Đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2014 - Mã đề 486

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2849

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Sốchất trong dãy thuộc loại monosaccarit là

Câu 2: Để xử lí chất thải có tính axit, người ta thường dung

Câu 3: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra   hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 

Câu 4: Cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là 

Câu 5: Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch 

Câu 6: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơvới lượng dưdung dịch AgNO3trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Giá trịcủa m là 

Câu 7: Hỗn hợp X gồm 3 chất: CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trịcủa m là 

Câu 8: Sục khí nào sau đây vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng? 

Câu 9: Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), thu được 0,1 mol H2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng là 

Câu 10: Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là 

Câu 11: Kim loại sắt khôngtan trong dung dịch 

Câu 12: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng đểsản xuất 

Câu 13: Ở  nhiệt độ  cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây? 

Câu 14: Peptit nào sau đây khôngcó phản ứng màu biure? 

Câu 15: Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca. Số  kim loại kiềm trong dãy là 

Câu 16: Cho dãy các chất: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH,

CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là 

Câu 17: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ? 

Câu 18: Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng? 

Câu 19: Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với

dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là 

Câu 20: Ởtrạng thái cơbản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tửK (Z = 19) là 

Câu 21: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại 

Câu 22: Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có 

Câu 23: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? 

Câu 24: Công thức của glyxin là 

Câu 25: Kim loại nhôm tan được trong dung dịch 

Câu 26: Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, thấy hiện tượng 

Câu 27: Nhận xét nào sau đây sai? 

Câu 28: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là 

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 3,80 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trong dung

dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Hai kim loại kiềm đó là 

Câu 30: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? 

Câu 31: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2

Câu 32: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trịcủa m là 

Câu 33: Polime X là chất rắn trong suốt, có khảnăng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơplexiglas. Tên gọi của X là 

Câu 34: Cho dãy các oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy là 

Câu 35: Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là 

Câu 36: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu 

Câu 37: Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước tạo thành 

Câu 38: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? 

Câu 39:  Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản  xuất clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng. Công thức của X là 

