Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1:

Cho tam giác ABC cân tại A với BC = a, AB = b (a > b). Đường phân giác BD của góc ABC cắt AC tại D và có độ dài bằng cạnh bên (BD = b)

Câu 1: Tính CD theo a, b

A. \frac{b}{a - b}

B. \frac{b}{a + b}

C. \frac{a}{a - b}

D. \frac{a}{a + b}

Mã ID : 60221

Câu 2: Chứng minh \left ( 1 + \frac{a}{b} \right )\left ( \frac{a}{b} - \frac{b}{a} \right ) = 1

A. Click để xem đáp án

Mã ID : 60222

Câu 2: Cho tam giác đều ABC, các điểm D, E lần lượt thuộc các cạnh AC, AB sao cho BD, CE cắt nhau tại P à diện tích tứ giác ADPE bằng diện tích tam giác BPC. Tính \widehat{BPE}

A. 300

B. 600

C. 900

D. 1200

Mã ID : 59954

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 3 điểm A(-2; -2), B(0;2), C(2;1). Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông

A. Click để xem đáp án

Mã ID : 59917

Câu 4: Cho tam giác ABC có đường cao AH = 6cm, BH = 3cm và điểm H nằm giữa hai điểm B và C. Biết số đo góc CAH gấp 3 lần số đo góc BAH. Tính diện tích tam giác ABC.

A. 108

B. 100

C. 110

D. 101

Mã ID : 59859

Câu 5: Tính diện tích tam giác vuông. Biết chu vi 24 cm và hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2 cm.

A. S = 12 (cm2 )

B. S = 18 (cm2 )

C. S = 24 (cm2 )

D. S = 36 (cm2 )

Mã ID : 57539

Câu 6: Cho hình vuông ABCD (AD ┴ CD) với AD = h, CD = 2AB. Dựng hình vuông DCEF nằm khác phía với hình thang ABCD. Xác định độ dài cạnh AB theo h để hai tam giác BCF và CEF có diện tích bằng nhau.

A. AB = \frac{h}{2}

B. AB = h

C. AB = 2h 

D. AB = 3h

Mã ID : 57375

Câu 7: Xác định độ dài các cạnh của một hình chữ nhật, biết hình chữ nhật có ch vi bằng 28 cm và 5 lần chiều rộng hơn 3 lần chiều dài 6cm

A. Chiều dài là 8 cm, chiều rộng là 6cm

B. Chiều dài là 9 cm, chiều rộng là 7cm

C. Chiều dài là 10cm, chiều rộng là 8cm

D. Chiều dài là 11cm, chiều rộng là 9cm

Mã ID : 55525

Câu 8: Cho ∆ABC có diện tích 81 cm2. Gọi M, N tương ứng là các điểm thuộc các đoạn thẳng BC, CA sao cho 2BM = MC, 2CN = NA. Khi đó diện tích ∆AMN bằng

A. 36cm2.

B. 26cm2.

C. 16cm2.

D. 25cm2.

Mã ID : 55182

Câu 9: Cho tam giác ABC có AB=4\sqrt{2} cm; BC = 7 cm; \widehat{B}=45^{\circ}. Tính độ dài AC.

A. AC = 3

B. AC = 4

C. AC = 5

D. AC = 7

Mã ID : 54974

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB = 6 cm; sinC = \frac{3}{5} Tính độ dài các đoạn thẳng BC và AH.

A. BC = 10 cm và AH = 4,8 cm

B. BC = 12 cm và AH = 5,6 cm

C. BC = 8 cm và AH = 3,8 cm

D. BC = 14 cm và AH = 6,4 cm

Mã ID : 54969

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