Vec tơ

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(6;3),B(-3;6),C(1;-2).

a) Chứng minh A,B,C là ba đỉnh một tam giác.

b) Xác định điểm D trên trục hoành sao cho ba điểm A,B,D thẳng hàng.

c) Xác định điểm E trên cạnh BC sao cho BE=2EC.

d) Xác định giao điểm hai đường thẳng DE và AC

Mã ID : 106693

Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3;-1),B(-1;2) và I(1;-1). Xác định tọa độ C,D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ tâm O của hình bình hành ABCD.

A. O(2;-5/2)

B. O(2;5/2)

C. O(-2;-5/2)

D. O(-2;5/2)

Mã ID : 106692

Câu 3:

Cho tam giác ABC có A(3;4),B(2;1),C(-1;-2). Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho SABC=3SABM

Mã ID : 106691

Câu 4: Cho bốn điểm A(-2;-3),B(3;7),C(0;3),D(-4;-5). Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

Mã ID : 106690

Câu 5:

Cho tam giác ABC có A(-1;1),B(5;-3), đỉnh C nằm trên Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C

A. C(0;1)

B. C(0;2)

C. C(0;3)

D. C(0;4)

Mã ID : 106689

Câu 6:

Cho A(-1;3),B(4;2),C(3;5)

a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng.

b) Tìm D sao cho overrightarrow{AD}=-3overrightarrow{BC}

c) Tìm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE.

Mã ID : 106688

Câu 7:

Cho A(-3;4), B(1;1), C(5;5).

a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng

b) Tìm điểm D sao cho A là trung điểm BD.

c) Tìm điểm E trên trục Ox sao cho A, B,E thẳng hàng.

Mã ID : 106687

Câu 8:

Cho ba điểm A(-1;1),B(1;3),C(-2;0)

a) Chứng minh A,B,C thẳng hàng

b) Tìm các tỉ số mà A chia đoạn BC, B chia đoạn AC và C chia đoạn AB

Mã ID : 106686

Câu 9:

Cho hai điểm phân biệt A(xA;yA) và B(xB;yB). Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu

overrightarrow{MA}=koverrightarrow{MB} (k
eq 1)

Chứng minh rằng

left{egin{matrix} x_{M}=frac{x_{A}-kx_{B}}{1-k} y_{M}=frac{y_{A}-ky_{B}}{1-k} end{matrix}
ight..

Mã ID : 106685

Câu 10:

Cho ba điểm A(2;5),B(1;1),C(3;3)

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho 

overrightarrow{AD}=3overrightarrow{AB}-2overrightarrow{AC}

b) Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành ấy.

A. D(3;-3), E(4;7)

B. D(-3;-3), E(-4;7)

C. D(-3;3), E(4;7)

D. D(-3;-3), E(4;7)

Mã ID : 106684

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