Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3192

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
171 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
172 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
173 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
174 Kim'ss Hiền'ss 8 23 35% 1.33
175 Phương Phương 20 23 87% 3.67
176 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
177 Khong Ten 17 23 74% 6.5
178 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
179 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
180 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
181 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
182 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
183 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
184 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
185 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
186 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
187 Vân Trần 13 23 57% 12.47
188 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
189 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
190 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
191 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
192 Lê Minh 21 23 91% 4.48
193 super naughty 8 23 35% 13.77
194 Lê Binh 13 23 57% 6.87
195 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
196 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
197 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
198 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
199 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
200 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
201 Mint Min's 9 23 39% 6.73
202 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
203 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
204 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
205 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
206 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
207 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
208 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
209 trần thơ 16 18 89% 4.67
210 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
211 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
212 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
213 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
214 Súp Mint 0 1 0% 0.25
215 Yu Yun 3 3 100% 0.88
216 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
217 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
218 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
219 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
220 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
221 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
222 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
223 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
224 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
225 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
226 Duc Phan 10 23 43% 5.2
227 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
228 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
229 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
230 Như Minh 15 22 68% 8.43
231 Hương Mii 13 21 62% 4.98
232 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
233 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
234 Việt Anh 11 23 48% 2.12
235 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
236 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
237 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
238 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
239 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
240 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
241 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
242 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
243 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
244 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
245 Linh Tran 3 3 100% 0.82
246 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
