Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Nguyễn Khắc Quân

Cấp độ thành viên

26
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 40 4 100%
Môn Lý -20 4 0%
Môn Sinh 260 125 47%
Môn Tiếng Anh -40 23 22%
Môn Địa Lý 0 630 73%
Môn Sử 680 696 84%
Tổng cộng: 920 1482 75%

Comment giao lưu với Nguyễn Khắc Quân

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com