Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Mai Oanh

Cấp độ thành viên

18
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 2 0%
Môn Lý 0 1 0%
Môn Hóa 0 1 0%
Môn Sinh 0 4 0%
Môn Tiếng Anh 0 3 0%
Môn Địa Lý 4515 1504 80%
Môn Sử 1030 809 73%
Tổng cộng: 5545 2324 77%

Comment giao lưu với Nguyễn Mai Oanh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com