Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Nguyễn Mai Oanh

Cấp độ thành viên

16
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý 0 1 0%
Môn Hóa 0 1 0%
Môn Sinh 0 2 0%
Môn Địa Lý 870 882 77%
Môn Sử 720 450 70%
Tổng cộng: 1590 1336 75%

Comment giao lưu với Nguyễn Mai Oanh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com