Thành viên Hoài Nam

  • THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An
  • 31485

Cấp độ thành viên

22
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 40 4 100%
Môn Lý -20 4 0%
Môn Sinh 260 125 47%
Môn Tiếng Anh -40 23 22%
Môn Địa Lý 0 254 71%
Môn Sử 0 123 73%
Tổng cộng: 240 533 63%

Comment giao lưu với Hoài Nam

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com