Góc lượng giác và công thức lượng giác

Câu 1: Tính tổng:

S = cos10^{circ}+cos30^{circ}+...+cos150^{circ}+cos170^{circ}

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Mã ID : 106234

Câu 2: Chứng minh rằng:

(sqrt{frac{1-cosalpha }{1+cosalpha }}-sqrt{frac{1+cosalpha }{1-cosalpha }})^{2}=4tan^{2}alpha

Mã ID : 106233

Câu 3: Biết cosalpha =frac{4}{5}

a. Tính sinalpha , tanalpha , cotalpha.

b. Tính giá trị của biểu thức A = frac{cotalpha +tanalpha }{cotalpha -tanalpha }

A. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{3}{4} , cotalpha=frac{4}{3}

A=frac{25}{7}

B. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{4}{3} , cotalpha=frac{3}{4}

A=frac{25}{7}

C. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{3}{4} , cotalpha=frac{4}{3}

A=frac{7}{25}

D. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{4}{3} , cotalpha=frac{3}{4}

A=frac{7}{25}

Mã ID : 106232

Câu 4: Biết tan75^{circ} = 2 + sqrt{3}, tính giá trị các hàm số lượng giác của:

a. Góc 105^{circ}

b. Góc 15^{circ}

A. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

B. tan105^{circ} = 2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

C. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2+sqrt{3}, cot15^{circ}=2-sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

D. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1+sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

Mã ID : 106206

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:

A = frac{a^{2}.sin180^{circ}-b^{3}sqrt{2}.sin135^{circ}-2ab^{2}.cos150^{circ}}{a.cotg150^{circ}-b.cos0^{circ} +2atg60^{circ}}

A. a^{2}

B. b^{2}

C. a

D. b

Mã ID : 106204

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức: A = 4sin^{4}135^{circ} + sqrt{3}cos^{3}150^{circ} - 3cot^{2}120^{circ}

A. frac{9}{8}

B. 9

C. -frac{9}{8}

D. 8

Mã ID : 106202

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