Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Dương Văn Minh

  • THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa
  • 190

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 100 38%
Môn Lý -20 280 40%
Môn Hóa 0 277 55%
Tổng cộng: -20 657 46%

Comment giao lưu với Dương Văn Minh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com