Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3302

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
181 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
182 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
183 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
184 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
185 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
186 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
187 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
188 Vân Trần 13 23 57% 12.47
189 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
190 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
191 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
192 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
193 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
194 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
195 Riven Tall 17 23 74% 4.98
196 Lê Minh 21 23 91% 4.48
197 super naughty 8 23 35% 13.77
198 Lê Binh 13 23 57% 6.87
199 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
200 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
201 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
202 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
203 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
204 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
205 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
206 Mint Min's 9 23 39% 6.73
207 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
208 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
209 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
210 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
211 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
212 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
213 Minh Đức 10 23 43% 16.13
214 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
215 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
216 trần thơ 16 18 89% 4.67
217 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
218 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
219 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
220 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
221 Súp Mint 0 1 0% 0.25
222 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
223 Yu Yun 3 3 100% 0.88
224 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
225 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
226 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
227 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
228 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
229 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
230 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
231 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
232 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
233 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
234 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
235 Duc Phan 10 23 43% 5.2
236 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
237 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
238 đinh thị thương 11 23 48% 4
239 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
240 Như Minh 15 22 68% 8.43
241 Hương Mii 13 21 62% 4.98
242 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
243 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
244 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
245 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
246 Việt Anh 11 23 48% 2.12
247 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
248 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
249 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
250 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
251 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
252 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
253 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
254 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
255 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
256 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
257 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
258 Linh Tran 3 3 100% 0.82
259 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
260 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
261 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
262 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
263 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
264 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
265 An Nhiên 16 23 70% 3.38
266 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
267 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
268 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
269 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
270 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
271 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
272 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
273 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
274 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
275 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
276 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
277 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
278 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
279 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
280 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
281 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
282 kun's phạm 22 23 96% 1.87
283 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
284 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
285 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
286 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
287 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
288 Krystal Jung 21 23 91% 6
289 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
290 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
291 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
292 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
293 Đình Văn 11 15 73% 3.22
294 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
295 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
296 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
297 Tin Mới 14 23 61% 3.68
298 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
299 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
300 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
301 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
302 Phú Em 20 23 87% 4.67
303 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
304 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
305 Đại Beo 0 0 0% 0.25
306 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
307 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
308 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
309 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
310 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
311 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
312 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
313 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
314 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
315 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
316 Vỹ La 21 23 91% 4.93
317 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
318 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
319 tran van thang 8 18 44% 8.72
320 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
321 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
322 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
323 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
324 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
325 Lương Thành 14 23 61% 14.5
326 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
327 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
328 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
329 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
330 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
331 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
332 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
333 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
334 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
335 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
336 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
337 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
338 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
339 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
340 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
341 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
342 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
343 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
344 Le Thuong 17 23 74% 5
345 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
346 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
347 Duong La 13 22 59% 3.55
348 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
349 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
350 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
351 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
352 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
353 Đăng PK 16 23 70% 6.85
354 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
355 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
356 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
357 Ha Tran 19 23 83% 3.82
358 Hai Pham 7 22 32% 5.57
359 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
360 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
361 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
362 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
363 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
364 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
365 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
366 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
367 Hưng Dương 20 23 87% 6
368 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
369 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
370 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
371 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
372 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
373 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
374 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
375 Cu Culé 13 21 62% 9.2
376 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
377 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
378 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
379 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
380 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
381 Trà My 5 22 23% 3.05
382 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
383 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
384 tiểu sư 4 21 19% 9.98
385 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
386 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
387 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
388 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
389 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
390 trần linh linh 20 23 87% 6.23
391 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
392 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
393 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
394 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
395 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
396 thanh huy 22 23 96% 4.37
397 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
398 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
399 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
400 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
401 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
402 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
403 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
404 Triều Thi 15 23 65% 7.22
405 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
406 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
407 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
408 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
409 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
410 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
411 nhi nhi 12 23 52% 9.1
412 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
413 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
414 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
415 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
416 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
417 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
418 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
419 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
420 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
421 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
422 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
423 Never give up 19 23 83% 2.97
424 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
425 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
426 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
427 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
428 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
