Bất đẳng thức - Bất phương trình

Câu 1: Giải bất phương trình sau :

sqrt {2{x^2} + 7x + 5} > x + 1

A. x in left( { - infty ; - frac{5}{2}} 
ight] cup ( - 1; + infty )

B. x in left( { - infty ; - frac{1}{2}} 
ight] cup (1; + infty )

C. x in left( { - infty ;frac{1}{2}} 
ight] cup (1; + infty )

D. x in left( { - infty ;0} 
ight] cup (1; + infty )

Mã ID : 106521

Câu 2: Giải các bất phương trình sau :

egin{array}{l} 1)sqrt e_x^2} + x - 12} < 8 - x 2)sqrt {{x^2} - 3x - 10} > x - 2 3)sqrt {(x - 3)(8 - x)} + 26 > - {x^2} + 11x end{array}

A. egin{array}{l} 1)x le - 3 vee 1 le x < frac{{76e_17 2)( - infty ;2] cup (14; + infty ) 3)left[ egin{array}{l} 3 le x < 4 7 < x le 8 end{array} 
ight. end{array}

B. egin{array}{l} 1)x le - 3 vee 3 le x < frace_76e_17 2)( - infty ; - 2] cup (14; + infty ) 3)left[ egin{array}{l} 3 le x < 4 7 < x le 8 end{array} 
ight. end{array}

C. egin{array}{l} 1)x le - 3 vee 3 le x < frace_76e_17 2)( - infty ;2] cup (14; + infty ) 3)left[ egin{array}{l} 3 le x < 4 7 < x le 8 end{array} 
ight. end{array}

D. egin{array}{l} 1)x le - 4 vee 3 le x < frace_76e_17 2)( - infty ; - 2] cup (14; + infty ) 3)left[ egin{array}{l} 3 le x < 4 7 < x le 8 end{array} 
ight. end{array}

Mã ID : 106520

Câu 3: Giải bất phương trình :

3x^{2}-left | 5x+2 
ight |>0  (1)

A. x in ( - infty ; - 1) cup ( - frac{2}{3}; - frac{1}{3}) cup (2; + infty )

B. x in ( - infty ; - 1) cup ( - frac{2}{3}; - frac{1}{3}) cup (1; + infty )

C. x in ( - infty ; - 1) cup ( - frac{2}{3};frac{1}{3}) cup (2; + infty )

D. Vô nghiệm

Mã ID : 106498

Câu 4: Giải các bất phương trình :

1) 2x^{2}-left | 5x-3 
ight |<0

2) left | x^{2}+4x+3 
ight |>left | x^{2}-4x-5 
ight |

3) x-8>left | x^{2}+3x-4 
ight |

A. 1)S=left ( -3;frac{1}{2} 
ight )cup left ( 1;frac{3}{2} 
ight )

2)x > 1

3) Vô số nghiệm

B. 1)S=left ( -3;frac{1}{2} 
ight )cup left ( 1;frac{3}{2} 
ight )

2)x > 1

3) Vô nghiệm

C. 1)x > 1

2)S=left ( -3;frac{1}{2} 
ight )cup left ( 1;frac{3}{2} 
ight )

3) Vô nghiệm

D. 1)x > 2

2) Vô số nghiệm

3)S=left ( -3;frac{1}{2} 
ight )cup left ( 1;frac{3}{2} 
ight )

Mã ID : 106497

Câu 5: Giải và biện luận hệ bất phương trình :

left{egin{matrix} x^{2}-(m+1)x+2(m-1)leq 0 x^{2}-(m+2)x+3(m-1)geq 0 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)(2) end{matrix}

Mã ID : 106493

Câu 6: Với giá trị nào của m thì hệ sau đây có 1 nghiệm duy nhất

  left{egin{matrix} x^{2}+2x+(m+1)leq 0\ x^{2}-4x-6(m+1)<0 end{matrix}
ight.egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

A. m = 0

B. m = 1

C. m = 2

D. m = 3

Mã ID : 106492

Câu 7: Tìm các giá trị của m để ta có:

 1leq frac{3x^{2}-mx+5}{3x^{2}-x+1}leq6(forall xin R) (1)

A. m= 0

B. m =2

C. m = -1

D. m =1

Mã ID : 106490

Câu 8: Giải các hệ bất phương trình sau :

1)left{egin{matrix} 2x^{2}-13x+18>0\3x^{2}-20x-7<0 end{matrix}
ight.

2)left{egin{matrix} 5x^{2}24x-77>0\-2x^{2}+5x+3>0 end{matrix}
ight.

3)left{egin{matrix} x^{2}-14x+1>0\x^{2}-18x+1<0 end{matrix}
ight.

4)left{egin{matrix} (x^{2}-8x)^{2}<(x+10)^{2}\ (x^{2}-16x+21)^{2}>36x^{2} end{matrix}
ight.

A. 1)S=left ( -frac{1}{3};2 
ight )cup left ( frac{9}{2};7 
ight )

2) Vô nghiệm

3)S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

4)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

B. 1)S=left ( -frac{1}{3};2 
ight )cup left ( frac{9}{2};7 
ight )

2) Vô số nghiệm

3)S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

4)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

C. 1)S=left ( -frac{1}{3};2 
ight )cup left ( frac{9}{2};7 
ight )

2) Vô nghiệm

3)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

4)S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

D. 1)S=left ( -frac{1}{3};2 
ight )cup left ( frac{9}{2};7 
ight )

2) S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

3)Vô nghiệm

4)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

Mã ID : 106489

Câu 9: Cho bất phương trình : x^{2}+2(m+2)x-(m+2)geq 0  (1)

1) Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

2) Tìm m để bất phương trình thỏa mãn với x ≤ 0

A. 1) Vô số

2) m ≤ -1

B. 1) Không có 

2) m ≤ -2

C. 1) m = 2 

2) m ≤ -2

D. 1) Không có 

2) m ≤ 2

Mã ID : 106488

Câu 10: Giải và biện luận các bất phương trình :

1) x^{2}+(m-1)x+1>0   (1)

2) mx^{2}-(m+1)x+2geq 0  (2)

Mã ID : 106487

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