247 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
248 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
249 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
250 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
251 An Nhiên 16 23 70% 3.38
252 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
253 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
254 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
255 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
256 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
257 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
258 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
259 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
260 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
261 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
262 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
263 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
264 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
265 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
266 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
267 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
268 kun's phạm 22 23 96% 1.87
269 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
270 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
271 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
272 Krystal Jung 21 23 91% 6
273 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
274 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
275 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
276 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
277 Đình Văn 11 15 73% 3.22
278 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
279 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
280 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
281 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
282 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
283 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
284 Phú Em 20 23 87% 4.67
285 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
286 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
287 Đại Beo 0 0 0% 0.25
288 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
289 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
290 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
291 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
292 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
293 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
294 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
295 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
296 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
297 Vỹ La 21 23 91% 4.93
298 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
299 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
300 tran van thang 8 18 44% 8.72
301 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
302 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
303 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
304 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
305 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
306 Lương Thành 14 23 61% 14.5
307 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
308 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
309 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
310 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
311 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
312 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
313 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
314 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
315 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
316 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
317 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
318 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
319 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
320 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
321 Le Thuong 17 23 74% 5
322 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
323 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
324 Duong La 13 22 59% 3.55
325 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
326 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
327 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
328 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
329 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
330 Đăng PK 16 23 70% 6.85
331 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
332 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
333 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
334 Ha Tran 19 23 83% 3.82
335 Hai Pham 7 22 32% 5.57
336 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
337 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
338 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
339 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
340 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
341 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
342 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
343 Hưng Dương 20 23 87% 6
344 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
345 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
346 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
347 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
348 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
349 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
350 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
351 Cu Culé 13 21 62% 9.2
352 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
353 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
354 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
355 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
356 Trà My 5 22 23% 3.05
357 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
358 tiểu sư 4 21 19% 9.98
359 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
360 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
361 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
362 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
363 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
364 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
365 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
366 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
367 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
368 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
369 thanh huy 22 23 96% 4.37
370 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
371 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
372 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
373 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
374 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
375 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
376 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
377 Triều Thi 15 23 65% 7.22
378 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
379 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
380 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
381 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
382 nhi nhi 12 23 52% 9.1
383 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
384 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
385 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
386 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
387 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
388 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
389 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
390 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
391 Never give up 19 23 83% 2.97
392 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
393 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
394 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
395 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
396 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