429 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
430 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
431 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
432 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
433 Vũ Long 16 23 70% 8.2
434 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
435 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
436 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
437 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
438 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
439 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
440 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
441 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
442 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
443 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
444 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
445 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
446 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
447 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
448 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
449 Sera Phan 7 22 32% 5.88
450 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
451 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
452 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
453 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
454 thu trang 22 23 96% 3.63
455 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
456 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
457 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
458 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
459 The Novel 14 16 88% 8.17
460 Hà Phương 19 23 83% 11.3
461 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
462 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
463 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
464 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
465 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
466 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
467 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
468 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
469 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
470 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
471 Linh Sun 11 23 48% 13.77
472 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
473 Dương Hai 17 23 74% 18.15
474 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
475 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
476 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
477 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
478 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
479 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
480 Linh Chu 15 23 65% 8.93
481 Ling Ring 17 23 74% 4.83
482 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
483 Bo Naby 15 23 65% 7.25
484 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
485 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
486 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
487 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
488 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
489 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
490 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
491 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
492 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
493 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
494 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
495 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
496 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
497 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
498 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
499 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
500 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
501 Kien Kien 18 22 82% 5.3
502 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
503 David Belpois 11 23 48% 9.57
504 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
505 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
506 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
507 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
508 An Võ 12 23 52% 9
509 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
510 Jason Marak 23 23 100% 8.33
511 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
512 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
513 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
514 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
515 Sock Điện 22 23 96% 3.28
516 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
517 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
518 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
519 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
520 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
521 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
522 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
523 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
524 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
525 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
526 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
527 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
528 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
529 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
530 nghiện học 21 23 91% 5.55
531 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
532 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
533 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
534 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
535 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
536 T. Hiền 15 23 65% 11.62
537 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
538 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
539 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
540 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
541 Tien Dung 22 23 96% 6.93
542 ankarrywang 19 23 83% 7.77
543 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
544 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
545 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
546 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
547 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
548 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
549 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
550 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
551 An Vu 16 23 70% 7.05
552 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
553 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
554 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
555 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
556 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
557 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
558 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
559 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
560 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
561 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
562 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
563 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
564 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
565 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
566 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
567 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
568 Sương Emm 5 13 38% 5.42
569 Annie Lê 5 17 29% 2.62
570 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
571 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
572 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
573 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
574 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
575 ho lai 4 15 27% 17.03
576 Minh Anh 19 23 83% 4.82
577 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
578 Nam 14 22 64% 12.9
579 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
580 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
581 HOang Vy 21 23 91% 4.73
582 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
583 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
584 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
585 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
586 Song Nhi 22 23 96% 8.62
587 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
588 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
589 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
590 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
591 Bảo My 13 23 57% 5.83
592 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
593 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
594 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
595 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
596 Chùm 11 23 48% 11.6
597 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
598 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
599 Phương Trang 3 4 75% 2.12
600 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
601 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
602 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
603 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
604 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
605 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
606 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
607 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
608 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
609 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
610 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
611 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
612 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
613 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
614 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
615 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
616 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
617 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
618 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
619 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
620 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
621 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
622 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
623 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
624 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
625 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
626 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
627 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
628 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
629 thanhTrang 18 23 78% 21.03
630 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
631 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
632 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
633 Linh Myu 11 23 48% 9.52
634 Po Quậy 14 23 61% 5.67
635 Trang Middy 13 22 59% 3.4
636 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
637 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
638 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
639 Thu Anh 20 23 87% 9.35
640 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
641 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
642 vân teeny 13 23 57% 9.4
643 Kara Phan 15 23 65% 21.08
644 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
645 hoàng ân 19 23 83% 10.83
646 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
647 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
648 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
649 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
650 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
651 liz 20 23 87% 4.6
652 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
653 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
654 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
655 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
656 Lan Anh 13 23 57% 10.38
657 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
658 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
659 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
660 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
661 BOom 3 4 75% 1.13
662 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
663 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
664 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
665 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
666 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
667 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
668 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
669 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
670 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
671 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
672 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
673 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
674 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
675 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
676 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
677 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
678 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
679 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
680 lanpham 16 21 76% 8.68
