Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3296

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
181 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
182 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
183 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
184 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
185 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
186 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
187 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
188 Vân Trần 13 23 57% 12.47
189 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
190 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
191 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
192 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
193 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
194 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
195 Riven Tall 17 23 74% 4.98
196 Lê Minh 21 23 91% 4.48
197 super naughty 8 23 35% 13.77
198 Lê Binh 13 23 57% 6.87
199 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
200 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
201 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
202 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
203 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
204 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
205 Mint Min's 9 23 39% 6.73
206 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
207 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
208 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
209 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
210 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
211 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
212 Minh Đức 10 23 43% 16.13
213 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
214 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
215 trần thơ 16 18 89% 4.67
216 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
217 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
218 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
219 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
220 Súp Mint 0 1 0% 0.25
221 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
222 Yu Yun 3 3 100% 0.88
223 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
224 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
225 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
226 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
227 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
228 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
229 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
230 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
231 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
232 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
233 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
234 Duc Phan 10 23 43% 5.2
235 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
236 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
237 đinh thị thương 11 23 48% 4
238 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
239 Như Minh 15 22 68% 8.43
240 Hương Mii 13 21 62% 4.98
241 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
242 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
243 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
244 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
245 Việt Anh 11 23 48% 2.12
246 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
247 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
248 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
249 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
250 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
251 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
252 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
253 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
254 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
255 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
256 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
257 Linh Tran 3 3 100% 0.82
258 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
259 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
260 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
261 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
262 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
263 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
264 An Nhiên 16 23 70% 3.38
265 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
266 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
267 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
268 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
269 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
270 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
271 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
272 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
273 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
274 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
275 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
276 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
277 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
278 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
279 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
280 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
281 kun's phạm 22 23 96% 1.87
282 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
283 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
284 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
285 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
286 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
287 Krystal Jung 21 23 91% 6
288 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
289 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
290 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
291 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
292 Đình Văn 11 15 73% 3.22
293 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
294 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
295 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
296 Tin Mới 14 23 61% 3.68
297 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
298 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
299 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
300 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
301 Phú Em 20 23 87% 4.67
302 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
303 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
304 Đại Beo 0 0 0% 0.25
305 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
306 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
307 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
308 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
309 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
310 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
311 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
312 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
313 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
314 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
315 Vỹ La 21 23 91% 4.93
316 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
317 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
318 tran van thang 8 18 44% 8.72
319 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
320 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
321 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
322 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
323 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
324 Lương Thành 14 23 61% 14.5
325 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
326 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
327 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
328 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
329 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
330 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
331 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
332 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
333 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
334 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
335 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
336 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
337 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
338 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
339 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
340 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
341 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
342 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
343 Le Thuong 17 23 74% 5
344 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
345 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
346 Duong La 13 22 59% 3.55
347 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
348 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
349 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
350 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
351 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
352 Đăng PK 16 23 70% 6.85
353 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
354 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
355 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
356 Ha Tran 19 23 83% 3.82
357 Hai Pham 7 22 32% 5.57
358 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
359 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
360 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
361 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
362 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
363 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
364 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
365 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
366 Hưng Dương 20 23 87% 6
367 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
368 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
369 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
370 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
371 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
372 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
373 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
374 Cu Culé 13 21 62% 9.2
375 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
376 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
377 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
378 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
379 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
380 Trà My 5 22 23% 3.05
381 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
382 tiểu sư 4 21 19% 9.98
383 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
384 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
385 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
386 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
387 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
388 trần linh linh 20 23 87% 6.23
389 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
390 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
391 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
392 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
393 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
394 thanh huy 22 23 96% 4.37
395 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
396 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
397 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
398 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
399 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
400 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
401 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
402 Triều Thi 15 23 65% 7.22
403 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
404 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
405 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
406 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
407 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
408 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
409 nhi nhi 12 23 52% 9.1
410 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
411 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
412 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
413 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
414 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
415 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
416 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
417 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
418 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
419 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
420 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
421 Never give up 19 23 83% 2.97
422 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
423 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
424 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
425 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
426 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
