Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Tư duy định lượng 1 - Đề thi thử ĐH Quốc gia Hà Nội

Phần thi đầu tiên trong đề thi ĐH Quốc gia Hà Nội 2016 sẽ là phần tư duy định lượng 1 - Chính là đề thi môn toán. Trong bài thi đánh giá năng lực, kiến thức lớp 10 chiếm 10%, lớp 11: 20% và lớp 12: 70%. Mức độ của đề thi được đánh giá dễ (10%), khó (20%) và trung bình (70%).

(Tuyensinh247.com - Nguồn ĐH Quốc gia HN)

Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên Tuyensinh247.comHỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com