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol  glixerol và 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 123 16 33 48% 10.47
2 Nguyễn Thị Thu Hòa 17 38 45% 7.15
3 Xấu Trai Hay Cười 24 40 60% 22.07
4 Vũ Thị Nga 33 37 89% 11.53
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24 32 75% 12.78
6 nguyễn thị hảo 27 40 68% 20.48
7 Trần Huy Bảo 20 37 54% 60.48
8 lê xuân hưng 13 38 34% 3.82
9 Lê Công Minh 25 40 63% 16.45
10 Trung Hieu Ho 23 40 58% 25.43
11 Thao Nguyen 31 40 78% 30.05
12 Kieu Anh Nguyen 25 40 63% 18.22
13 Yến Huỳnh 30 40 75% 17.22
14 Phạm Thế Trình 19 40 48% 58.08
15 Lumper Jack 34 40 85% 18.3
16 THÁI VĂN SƠN 2 4 50% 6.95
17 Xuân Giang 35 40 88% 20.35
18 Phạm Thành Đạt 30 40 75% 26.03
19 HẠnh's PhÚc's Ảo's 15 40 38% 2.92
20 Quoc Thu 24 36 67% 10.28
21 Hằng Mini 17 34 50% 11.9
22 đồng tuấn anh 1 4 25% 60.2
23 Trần Tuyền 34 37 92% 12.87
24 Vũ Thị Thu Hằng 14 18 78% 7.83
25 võ tấn ánh 24 40 60% 54.73
26 Thợ Khóa 15 39 38% 60.67
27 Dan Nha Que 10 24 42% 11.3
28 genius 30 40 75% 27.55
29 MãiMãi Là BaoXa 0 1 0% 0.52
30 Trung 29 39 74% 15.22
31 Ty Sôciuu's 28 29 97% 4.48
32 tran van cong 33 40 83% 36.95
33 cao thị thùy ngân 24 39 62% 35.9
34 Trần Minh NguyễN 13 39 33% 42.2
35 Mạc Văn Huân 18 24 75% 4.52
36 hẩn vai 12 17 71% 5.88
37 Nguyễn Đình Thanh 14 40 35% 6.2
38 Mong Ji 23 30 77% 12.65
39 Ký Ức 23 40 58% 10.88
40 nguyễn lê phương thanh 17 40 43% 4.17
41 Loan Ham Học 13 23 57% 8.72
42 Bé Bông 21 40 53% 14.52
43 Trần Qúi 24 32 75% 21.73
44 mai thị ngọc hà 29 38 76% 19.8
45 Lê Văn Toàn 19 26 73% 7.45
46 ánhpuko 36 40 90% 26.47
47 Lô Đề Phát Tài 0 0 0% 0.33
48 Đặng Bich Trâm 21 31 68% 41.22
49 SoChay Sam 26 40 65% 13.62
50 Lại Tiến Minh 34 40 85% 35.83
51 nhat tam 12 30 40% 60.15
52 Lương Duy 16 26 62% 11.83
53 Cường Nguyễn 23 37 62% 31.1
54 Đặng't Vũ Ngọc'h Minh'ơm 12 34 35% 31.83
55 Dat Le 31 36 86% 11.27
56 TrAng's GD 14 40 35% 8.48
57 Dinh Truong Sinh 36 40 90% 12.4
58 do van quoc 19 38 50% 24.27
59 Kim Liên Hoàng 27 32 84% 10.87
60 Nguyễn Thị Thu Hiền 34 40 85% 48.12
61 nguyễn minh hiền 1 8 13% 8.05
62 Thuy Duong 15 40 38% 12.77
63 ha thi thu hang 15 39 38% 24.82
64 zan nguyen 25 32 78% 8.88
65 Cừu's Dolly 7 35 20% 5.45
66 Thuận Aqr 20 35 57% 22.47
67 Nguyễn Đình Thăng 33 40 83% 27.58
68 Phong Nhân 27 40 68% 27.88
69 Phan Thi Kim Ngan 30 40 75% 40.78
70 Hiếu Bon 15 40 38% 17.2
71 Trang Nguyễn 28 40 70% 13.08
72 Ttcc LOng 28 37 76% 36.33
73 Vi Nguyen 24 39 62% 27.3
74 Tokarin Rimokatoji 36 40 90% 11.03
75 B. Ngọc Nguyễn 35 40 88% 28.38
76 Nguyễn Lê Thục Nhi 30 39 77% 14.75
77 Đinh Quang Huy 12 36 33% 28.02
78 Nguyễn Thanh Tâm 33 40 83% 22.92
79 Nước Mắt Của Mưa 25 38 66% 11.62
80 vương linh 27 40 68% 25.73
81 Thái Dương 26 36 72% 12.92
82 Đức Tuấn 10 31 32% 8.6
83 Xuânđao Trịnh 21 40 53% 44.52
84 nguyễn 36 38 95% 15.9
85 Duong Thao 38 40 95% 24.05
86 nguyễn xuân phú 0 0 0% 0.22
87 Hoàng Quyên 27 34 79% 27.98
88 Dương Thùy Trang 26 40 65% 19.18
89 Zero52 14 29 48% 8.03
90 Mai Duy Minh 34 40 85% 7.87
91 Nguyễn Minh Thành 34 40 85% 33.88
92 hoàng thùy linh 20 39 51% 6.53
93 Lê Hoàng Tân 32 40 80% 13.15
94 nguyễn dương thanh trí 34 40 85% 38.33
95 Theo Đuổi Đam Mê 39 40 98% 9.28
96 Trúc Điên's 17 40 43% 14.93
97 Con Nít Ranh 34 40 85% 25.63
98 Pé Trần 18 24 75% 4.43
99 Phạm Bá Phú 31 40 78% 25.75
100 nguyenthikieu 26 40 65% 15.88
101 van quy 10 26 38% 6.73
102 Hoàng Hà El Pulga 39 40 98% 12.05
103 dominhhuan 17 23 74% 6.73
104 NGuyễn Văn Phi LOng 22 40 55% 18.37
105 Cỏ Bợ 29 37 78% 27.68
106 Lê Thị Qúy Mai 17 38 45% 20.4
107 Mạnh Mẽ Lên 11 21 52% 13.2
108 Phạm Thị Hoài Thanh 35 40 88% 28.3
109 le bao 34 34 100% 6.62
