Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3220

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Kim'ss Hiền'ss 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
181 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
182 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
183 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
184 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
185 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
186 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
187 Vân Trần 13 23 57% 12.47
188 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
189 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
190 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
191 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
192 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
193 Lê Minh 21 23 91% 4.48
194 super naughty 8 23 35% 13.77
195 Lê Binh 13 23 57% 6.87
196 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
197 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
198 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
199 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
200 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
201 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
202 Mint Min's 9 23 39% 6.73
203 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
204 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
205 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
206 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
207 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
208 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
209 Minh Đức 10 23 43% 16.13
210 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
211 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
212 trần thơ 16 18 89% 4.67
213 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
214 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
215 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
216 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
217 Súp Mint 0 1 0% 0.25
218 Yu Yun 3 3 100% 0.88
219 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
220 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
221 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
222 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
223 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
224 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
225 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
226 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
227 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
228 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
229 Duc Phan 10 23 43% 5.2
230 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
231 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
232 đinh thị thương 11 23 48% 4
233 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
234 Như Minh 15 22 68% 8.43
235 Hương Mii 13 21 62% 4.98
236 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
237 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
238 Việt Anh 11 23 48% 2.12
239 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
240 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
241 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
242 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
243 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
244 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
245 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
246 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
247 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
248 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
249 Linh Tran 3 3 100% 0.82
250 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
251 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
252 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
253 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
254 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
255 An Nhiên 16 23 70% 3.38
256 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
257 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
258 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
259 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
260 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
261 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
262 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
263 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
264 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
265 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
266 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
267 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
268 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
269 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
270 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
271 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
272 kun's phạm 22 23 96% 1.87
273 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
274 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
275 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
276 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
277 Krystal Jung 21 23 91% 6
278 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
279 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
280 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
281 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
282 Đình Văn 11 15 73% 3.22
283 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
284 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
285 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
286 Tin Mới 14 23 61% 3.68
287 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
288 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
289 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
290 Phú Em 20 23 87% 4.67
291 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
292 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
293 Đại Beo 0 0 0% 0.25
294 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
295 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
296 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
297 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
298 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
299 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
300 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
301 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
302 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
303 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
304 Vỹ La 21 23 91% 4.93
305 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
306 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
307 tran van thang 8 18 44% 8.72
308 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
309 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
310 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
311 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
312 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
313 Lương Thành 14 23 61% 14.5
314 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
315 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
316 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
317 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
318 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
319 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
320 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
321 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
322 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
323 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
324 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
325 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
326 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
327 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
328 Le Thuong 17 23 74% 5
329 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
330 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
331 Duong La 13 22 59% 3.55
332 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
333 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
334 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
335 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
336 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
337 Đăng PK 16 23 70% 6.85
338 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
339 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
340 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
341 Ha Tran 19 23 83% 3.82
342 Hai Pham 7 22 32% 5.57
343 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
344 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
345 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
346 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
347 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
348 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
349 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
350 Hưng Dương 20 23 87% 6
351 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
352 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
353 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
354 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
355 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
356 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
357 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
358 Cu Culé 13 21 62% 9.2
359 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
360 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
361 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
362 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
363 Trà My 5 22 23% 3.05
364 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
365 tiểu sư 4 21 19% 9.98
366 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
367 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
368 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
369 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
370 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
371 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
372 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
373 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
374 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
375 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
376 thanh huy 22 23 96% 4.37
377 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
378 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
379 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
380 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
381 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
382 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
383 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
384 Triều Thi 15 23 65% 7.22
385 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
386 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
387 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
388 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
389 nhi nhi 12 23 52% 9.1
390 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
391 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
392 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
393 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
394 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
395 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
396 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
397 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
398 Never give up 19 23 83% 2.97
399 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
400 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
401 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
402 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
403 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
404 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
405 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
406 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
407 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
408 Vũ Long 16 23 70% 8.2
