Thành viên Chau Trinh Lê

  • THPT Thành Phố Trà Vinh - Trà Vinh
  • 765

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa 755 149 67%
Tổng cộng: 755 149 67%

Comment giao lưu với Chau Trinh Lê

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com