427 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
428 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
429 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
430 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
431 Vũ Long 16 23 70% 8.2
432 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
433 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
434 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
435 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
436 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
437 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
438 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
439 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
440 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
441 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
442 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
443 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
444 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
445 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
446 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
447 Sera Phan 7 22 32% 5.88
448 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
449 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
450 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
451 thu trang 22 23 96% 3.63
452 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
453 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
454 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
455 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
456 The Novel 14 16 88% 8.17
457 Hà Phương 19 23 83% 11.3
458 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
459 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
460 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
461 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
462 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
463 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
464 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
465 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
466 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
467 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
468 Linh Sun 11 23 48% 13.77
469 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
470 Dương Hai 17 23 74% 18.15
471 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
472 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
473 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
474 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
475 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
476 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
477 Linh Chu 15 23 65% 8.93
478 Ling Ring 17 23 74% 4.83
479 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
480 Bo Naby 15 23 65% 7.25
481 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
482 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
483 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
484 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
485 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
486 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
487 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
488 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
489 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
490 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
491 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
492 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
493 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
494 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
495 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
496 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
497 Kien Kien 18 22 82% 5.3
498 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
499 David Belpois 11 23 48% 9.57
500 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
501 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
502 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
503 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
504 An Võ 12 23 52% 9
505 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
506 Jason Marak 23 23 100% 8.33
507 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
508 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
509 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
510 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
511 Sock Điện 22 23 96% 3.28
512 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
513 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
514 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
515 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
516 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
517 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
518 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
519 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
520 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
521 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
522 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
523 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
524 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
525 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
526 nghiện học 21 23 91% 5.55
527 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
528 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
529 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
530 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
531 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
532 T. Hiền 15 23 65% 11.62
533 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
534 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
535 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
536 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
537 Tien Dung 22 23 96% 6.93
538 ankarrywang 19 23 83% 7.77
539 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
540 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
541 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
542 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
543 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
544 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
545 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
546 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
547 An Vu 16 23 70% 7.05
548 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
549 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
550 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
551 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
552 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
553 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
554 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
555 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
556 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
557 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
558 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
559 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
560 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
561 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
562 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
563 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
564 Sương Emm 5 13 38% 5.42
565 Annie Lê 5 17 29% 2.62
566 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
567 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
568 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
569 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
570 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
571 ho lai 4 15 27% 17.03
572 Minh Anh 19 23 83% 4.82
573 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
574 Nam 14 22 64% 12.9
575 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
576 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
577 HOang Vy 21 23 91% 4.73
578 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
579 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
580 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
581 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
582 Song Nhi 22 23 96% 8.62
583 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
584 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
585 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
586 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
587 Bảo My 13 23 57% 5.83
588 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
589 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
590 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
591 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
592 Chùm 11 23 48% 11.6
593 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
594 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
595 Phương Trang 3 4 75% 2.12
596 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
597 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
598 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
599 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
600 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
601 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
602 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
603 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
604 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
605 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
606 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
607 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
608 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
609 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
610 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
611 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
612 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
613 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
614 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
615 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
616 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
617 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
618 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
619 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
620 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
621 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
622 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
623 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
624 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
625 thanhTrang 18 23 78% 21.03
626 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
627 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
628 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
629 Linh Myu 11 23 48% 9.52
630 Po Quậy 14 23 61% 5.67
631 Trang Middy 13 22 59% 3.4
632 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
633 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
634 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
635 Thu Anh 20 23 87% 9.35
636 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
637 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
638 vân teeny 13 23 57% 9.4
639 Kara Phan 15 23 65% 21.08
640 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
641 hoàng ân 19 23 83% 10.83
642 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
643 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
644 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
645 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
646 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
647 liz 20 23 87% 4.6
648 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
649 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
650 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
651 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
652 Lan Anh 13 23 57% 10.38
653 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
654 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
655 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
656 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
657 BOom 3 4 75% 1.13
658 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
659 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
660 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
661 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
662 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
663 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
664 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
665 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
666 Phạm Khánh Linh 9 23 39% 12.35
667 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
668 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
669 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
670 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
671 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
672 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
673 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
674 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
675 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
