Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3345

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 super naughty 8 23 35% 13.77
201 Lê Binh 13 23 57% 6.87
202 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
203 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
204 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
205 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
206 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
207 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
208 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
209 Mint Min's 9 23 39% 6.73
210 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
211 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
212 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
213 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
214 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
215 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
216 Minh Đức 10 23 43% 16.13
217 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
218 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
219 trần thơ 16 18 89% 4.67
220 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
221 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
222 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
223 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
224 Súp Mint 0 1 0% 0.25
225 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
226 Yu Yun 3 3 100% 0.88
227 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
228 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
229 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
230 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
231 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
232 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
233 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
234 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
235 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
236 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
237 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
238 Duc Phan 10 23 43% 5.2
239 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
240 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
241 đinh thị thương 11 23 48% 4
242 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
243 Như Minh 15 22 68% 8.43
244 Hương Mii 13 21 62% 4.98
245 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
246 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
247 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
248 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
249 Việt Anh 11 23 48% 2.12
250 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
251 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
252 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
253 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
254 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
255 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
256 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
257 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
258 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
259 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
260 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
261 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
262 Linh Tran 3 3 100% 0.82
263 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
264 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
265 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
266 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
267 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
268 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
269 An Nhiên 16 23 70% 3.38
270 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
271 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
272 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
273 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
274 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
275 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
276 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
277 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
278 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
279 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
280 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
281 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
282 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
283 Phạm An 16 23 70% 8.1
284 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
285 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
286 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
287 kun's phạm 22 23 96% 1.87
288 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
289 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
290 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
291 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
292 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
293 Krystal Jung 21 23 91% 6
294 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
295 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
296 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
297 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
298 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
299 Đình Văn 11 15 73% 3.22
300 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
301 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
302 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
303 Tin Mới 14 23 61% 3.68
304 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
305 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
306 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
307 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
308 Phú Em 20 23 87% 4.67
309 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
310 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
311 Đại Beo 0 0 0% 0.25
312 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
313 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
314 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
315 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
316 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
317 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
318 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
319 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
320 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
321 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
322 Vỹ La 21 23 91% 4.93
323 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
324 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
325 tran van thang 8 18 44% 8.72
326 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
327 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
328 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
329 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
330 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
331 Lương Thành 14 23 61% 14.5
332 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
333 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
334 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
335 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
336 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
337 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
338 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
339 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
340 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
341 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
342 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
343 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
344 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
345 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
346 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
347 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
348 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
349 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
350 Trần Quí 4 22 18% 18.53
351 Le Thuong 17 23 74% 5
352 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
353 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
354 Duong La 13 22 59% 3.55
355 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
356 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
357 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
358 HaNal Yoo 22 23 96% 6.5
359 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
360 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
361 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
362 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
363 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
364 Đăng PK 16 23 70% 6.85
365 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
366 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
367 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
368 Ha Tran 19 23 83% 3.82
369 Hai Pham 7 22 32% 5.57
370 ﹺ             ﹺ ﹺ             ﹺ 13 23 57% 9.5
371 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
372 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
373 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
374 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
375 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
376 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
377 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
378 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
379 Hưng Dương 20 23 87% 6
380 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
381 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
382 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
383 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
384 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
385 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
386 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
387 Cu Culé 13 21 62% 9.2
388 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
389 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
390 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
391 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
392 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
393 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
394 Trà My 5 22 23% 3.05
395 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
396 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
397 tiểu sư 4 21 19% 9.98
398 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
399 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
400 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
401 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
402 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
403 trần linh linh 20 23 87% 6.23
404 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
405 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
406 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
407 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
408 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
409 thanh huy 22 23 96% 4.37
410 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
411 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
412 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
413 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
414 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
415 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
416 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
417 Triều Thi 15 23 65% 7.22
418 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
419 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
420 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
421 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
422 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
423 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
424 nhi nhi 12 23 52% 9.1
425 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
426 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
427 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
428 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
429 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
430 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
431 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
432 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
433 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
434 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
435 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
436 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
437 Never give up 19 23 83% 2.97
438 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
439 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
440 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
441 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
442 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
443 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
444 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
445 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
446 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
447 Vũ Long 16 23 70% 8.2
448 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
