Thành viên Cao Quốc Việt

  • THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 20840

Cấp độ thành viên

18
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 6 50%
Môn Lý 6980 1281 75%
Môn Hóa 6090 752 89%
Môn Sinh 3000 874 76%
Môn Tiếng Anh 0 100 87%
Tổng cộng: 16070 3013 79%

Comment giao lưu với Cao Quốc Việt

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com