Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Tiếng Anh lớp 11.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

KHÓA NGỮ ÂM - TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM TIẾNG ANH 11 SGK CƠ BẢN

1. Thi Online - Unit 1. Friendship

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Unit 2. Personal Experiences

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 3. A Party

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 4. Volunteer Work

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Ôn thi giữa HKI - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Unit 5. Illiteracy

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Unit 6. Competitions

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Unit 7. World Population

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Unit 8. Celabrations

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Ôn thi cuối HKI - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 5
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Unit 9. The Post Office

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Unit 10. Nature in Danger

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Unit 11. Sources of energy

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Unit 12. The Asian Games

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

15. Thi Online - Ôn thi giữa HKII - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

16. Thi Online - Unit 13. Hobbies

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 16/02/2018

17. Thi Online - Unit 14. Recreation

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 06/03/2018

18. Thi Online - Unit 15. Space Conquest

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 24/03/2018

19. Thi Online - Unit 16. The Wonders of the World

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 11/04/2018

20. Thi Online - Ôn thi cuối HKII - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 30/04/2018

KHÓA LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CƠ BẢN CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QG 2018

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 11_TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC - NĂM 2018

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 0962.951.247
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com