397 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
398 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
399 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
400 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
401 Vũ Long 16 23 70% 8.2
402 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
403 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
404 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
405 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
406 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
407 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
408 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
409 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
410 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
411 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
412 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
413 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
414 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
415 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
416 Sera Phan 7 22 32% 5.88
417 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
418 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
419 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
420 thu trang 22 23 96% 3.63
421 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
422 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
423 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
424 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
425 The Novel 14 16 88% 8.17
426 Hà Phương 19 23 83% 11.3
427 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
428 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
429 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
430 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
431 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
432 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
433 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
434 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
435 Linh Sun 11 23 48% 13.77
436 Dương Hai 17 23 74% 18.15
437 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
438 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
439 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
440 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
441 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
442 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
443 Linh Chu 15 23 65% 8.93
444 Ling Ring 17 23 74% 4.83
445 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
446 Bo Naby 15 23 65% 7.25
447 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
448 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
449 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
450 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
451 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
452 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
453 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
454 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
455 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
456 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
457 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
458 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
459 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 23 26% 4.13
460 Kien Kien 18 22 82% 5.3
461 Bùn Thiệc Chứ 15 23 65% 7.93
462 David Belpois 11 23 48% 9.57
463 Chu Kim Chi 2 3 67% 1
464 Lục Thiên Hà 16 23 70% 9.47
465 Nguyễn Tiến Đạt 18 23 78% 3.87
466 Chán Như Con Gián 15 23 65% 5.5
467 Jason Marak 23 23 100% 8.33
468 Le Thi AnH Tuyet 22 22 100% 7.47
469 vu hoang phuong lien 11 16 69% 6.93
470 Tuyết Loan 11 21 52% 7.22
471 Mùa Đông Hoa Đá 17 23 74% 14.72
472 Sock Điện 22 23 96% 3.28
473 Tạ Duy Luân 17 22 77% 8.07
474 Đặng Linh Chi 5 22 23% 3.62
475 Nguyễn Thị Hoàng Yến 6 22 27% 6.37
476 Lê Văn Toàn 17 22 77% 2.88
477 Trần Thị Thảo 23 23 100% 3.08
478 Thanh Kiều 16 22 73% 11.48
479 Shyn Nguyễn 15 23 65% 4.52
480 Zzz Sora Zzz 20 23 87% 4.3
