Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Le lam Quynh Heo

  • THPT Trấn Biên - Đồng Nai
  • 78

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 5 19 42%
Môn Lý -2 2 0%
Môn Tiếng Anh 65 61 69%
Tổng cộng: 68 82 61%

Comment giao lưu với Le lam Quynh Heo

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com