Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3289

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
181 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
182 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
183 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
184 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
185 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
186 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
187 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
188 Vân Trần 13 23 57% 12.47
189 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
190 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
191 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
192 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
193 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
194 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
195 Riven Tall 17 23 74% 4.98
196 Lê Minh 21 23 91% 4.48
197 super naughty 8 23 35% 13.77
198 Lê Binh 13 23 57% 6.87
199 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
200 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
201 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
202 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
203 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
204 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
205 Mint Min's 9 23 39% 6.73
206 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
207 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
208 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
209 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
210 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
211 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
212 Minh Đức 10 23 43% 16.13
213 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
214 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
215 trần thơ 16 18 89% 4.67
216 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
217 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
218 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
219 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
220 Súp Mint 0 1 0% 0.25
221 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
222 Yu Yun 3 3 100% 0.88
223 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
224 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
225 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
226 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
227 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
228 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
229 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
230 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
231 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
232 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
233 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
234 Duc Phan 10 23 43% 5.2
235 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
236 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
237 đinh thị thương 11 23 48% 4
238 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
239 Như Minh 15 22 68% 8.43
240 Hương Mii 13 21 62% 4.98
241 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
242 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
243 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
244 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
245 Việt Anh 11 23 48% 2.12
246 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
247 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
248 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
249 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
250 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
251 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
252 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
253 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
254 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
255 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
256 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
257 Linh Tran 3 3 100% 0.82
258 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
259 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
260 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
261 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
262 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
263 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
264 An Nhiên 16 23 70% 3.38
265 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
266 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
267 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
268 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
269 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
270 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
271 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
272 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
273 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
274 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
275 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
276 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
277 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
278 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
279 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
280 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
281 kun's phạm 22 23 96% 1.87
282 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
283 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
284 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
285 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
286 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
287 Krystal Jung 21 23 91% 6
288 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
289 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
290 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
291 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
292 Đình Văn 11 15 73% 3.22
293 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
294 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
295 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
296 Tin Mới 14 23 61% 3.68
297 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
298 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
299 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
300 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
301 Phú Em 20 23 87% 4.67
302 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
303 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
304 Đại Beo 0 0 0% 0.25
305 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
306 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
307 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
308 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
309 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
310 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
311 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
312 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
313 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
314 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
315 Vỹ La 21 23 91% 4.93
316 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
317 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
318 tran van thang 8 18 44% 8.72
319 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
320 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
321 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
322 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
323 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
324 Lương Thành 14 23 61% 14.5
325 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
326 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
327 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
328 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
329 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
330 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
331 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
332 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
333 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
334 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
335 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
336 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
337 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
338 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
339 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
340 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
341 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
342 Le Thuong 17 23 74% 5
343 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
344 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
345 Duong La 13 22 59% 3.55
346 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
347 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
348 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
349 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
350 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
351 Đăng PK 16 23 70% 6.85
352 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
353 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
354 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
355 Ha Tran 19 23 83% 3.82
356 Hai Pham 7 22 32% 5.57
357 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
358 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
359 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
360 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
361 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
362 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
363 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
364 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
365 Hưng Dương 20 23 87% 6
366 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
367 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
368 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
369 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
370 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
371 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
372 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
373 Cu Culé 13 21 62% 9.2
374 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
375 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
376 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
377 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
378 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
379 Trà My 5 22 23% 3.05
380 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
381 tiểu sư 4 21 19% 9.98
382 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
383 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
384 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
385 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
386 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
387 trần linh linh 20 23 87% 6.23
388 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
389 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
390 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
391 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
392 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
393 thanh huy 22 23 96% 4.37
394 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
395 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
396 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
397 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
398 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
399 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
400 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
401 Triều Thi 15 23 65% 7.22
402 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
403 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
404 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
405 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
406 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
407 nhi nhi 12 23 52% 9.1
408 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
409 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
410 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
411 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
412 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
413 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
414 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
415 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
416 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
417 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
418 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
419 Never give up 19 23 83% 2.97
420 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
421 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
422 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
423 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
424 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
425 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
