Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn tiếng Anh lớp 10.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY NGUYỄN KIM LONG - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 10 BÁM SÁT SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

1. Thi Online - Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 10 bám sát SGK - thầy Nguyễn Kim Long

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 25/07/2017

2. Thi Online - Unit 1. A Day in the Life of...

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. School Talks

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. People's Background

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Unit 4. Speacial Education

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKI - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Unit 5. Technology and You

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Unit 6. An Excursion

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Unit 7. The Mass Media

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Unit 8. The Story of My Village

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKI - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Unit 9. Undersea World

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Unit 10. Conservation

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Unit 11. National Parks

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

15. Thi Online - Unit 12. Music

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

16. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKII - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

17. Thi Online - Unit 13. Films and Cinema

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

18. Thi Online - Unit 14. The World Cup

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

19. Thi Online - Unit 15. Cities

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

20. Thi Online - Unit 16. Histotical Places

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

21. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKII - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

CÔ XUÂN - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 10 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Thi Online - Giới thiệu và hướng dẫn học tốt chương trình tiếng Anh 10 thí điểm

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 30/06/2017

2. Thi Online - Unit 1. Family Life

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. Your Body and You

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. Music

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Review 1. Units 1 - 2 - 3

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Unit 4. For A Better Community

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Unit 5. Inventions

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Review 2. Units 4 - 5

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Ôn tập và Kiểm tra học kỳ I

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Unit 6. Gender Equality

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Unit 7. Cultural Diversity

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Unit 8. New Ways to Learn

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Review 3. Units 6 - 7 - 8

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Unit 9. Preserving the Environment

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

15. Thi Online - Unit 10. Ecotourism

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

16. Thi Online - Review 4. Units 9 - 10

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

17. Thi Online - Ôn tập và Kiểm tra học kỳ 2

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 10_TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC - NĂM 2018

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 0962.951.247
 • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com