Thành viên duong thi ngoc

  • PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN - Thái Nguyên
  • 1086

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 29 28 68%
Môn Tiếng Anh 1047 810 76%
Tổng cộng: 1076 838 76%

Comment giao lưu với duong thi ngoc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com