426 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
427 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
428 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
429 Vũ Long 16 23 70% 8.2
430 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
431 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
432 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
433 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
434 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
435 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
436 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
437 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
438 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
439 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
440 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
441 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
442 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
443 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
444 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
445 Sera Phan 7 22 32% 5.88
446 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
447 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
448 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
449 thu trang 22 23 96% 3.63
450 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
451 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
452 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
453 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
454 The Novel 14 16 88% 8.17
455 Hà Phương 19 23 83% 11.3
456 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
457 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
458 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
459 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
460 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
461 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
462 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
463 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
464 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
465 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
466 Linh Sun 11 23 48% 13.77
467 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
468 Dương Hai 17 23 74% 18.15
469 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
470 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
471 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
472 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
473 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
474 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
475 Linh Chu 15 23 65% 8.93
476 Ling Ring 17 23 74% 4.83
477 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
478 Bo Naby 15 23 65% 7.25
479 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
480 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
481 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
482 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
483 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
484 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
485 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
486 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
487 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
488 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
489 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
490 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
491 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
492 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
493 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
494 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
495 Kien Kien 18 22 82% 5.3
496 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
497 David Belpois 11 23 48% 9.57
498 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
499 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
500 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
501 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
502 An Võ 12 23 52% 9
503 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
504 Jason Marak 23 23 100% 8.33
505 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
506 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
507 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
508 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
509 Sock Điện 22 23 96% 3.28
510 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
511 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
512 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
513 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
514 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
515 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
516 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
517 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
518 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
519 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
520 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
521 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
522 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
523 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
524 nghiện học 21 23 91% 5.55
525 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
526 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
527 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
528 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
529 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
530 T. Hiền 15 23 65% 11.62
531 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
532 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
533 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
534 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
535 Tien Dung 22 23 96% 6.93
536 ankarrywang 19 23 83% 7.77
537 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
538 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
539 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
540 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
541 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
542 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
543 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
544 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
545 An Vu 16 23 70% 7.05
546 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
547 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
548 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
549 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
550 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
551 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
552 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
553 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
554 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
555 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
556 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
557 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
558 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
559 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
560 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
561 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
562 Sương Emm 5 13 38% 5.42
563 Annie Lê 5 17 29% 2.62
564 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
565 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
566 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
567 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
568 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
569 ho lai 4 15 27% 17.03
570 Minh Anh 19 23 83% 4.82
571 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
572 Nam 14 22 64% 12.9
573 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
574 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
575 HOang Vy 21 23 91% 4.73
576 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
577 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
578 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
579 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
580 Song Nhi 22 23 96% 8.62
581 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
582 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
583 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
584 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
585 Bảo My 13 23 57% 5.83
586 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
587 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
588 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
589 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
590 Chùm 11 23 48% 11.6
591 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
592 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
593 Phương Trang 3 4 75% 2.12
594 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
595 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
596 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
597 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
598 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
599 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
600 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
601 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
602 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
603 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
604 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
605 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
606 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
607 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
608 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
609 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
610 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
611 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
612 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
613 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
614 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
615 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
616 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
617 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
618 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
619 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
620 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
621 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
622 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
623 thanhTrang 18 23 78% 21.03
624 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
625 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
626 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
627 Linh Myu 11 23 48% 9.52
628 Po Quậy 14 23 61% 5.67
629 Trang Middy 13 22 59% 3.4
630 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
631 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
632 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
633 Thu Anh 20 23 87% 9.35
634 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
635 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
636 vân teeny 13 23 57% 9.4
637 Kara Phan 15 23 65% 21.08
638 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
639 hoàng ân 19 23 83% 10.83
640 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
641 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
642 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
643 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
644 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
645 liz 20 23 87% 4.6
646 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
647 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
648 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
649 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
650 Lan Anh 13 23 57% 10.38
651 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
652 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
653 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
654 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
655 BOom 3 4 75% 1.13
656 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
657 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
658 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
659 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
660 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
661 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
662 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
663 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
664 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
665 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
666 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
667 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
668 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
669 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
670 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
671 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
672 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
673 lanpham 16 21 76% 8.68
674 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
