Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3180

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Kim'ss Hiền'ss 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
181 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
182 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
183 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
184 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
185 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
186 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
187 Vân Trần 13 23 57% 12.47
188 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
189 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
190 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
191 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
192 Lê Minh 21 23 91% 4.48
193 super naughty 8 23 35% 13.77
194 Lê Binh 13 23 57% 6.87
195 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
196 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
197 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
198 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
199 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
200 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
201 Mint Min's 9 23 39% 6.73
202 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
203 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
204 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
205 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
206 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
207 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
208 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
209 trần thơ 16 18 89% 4.67
210 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
211 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
212 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
213 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
214 Súp Mint 0 1 0% 0.25
215 Yu Yun 3 3 100% 0.88
216 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
217 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
218 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
219 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
220 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
221 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
222 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
223 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
224 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
225 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
226 Duc Phan 10 23 43% 5.2
227 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
228 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
229 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
230 Như Minh 15 22 68% 8.43
231 Hương Mii 13 21 62% 4.98
232 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
233 Việt Anh 11 23 48% 2.12
234 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
235 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
236 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
237 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
238 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
239 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
240 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
241 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
242 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
243 Linh Tran 3 3 100% 0.82
244 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
245 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
246 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
247 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
248 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
249 An Nhiên 16 23 70% 3.38
250 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
251 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
252 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
253 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
254 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
255 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
256 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
257 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
258 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
259 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
260 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
261 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
262 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
263 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
264 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
265 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
266 kun's phạm 22 23 96% 1.87
267 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
268 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
269 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
270 Krystal Jung 21 23 91% 6
271 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
272 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
273 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
274 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
275 Đình Văn 11 15 73% 3.22
276 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
277 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
278 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
279 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
280 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
281 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
282 Phú Em 20 23 87% 4.67
283 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
284 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
285 Đại Beo 0 0 0% 0.25
286 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
287 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
288 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
289 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
290 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
291 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
292 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
293 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
294 Vỹ La 21 23 91% 4.93
295 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
296 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
297 tran van thang 8 18 44% 8.72
298 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
299 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
300 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
301 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
302 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
303 Lương Thành 14 23 61% 14.5
304 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
305 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
306 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
307 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
308 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
309 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
310 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
311 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
312 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
313 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
314 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
315 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
316 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
317 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
318 Le Thuong 17 23 74% 5
319 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
320 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
321 Duong La 13 22 59% 3.55
322 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
323 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
324 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
325 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
326 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
327 Đăng PK 16 23 70% 6.85
328 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
329 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
330 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
331 Ha Tran 19 23 83% 3.82
332 Hai Pham 7 22 32% 5.57
333 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
334 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
335 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
336 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
337 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
338 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
339 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
340 Hưng Dương 20 23 87% 6
341 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
342 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
343 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
344 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
345 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
346 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
347 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
348 Cu Culé 13 21 62% 9.2
349 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
350 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
351 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
352 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
353 Trà My 5 22 23% 3.05
354 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
355 tiểu sư 4 21 19% 9.98
356 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
357 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
358 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
359 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
360 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
361 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
362 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
363 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
364 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
365 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
366 thanh huy 22 23 96% 4.37
367 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
368 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
369 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
370 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
371 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
372 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
373 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
374 Thi Púppei's 15 23 65% 7.22
375 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
376 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
377 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
378 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
379 nhi nhi 12 23 52% 9.1
380 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
381 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
382 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
383 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
384 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
385 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
386 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
387 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
388 Never give up 19 23 83% 2.97
389 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
390 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
391 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
392 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
393 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
394 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
395 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
396 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
397 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
398 Vũ Long 16 23 70% 8.2
399 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
400 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
401 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
402 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
403 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
404 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
405 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
406 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
407 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
408 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
409 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
410 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
411 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
412 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
413 Sera Phan 7 22 32% 5.88
414 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
415 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
416 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
417 thu trang 22 23 96% 3.63
418 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
419 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
420 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
421 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
422 The Novel 14 16 88% 8.17
423 Hà Phương 19 23 83% 11.3
424 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
425 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
426 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
427 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
428 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
429 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
430 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
431 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
432 Linh Sun 11 23 48% 13.77
433 Dương Hai 17 23 74% 18.15
434 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
435 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
436 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
437 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
438 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
439 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
440 Linh Chu 15 23 65% 8.93
441 Ling Ring 17 23 74% 4.83
442 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
443 Bo Naby 15 23 65% 7.25
444 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
445 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
446 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
447 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
448 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
449 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
450 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
451 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
452 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
453 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
454 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
455 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
456 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
457 Kien Kien 18 22 82% 5.3
458 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
459 David Belpois 11 23 48% 9.57
460 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
461 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
462 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
463 Jason Marak 23 23 100% 8.33
464 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
465 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
466 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
467 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
468 Sock Điện 22 23 96% 3.28
469 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
470 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
471 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
472 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
473 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
474 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
475 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
476 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
477 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
478 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
479 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
480 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
481 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
482 nghiện học 21 23 91% 5.55
483 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
484 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
485 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
486 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
487 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
488 T. Hiền 15 23 65% 11.62
489 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
490 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
491 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
492 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
493 Tien Dung 22 23 96% 6.93
494 ankarrywang 19 23 83% 7.77
495 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
496 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
497 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
498 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
499 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
500 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
501 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
502 An Vu 16 23 70% 7.05
503 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
504 Bùi Thị Ngọc Anh 5 9 56% 3.25
505 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
506 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
507 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
508 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
509 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
510 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
