Thành viên Lý Thành nhân

  • THPT Đức Trọng - Lâm Đồng
  • 50

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 28 38 58%
Môn Tiếng Anh 12 6 100%
Tổng cộng: 40 44 64%

Comment giao lưu với Lý Thành nhân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com