481 Ri Siu NhƠn 1 2 50% 8.22
482 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12 18 67% 9.95
483 Phạm Thị Vân Anh 19 23 83% 12.97
484 Trương Hoài Nam 18 23 78% 6.77
485 muội muội chân ngắn 16 23 70% 7.68
486 nghiện học 21 23 91% 5.55
487 Hoàng Khắc Anh 15 22 68% 3.93
488 Hà Thành Lê 17 22 77% 5.78
489 Hậu Hung Hăng 17 23 74% 5.42
490 Xuân Hiếu 22 22 100% 2.63
491 Pham Thi Phuong 8 17 47% 6.28
492 T. Hiền 15 23 65% 11.62
493 Lâm Kim Phương 5 23 22% 4.3
494 Thanh Leona 22 23 96% 5.65
495 Dinh Thi Hue 12 23 52% 7.62
496 Khung Bat Chot 3 3 100% 0.5
497 Tien Dung 22 23 96% 6.93
498 ankarrywang 19 23 83% 7.77
499 Khổng Duy Thuận 12 23 52% 7.57
500 Nguyễn Quốc Trung 22 23 96% 7.05
501 Sơn Tùng Boo's 17 20 85% 5.72
502 Anh Celsius 19 23 83% 7.82
503 Trần Thị Hà Trâm 20 23 87% 7.47
504 Nguyentrong Hai 10 23 43% 27.3
505 Duy Nguyễn 16 23 70% 5.47
506 An Vu 16 23 70% 7.05
507 tran minh tuan 12 23 52% 7.52
508 Ngọc Châu 5 9 56% 3.25
509 nguyễn thị yến 14 23 61% 9.1
510 Ngô Nguyễn Hồng Phú 12 18 67% 6.93
511 Minh Nguyễn 22 23 96% 14.77
512 Nguyễn Thanh Lịch 12 23 52% 8.05
513 Lê Tiến Đại 0 0 0% 0.27
514 Trần Quang Huy 6 8 75% 1.35
515 Moon's Diễm 20 23 87% 5.43
516 Toàn Nguyễn Khánh 12 23 52% 17.62
517 Нгуен Кхань Линь 15 23 65% 5.63
518 Ngọc Anhh 17 23 74% 5.22
519 Phạm Hoàng Long 19 23 83% 8.4
520 Sương Emm 5 13 38% 5.42
521 Annie Lê 5 17 29% 2.62
522 Trang Nguyễn 0 2 0% 0.7
523 Kim Tuyến 14 18 78% 4.62
524 Nguyễn Trâm 18 23 78% 2.97
525 le thi tuong vi 18 23 78% 7.23
526 Minh Sơn Điên 18 23 78% 5.03
527 ho lai 4 15 27% 17.03
528 Minh Anh 19 23 83% 4.82
529 Quỳnh Chi 18 23 78% 12.5
530 Nam 14 22 64% 12.9
531 Cánh Chim Hải Âu 21 23 91% 9.12
532 Dương Thị Như Quỳnh 9 21 43% 4.5
533 HOang Vy 21 23 91% 4.73
534 Thuyhuong Ngo 13 23 57% 5.13
535 Hoàng Thị Như 13 18 72% 8.17
536 Đinh Dịu Linh 21 23 91% 3.97
537 Minh Khánh Lý 2 3 67% 1.55
538 Song Nhi 22 23 96% 8.62
539 Hồ Thanh Tâm 19 23 83% 5.45
540 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 23 23 100% 3.82
541 Khoa Sinradia 6 23 26% 3.4
542 Bảo My 13 23 57% 5.83
543 vũ thị trang 20 23 87% 4.38
544 Nguyễn Yoona 20 22 91% 8.65
545 Quần Đùi Quân 6 11 55% 5.03
546 Huy Nguyễn 9 15 60% 7.6
547 khangvannguyen 20 23 87% 4.62
548 Nguyễn Thị Hương 17 20 85% 5.3
549 Phương Trang 3 4 75% 2.12
550 Liêu Ngọc Bảo Châu 21 23 91% 4.63
551 nguyễn nhật tân 7 13 54% 4.08
552 Huynh Hieu Nghia 11 21 52% 4.27
553 Ngọc Ánh 22 23 96% 4.57
554 Ngọc Nguyễn 11 23 48% 19.93
555 Đào Trọng Mạnh 7 12 58% 4.33
556 Lê Anh Tuấn 23 23 100% 4.25
557 Nguyen Thị Vân Anh 17 23 74% 9.6
558 Phạm Nhật Minh Khanh 22 23 96% 3.73
559 Đàn Gà Biết Bay 14 22 64% 10.6
560 Thanh Huyền 0 3 0% 1.12
561 Nuna Nguyễn 12 23 52% 6.57
562 Lương Công Quỳnh 4 13 31% 4.25
563 Giang Kiều 14 23 61% 8.62
564 Trương Văn Quốc 22 23 96% 8.8
565 Happiness delight PCY 16 18 89% 3.55
566 Dương Huy An 14 22 64% 7.28
567 Dư Phát Đạt 11 23 48% 4.17
568 Lê Nguyễn Thùy Trang 17 23 74% 5.78
569 GIAP QUANG MINH 12 23 52% 3.2
570 Kòy Sociu's 2 3 67% 1.28
571 Hong Ly Truong 1 3 33% 1.05
572 Ngọc Bích Ngọc 7 18 39% 1.02
573 NHók MInh Cá TÍnh 4 22 18% 7.63
574 ngốk Arietty 18 23 78% 7.75
575 Mai Đức Anh 3 4 75% 0.93
576 Nguyễn Thúy Hằng 17 23 74% 8.47
577 thanhTrang 18 23 78% 21.03
578 Nguyễn Bảo Ngọc 15 23 65% 7.07
579 Nguyễn Thị Hồng Vân 0 3 0% 0.88
580 Nguyen Le Van Y 19 23 83% 6.25
581 Linh Myu 11 23 48% 9.52
582 Po Quậy 14 23 61% 5.67
583 Trang Middy 13 22 59% 3.4
584 Phuong Ta 13 23 57% 9.72
585 Ngoc Nguyen 17 23 74% 7.02
586 Trần Đăng Doanh 20 23 87% 5.37
587 Thu Anh 20 23 87% 9.35
588 Ipin Nguyen 19 23 83% 7.97
589 Vũ Miêu Hoa 19 23 83% 10.2
590 vân teeny 13 23 57% 9.4
591 Kara Phan 15 23 65% 21.08
592 Monica Trần 14 23 61% 9.03
593 hoàng ân 19 23 83% 10.83
594 Nguyễn Thị Hải Thành 23 23 100% 5.18
595 Nhóc Xù 0 0 0% 0.2
596 Trần's Quyền's 5 23 22% 2.03
597 Trang Nguyễn 17 19 89% 3.25
598 Thi Lan Trần 15 23 65% 11.65
599 liz 20 23 87% 4.6
600 Châu Nguyễn 19 23 83% 2.32
601 Dat Nguyen 13 23 57% 7.57
602 Duy Hidai Mrd 7 9 78% 2.92
603 Liên BT Thinh 12 23 52% 5.08
604 Lan Anh 13 23 57% 10.38
