Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.66.869.247 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn tiếng Anh lớp 10.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY NGUYỄN KIM LONG - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 10 BÁM SÁT SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

1. Thi Online - Unit 1. A Day in the Life of...

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 10 bám sát SGK - thầy Nguyễn Kim Long

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 25/07/2017

3. Thi Online - Unit 2. School Talks

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. People's Background

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Unit 4. Speacial Education

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKI - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Unit 5. Technology and You

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Unit 6. An Excursion

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 27/09/2017

9. Thi Online - Unit 7. The Mass Media

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 09/10/2017

10. Thi Online - Unit 8. The Story of My Village

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 21/10/2017

11. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKI - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 02/11/2017

12. Thi Online - Unit 9. Undersea World

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 06/11/2017

13. Thi Online - Unit 10. Conservation

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 18/11/2017

14. Thi Online - Unit 11. National Parks

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 30/11/2017

15. Thi Online - Unit 12. Music

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 12/12/2017

16. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKII - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 24/12/2017

17. Thi Online - Unit 13. Films and Cinema

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 28/12/2017

18. Thi Online - Unit 14. The World Cup

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 09/01/2018

19. Thi Online - Unit 15. Cities

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 21/01/2018

20. Thi Online - Unit 16. Histotical Places

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 02/02/2018

21. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKII - tiếng Anh 10

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 14/02/2018

CÔ XUÂN - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 10 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Thi Online - Giới thiệu và hướng dẫn học tốt chương trình tiếng Anh 10 thí điểm

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 30/06/2017

2. Thi Online - Unit 1. Family Life

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. Your Body and You

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. Music

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 12/08/2017

5. Thi Online - Review 1. Units 1 - 2 - 3

 • Số đề thi: 3
 • Đang phát hành ... loading

6. Thi Online - Unit 4. For A Better Community

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 08/09/2017

7. Thi Online - Unit 5. Inventions

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 02/10/2017

8. Thi Online - Review 2. Units 4 - 5

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 23/10/2017

9. Thi Online - Ôn tập và Kiểm tra học kỳ I

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 29/10/2017

10. Thi Online - Unit 6. Gender Equality

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 03/11/2017

11. Thi Online - Unit 7. Cultural Diversity

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 24/11/2017

12. Thi Online - Unit 8. New Ways to Learn

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 15/12/2017

13. Thi Online - Review 3. Units 6 - 7 - 8

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 30/12/2017

14. Thi Online - Unit 9. Preserving the Environment

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 08/01/2018

15. Thi Online - Unit 10. Ecotourism

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 29/01/2018

16. Thi Online - Review 4. Units 9 - 10

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 19/02/2018

17. Thi Online - Ôn tập và Kiểm tra học kỳ 2

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 25/02/2018

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 10_TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC - NĂM 2018

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 0962.951.247
 • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com