Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Địa lớp 10.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

ĐỊA LÍ LỚP 10 - THẦY VŨ HẢI NAM

1. Thi Online - Bản đồ

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/07/2018

2. Thi Online - Vũ trụ. Hệ quả chuyển động của Trái Đất

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 15/07/2018

3. Thi Online - Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 01/08/2018

4. Thi Online - Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/09/2018

5. Thi Online - Địa lí dân cư

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 15/09/2018

6. Thi Online - Cơ cấu nền kinh tế

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/10/2018

7. Thi Online - Địa lí nông nghiệp

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 15/10/2018

8. Thi Online - Địa lí công nghiệp

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/11/2018

9. Thi Online - Địa lí dịch vụ

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 15/11/2018

10. Thi Online - Môi trường và sự phát triển bền vững

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/12/2018

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 0962.951.247
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com