605 Phan Văn Công 14 23 61% 10.33
606 Nguyễn Khánh Vy 3 23 13% 4.72
607 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 9 10 90% 1.72
608 Nguyen thank huong 21 23 91% 3.53
609 BOom 3 4 75% 1.13
610 Tứ Đạt 18 23 78% 6.9
611 Cát Cánh 12 22 55% 6.75
612 Vũ Hiền 19 23 83% 5.07
613 Hoang Khanh Linh 10 23 43% 13.95
614 Hoàj Đăng 5 23 22% 1.82
615 liễu trúc vy vy 20 23 87% 8.67
616 Joyce Nguu Sii 19 23 83% 12.02
617 Dương Mẫn Mẫn 13 23 57% 7.9
618 Hương Minhon 14 23 61% 4.73
619 trần hương hiền 18 23 78% 2.85
620 Mibu Aki 15 23 65% 12.55
621 Phạm Minh Quân 21 23 91% 5.92
622 Nguyễn Hậu 6 10 60% 4.75
623 Nguyễn Ngọc Ánh 20 23 87% 4
624 Thái Thị Thanh Nga 12 23 52% 6.25
625 Jumi Trần 20 23 87% 5.22
626 Hạnh Chibi 7 23 30% 6.2
627 lanpham 16 21 76% 8.68
628 Đặng Diễm Quỳnh 16 23 70% 6.38
629 Misaki Mei 21 23 91% 5.6
630 Phạm Tiến Dũng 13 22 59% 11.53
631 Phan Anh Nguyen 17 23 74% 4.7
632 Dao Quynh Tram 17 23 74% 8.38
633 Nguyễn Tuấn Hiệp 18 23 78% 4.95
634 Tung Nguyen 16 23 70% 8.55
635 Long Vũ 17 22 77% 4.6
636 Bảo Hân 15 23 65% 23.68
637 Nguyễn Giang Thanh 20 23 87% 5.88
638 12qwaszx 12 22 55% 8.77
639 Phạm Minh Ngọc 21 23 91% 6.35
640 Nguyễn Hoài 15 23 65% 6.65
641 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17 23 74% 8.08
642 Siêu Quậy 23 23 100% 2.87
643 Thiên Thiên 12 23 52% 6.25
644 Hiền Boss 3 3 100% 0.53
645 Thư-x Ngố's 3 3 100% 0.62
646 trần thanh nhàn 16 23 70% 6.67
647 Nguyễn Vân 22 23 96% 3.33
648 Bảo Trânn 13 23 57% 10.05
649 Tấn Huy 20 23 87% 5.65
650 tran trung kien 23 23 100% 2.02
651 Trần thị Ngọc anh 0 0 0% 1.8
652 Pé Py 19 23 83% 6.77
653 Ánh-h Còi-i 9 23 39% 3.1
654 Linh Mai 12 23 52% 9.4
655 tôn xuân đồng 18 21 86% 4.82
656 Nguyễn Linh 19 22 86% 6.6
657 Bảo An 15 23 65% 4.55
658 Phạm Thị Thu Trang 21 22 95% 9.52
659 Thạch Nguyễn Ngọc 14 23 61% 4.17
660 Nguyễn Thùy Dương 18 23 78% 6.22
661 Huỳnh Thiện Nam 17 23 74% 18.73
662 nguyễn phương thảo 15 18 83% 4.43
663 Hàn Thị Yến 17 23 74% 9.7
664 Hà Chi 13 22 59% 4.9
665 Phanh Phoanh 11 18 61% 5.25
666 Uyên Ốc 12 23 52% 16.43
667 Minh Huyền 16 18 89% 3.27
668 Thuý Hằng 15 23 65% 9.2
669 Trần Thị Hà 11 21 52% 3.53
670 thanh thư 8 23 35% 8.47
671 Hoàng Ân 0 1 0% 0.62
672 Trần Mỹ Cơ 16 23 70% 6.38
673 Tít's Sociu's 14 22 64% 7.28
674 Khỉ Con 16 23 70% 3.97
675 Gắn Tâu 19 22 86% 9.83
676 Vết Mưa 17 23 74% 11.02
677 Quỳnh Phạm 19 23 83% 4.85
678 Võ Trung Hậu 22 23 96% 3.42
679 Pear MV Love 15 23 65% 11.17
680 Phạm Cross 6 22 27% 5.48
681 Đào Thị Thanh 20 23 87% 8.18
682 lâm thị xuân thảo 15 23 65% 7.97
683 Hoàng Thyy 8 17 47% 8.73
684 An Le Vit Bau 20 23 87% 5.35
685 Nguyễn trương mỹ ngân 20 23 87% 10.22
686 Hà Thu 11 20 55% 5.75
687 Mai Anh Tú 12 14 86% 7.3
688 Tien Che 13 23 57% 4.25
689 Sky Blue123 17 23 74% 4.8
690 Phong Hoài 15 23 65% 6.88
691 Bông Vi Ai Pi 15 23 65% 6.63
692 Hoàng Anh 15 21 71% 6.92
693 Sin's Sin's 5 18 28% 20.03
694 Linh Linh 10 20 50% 12.5
695 Thi Phùng 20 23 87% 5.92
696 Minion Saukiu 16 22 73% 9.8
697 Trần Quang Khải 8 23 35% 6.42
698 Hồng Chi 6 21 29% 6.73
699 Phương Thu 23 23 100% 14.3
700 ryuzaki 20 23 87% 5.17
701 Trịnh Dương Trung Dũng 3 4 75% 2.05
702 Thảo Mon 17 23 74% 4.62
703 minh thu 18 23 78% 10.12
704 Nguyen Thi Hong 18 23 78% 23.67
705 Sang Trương 21 22 95% 5.33
706 Hoàng Nhật Na 16 23 70% 4.45
707 vanphong 0 13 0% 2.63
708 Vi Nguyễn Ngọc Phương 19 23 83% 2.7
709 Nguyễn Thị Xuân Thủy 15 23 65% 10.43
710 Bốn Mắt Hay Cười 19 23 83% 10
711 Ti Lo 12 23 52% 6.08
712 Huyền Mắm 1 9 11% 4.13
713 Truong Hô 14 23 61% 17.65
714 Con Nhỏ Họ Nguyễn 10 22 45% 6.43
715 Long Huynh 16 23 70% 7.85
716 Tài Lưu 19 23 83% 4.7
717 nguyễn thị phương nam 14 22 64% 7.6
718 Tran Thi Lan 17 23 74% 2.18
719 Phong Dương 13 23 57% 7.78
720 Đỗ Đức Duy 20 23 87% 3.62
721 Bảo Bé Bự 18 23 78% 7.68
722 Hunhan Hiền 22 23 96% 3.08
723 Thiên Ân 17 23 74% 4.92
724 Nhựt Phạm Thành 2 3 67% 1.55
725 Thư's Dương 1 3 33% 0.9
726 Ninh Thu Hường 22 23 96% 1.17
727 Trần Thị Hoài 20 23 87% 15.1
728 Lovely Cat 16 18 89% 3.8
729 Ly Lùn'ss 16 23 70% 13.83
730 le thi hieu ngan 16 23 70% 9.37
