Thành viên Nguyễn Hoàng Anh

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán -8 20 20%
Môn Lý 44 103 48%
Môn Hóa 7 105 45%
Môn Sinh 1 1 100%
Tổng cộng: 44 229 44%

Comment giao lưu với Nguyễn Hoàng Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com