110 Doãn Hồng 22 40 55% 19.75
111 Huỳnh Thị Ngọc Sương 29 40 73% 12.78
112 Như Thảo 26 40 65% 38.52
113 Nguyễn Hoài Nam 32 39 82% 21.58
114 Oanh Nguyen 22 40 55% 26.42
115 sohyun 33 40 83% 28.33
116 Oanh's Sakura 28 40 70% 35.72
117 Ææ Trường Ææ 21 31 68% 29.17
118 Trương Thị Chanh 19 40 48% 12.63
119 nguyễn thái sơn 34 40 85% 20.12
120 hoàng minh hải 10 17 59% 14.68
121 Đỗ Ngọc Thảo 31 40 78% 17.27
122 Triệu Vĩnh Giang 29 40 73% 42.15
123 Khanh Lang 28 32 88% 60.25
124 Đoàn Nhật Hiển 5 16 31% 6.4
125 phạm toản 26 38 68% 24.7
126 Đặng Bảo Ngọc 24 40 60% 23.23
127 Nguyen Thi Hong 22 40 55% 14.4
128 Lý Quốc Toản 27 39 69% 10.08
129 hiền Vy 16 40 40% 40.28
130 Ánh Nguyệt Truong 8 29 28% 25.33
131 Huỳnh T.Yến Nhi 7 25 28% 17.4
132 nguyenduythanh 26 40 65% 21.32
133 nguyenvanthanh 28 40 70% 11.08
134 kieuan 27 40 68% 18.68
135 Tá Nguyễn 31 39 79% 39.77
136 Lê thê tân 0 0 0% 1.02
137 Đang Học 33 40 83% 30
138 Hoàng Quyên 12 36 33% 26.52
139 nguyen lam 15 36 42% 26.1
140 Vi Quyết Tâm 22 40 55% 36.45
141 Phạm Duy Thắng 26 40 65% 4.12
142 Hoàng Ngọc Anh 19 40 48% 17.85
143 Nguyễn Dương Thanh Trí 27 40 68% 15.42
144 Võ Anh Khải 12 18 67% 15.87
145 Thíck Thì Nhíck 28 40 70% 30.5
146 nguyễn thị tường vy 17 39 44% 12.33
147 Nguyễn Thoa 20 38 53% 21.95
148 On Rainy Day 33 39 85% 23.13
149 Nguyễn Trọng Đạt 10 18 56% 8.85
150 Van vu 30 36 83% 14.05
151 KenLeet 29 40 73% 16.62
152 Cỏ Dại 10 40 25% 1.92
153 Hoang Anh Nguyên 37 40 93% 15.78
154 Trần Gia Hợp 37 40 93% 14.95
155 Trung Nguyễn Văn 27 40 68% 34.02
156 KenLee 34 40 85% 13.97
157 Lê Tuấn Nghĩa 18 40 45% 12.47
158 Học Sinh Lười Biếng 35 40 88% 7.47
159 Trà My 15 40 38% 41.65
160 Hồng Phúc 25 40 63% 26.72
161 N-Xấu'x Trai's 23 39 59% 38.75
162 bàn văn thông 27 37 73% 37.43
163 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 14 40 35% 6.43
164 Mạnh Linh 17 31 55% 9.35
165 Thuu Hiềnn 19 38 50% 28.23
166 Nguyễn Thanh Khoa 13 30 43% 34.78
167 Súp-pờ Bo 30 40 75% 42.77
168 Quốc'x Việt's 21 40 53% 34.03
169 Nguyễn Tiến Duy 16 38 42% 21.23
170 Gioan Huyen 19 40 48% 11.02
171 Nhok Po 20 34 59% 10.88
172 Tuyền TuổiTý 24 33 73% 9.22
173 Tu Tran 20 40 50% 16.55
174 Khổng Minh Họ Ngô 22 40 55% 28.42
175 nHóc's khờ 1 3 33% 9.85
176 Dương Thị Bích kiều 25 39 64% 39.05
177 huynhduytoan 7 27 26% 8.82
178 Thanh Thanh's 32 40 80% 15.15
179 Trần Thanh Kết 23 39 59% 34.03
180 Vũ Hồng Quốc Anh 31 40 78% 32.83
181 Quốc Bảo 29 40 73% 38.4
182 Cậu Chủ Nhỏ 11 40 28% 7.28
183 tram hoang linh 29 40 73% 12.47
184 Lê Trần Khắc Huy 23 39 59% 20.9
185 Quỳnh Mai 27 31 87% 6.12
186 BạnBè GọiTớ Là Thắng 27 37 73% 23.57
187 Họa Mi 9 40 23% 2.32
188 Lữ Thị Ngọc Trâm 22 40 55% 15.28
189 Trần Đức Thịnh 31 40 78% 20.75
190 Vô Tâm 33 39 85% 31.35
191 Trái Tim Đá 11 39 28% 2.3
192 nguyen thi ngan 16 26 62% 24.33
193 Trần Ngọc Anh 32 37 86% 22.07
194 Kim Dung Bùi 20 40 50% 23.23
195 Hiệp Nguyễn 15 21 71% 10.35
196 Vũ Quỳnh Hương 26 38 68% 13
197 nguyễn hoàng 33 40 83% 31.47
198 Jin Hoàng 15 36 42% 18.82
199 Tin Tran 20 34 59% 16.78
200 Học để chơi 37 40 93% 16.63
201 Bi Tinh 26 34 76% 31.22
202 Cọp Teen's 3 8 38% 61.1
203 Quang Nguyen 1 1 100% 0.08
204 pham van cuong 22 40 55% 19.48
205 le van 28 34 82% 8.9
206 Nguyễn Văn Tây 40 40 100% 14.33
207 Oanh Nguyễn 15 40 38% 14.35
208 Huyen Win 24 40 60% 12.63
209 Trần Phú Sang 35 39 90% 29.88
210 Bảo Châu 32 40 80% 18.75
211 Lành Rách 13 32 41% 61.18
212 Tiết Bảo Tính 36 40 90% 14.7
213 Võ Thanh Châu 38 40 95% 22.8
214 Ly Lee 21 39 54% 22.15
215 Khuôn Mặt Đáng Thương 38 40 95% 14.57
216 Giroud Nguyễn 20 40 50% 11.47

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12