Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình mũ

1000 bài tập chọn lọc theo chuyên đề và dạng môn Toán có lời giải chi tiết

Bài tập luyện

Câu 1: Gỉai hệ phương trình 

Câu 2: Giải phương trình  √2(sinx - 2cosx) = 2 - sin2x

Câu 3: (1.0 điểm). Giải phương trình  sinx + 4cos x = 2 + sin2x

Câu 4: Giải phương trình  2sin x (2cos2x +1+ sin x ) = cos2x + 2

A. x = ±; \frac{\pi}{3} + kπ; x = \frac{\pi}{6} +  l2π; x = \frac{5\pi}{6} + l2π (l, k ∈Z)

B. x = ±; \frac{\pi}{3} + kπ

C. x = \frac{5\pi}{6} + l2π

D. x = \frac{\pi}{6} +  l2π

Câu 5: Giải phương trình: 4sin3x+sin5x− 2sin xcos2x = 0

A. x = - \frac{k\pi }{2}

B. x = \frac{k\pi }{2}

C. x = \frac{k\pi }{3}

D. x = - \frac{k\pi }{3}

Câu 6: Giải phương trình  sin4x+ 2sin3 x = sin x+ √3cosxcos2x

A. x = - \frac{\pi }{3} + k2π, x = \frac{2\pi }{9} + k\frac{2\pi }{3}

B.  x  = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}; x = \frac{\pi }{3} + k2π, 

C.  x  = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}; x = \frac{\pi }{3} + k2π, x = \frac{2\pi }{9} + k\frac{2\pi }{3}

D.  x  = - \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}; x = \frac{\pi }{3} + k2π, x = \frac{2\pi }{9} + k\frac{2\pi }{3}

Câu 7: Giải phương trình: \frac{2sin^{3}x+2\sqrt{3}sin^{2}xcosx-2sin^{2}x+cos(2x+\frac{\Pi }{3})}{2cosx-\sqrt{3}}=0 

A. x = - \frac{5\pi }{6} + k2π  

B.  x = \frac{7\pi }{18} + k\frac{2\pi }{3}

C. x = \frac{5\pi }{6} + k2π  và x = \frac{7\pi }{18} + k\frac{2\pi }{3}

D. x = \frac{5\pi }{6} + k2π  

Câu 8: Giải phương trình lượng giác  3cot2x + 2√2sin2x = (2+3√2)cosx

A. x = \frac{\pi }{3} +  k2π 

B. x = ±\frac{\pi }{3} +  k2π 

C. x =± \frac{\pi }{4}+ k2π

D. cả B và C

Câu 9: Giải phương trình: \frac{sin2x}{sinx - cosx} + 2sinx = \frac{1}{\sqrt{2}}tanx

A.  x =  kπ, x= -\frac{\pi }{4} +k2π

B.  x =  kπ, x = \frac{5\pi }{12}+\frac{k2\pi }{3}

C.  x =  kπ, x= -\frac{\pi }{4} +k2π; x = \frac{5\pi }{12}+\frac{k2\pi }{3}

D. x= -\frac{\pi }{4} +k2π; x = \frac{5\pi }{12}+\frac{k2\pi }{3}

Câu 10: Giải phương trình : \frac{2}{sin2x} - \frac{cos2x}{cosx} = cotx

A. x = \frac{\pi}{6} - kπ; x = \frac{5\pi}{6} - kπ, k ∈ Z

B. x = \frac{\pi}{6} + k2π; x = \frac{5\pi}{6} - kπ, k ∈ Z

C. x = \frac{\pi}{6} - kπ; x = \frac{5\pi}{6} + k2π, k ∈ Z

D. x = \frac{\pi}{6} + k2π; x = \frac{5\pi}{6} + k2π, k ∈ Z

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