Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Câu 1: Giải phương trình: \sqrt[3]{2x - 1}  -  \sqrt[3]{x - 1} = 1

A. 0

B. 1

C. 2

D. Cả 3 đáp án A, B, C

Mã ID : 60329

Câu 2: Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

2x6 + y2 – 2x3y = 320

A. (2; -2); (2;6), (- 2; 2); (2; -6),

B. (2; -2); (2;6), (- 2; 2); 

C. (2; -2); (- 2; 2); (-2; -6),

D. (2;6), (- 2; 2); (-2; -6),

Mã ID : 60257

Câu 3: Giải phương trình x2\sqrt{x + 3} = 3

A. x = 1, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

B. x = -1, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

C. x = 2, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

D. Vô nghiệm

Mã ID : 60203

Câu 4: Giải phương trình  X3 + ax2 + bx + 1 = 0 biết rằng a, b, là các số hữu tỉ và 1 + √2 là 1 nghiệm của phương trình

A. 1 + √2

B. 1 - √2

C. 1

D. cả 3 đáp án trên

Mã ID : 60177

Bài 5:

Cho phương trình: x3\frac{1}{x^3} - (m + 1)(x - \frac{1}{x}) + m - 3 = 0 (1)

Câu 1: Giải phương trình khi m = 2

A. x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}

B. x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}

C. x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}

D. Vô nghiệm

Mã ID : 60166

Câu 2: Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm dương phân biệt

A. 11/4

B. 5

C. Vô nghiệm

D. cả A và B

Mã ID : 60167

Câu 6: Giải phương trình x2 + 4x + 5 = 2\sqrt{2x + 3}

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Mã ID : 60118

Câu 7: Giải phương trình: 10\sqrt{x^3 + 1} = 3x2 + 6

A. x = 5 ± \sqrt{33} 

B. x = 5 - \sqrt{33} 

C. x = 5 + \sqrt{33} 

D. Vô nghiệm

Mã ID : 60032

Câu 8: Tìm số tự nhiên n sao cho A = n6 – n4 + 2n3 + 2n2 là một số chính phương

A. n = {0; 3}

B. n = {0; 4}

C. n = {0; 1}

D. n = {0; 2}

Mã ID : 59970

Câu 9: Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} x^2 + x + \frac{1}{y}\left ( 1 + \frac{1}{y} \right ) = 4 & \\ x^3 + \frac{x}{y^2} + \frac{x^2}{y} + \frac{1}{y^3} = 4& \end{matrix}\right.

A. (1;1)

B. (1; - 1)

C. (-1;1)

D. Vô nghiệm

Mã ID : 59952

Câu 10: Cho x, y là các số thực khác 0 và thỏa mãn

\frac{x^{2}}{y}+\frac{y^{2}}{x}+2(x+y)-3(\frac{x}{y}+\frac{y}{x})+3(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})-\frac{2}{xy}=4

Tính giá trị của biểu thức S = x + y

A. S = 1

B.   s = 2

C. S = 3

D. S= 4

Mã ID : 59948

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