Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 1: Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} \frac{x^2}{y} + x = 2 & \\ \frac{y^2}{x} + y = \frac{1}{2}& \end{matrix}\right.

A.\frac{2}{3} ; \frac{1}{3} );  (-2; 1)

B.\frac{2}{3} ; \frac{1}{3} );  (2; 1)

C.\frac{2}{3} ; \frac{1}{3} );  (-2; -1)

D.\frac{2}{3} ; - \frac{1}{3} );  (-2; 1)

Mã ID : 60255

Câu 2: Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} 2x + y = x^2 & (1) \\ 2y + x = y^2 & (2) \end{matrix}\right.

A. (0;0)

B. (3;3)

C. Cả A và B

D. Vô nghiệm

Mã ID : 60132

Câu 3: Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}+1}=2y+1\\ y+\sqrt{y^{2}+1}=2x+1 \end{matrix}\right.

A. x = y = 0

B. x = y = 1

C. x = y = 2

D. x = 1 ; y = -2

Mã ID : 59967

Câu 4: Giải phương trình

\left ( \frac{x}{x - 1} \right )^2  +  \left ( \frac{x}{x + 1} \right )^2  =  \frac{10}{9}

A. 1/2

B. -1/2

C. Vô nghiệm

D. A và B

Mã ID : 59951

Bài 5:

Cho phương trình:  x2 – 2mx + 2m – 1 = 0

Câu 1: Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm x1 ; x2  với mọi m

A. Click để xem đáp án

Mã ID : 59942

Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất của P = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)} khi m thay đổi

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Mã ID : 59943

Câu 6: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+5y=7\\ 3x-y=2 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (3; 2)

B. (x; y) = (-2; 1)

C. (x; y) = (1; 1)

D. (x; y) = (1; 0)

Mã ID : 59885

Câu 7: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 6x+6y=5xy\\ \frac{4}{x}-\frac{3}{y}=1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (2; 3)

B. (x; y) = (2; -1)

C. (x; y) = (1; 3)

D. (x; y) = (1; 0)

Mã ID : 59814

Câu 8: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-5y=-18\\ x+2y=5 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; 0)

B. (x; y) = (2; 3)

C. (x; y) = (-1; -2)

D. (x; y) = (-1; 3)

Mã ID : 59754

Câu 9: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{4}+y^{4}=1\\ x^{3}+y^{3}=x^{2}+y^{2} \end{matrix}\right.

A. (0; 1) và (0; 0)

B. (0; 0) và (1; 0)

C. (0; 0) và (1; 1)

D. (0; 1) và (1; 0)

Mã ID : 59719

Câu 10: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} -x+3y=-10\\ 2x+y=-1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; -3)

B. (x; y) = (-1; -2)

C. (x; y) = (4; -3)

D. (x; y) = (1; 0)

Mã ID : 59438

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