449 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
450 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
451 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
452 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
453 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
454 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
455 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
456 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
457 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
458 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
459 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
460 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
461 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
462 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
463 Sera Phan 7 22 32% 5.88
464 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
465 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
466 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
467 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
468 thu trang 22 23 96% 3.63
469 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
470 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
471 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
472 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
473 The Novel 14 16 88% 8.17
474 Hà Phương 19 23 83% 11.3
475 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
476 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
477 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
478 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
479 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
480 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
481 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
482 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
483 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
484 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
485 Linh Sun 11 23 48% 13.77
486 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
487 Dương Hai 17 23 74% 18.15
488 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
489 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
490 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
491 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
492 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
493 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
494 Linh Chu 15 23 65% 8.93
495 Ling Ring 17 23 74% 4.83
496 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
497 Bo Naby 15 23 65% 7.25
498 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
499 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
500 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
501 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
502 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
503 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
504 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
505 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
506 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
507 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
508 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
509 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
510 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
511 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
512 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
513 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
514 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
515 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
516 Kien Kien 18 22 82% 5.3
517 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
518 David Belpois 11 23 48% 9.57
519 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
520 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
521 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
522 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
523 Hải Yến 18 23 78% 14.73
524 An Võ 12 23 52% 9
525 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
526 Jason Marak 23 23 100% 8.33
527 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
528 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
529 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
530 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
531 Sock Điện 22 23 96% 3.28
532 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
533 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
534 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
535 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
536 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
537 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
538 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
539 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
540 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
541 Võ Hoài Niệm 12 18 67% 4.35
542 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
543 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
544 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
545 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
546 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
547 nghiện học 21 23 91% 5.55
548 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
549 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
550 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
551 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
552 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
553 T. Hiền 15 23 65% 11.62
554 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
555 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
556 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
557 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
558 Tien Dung 22 23 96% 6.93
559 ankarrywang 19 23 83% 7.77
560 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
561 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
562 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
563 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
564 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
565 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
566 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
567 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
568 An Vu 16 23 70% 7.05
569 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
570 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
571 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
572 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
573 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
574 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
575 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
576 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
577 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
578 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
579 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
580 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
581 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
582 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
583 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
584 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
585 Sương Emm 5 13 38% 5.42
586 Annie Lê 5 17 29% 2.62
587 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
588 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
589 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
590 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
591 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
592 ho lai 4 15 27% 17.03
593 Minh Anh 19 23 83% 4.82
594 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
595 Khổng Hoàng Đình Trang 9 23 39% 7.73
596 Nam 14 22 64% 12.9
597 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
598 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
599 HOang Vy 21 23 91% 4.73
600 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
601 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
602 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
603 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
604 Song Nhi 22 23 96% 8.62
605 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
606 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
607 Kiều Diễm 15 22 68% 14.12
608 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
609 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
610 Bảo My 13 23 57% 5.83
611 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
612 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
613 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
614 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
615 Chùm 11 23 48% 11.6
616 Nguyễn Tuyết Thu 15 23 65% 5.95
617 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
618 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
619 Phương Trang 3 4 75% 2.12
620 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
621 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
622 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
623 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
624 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
625 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
626 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
627 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
628 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
629 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
630 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
631 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
632 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
633 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
634 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
635 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
636 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
637 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
638 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
639 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
640 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
641 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
642 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
643 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
644 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
645 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
646 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
647 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
648 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
649 thanhTrang 18 23 78% 21.03
650 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
651 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
652 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
653 Linh Myu 11 23 48% 9.52
654 Po Quậy 14 23 61% 5.67
655 Trang Middy 13 22 59% 3.4
656 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
657 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
658 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
659 Thu Anh 20 23 87% 9.35
660 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
661 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
662 vân teeny 13 23 57% 9.4
663 Kara Phan 15 23 65% 21.08
664 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
665 hoàng ân 19 23 83% 10.83
666 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
667 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
668 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
669 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
670 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
671 liz 20 23 87% 4.6
672 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
673 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
674 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
675 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
676 Lan Anh 13 23 57% 10.38
677 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
678 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
679 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
680 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
681 BOom 3 4 75% 1.13
682 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
683 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
684 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
685 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
686 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
687 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
688 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
689 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
690 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
691 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
692 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
693 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
694 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
695 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
696 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
697 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
698 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
699 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
700 lanpham 16 21 76% 8.68
701 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
702 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
