Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huy Lê

  • THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh
  • 220

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 35 100 59%
Môn Lý 0 59 76%
Môn Hóa 0 571 79%
Môn Sinh 0 222 61%
Môn Tiếng Anh 0 18 39%
Môn Địa Lý 0 43 63%
Môn Sử 0 80 61%
Tổng cộng: 35 1093 71%

Comment giao lưu với Huy Lê

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com