Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3286

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
181 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
182 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
183 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
184 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
185 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
186 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
187 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
188 Vân Trần 13 23 57% 12.47
189 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
190 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
191 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
192 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
193 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
194 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
195 Riven Tall 17 23 74% 4.98
196 Lê Minh 21 23 91% 4.48
197 super naughty 8 23 35% 13.77
198 Lê Binh 13 23 57% 6.87
199 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
200 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
201 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
202 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
203 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
204 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
205 Mint Min's 9 23 39% 6.73
206 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
207 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
208 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
209 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
210 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
211 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
212 Minh Đức 10 23 43% 16.13
213 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
214 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
215 trần thơ 16 18 89% 4.67
216 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
217 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
218 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
219 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
220 Súp Mint 0 1 0% 0.25
221 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
222 Yu Yun 3 3 100% 0.88
223 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
224 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
225 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
226 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
227 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
228 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
229 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
230 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
231 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
232 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
233 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
234 Duc Phan 10 23 43% 5.2
235 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
236 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
237 đinh thị thương 11 23 48% 4
238 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
239 Như Minh 15 22 68% 8.43
240 Hương Mii 13 21 62% 4.98
241 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
242 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
243 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
244 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
245 Việt Anh 11 23 48% 2.12
246 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
247 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
248 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
249 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
250 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
251 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
252 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
253 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
254 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
255 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
256 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
257 Linh Tran 3 3 100% 0.82
258 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
259 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
260 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
261 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
262 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
263 An Nhiên 16 23 70% 3.38
264 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
265 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
266 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
267 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
268 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
269 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
270 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
271 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
272 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
273 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
274 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
275 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
276 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
277 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
278 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
279 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
280 kun's phạm 22 23 96% 1.87
281 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
282 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
283 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
284 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
285 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
286 Krystal Jung 21 23 91% 6
287 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
288 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
289 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
290 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
291 Đình Văn 11 15 73% 3.22
292 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
293 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
294 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
295 Tin Mới 14 23 61% 3.68
296 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
297 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
298 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
299 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
300 Phú Em 20 23 87% 4.67
301 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
302 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
303 Đại Beo 0 0 0% 0.25
304 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
305 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
306 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
307 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
308 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
309 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
310 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
311 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
312 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
313 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
314 Vỹ La 21 23 91% 4.93
315 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
316 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
317 tran van thang 8 18 44% 8.72
318 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
319 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
320 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
321 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
322 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
323 Lương Thành 14 23 61% 14.5
324 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
325 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
326 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
327 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
328 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
329 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
330 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
331 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
332 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
333 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
334 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
335 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
336 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
337 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
338 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
339 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
340 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
341 Le Thuong 17 23 74% 5
342 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
343 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
344 Duong La 13 22 59% 3.55
345 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
346 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
347 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
348 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
349 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
350 Đăng PK 16 23 70% 6.85
351 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
352 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
353 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
354 Ha Tran 19 23 83% 3.82
355 Hai Pham 7 22 32% 5.57
356 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
357 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
358 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
359 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
360 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
361 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
362 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
363 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
364 Hưng Dương 20 23 87% 6
365 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
366 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
367 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
368 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
369 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
370 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
371 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
372 Cu Culé 13 21 62% 9.2
373 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
374 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
375 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
376 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
377 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
378 Trà My 5 22 23% 3.05
379 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
380 tiểu sư 4 21 19% 9.98
381 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
382 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
383 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
384 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
385 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
386 trần linh linh 20 23 87% 6.23
387 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
388 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
389 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
390 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
391 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
392 thanh huy 22 23 96% 4.37
393 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
394 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
395 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
396 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
397 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
398 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
399 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
400 Triều Thi 15 23 65% 7.22
401 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
402 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
403 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
404 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
405 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
406 nhi nhi 12 23 52% 9.1
407 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
408 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
409 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
410 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
411 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
412 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
413 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
414 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
415 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
416 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
417 Never give up 19 23 83% 2.97
418 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
419 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
420 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