409 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
410 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
411 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
412 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
413 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
414 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
415 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
416 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
417 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
418 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
419 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
420 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
421 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
422 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
423 Sera Phan 7 22 32% 5.88
424 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
425 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
426 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
427 thu trang 22 23 96% 3.63
428 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
429 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
430 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
431 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
432 The Novel 14 16 88% 8.17
433 Hà Phương 19 23 83% 11.3
434 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
435 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
436 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
437 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
438 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
439 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
440 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
441 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
442 Linh Sun 11 23 48% 13.77
443 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
444 Dương Hai 17 23 74% 18.15
445 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
446 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
447 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
448 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
449 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
450 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
451 Linh Chu 15 23 65% 8.93
452 Ling Ring 17 23 74% 4.83
453 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
454 Bo Naby 15 23 65% 7.25
455 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
456 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
457 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
458 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
459 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
460 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
461 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
462 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
463 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
464 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
465 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
466 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
467 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
468 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
469 Kien Kien 18 22 82% 5.3
470 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
471 David Belpois 11 23 48% 9.57
472 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
473 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
474 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
475 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
476 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
477 Jason Marak 23 23 100% 8.33
478 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
479 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
480 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
481 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
482 Sock Điện 22 23 96% 3.28
483 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
484 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
485 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
486 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
487 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
488 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
489 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
490 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
491 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
492 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
493 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
494 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
495 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
496 nghiện học 21 23 91% 5.55
497 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
498 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
499 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
500 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
501 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
502 T. Hiền 15 23 65% 11.62
503 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
504 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
505 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
506 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
507 Tien Dung 22 23 96% 6.93
508 ankarrywang 19 23 83% 7.77
509 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
510 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
511 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
512 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
513 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
514 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
515 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
516 An Vu 16 23 70% 7.05
517 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
518 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
519 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
520 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
521 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
522 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
523 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
524 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
525 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
526 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
527 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
528 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
529 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
530 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
531 Sương Emm 5 13 38% 5.42
532 Annie Lê 5 17 29% 2.62
533 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
534 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
535 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
536 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
537 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
538 ho lai 4 15 27% 17.03
539 Minh Anh 19 23 83% 4.82
540 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
541 Nam 14 22 64% 12.9
542 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
543 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
544 HOang Vy 21 23 91% 4.73
545 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
546 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
547 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
548 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
549 Song Nhi 22 23 96% 8.62
550 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
551 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
552 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
553 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
554 Bảo My 13 23 57% 5.83
555 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
556 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
557 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
558 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
559 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
560 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
561 Phương Trang 3 4 75% 2.12
562 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
563 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
564 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
565 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
566 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
567 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
568 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
569 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
570 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
571 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
572 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
573 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
574 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
575 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
576 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
577 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
578 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
579 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
580 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
581 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
582 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
583 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
584 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
585 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
586 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
587 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
588 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
589 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
590 thanhTrang 18 23 78% 21.03
591 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
592 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
593 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
594 Linh Myu 11 23 48% 9.52
595 Po Quậy 14 23 61% 5.67
596 Trang Middy 13 22 59% 3.4
597 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
598 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
599 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
600 Thu Anh 20 23 87% 9.35
601 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
602 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
603 vân teeny 13 23 57% 9.4
604 Kara Phan 15 23 65% 21.08
605 Monica Trần 14 23 61% 9.03
606 hoàng ân 19 23 83% 10.83
607 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
608 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
609 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
610 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
611 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
612 liz 20 23 87% 4.6
613 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
614 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
615 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
616 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
617 Lan Anh 13 23 57% 10.38
618 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
619 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
620 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
621 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
622 BOom 3 4 75% 1.13
623 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
624 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
625 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
626 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
627 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
628 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
629 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
630 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
631 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
632 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
633 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
634 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
635 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
636 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
637 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
638 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
639 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
640 lanpham 16 21 76% 8.68