675 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
676 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
677 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
678 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
679 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
680 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
681 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
682 Long Vũ 17 22 77% 4.6
683 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
684 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
685 12qwaszx 12 22 55% 8.77
686 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
687 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
688 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17 23 74% 8.08
689 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
690 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
691 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
692 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
693 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
694 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
695 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
696 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
697 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
698 tran trung kien 23 23 100% 2.02
699 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
700 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
701 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
702 Pé Py 19 23 83% 6.77
703 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
704 Linh Mai 12 23 52% 9.4
705 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
706 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
707 Bảo An 15 23 65% 4.55
708 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
709 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
710 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
711 Hải Trần 20 23 87% 5.27
712 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
713 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
714 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
715 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
716 Hà Chi 13 22 59% 4.9
717 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
718 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
719 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
720 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
721 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
722 thanh thư 8 23 35% 8.47
723 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
724 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
725 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
726 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
727 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
728 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
729 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
730 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
731 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
732 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
733 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
734 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
735 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
736 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
737 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
738 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
739 Hà Thu 11 20 55% 5.75
740 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
741 Tien Che 13 23 57% 4.25
742 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
743 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
744 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
745 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
746 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
747 Linh Linh 10 20 50% 12.5
748 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
749 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
750 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
751 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
752 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
753 Phương Thu 23 23 100% 14.3
754 ryuzaki 20 23 87% 5.17
755 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
756 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
757 minh thu 18 23 78% 10.12
758 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
759 Sang Trương 21 22 95% 5.33
760 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
761 vanphong 0 13 0% 2.63
762 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
763 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
764 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
765 Ti Lo 12 23 52% 6.08
766 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
767 Truong Hô 14 23 61% 17.65
768 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
769 Long Huynh 16 23 70% 7.85
770 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
771 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
772 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
773 Phong Dương 13 23 57% 7.78
774 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
775 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
776 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
777 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
778 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
779 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
780 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
781 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
782 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
783 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
784 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
785 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
786 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
787 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
788 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
789 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
790 Minh Thư 22 23 96% 5.7
791 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
792 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
793 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
794 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
795 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
796 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
797 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
798 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
799 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
800 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
801 Dương Mai 14 23 61% 7.02
802 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
803 quynhgiang 21 23 91% 4.48
804 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
805 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
806 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
807 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
808 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
809 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
810 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
811 An Jun 14 23 61% 9.73
812 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
813 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
814 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
815 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
816 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
817 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
818 Má Lúm 12 23 52% 8.78
819 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
820 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
821 Thu Phương 5 23 22% 12.85
822 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
823 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
824 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
825 Trang Moon 18 22 82% 9.9
826 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
827 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
828 Nga Nga 17 23 74% 7.23
829 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
830 lý minh phương 5 23 22% 4.67
831 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
832 Lam Hân 10 20 50% 8.38
833 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
834 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
835 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
836 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
837 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
838 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
839 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
840 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
841 Vương Hà 15 18 83% 1.98
842 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
843 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
844 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
845 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
846 Mie Mie 17 23 74% 3.23
847 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
848 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
849 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
850 Thi Mai 16 23 70% 8.82
851 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
852 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
853 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
854 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
855 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
856 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
857 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
858 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
859 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
860 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
861 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
862 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
863 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
864 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
865 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
866 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
867 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
868 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
869 Ba Quang Du 15 23 65% 7.72
870 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
871 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
872 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
873 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
874 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
875 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
876 Tẹt 20 23 87% 8.87
877 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
878 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
879 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
880 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
881 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
882 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
883 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
884 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
885 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
886 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
887 Lan Hương 13 22 59% 4.42
888 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
889 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
890 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
891 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
892 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
893 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
894 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
895 phan thế bách 5 23 22% 1.7
896 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
897 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
898 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
899 hiendo 2 15 13% 1.12
900 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
901 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
902 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
903 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
904 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
905 khoa 22 23 96% 5.42
906 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
907 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
908 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
909 Lê Hải 0 1 0% 0.4
910 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
911 tran trung nam 7 23 30% 4.33
912 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
913 An Bình 6 23 26% 1.57
914 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
915 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
916 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
917 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
918 Vu Huy 5 21 24% 1.38
919 leminhsao 0 6 0% 0.18
920 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
921 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
922 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
923 pham the truong 4 23 17% 13.77
924 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9