703 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
704 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
705 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
706 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
707 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
708 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
709 Long Vũ 17 22 77% 4.6
710 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
711 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
712 12qwaszx 12 22 55% 8.77
713 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
714 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
715 Số Pi 17 23 74% 8.08
716 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
717 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
718 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
719 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
720 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
721 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
722 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
723 Thư Thư 11 23 48% 6.17
724 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
725 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
726 tran trung kien 23 23 100% 2.02
727 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
728 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
729 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
730 Pé Py 19 23 83% 6.77
731 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
732 Linh Mai 12 23 52% 9.4
733 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
734 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
735 Bảo An 15 23 65% 4.55
736 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
737 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
738 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
739 Hải Trần 20 23 87% 5.27
740 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
741 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
742 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
743 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
744 Hà Chi 13 22 59% 4.9
745 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
746 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
747 Mileycyrus 21 23 91% 3.25
748 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
749 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
750 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
751 thanh thư 8 23 35% 8.47
752 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
753 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
754 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
755 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
756 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
757 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
758 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
759 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
760 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
761 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
762 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
763 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
764 Ho Lee Sít 7 23 30% 15.97
765 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
766 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
767 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
768 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
769 Hà Thu 11 20 55% 5.75
770 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
771 Tien Che 13 23 57% 4.25
772 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
773 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
774 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
775 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
776 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
777 Linh Linh 10 20 50% 12.5
778 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
779 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
780 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
781 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
782 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
783 Phương Thu 23 23 100% 14.3
784 ryuzaki 20 23 87% 5.17
785 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
786 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
787 minh thu 18 23 78% 10.12
788 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
789 Sang Trương 21 22 95% 5.33
790 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
791 vanphong 0 13 0% 2.63
792 Lê Quang Quốc Bảo 0 0 0% 0.22
793 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
794 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
795 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
796 Ti Lo 12 23 52% 6.08
797 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
798 Truong Hô 14 23 61% 17.65
799 Nguyễn Thị Trinh 6 23 26% 5.35
800 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
801 Long Huynh 16 23 70% 7.85
802 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
803 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
804 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
805 Phong Dương 13 23 57% 7.78
806 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
807 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
808 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
809 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
810 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
811 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
812 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
813 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
814 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
815 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
816 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
817 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
818 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
819 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
820 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
821 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
822 Minh Thư 22 23 96% 5.7
823 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
824 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
825 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
826 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
827 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
828 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
829 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
830 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
831 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
832 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
833 Dương Mai 14 23 61% 7.02
834 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
835 quynhgiang 21 23 91% 4.48
836 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
837 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
838 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
839 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
840 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
841 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
842 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
843 An Jun 14 23 61% 9.73
844 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
845 Nguyễn Thanh Hiền 15 21 71% 10.88
846 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
847 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
848 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
849 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
850 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
851 Má Lúm 12 23 52% 8.78
852 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
853 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
854 Thu Phương 5 23 22% 12.85
855 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
856 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
857 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
858 Trang Moon 18 22 82% 9.9
859 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
860 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
861 Nga Nga 17 23 74% 7.23
862 Minh Kha 8 18 44% 2.83
863 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
864 lý minh phương 5 23 22% 4.67
865 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
866 Lam Hân 10 20 50% 8.38
867 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
868 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
869 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
870 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
871 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
872 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
873 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
874 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
875 Vương Hà 15 18 83% 1.98
876 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
877 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
878 Nhật Duy 16 23 70% 11.45
879 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
880 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
881 Mie Mie 17 23 74% 3.23
882 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
883 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
884 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
885 Thi Mai 16 23 70% 8.82
886 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
887 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
888 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
889 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
890 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
891 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
892 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
893 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
894 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
895 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
896 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
897 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
898 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
899 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
900 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
901 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
902 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
903 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
904 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
905 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
906 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
907 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
908 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
909 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
910 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
911 Tẹt 20 23 87% 8.87
912 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
913 Ca Thuận Đại 14 23 61% 8.53
914 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
915 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
916 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
917 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
918 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
919 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
920 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
921 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
922 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
923 Lan Hương 13 22 59% 4.42
924 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
925 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
926 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
927 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
928 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
929 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
930 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
931 phan thế bách 5 23 22% 1.7
932 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
933 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
934 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
935 hiendo 2 15 13% 1.12
936 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
937 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
938 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
939 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
940 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
941 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
942 khoa 22 23 96% 5.42
943 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
944 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
945 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
946 Lê Hải 0 1 0% 0.4
947 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
948 tran trung nam 7 23 30% 4.33
949 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
950 An Bình 6 23 26% 1.57
951 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
952 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
953 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
954 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
955 Vu Huy 5 21 24% 1.38
956 leminhsao 0 6 0% 0.18
957 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
958 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
959 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
960