421 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
422 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
423 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
424 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
425 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
426 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
427 Vũ Long 16 23 70% 8.2
428 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
429 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
430 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
431 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
432 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
433 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
434 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
435 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
436 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
437 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
438 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
439 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
440 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
441 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
442 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
443 Sera Phan 7 22 32% 5.88
444 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
445 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
446 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
447 thu trang 22 23 96% 3.63
448 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
449 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
450 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
451 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
452 The Novel 14 16 88% 8.17
453 Hà Phương 19 23 83% 11.3
454 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
455 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
456 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
457 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
458 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
459 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
460 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
461 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
462 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
463 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
464 Linh Sun 11 23 48% 13.77
465 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
466 Dương Hai 17 23 74% 18.15
467 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
468 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
469 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
470 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
471 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
472 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
473 Linh Chu 15 23 65% 8.93
474 Ling Ring 17 23 74% 4.83
475 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
476 Bo Naby 15 23 65% 7.25
477 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
478 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
479 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
480 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
481 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
482 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
483 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
484 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
485 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
486 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
487 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
488 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
489 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
490 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
491 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
492 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
493 Kien Kien 18 22 82% 5.3
494 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
495 David Belpois 11 23 48% 9.57
496 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
497 Nguyễn Tiến Dũng 19 23 83% 11.95
498 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
499 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
500 An Võ 12 23 52% 9
501 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
502 Jason Marak 23 23 100% 8.33
503 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
504 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
505 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
506 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
507 Sock Điện 22 23 96% 3.28
508 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
509 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
510 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
511 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
512 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
513 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
514 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
515 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
516 KaitoLuka 20 23 87% 12.78
517 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
518 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
519 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
520 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
521 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
522 nghiện học 21 23 91% 5.55
523 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
524 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
525 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
526 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
527 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
528 T. Hiền 15 23 65% 11.62
529 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
530 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
531 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
532 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
533 Tien Dung 22 23 96% 6.93
534 ankarrywang 19 23 83% 7.77
535 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
536 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
537 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
538 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
539 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
540 Duy Nguyên 9 23 39% 9.85
541 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
542 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
543 An Vu 16 23 70% 7.05
544 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
545 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
546 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
547 Trần Thị Kiều Oanh 9 20 45% 6.12
548 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
549 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
550 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
551 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
552 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
553 Nguyễn Hà Khánh Linh 11 23 48% 7.43
554 Trần Thu Uyên 16 23 70% 9.83
555 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
556 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
557 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
558 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
559 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
560 Sương Emm 5 13 38% 5.42
561 Annie Lê 5 17 29% 2.62
562 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
563 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
564 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
565 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
566 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
567 ho lai 4 15 27% 17.03
568 Minh Anh 19 23 83% 4.82
569 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
570 Nam 14 22 64% 12.9
571 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
572 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
573 HOang Vy 21 23 91% 4.73
574 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
575 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
576 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
577 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
578 Song Nhi 22 23 96% 8.62
579 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
580 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
581 Thảo Phương 0 0 0% 0.1
582 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
583 Bảo My 13 23 57% 5.83
584 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
585 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
586 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
587 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
588 Chùm 11 23 48% 11.6
589 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
590 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
591 Phương Trang 3 4 75% 2.12
592 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
593 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
594 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
595 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
596 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
597 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
598 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
599 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
600 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
601 Trần Thảo Uyên 12 23 52% 0.23
602 Vô Ưu 18 23 78% 4.67
603 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
604 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
605 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
606 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
607 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
608 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
609 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
610 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
611 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
612 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
613 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
614 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
615 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
616 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
617 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
618 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
619 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
620 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
621 thanhTrang 18 23 78% 21.03
622 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
623 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
624 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
625 Linh Myu 11 23 48% 9.52
626 Po Quậy 14 23 61% 5.67
627 Trang Middy 13 22 59% 3.4
628 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
629 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
630 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
631 Thu Anh 20 23 87% 9.35
632 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
633 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
634 vân teeny 13 23 57% 9.4
635 Kara Phan 15 23 65% 21.08
636 Trần Trà My 14 23 61% 9.03
637 hoàng ân 19 23 83% 10.83
638 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
639 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
640 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
641 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
642 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
643 liz 20 23 87% 4.6
644 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
645 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
646 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
647 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
648 Lan Anh 13 23 57% 10.38
649 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
650 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
651 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
652 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
653 BOom 3 4 75% 1.13
654 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
655 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
656 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
657 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
658 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
659 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
660 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
661 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
662 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
663 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
664 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
665 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
666 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
667 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
