879 Tẹt 20 23 87% 8.87
880 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
881 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
882 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
883 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
884 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
885 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
886 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
887 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
888 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
889 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
890 Lan Hương 13 22 59% 4.42
891 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
892 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
893 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
894 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
895 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
896 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
897 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
898 phan thế bách 5 23 22% 1.7
899 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
900 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
901 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
902 hiendo 2 15 13% 1.12
903 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
904 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
905 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
906 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
907 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
908 khoa 22 23 96% 5.42
909 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
910 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
911 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
912 Lê Hải 0 1 0% 0.4
913 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
914 tran trung nam 7 23 30% 4.33
915 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
916 An Bình 6 23 26% 1.57
917 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
918 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
919 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
920 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
921 Vu Huy 5 21 24% 1.38
922 leminhsao 0 6 0% 0.18
923 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
924 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
925 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
926 pham the truong 4 23 17% 13.77
927 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9