681 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
682 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
683 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
684 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
685 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
686 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
687 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
688 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
689 Long Vũ 17 22 77% 4.6
690 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
691 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
692 12qwaszx 12 22 55% 8.77
693 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
694 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
695 SỐ PI 17 23 74% 8.08
696 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
697 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
698 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
699 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
700 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
701 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
702 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
703 Thư Thư 11 23 48% 6.17
704 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
705 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
706 tran trung kien 23 23 100% 2.02
707 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
708 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
709 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
710 Pé Py 19 23 83% 6.77
711 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
712 Linh Mai 12 23 52% 9.4
713 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
714 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
715 Bảo An 15 23 65% 4.55
716 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
717 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
718 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
719 Hải Trần 20 23 87% 5.27
720 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
721 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
722 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
723 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
724 Hà Chi 13 22 59% 4.9
725 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
726 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
727 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
728 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
729 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
730 thanh thư 8 23 35% 8.47
731 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
732 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
733 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
734 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
735 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
736 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
737 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
738 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
739 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
740 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
741 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
742 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
743 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
744 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
745 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
746 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
747 Hà Thu 11 20 55% 5.75
748 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
749 Tien Che 13 23 57% 4.25
750 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
751 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
752 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
753 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
754 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
755 Linh Linh 10 20 50% 12.5
756 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
757 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
758 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
759 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
760 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
761 Phương Thu 23 23 100% 14.3
762 ryuzaki 20 23 87% 5.17
763 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
764 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
765 minh thu 18 23 78% 10.12
766 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
767 Sang Trương 21 22 95% 5.33
768 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
769 vanphong 0 13 0% 2.63
770 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
771 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
772 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
773 Ti Lo 12 23 52% 6.08
774 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
775 Truong Hô 14 23 61% 17.65
776 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
777 Long Huynh 16 23 70% 7.85
778 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
779 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
780 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
781 Phong Dương 13 23 57% 7.78
782 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
783 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
784 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
785 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
786 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
787 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
788 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
789 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
790 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
791 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
792 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
793 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
794 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
795 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
796 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
797 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
798 Minh Thư 22 23 96% 5.7
799 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
800 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
801 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
802 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
803 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
804 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
805 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
806 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
807 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
808 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
809 Dương Mai 14 23 61% 7.02
810 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
811 quynhgiang 21 23 91% 4.48
812 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
813 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
814 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
815 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
816 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
817 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
818 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
819 An Jun 14 23 61% 9.73
820 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
821 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
822 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
823 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
824 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
825 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
826 Má Lúm 12 23 52% 8.78
827 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
828 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
829 Thu Phương 5 23 22% 12.85
830 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
831 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
832 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
833 Trang Moon 18 22 82% 9.9
834 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
835 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
836 Nga Nga 17 23 74% 7.23
837 Minh Kha 8 18 44% 2.83
838 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
839 lý minh phương 5 23 22% 4.67
840 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
841 Lam Hân 10 20 50% 8.38
842 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
843 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
844 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
845 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
846 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
847 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
848 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
849 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
850 Vương Hà 15 18 83% 1.98
851 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
852 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
853 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
854 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
855 Mie Mie 17 23 74% 3.23
856 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
857 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
858 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
859 Thi Mai 16 23 70% 8.82
860 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
861 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
862 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
863 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
864 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
865 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
866 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
867 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
868 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
869 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
870 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
871 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
872 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
873 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
874 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
875 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
876 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
877 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
878 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
879 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
880 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
881 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
882 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
883 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
884 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
885 Tẹt 20 23 87% 8.87
886 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
887 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
888 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
889 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
890 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
891 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
892 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
893 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
894 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
895 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
896 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
897 Lan Hương 13 22 59% 4.42
898 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
899 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
900 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
901 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
902 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
903 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
904 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
905 phan thế bách 5 23 22% 1.7
906 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
907 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
908 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
909 hiendo 2 15 13% 1.12
910 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
911 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
912 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
913 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
914 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
915 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
916 khoa 22 23 96% 5.42
917 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
918 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
919 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
920 Lê Hải 0 1 0% 0.4
921 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
922 tran trung nam 7 23 30% 4.33
923 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
924 An Bình 6 23 26% 1.57
925 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
926 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
927 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
928 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
929 Vu Huy 5 21 24% 1.38
930 leminhsao 0 6 0% 0.18
931 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
932 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
933 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
934 pham the truong 4 23 17% 13.77
935 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9