Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cao Quốc Việt

  • THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 20840

Cấp độ thành viên

18
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 6 50%
Môn Lý 6980 1281 75%
Môn Hóa 6090 752 89%
Môn Sinh 3000 874 76%
Môn Tiếng Anh 0 100 87%
Tổng cộng: 16070 3013 79%

Comment giao lưu với Cao Quốc Việt

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com