731 Trần Thị Thùy Dung 13 23 57% 10.32
732 Nguyễn Thị Minh Hiền 3 3 100% 0.4
733 Nguyễn Quang Tùng 18 22 82% 3.72
734 Minh Thư 22 23 96% 5.7
735 Tử Vũ 10 23 43% 8.62
736 Hoàng Minh 15 23 65% 8.07
737 Cừu Xào Lăn 21 23 91% 5.38
738 Lãnh thị hoa 18 23 78% 5.9
739 Lê Thị Thu Thảo 11 23 48% 8.93
740 Nguyễn Trần Phương Uyên 0 1 0% 0.63
741 Ly Thi Thuy Tien 16 23 70% 3.08
742 Đào Duy Công 18 23 78% 15.63
743 Bạn Trâm's 12 23 52% 7.38
744 nguyễn thu Hà 22 23 96% 3.12
745 Dương Mai 14 23 61% 7.02
746 Lê Bảo Quốc 14 21 67% 10.68
747 quynhgiang 21 23 91% 4.48
748 Duy Nhật Trương 12 23 52% 14.08
749 vu minh hieu 13 22 59% 4.93
750 Nguyễn Tấn Duy 16 23 70% 8.57
751 Lại Thùy Linh 5 6 83% 1.98
752 Ngoc Duy Nguyen 19 23 83% 5.63
753 Hoa Cửu Vĩ Hồ 20 22 91% 2.52
754 Hòa Phạm Minh 14 23 61% 10.97
755 An Jun 14 23 61% 9.73
756 Mỹ Dung 17 23 74% 7.7
757 Trần Tuấn Thành 20 23 87% 3.7
758 Tran The Cuong 20 23 87% 3.92
759 Ngọc Huyền 9 23 39% 6.85
760 huỳnh ngọc quang 11 23 48% 14
761 Hiếu's King's 22 23 96% 8.48
762 Má Lúm 12 23 52% 8.78
763 Tiên Nguyễn 19 21 90% 5.35
764 Tuấn Anh 9 23 39% 4.48
765 Thu Phương 5 23 22% 12.85
766 Bảo Trâm's Nguyễn 15 22 68% 5.8
767 Ngọc Trân 20 22 91% 4.53
768 Thanh Dàn Christian 8 23 35% 17.52
769 Trang Moon 18 22 82% 9.9
770 Mộ Chỉ Ly 14 23 61% 3.82
771 Phan Ngọc Ánh 14 18 78% 3.48
772 Nga Nga 17 23 74% 7.23
773 Thảo Phương Nhi 19 23 83% 4.9
774 lý minh phương 5 23 22% 4.67
775 Thái An Bình 12 23 52% 11.9
776 Lam Hân 10 20 50% 8.38
777 Băng Băng Hải 12 22 55% 13.23
778 Ngăn's Bềnh's 21 23 91% 3.23
779 Lục Chỉ Cầm Ma 12 22 55% 5.42
780 Quân Nguyễn's 6 12 50% 2.9
781 Hồng huỳnh như 1 3 33% 0.6
782 Rubik Nguyễn 21 23 91% 3.92
783 Pham Thanh Mai 20 23 87% 7.27
784 Vương Hà 15 18 83% 1.98
785 Nguyễn Danh Kiên 20 23 87% 5.83
786 dang quoc duy 5 22 23% 10.13
787 Lê Thảo Phương 7 21 33% 3.92
788 Mie Mie 17 23 74% 3.23
789 Hoàng Thị Thu Hoài 18 21 86% 6.82
790 Vũ Thị Ban Mai 14 23 61% 6.6
791 Ngọc Trinh 11 23 48% 9.22
792 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 19 23 83% 5.78
793 Hợp Nông Đức 15 20 75% 7.33
794 Lê Hoàng Long 6 23 26% 2.95
795 Dương Thu Thủy 19 23 83% 9.7
796 Bạch Lam 19 23 83% 8.08
797 Hồ Tùng 15 23 65% 11.38
798 Vien Kimcuong 3 3 100% 13.48
799 Hoàng Phú 17 22 77% 6.9
800 Candy Ngot Ngao 7 23 30% 7.17
801 Phương Anh Võ 21 23 91% 3.72
802 Đức Đấm Đổ Đồi 9 21 43% 3.62
803 Hạ Thị Hằng 19 23 83% 3.67
804 Ngô Thị Mai Lan 19 22 86% 9.53
805 Ba Quang Du 15 23 65% 7.72
806 Phương Uyên 19 23 83% 7.67
807 Nguyễn Thị Vân Anh 16 23 70% 4
808 Nguyễn Xuân Dương 20 23 87% 5
809 Thanh Dat Pham 11 23 48% 6.2
810 Kiệt Kiệt 18 23 78% 4.98
811 tran phan le huong 0 1 0% 0.7
812 Tẹt 20 23 87% 8.87
813 Phan Thành Lợi 16 23 70% 61.33
814 Loan Lịch 19 23 83% 7.3
815 Trần Văn Dũng 5 23 22% 29.52
816 Hoàng Oanh 16 23 70% 9.15
817 Nhung Nguyen 7 16 44% 11.05
818 Hồ Hoàng Phúc 16 23 70% 2.2
819 Lê Tú Anh 7 17 41% 2.92
820 Phan Trần Hướng 19 23 83% 4.55
821 Lan Hương 13 22 59% 4.42
822 Đạt Nguyễn Tiến 23 23 100% 2.67
823 Khánh Ly 20 23 87% 5.58
824 Nguyến Bá Ngọc Diệp 21 23 91% 5.85
825 Đặng Thị Thực 19 23 83% 10.38
826 Tống Thị Anh 21 23 91% 4.53
827 Tran Tu Son 14 22 64% 10.15
828 phan thế bách 5 23 22% 1.7
829 Hồ Chí Thọ 23 23 100% 3.77
830 Park Chanyoel 15 23 65% 10.07
831 hiendo 2 15 13% 1.12
832 Thuc Huynh 6 20 30% 5.22
833 Vu Ngoc Thai 9 12 75% 13.55
834 ngô quốc phát 19 23 83% 5.63
835 Tran Thi Phuong 18 23 78% 7.32
836 khoa 22 23 96% 5.42
837 Hồ Sỹ Nhật 17 23 74% 9.12
838 Ninh Sting 14 18 78% 12.58
839 Lê Thảo Ngân 12 21 57% 5.12
840 Lê Hải 0 1 0% 0.4
841 Nguyễn Long 0 1 0% 0.23
842 tran trung nam 7 23 30% 4.33
843 Phan Quỳnh 7 23 30% 9.48
844 An Bình 6 23 26% 1.57
845 hoang ngoc nam 6 23 26% 1.77
846 Dasher TrẦn HẬu 5 20 25% 4.28
847 Lương Thị Thu Thảo 6 23 26% 10.83
848 Nhok Thang 6 23 26% 5.53
849 Vu Huy 5 21 24% 1.38
850 leminhsao 0 6 0% 0.18
851 Lam Nguyen 5 23 22% 3.8
852 Trịnh Phúc 5 23 22% 1.4
853 Trần Thị Thúy Hằng 4 23 17% 1.6
854 pham the truong 4 23 17% 13.77
855 Minh Phương 4 23 17% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9