676 lanpham 16 21 76% 8.68
677 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
678 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
679 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
680 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
681 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
682 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
683 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
684 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
685 Long Vũ 17 22 77% 4.6
686 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
687 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
688 12qwaszx 12 22 55% 8.77
689 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
690 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
691 SỐ PI 17 23 74% 8.08
692 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
693 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
694 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
695 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
696 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
697 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
698 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
699 Thư Thư 11 23 48% 6.17
700 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
701 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
702 tran trung kien 23 23 100% 2.02
703 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
704 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
705 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
706 Pé Py 19 23 83% 6.77
707 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
708 Linh Mai 12 23 52% 9.4
709 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
710 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
711 Bảo An 15 23 65% 4.55
712 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
713 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
714 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
715 Hải Trần 20 23 87% 5.27
716 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
717 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
718 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
719 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
720 Hà Chi 13 22 59% 4.9
721 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
722 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
723 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
724 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
725 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
726 thanh thư 8 23 35% 8.47
727 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
728 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
729 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
730 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
731 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
732 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
733 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
734 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
735 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
736 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
737 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
738 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
739 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
740 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
741 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
742 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
743 Hà Thu 11 20 55% 5.75
744 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
745 Tien Che 13 23 57% 4.25
746 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
747 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
748 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
749 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
750 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
751 Linh Linh 10 20 50% 12.5
752 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
753 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
754 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
755 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
756 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
757 Phương Thu 23 23 100% 14.3
758 ryuzaki 20 23 87% 5.17
759 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
760 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
761 minh thu 18 23 78% 10.12
762 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
763 Sang Trương 21 22 95% 5.33
764 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
765 vanphong 0 13 0% 2.63
766 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
767 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
768 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
769 Ti Lo 12 23 52% 6.08
770 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
771 Truong Hô 14 23 61% 17.65
772 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
773 Long Huynh 16 23 70% 7.85
774 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
775 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
776 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
777 Phong Dương 13 23 57% 7.78
778 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
779 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
780 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
781 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
782 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
783 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
784 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
785 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
786 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
787 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
788 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
789 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
790 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
791 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
792 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
793 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
794 Minh Thư 22 23 96% 5.7
795 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
796 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
797 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
798 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
799 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
800 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
801 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
802 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
803 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
804 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
805 Dương Mai 14 23 61% 7.02
806 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
807 quynhgiang 21 23 91% 4.48
808 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
809 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
810 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
811 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
812 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
813 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
814 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
815 An Jun 14 23 61% 9.73
816 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
817 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
818 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
819 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
820 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
821 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
822 Má Lúm 12 23 52% 8.78
823 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
824 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
825 Thu Phương 5 23 22% 12.85
826 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
827 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
828 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
829 Trang Moon 18 22 82% 9.9
830 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
831 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
832 Nga Nga 17 23 74% 7.23
833 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
834 lý minh phương 5 23 22% 4.67
835 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
836 Lam Hân 10 20 50% 8.38
837 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
838 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
839 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
840 Vũ Nhật Minh 21 23 91% 6.52
841 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
842 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
843 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
844 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
845 Vương Hà 15 18 83% 1.98
846 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
847 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
848 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
849 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
850 Mie Mie 17 23 74% 3.23
851 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
852 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
853 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
854 Thi Mai 16 23 70% 8.82
855 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
856 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
857 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
858 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
859 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
860 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
861 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
862 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
863 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
864 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
865 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
866 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
867 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
868 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
869 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
870 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
871 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
872 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
873 Bá Quang Dự 15 23 65% 7.72
874 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
875 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
876 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
877 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
878 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
879 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
880 Tẹt 20 23 87% 8.87
881 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
882 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
883 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
884 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
885 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
886 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
887 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
888 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
889 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
890 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
891 Lan Hương 13 22 59% 4.42
892 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
893 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
894 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
895 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
896 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
897 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
898 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
899 phan thế bách 5 23 22% 1.7
900 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
901 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
902 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
903 hiendo 2 15 13% 1.12
904 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
905 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
906 Tuan Nguyen 0 1 0% 1.15
907 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
908 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
909 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
910 khoa 22 23 96% 5.42
911 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
912 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
913 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
914 Lê Hải 0 1 0% 0.4
915 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
916 tran trung nam 7 23 30% 4.33
917 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
918 An Bình 6 23 26% 1.57
919 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
920 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
921 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
922 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
923 Vu Huy 5 21 24% 1.38
924 leminhsao 0 6 0% 0.18
925 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
926 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
927 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
928 pham the truong 4 23 17% 13.77
929 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9