668 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
669 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
670 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
671 lanpham 16 21 76% 8.68
672 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
673 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
674 Nuna Lyly 20 23 87% 9.75
675 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
676 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
677 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
678 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
679 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
680 Long Vũ 17 22 77% 4.6
681 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
682 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
683 12qwaszx 12 22 55% 8.77
684 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
685 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
686 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17 23 74% 8.08
687 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
688 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
689 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
690 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
691 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
692 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
693 Nguyễn Đắc Toàn 17 23 74% 3.7
694 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
695 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
696 tran trung kien 23 23 100% 2.02
697 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
698 Ngoc Le 22 23 96% 3.77
699 Ranmaru Rei 20 23 87% 3.42
700 Pé Py 19 23 83% 6.77
701 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
702 Linh Mai 12 23 52% 9.4
703 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
704 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
705 Bảo An 15 23 65% 4.55
706 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
707 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
708 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
709 Hải Trần 20 23 87% 5.27
710 Đoàn Đặng Tam Bảo 22 23 96% 5.3
711 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
712 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
713 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
714 Hà Chi 13 22 59% 4.9
715 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
716 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
717 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
718 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
719 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
720 thanh thư 8 23 35% 8.47
721 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
722 Nguyễn Thị Thanh Tú 15 23 65% 7.85
723 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
724 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
725 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
726 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
727 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
728 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
729 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
730 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
731 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
732 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
733 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
734 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
735 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
736 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
737 Hà Thu 11 20 55% 5.75
738 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
739 Tien Che 13 23 57% 4.25
740 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
741 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
742 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
743 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
744 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
745 Linh Linh 10 20 50% 12.5
746 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
747 Duy Thanh 18 23 78% 5.45
748 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
749 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
750 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
751 Phương Thu 23 23 100% 14.3
752 ryuzaki 20 23 87% 5.17
753 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
754 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
755 minh thu 18 23 78% 10.12
756 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
757 Sang Trương 21 22 95% 5.33
758 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
759 vanphong 0 13 0% 2.63
760 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
761 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
762 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
763 Ti Lo 12 23 52% 6.08
764 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
765 Truong Hô 14 23 61% 17.65
766 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
767 Long Huynh 16 23 70% 7.85
768 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
769 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
770 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
771 Phong Dương 13 23 57% 7.78
772 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
773 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
774 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
775 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
776 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
777 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
778 Nguyễn Khánh Linh 15 23 65% 4.75
779 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
780 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
781 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
782 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
783 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
784 Lam Tuyền 8 23 35% 12.95
785 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
786 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
787 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
788 Minh Thư 22 23 96% 5.7
789 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
790 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
791 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
792 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
793 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
794 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
795 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
796 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
797 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
798 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
799 Dương Mai 14 23 61% 7.02
800 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
801 quynhgiang 21 23 91% 4.48
802 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
803 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
804 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
805 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
806 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
807 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
808 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
809 An Jun 14 23 61% 9.73
810 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
811 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
812 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
813 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
814 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
815 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
816 Má Lúm 12 23 52% 8.78
817 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
818 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
819 Thu Phương 5 23 22% 12.85
820 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
821 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
822 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
823 Trang Moon 18 22 82% 9.9
824 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
825 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
826 Nga Nga 17 23 74% 7.23
827 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
828 lý minh phương 5 23 22% 4.67
829 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
830 Lam Hân 10 20 50% 8.38
831 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
832 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
833 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
834 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
835 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
836 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
837 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
838 Vương Hà 15 18 83% 1.98
839 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
840 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
841 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
842 Hiền Nguyễn 17 23 74% 4.93
843 Mie Mie 17 23 74% 3.23
844 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
845 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
846 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
847 Thi Mai 16 23 70% 8.82
848 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
849 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
850 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
851 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
852 Vỹ Nhỏ 7 22 32% 37.98
853 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
854 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
855 Hoàng Nguyệt's 14 23 61% 5.98
856 Nhók Nguyễn 16 23 70% 4.62
857 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
858 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
859 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
860 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
861 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
862 hoàng thu hảo 9 22 41% 5.52
863 Trần Thảo Anh 15 23 65% 7.22
864 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
865 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
866 Ba Quang Du 15 23 65% 7.72
867 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
868 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
869 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
870 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
871 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
872 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
873 Tẹt 20 23 87% 8.87
874 Quang Hòa 19 23 83% 5.45
875 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
876 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
877 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
878 Nguyễn Văn Đức 13 23 57% 2.47
879 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
880 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
881 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
882 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
883 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
884 Lan Hương 13 22 59% 4.42
885 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
886 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
887 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
888 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
889 Hoàng Quốc Huy 16 22 73% 6.52
890 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
891 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
892 phan thế bách 5 23 22% 1.7
893 Lê Đức Trí 11 23 48% 12.27
894 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
895 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
896 hiendo 2 15 13% 1.12
897 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
898 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
899 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
900 Minh Hoàng 9 20 45% 5.63
901 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
902 khoa 22 23 96% 5.42
903 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
904 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
905 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
906 Lê Hải 0 1 0% 0.4
907 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
908 tran trung nam 7 23 30% 4.33
909 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
910 An Bình 6 23 26% 1.57
911 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
912 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
913 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
914 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
915 Vu Huy 5 21 24% 1.38
916 leminhsao 0 6 0% 0.18
917 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
918 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
919 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
920 pham the truong 4 23 17% 13.77
921 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9