641 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
642 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
643 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
644 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
645 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
646 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
647 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
648 Long Vũ 17 22 77% 4.6
649 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
650 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
651 12qwaszx 12 22 55% 8.77
652 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
653 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
654 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17 23 74% 8.08
655 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
656 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
657 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
658 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
659 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
660 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
661 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
662 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
663 tran trung kien 23 23 100% 2.02
664 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
665 Pé Py 19 23 83% 6.77
666 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
667 Linh Mai 12 23 52% 9.4
668 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
669 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
670 Bảo An 15 23 65% 4.55
671 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
672 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
673 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
674 Hải Trần 20 23 87% 5.27
675 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
676 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
677 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
678 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
679 Hà Chi 13 22 59% 4.9
680 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
681 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
682 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
683 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
684 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
685 thanh thư 8 23 35% 8.47
686 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
687 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
688 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
689 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
690 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
691 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
692 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
693 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
694 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
695 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
696 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
697 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
698 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
699 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
700 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
701 Hà Thu 11 20 55% 5.75
702 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
703 Tien Che 13 23 57% 4.25
704 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
705 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
706 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
707 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
708 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
709 Linh Linh 10 20 50% 12.5
710 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
711 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
712 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
713 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
714 Phương Thu 23 23 100% 14.3
715 ryuzaki 20 23 87% 5.17
716 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
717 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
718 minh thu 18 23 78% 10.12
719 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
720 Sang Trương 21 22 95% 5.33
721 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
722 vanphong 0 13 0% 2.63
723 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
724 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
725 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
726 Ti Lo 12 23 52% 6.08
727 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
728 Truong Hô 14 23 61% 17.65
729 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
730 Long Huynh 16 23 70% 7.85
731 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
732 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
733 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
734 Phong Dương 13 23 57% 7.78
735 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
736 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
737 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
738 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
739 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
740 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
741 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
742 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
743 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
744 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
745 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
746 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
747 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
748 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
749 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
750 Minh Thư 22 23 96% 5.7
751 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
752 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
753 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
754 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
755 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
756 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
757 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
758 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
759 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
760 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
761 Dương Mai 14 23 61% 7.02
762 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
763 quynhgiang 21 23 91% 4.48
764 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
765 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
766 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
767 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
768 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
769 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
770 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
771 An Jun 14 23 61% 9.73
772 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
773 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
774 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
775 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
776 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
777 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
778 Má Lúm 12 23 52% 8.78
779 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
780 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
781 Thu Phương 5 23 22% 12.85
782 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
783 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
784 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
785 Trang Moon 18 22 82% 9.9
786 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
787 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
788 Nga Nga 17 23 74% 7.23
789 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
790 lý minh phương 5 23 22% 4.67
791 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
792 Lam Hân 10 20 50% 8.38
793 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
794 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
795 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
796 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
797 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
798 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
799 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
800 Vương Hà 15 18 83% 1.98
801 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
802 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
803 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
804 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
805 Mie Mie 17 23 74% 3.23
806 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
807 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
808 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
809 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
810 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
811 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
812 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
813 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
814 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
815 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
816 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
817 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
818 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
819 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
820 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
821 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
822 Ba Quang Du 15 23 65% 7.72
823 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
824 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
825 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
826 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
827 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
828 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
829 Tẹt 20 23 87% 8.87
830 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
831 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
832 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
833 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
834 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
835 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
836 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
837 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
838 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
839 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
840 Lan Hương 13 22 59% 4.42
841 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
842 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
843 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
844 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
845 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
846 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
847 phan thế bách 5 23 22% 1.7
848 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
849 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
850 hiendo 2 15 13% 1.12
851 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
852 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
853 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
854 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
855 khoa 22 23 96% 5.42
856 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
857 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
858 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
859 Lê Hải 0 1 0% 0.4
860 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
861 tran trung nam 7 23 30% 4.33
862 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
863 An Bình 6 23 26% 1.57
864 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
865 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
866 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
867 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
868 Vu Huy 5 21 24% 1.38
869 leminhsao 0 6 0% 0.18
870 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
871 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
872 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
873 pham the truong 4 23 17% 13.77
874 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9