511 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
512 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
513 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
514 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
515 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
516 Annie Lê 5 17 29% 2.62
517 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
518 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
519 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
520 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
521 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
522 ho lai 4 15 27% 17.03
523 Minh Anh 19 23 83% 4.82
524 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
525 Nam 14 22 64% 12.9
526 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
527 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
528 HOang Vy 21 23 91% 4.73
529 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
530 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
531 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
532 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
533 Song Nhi 22 23 96% 8.62
534 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
535 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
536 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
537 Bảo My 13 23 57% 5.83
538 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
539 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
540 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
541 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
542 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
543 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
544 Phương Trang 3 4 75% 2.12
545 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
546 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
547 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
548 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
549 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
550 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
551 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
552 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
553 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
554 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
555 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
556 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
557 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
558 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
559 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
560 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
561 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
562 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
563 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
564 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
565 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
566 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
567 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
568 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
569 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
570 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
571 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
572 thanhTrang 18 23 78% 21.03
573 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
574 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
575 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
576 Linh Myu 11 23 48% 9.52
577 Po Quậy 14 23 61% 5.67
578 Trang Middy 13 22 59% 3.4
579 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
580 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
581 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
582 Thu Anh 20 23 87% 9.35
583 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
584 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
585 vân teeny 13 23 57% 9.4
586 Kara Phan 15 23 65% 21.08
587 Monica Trần 14 23 61% 9.03
588 hoàng ân 19 23 83% 10.83
589 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
590 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
591 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
592 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
593 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
594 liz 20 23 87% 4.6
595 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
596 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
597 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
598 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
599 Lan Anh 13 23 57% 10.38
600 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
601 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
602 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
603 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
604 BOom 3 4 75% 1.13
605 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
606 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
607 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
608 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
609 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
610 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
611 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
612 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
613 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
614 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
615 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
616 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
617 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
618 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
619 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
620 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
621 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
622 lanpham 16 21 76% 8.68
623 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
624 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
625 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
626 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
627 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
628 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
629 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
630 Long Vũ 17 22 77% 4.6
631 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
632 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
633 12qwaszx 12 22 55% 8.77
634 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
635 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
636 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17 23 74% 8.08
637 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
638 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
639 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
640 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
641 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
642 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
643 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
644 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
645 tran trung kien 23 23 100% 2.02
646 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
647 Pé Py 19 23 83% 6.77
648 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
649 Linh Mai 12 23 52% 9.4
650 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
651 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
652 Bảo An 15 23 65% 4.55
653 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
654 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
655 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
656 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
657 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
658 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
659 Hà Chi 13 22 59% 4.9
660 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
661 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
662 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
663 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
664 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
665 thanh thư 8 23 35% 8.47
666 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
667 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
668 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
669 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
670 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
671 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
672 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
673 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
674 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
675 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
676 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
677 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
678 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
679 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
680 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
681 Hà Thu 11 20 55% 5.75
682 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
683 Tien Che 13 23 57% 4.25
684 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
685 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
686 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
687 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
688 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
689 Linh Linh 10 20 50% 12.5
690 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
691 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
692 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
693 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
694 Phương Thu 23 23 100% 14.3
695 ryuzaki 20 23 87% 5.17
696 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
697 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
698 minh thu 18 23 78% 10.12
699 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
700 Sang Trương 21 22 95% 5.33
701 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
702 vanphong 0 13 0% 2.63
703 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
704 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
705 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
706 Ti Lo 12 23 52% 6.08
707 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
708 Truong Hô 14 23 61% 17.65
709 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
710 Long Huynh 16 23 70% 7.85
711 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
712 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
713 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
714 Phong Dương 13 23 57% 7.78
715 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
716 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
717 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
718 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
719 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
720 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
721 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
722 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
723 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
724 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
725 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
726 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
727 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
728 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
729 Minh Thư 22 23 96% 5.7
730 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
731 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
732 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
733 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
734 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
735 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
736 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
737 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
738 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
739 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
740 Dương Mai 14 23 61% 7.02
741 quynhgiang 21 23 91% 4.48
742 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
743 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
744 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
745 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
746 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
747 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
748 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
749 An Jun 14 23 61% 9.73
750 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
751 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
752 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
753 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
754 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
755 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
756 Má Lúm 12 23 52% 8.78
757 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
758 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
759 Thu Phương 5 23 22% 12.85
760 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
761 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
762 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
763 Trang Moon 18 22 82% 9.9
764 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
765 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
766 Nga Nga 17 23 74% 7.23
767 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
768 lý minh phương 5 23 22% 4.67
769 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
770 Lam Hân 10 20 50% 8.38
771 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
772 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
773 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
774 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
775 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
776 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
777 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
778 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
779 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
780 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
781 Mie Mie 17 23 74% 3.23
782 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
783 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
784 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
785 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
786 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
787 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
788 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
789 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
790 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
791 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
792 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
793 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
794 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
795 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
796 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
797 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
798 Ba Quang Du 15 23 65% 7.72
799 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
800 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
801 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
802 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
803 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
804 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
805 Tẹt 20 23 87% 8.87
806 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
807 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
808 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
809 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
810 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
811 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
812 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
813 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
814 Lan Hương 13 22 59% 4.42
815 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
816 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
817 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
818 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
819 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
820 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
821 phan thế bách 5 23 22% 1.7
822 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
823 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
824 hiendo 2 15 13% 1.12
825 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
826 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
827 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
828 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
829 khoa 22 23 96% 5.42
830 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
831 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
832 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
833 Lê Hải 0 1 0% 0.4
834 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
835 tran trung nam 7 23 30% 4.33
836 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
837 An Bình 6 23 26% 1.57
838 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
839 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
840 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
841 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
842 Vu Huy 5 21 24% 1.38
843 leminhsao 0 6 0% 0.18
844 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
845 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
846 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
847 pham the truong 4 23 17% 13.77
848 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9