Thành viên Beo Linh

  • THPT số 2 Bố Trạch - Quảng Bình
  • 6820
  • "cuộc đời này đâu dễ một bước chân lên cao tận trời"

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 92 60%
Môn Lý 4505 2369 70%
Môn Hóa 2295 1603 63%
Môn Sinh 0 67 33%
Môn Tiếng Anh 0 17 24%
Môn Sử 0 341 78%
Tổng cộng: 6800 4489 67%

Comment giao lưu với Beo Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com